Ajax-loader

Anton Szemjonovics Makarenko könyvei a rukkolán


Anton Szemjonovics Makarenko - Igor ​és társai
A ​világhírű regényről maga a világhírű pedagógus és író mondja el a legtalálóbb ismertetést: “Az Új ember kovácsában az a kérdés foglalkoztatott, hogyan ábrázoljam az embert a közösségben, hogyan ábrázoljam az ember harcát önmagával, a közösség harcát önmaga értékéért, saját arculatáért, hogyan mutassam be ezt a többé-kevésbé megfeszített küzdelmet. Az Igor és társaiban egészen más célokat követtem. Azt a nagyszerű közösséget akartam leírni, annak a közösségnek akartam ábrázolni belső mozgalmait, sorsát és környezetét, amelyben magam is dolgoztam.” Örömmel nyújtjuk át az immár klasszikussá vált mű legújabb kiadását fiatalabb és idősebb olvasóközönségünknek.

Anton Szemjonovics Makarenko - Becsület ​/ Igazi jellem / Boriszból ember lesz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Anton Szemjonovics Makarenko - Szülők ​könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Anton Szemjonovics Makarenko - Az ​1930-as menet / FD-1 / Lendület
A ​második kötetbe a szerzőnek azok a művei kerültek be, amelyek Anton Szemjonovics Makarenkonak az F. E. Dzerzsinszkij-kommunában kifejztett pedagógiai munkásságára vonatkoznak. Nyolc éven át (1928-35) vezette a kommunát a kiváló szovjet pedagógus, és az új típusú nevelésnek olyan mintaszerű intézményét hozta létre, amilyet a pedagógiai története még nem ismert. A magas színvonalú bolsevik politika nevelés, a nagy Lenin és Sztálin eszméinek szellemében való nevelés, a nevelő- és tanítómunka tudományosan megalapozott módszere, az iskolai tanítás egyesítése a termelőmunkával a szovjet iperi termelés alapján - mindez lehetőséget adott arra, hogy a legnehezebb pedagógiai feladatokat issikeresen oldják meg a kommunában. Azok a szépirodalmi művek, amelyeket e kötetben bevettünk - "Az 1930-as menet" és az "FD-1" című kisregény, valamint a "Lendület" című színdarab - az F. E. Dzerzsiinszkij-kommuna 1928-33 közötti életét és tapasztalatait tükrözik: e műveket is ezekben az években írta meg Makarenko. Az időrendben jóval későbbi művét, a "Zászlók a bástyán" című regényt - amelyet A. Sz. Makarenko a kommunában végzett munkája utolsó éveinek szentelt - művei harmadik kötetében adjuk közre.

Anton Szemjonovics Makarenko - A ​neveléselmélet általános kérdései / Nevelés a szovjet iskolában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Anton Szemjonovics Makarenko - Válogatott ​pedagógiai tanulmányok
Makarenko ​neve - fogalom lett, nem csupán saját hazájában, a Szovjetúnióban, hanem a magyar népi demokrácia olvasótáborában is. Legismertebb könyve "Az új ember kovács" s az azt követő "Igor és társai", szépirodalmi eszközökkel rögzíti meg s mondja el a nagy nevelő munkájának gyakorlati tapasztalatait; a jelen kiadvány e tapasztalatok elméleti leszűrődését foglalja komoly jelentőségű, de makarenkói élccel és kedvességgel fűszerezett tanulmányokba. A szocialista embernevelés célkitűzéseit és módszereit tárgyalja itt a szerző közösségi intézmények feltételei között éppenúgy, mint a családi együttesen belül. E kettő sohasem független egymástól; a családi nevelés csak az iskolaival együttesen alkot harmonikus egészet; s még a teljesen otthontalan, árva gyermekek intézeti környezete sem nélkülözheti a családiasság bizonyos vonásait. Ez a tanulmánygyűjtemény egyben szinte okmányszerű hűséggel mutatja meg a magyar nyelven is megjelent, realista Makarenko-regények reális élethátterét. Hogy mindemellett még mennyi humor, életbölcsesség, gyermekszeretet, okos, szocialista humánum csillan ránk a "szigorú" nevelői pápaszem mögül, azt egy szűkös kommentár még megközelítően sem tudja érzékeltetni - ahhoz végig kell olvasni ezt a becses, szép könyvet.

Anton Szemjonovics Makarenko - Publicisztika ​/ Elbeszélések és karcolatok / Irodalmi cikkek és bírálatok / Gorkij és Makarenko levelezése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Anton Szemjonovics Makarenko - Zászlók ​a tornyokon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Anton Szemjonovics Makarenko - Pedagógiai ​hősköltemény - Az új ember kovácsa
"... ​Az új ember kovácsa nagy művészi alkotás. Ez minden olvasó közvetlen véleménye... hatásában az eredeti és meggyőző élettartalom gazdagsága a közvetlen döntő mozzanat... felépítése olyan eseményekből áll, amelyek nem kapcsolódnak mesévé és mégis szerves egységet alkotnak. A mű minden részletet nagyszabású realizmussal ábrázol, lényegében azért mégis tipikus megtestesítője az >>eszmei<< irodalomnak\" - írja Lukács György Makarenko könyvéről szóló tanulmányában.

Kollekciók