Ajax-loader

Vladimír Páral könyvei a rukkolán


Vladimír Páral - Teljesült ​kívánságok vására
Egy ​fiatal vegyészmérnök a laboratóriumi rutinmunkák kényszerű szüneteiben, csak úgy, játékból, írni kezd. Észre sem veszi, s egy kis regény kerekedik ki a "firkálásából". Ha már kikerekedett, miért ne próbálna vele szerencsét? Elküldi a prágai ifjúsági kiadónak, a Mladá frontának. A kiadó szerkesztője, aki már sok tehetséget fedezett fel, és indított útnak, most sem tévedett: a Teljesült kívánságok vására egy csapásra meghódítja az olvasókat és a kritikát. Így szól a legenda, s folytatódik azzal, de immár legendás elemek nélkül, hogy az ifjú vegyészmérnök egyre jobban eltávolodik a lombikok világától, s teljesen az írásnak szenteli magát. Az irodalomba az élet s nem az elmélet felől betörők természetes könnyedségével teremt eredeti mondanivalója és látásmódja számára új formát, s néhány év múltán epigonjai is vannak - csak éppen az ő aranylapja, élményanyaga híján. A kötet Páral első három kisregényét tartalmazza második kiadásban.

Vladimír Páral - Az ​ifjú ember és a fehér bálna
Színhely: ​Észak-Csehország, Ústí nad Labem, Vegyigyár - vagyis Páral regényének örökös színtere. Idő: Napjaink, vagy ahogy a szerző mondja, "az az időpont, amikor az olvasó éppen kezébe veszi a könyvet" Főszereplők: Vik (40), aki kiszállt a siker és karrier kocsijából, Edita (28), aki mindenre hajlandó azért hogy rajta maradjon. Nad'a (22), aki három szerelmi csalódás után kiszáll a szerelemből Bret'a (23) aki türelmetlenül várja élete nagy szerelmét és nagy feladatát, a maga "fehér bálnáját" Tartalom: 29 forró nap, mely felforgatja a hősök életét, kiteljesíti sorsukat: fergeteges eseménysor és cselekménygomoly, amely néhány sorban nem, csak Páral robbanásig sűrített stílusában mondható el.

Vladimír Páral - Rómeó ​és Júlia 2300
A ​24. századot immár mindenestül a tudomány és a technika irányítja. Az emberek egész életüket számítógép-vezérléssel élik le, és ez alól a párválasztás sem képezhet kivételt. A felicisztika tudományága szabályozza, ki kivel házasodhat az optimális eredmény elérése érdekében. Manka és Milan, két prágai fiatal mégis egymásba szeret, és hogy kapcsolatukra a modern kibernetika is áldását adja, elmennek a kerületi genetikai központba. Pszichogramjuk azonban arról tanúskodik, hogy cseppet sem illenek össze, vagyis a gép szerint "nem kompatibilisek". A fiatalokat innentől kezdve a rendszer teljes technikai apparátusa próbálja meg más irányba terelni és egymástól távol tartani, ám őket valami műszerekkel nem mérhető mágnesesség újra és újra egymáshoz vonzza. Vajon győzhet-e a szerelem egy túltechnicizált, robotemberekkel és emberi robotokkal teli világban? Van-e helye érzelmeknek ott, ahol a követendő utat egyesek és nullák jelölik ki? Erről szól a cseh irodalom élő klasszikusának, a társadalmi látleletek idén 85 éves mesterének fantasztikus, és egyben romantikus regénye.

Vladimír Páral - A ​száz százalékos nő
A ​címben jellemzett hölgyet Sonának hívják, egy professzor árvája, szemkápráztatóan gyönyörű és egy távoli rokonai által üzemeltetett szállodában mindeneslány. Ismerünk ilyen árvákat a Nyomorultakból vagy a Hamupipőkéből... és azt is tudjuk, hogy úgyszólván sikerre vannak ítélve. Sona sem kivétel - s őt a szerelem repíti egyre szédítőbb magasságokba. A szerelem, amely szinte minden férfit rajongójává igéz, s amely időről időre az ő szívében is tartós szállást vesz. A Csehszlovák Szocialista Hamupipőke kívánt és utált kapcsolatok grádicsain mind magasabbra emelkedik, Pygmalionjai pedig megformálják belőle a száz százalékos nőt - egy állami nagyvállalat saját lakással rendelkező felső vezetőjét. Groteszk? Bizony ám! Páral, aki maga is nagyüzemi mérnökből lett igen sikeres író, a hatvanas évek első felében hirtelen kispolgárivá szelídülő "Cseszkó" világa elé tart görbe tükröt.

