Ajax-loader

Kelecsényi László Zoltán könyvei a rukkolán


Kelecsényi László Zoltán - Budaváriné Béres Erzsébet - Szövegértés ​- Szövegalkotás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kelecsényi László Zoltán - Magyar ​irodalom
Az ​Atlasz sorozatban ez az első kötetünk, mely magyar témával foglalkozik és hazai szerző munkája: nemzeti irodalmunkat tekinti át a kezdetektől napjainkig, a szájhagyomány útján terjedő emlékektől a posztmodern szerzőkig.A sorozat jellegéhez hűen adatokban, információkban rendkívül gazdag összefoglalások fejlődési szakaszokra bontva ismertetik irodalmunk fő tendenciáit, s részletezik ezen belül az egyes korszakok legjelentősebb alkotóinak munkásságát. A nemzeti irodalom történeti összefoglalásai közül céltudatos rövidsége és rendszerezettsége emeli ki. Ezért alkalmas kiválóan az érettségire, felvételire készülők számára, hiszen biztos alapfonalat ad a tanuláshoz. Erre a vázra mindenki az érdeklődése szerint fűzhet föl további részleteket.A könyv a sorozatra jellemző grafikus ábrái tekintetében is különbözik a megszokott irodalomtörténetektől. Ezek az ábrák szemléletességükkel segítik a leírtak megértését: egy részük grafikon jellegű, más részük térképvázlat, de számos táblázat és irodalmunk jeleséinek portréja is megtalálható a könyvben.

Kelecsényi László Zoltán - Osztovits Szabolcs - Turcsányi Márta - Középiskolai ​kötelező olvasmányok elemzése
A ​könyv írói mindhárman gyakorló iskolai vezető tanárok. A műelemzések közismert szempontrendszere alapján, de abból mindig az adott mű sajátossága szerint válogatva dolgozták fel az egyes regényeket, drámákat. Az elemzések tömörek, lényegre törőek és átfogó jellegűek, de az egyéni olvasó élményeket is mozgósítják.

Kollekciók