Vladimír Páral - A ​képzelet kínja
1954 ​június elsején a huszonkét éves Marek Paar (alias Vladimír Páral) vegyészmérnök, zsebében friss diplomájával elindul, hogy meghódítsa a világot (vagy legalábbis egy darabkáját: a libereci Primatex vállalatot). A világ azonban közönyösen, mi több, ellenségesen fogadja az ifjú titánt, akiről hamarosan kiderül, hogy bár túlfűtött képzelete nem ismer határokat, szakmai tudása igencsak behatárolt. Szerencsére (vagy sajnos?) hősünk kellőképpen felvértezte magát a csalódások és kudarcok ellen: mindig kéznél van egy vigasznyújtó, ihletadó idézet Stendhaltól (Balzactól, Goethétől és a többiektől). Persze azért Paar tesz is valamit boldogulása érdekében. És hogy karrierje magasba röpítő katapultjánál egy szép (és vezető beosztásban lévő) asszony áll? Volt már ilyen a történelemben (és a világirodalomban). A gyors felszárnyalást gyors zuhanás követi: Paar szégyenszemre megfutamodik élete első nagy küzdőteréről, és a sors kirótta büntetésként írói próbálkozásokra ítéltetik. A cseh Vladimír Páral 1980-as regényének alapötletét magától a nagy Stendhaltól kölcsönözte. A főhős, Marek Paar sorsa a Julién Sorel-i életút modern, XX. századi, kelet-európai változata. Páralnak megadatott az éleslátás, hogy napjaink valóságának minden mozzanatát feltérképezze. Regénye szociográfiai felmérés, lélektani értekezés, jellemtanulmány, gazdasági helyzetjelentés és (ami a fő) sodró lendületű, "százszázalékos" nagyregény.

Vladimír Páral - Harc ​a bestiával
A ​csehországi ipari város lakói egyszer csak arra ébrednek, hogy hatalmas, barna felleg gyülekezik fölöttük az égen. Aztán a felleg leereszkedik a földre, és undorító, ragacsos, barna masszával borítja el az utcákat. Mint ahogy hamarosan kiderül, ezt a barna izét úgy hívják, hogy maszit, és mindenféle szemetekből, légszennyezésből, a jólét bűzös kipárolgásaiból táplálkozik. És intelligens. És harcias. Nem hagyja magát csak úgy kiseprűzni a városból. Az emberek minél agresszívabban harcolnak ellene, ő annál rafináltabb formákat ölt, míg végül, kiismerve és kihasználva az emberek gyengeségét, fogja magát, és beléjük költözik. A külső ellenséggel folytatott harc így válik belső küzdelemmé. Ez így persze egy kicsit didaktikusan hangzik, mint ahogy az is. Csakhogy a Harc a bestiával szerzőjének, Vladímir Páralnak éppen az az erőssége, hogy a legelkoptatottabb metaforákon is képes meglepőeket csavarintani.

Vladimír Páral - Kísértések ​Á-tól cettig
Vladimir ​Páral tematikai és stílusbéli megújhodást hozó tudományos-fantasztikus regénye valamikor a XXI.században játszódik. A technika hatalmasat fejlődött, de a föld lakóinak az élete jóformán semmit : ugyanazokkal a kisszerű, mindennapos gondokkal küszködnek, mint a XX.század második felének az embere. Nincs nehéz dolguk hát a távoli Agala bolygó küldötteinek, amikor megkörnyékeznek négy prágait: Sarlik Libichet, a Prágai Vízművek szürke elnyomott kishivatalnokát, költői ambíciókat dédelgető feleségét, doktor Antal Navarát, a vízművek rangban ötödik igazgatóhelyettesét és Juna Jandekovát, a szerelmi bánattal kínlódó diáklányt. Először ígéretekkel és ajándékokkal, a legtitkosabb álmok és vágyak teljesítésével, majd apró ellenszolgáltatások kérésével-követelésével, végül a lelki-testi terrorral igyekeznek rábírni a négyest feladatuk teljesítésére. Hogy miben áll ez a feladat, az persze csak a kalandos, olvasmányos sci-fi legvégén derül ki.

Vladimír Páral - Vihar ​a lombikban
... ​hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: "- Jó reggelt főnök! Máris ugrom, főnök! - Végig a föllocsolt betonon, meg a bádoglépcsőkön, meg a kőkockákon, a vécén eloltani a villanyt a nőknek, és már másznak is ki szép sorjában, a mérleg alatt megint egy vadonatúj lopott zsák, az irodában már kilenc van belőle, a raktárban nem akarják átvenni, azt mondják, így is több a készlet, hát ezt az isten sem érti... otthon, azonnal szerelőruhába... apámuramnak is pont ma kellett a padlást csinálni, a zacskóján csúszott le a létráról, és lent még szétrúgta a petróleumlámpát is... meg egy méter sem lesz a vésésből, az emeletre éppen csak benézni, nem lenne utolsó dolog Bohukát vinni majd föl a lépcsőn Inka helyett... - Jó reggelt, főnök! - aztán végig a kőkockán meg a bádoglépcsőn meg a föllocsolt betonon, és már megint szombat van, és semmi sincs készen.." és aztán újra hétfő, kedd, szerda, stb., peregnek a napok, szürkén, egyhangúan a megfigyelésre lombikba helyezett hősök életében, míg ki nem tör köztük egy kis privátvihar, hogy aztán újra minden elcsituljon, s kezdődjön előröl minden, mi pedig azzal tegyük le pontos, apró részletekre is kiterjedő és roppant szellemesen sűrített "jelentést", hogy most már mindent tudunk a közöttünk élő sivár lelkű és életű "rovarokról".

Vladimír Páral - Katapult
Jacek ​Jost, 33 éves vegyészmérnök ki akar törni szürke életéből, a megunt családi fészekből, méltánytalannak érzett állásából. Élni akar, s hozzálát, hogy előkészítse kiugrását a megszokottból., Hivatalos kiszállásainak útvonalán apróhirdetések révén hét nővel köt ismeretséget, ők lennének azok a katapultok, amelyek közül az egyik segítségével kirepíthetné magát az új életbe. A kibontakozó és elményülő hét viszony egyaránt reményteljes, mindegyik nő új állást, új lakást szerez, mindegyik többet ígér, többel kecsegtet az eddiginél, ám mindegyikben van valami ami több a másik hatnál, s ugyanakkor valami, ami kevesebb. A döntés tehát roppant nehéz, pedig az ugrásra készen áll már, nem tud határozni, amikor végül dönt, döntése meglepő, de épp oly logikus mint sorsának helyét nem lelésének váratlan fordulata.

Vladimír Páral - Gyilkosok ​és szeretők
A ​hátborzongató haláltáncregény színhelye ezúttal is Ústí nad Labem, közelebbről a Kotex vegyigyár tulajdonában levő ház, amelyben, mint egy különös óriáskerékben, megállíthatatlannak tűnő körforgás játszódik le. Elkeseredett harc folyik itt a földszinti nyomorúságos legényszállás ábrándokkal, vágyakkal, ambíciókkal teli lakói (az ostromló pirosak) és a második emeleti luxuslakás jóléttől eltunyult, passzívan védekező (az ostromlott kékek) között. A földszintről indul támadásba a huszonöt évesTrojan mérnök, hogy ha kell, akár emberéletek árán is, de valóra váltsa az amerikai képes magazinok alapján megálmodott álmait. És mire felverekszi magát a második emeletre és a Kotex vezérigazgatói székébe, az egykori ostromlóból ostromlott lesz, akinek nemcsak pozíciót, hanem puszta életét is védenie kell. Kezdődik minden elölről.

Kollekciók