Ajax-loader

Knut Hamsun könyvei a rukkolán


Knut Hamsun - Growth ​of the Soil
"The ​Growth of the Soil" is the novel by Norwegian writer Knut Hamsun which won him the Nobel Prize in Literature in 1920. Stylistically it has a simplicity which reflects its subject matter and there prevails what Worster calls a "Miltonic monumental calm". Hamsun also has the qualities of a Norwegian Steinbeck in his tale of the tragedies and joys of everyday life. There are also 'Bergmanesque' elements in its blacker episodes: the two infanticides; Axel left to die in the snow by the jealous and resentful Brede, whom he has gone out of his way to help and support; and the actions and words of the poisonous, spiteful and grasping Oline. Yet these are relieved by an underlying humour and lightness and all characters seem to have their redeeming features. Tragedy and evil rarely lead to unmitigated disaster, often because of the inner strength and fortitude of the principal characters.

Knut Hamsun - A ​szerelem rabszolgái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Knut Hamsun - Asszonyok ​a kútnál
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Knut Hamsun - Az ​utolsó fejezet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Knut Hamsun - Az ​élet megy tovább
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Knut Hamsun - Az ​anyaföld kincse
Részlet ​a könyvből: "Vajjon ki taposta ki a fák és a zsombékok közt húzódó hosszú, ösvényt? Az első férfi, az errevetődött első férfi. Itt senki sem előzte meg. Később egy-egy állat rátért a réti és mocsári nyomra, majd valamelyik lapp rénszarvasterelés közben kiszimatolta az utat. Így támadt a nagy, gazdátlan közbirtok ösvénye. A férfi északnak tart. Batyujában, az első batyuban, némi elemózsia és pár szerszám lapul. A rőtszakállú férfi szálas és tagbaszakadt, képén és kezein kis hegek látszanak - vajjon munkában vagy harcban szerezte-e ezeket a sebhelyeket? Talán börtönviselt bujdosó, talán békevágyó bölcs - mindenesetre olyanformában kószál ebben a roppant magányosságban. Csak megy, megy - a madarak és az állatok hallgatnak körötte. Olykor kiböki: "Istenem, Istenem!" - Mihelyt keresztülvág a lápokon s kedves erdei tisztásokhoz ér, rögtön leteszi batyuját s pontosan tájékozódik; kisvártatva visszatér s batyustul tovaballag. Így vándorol a Nap állása szerint s éjjelente a hangába dől le. Néhány óra múlva fölkerekedik. "Istenem, Istenem!" Megint északra fordul, fölnéz a Napra, délben megeszik egy darab svédkenyeret, meg egy falat kecskesajtot, iszik egy kis forrásvizet s folytatja útját. Ezúttal is egyenletesen baktat előre, hogy megvizsgálja az erdőség szép helyeit. Mi vonzza? A táj? A talaj? Alighanem falusi ember; fürkészve tekint szét, néha fölkapaszkodik egy-egy dombra s onnan kémlel körül. Újra tűnik a Nap."

Knut Hamsun - Pan ​(norvég)
Handlingen ​foregår i Nordland, på handelsstedet Sirilund. Hit kommer løytnant Glahn i 1855, og slår seg ned i en hytte som jeger og naturdyrker. Hamsun skildrer sterke følelser av samhørighet mellom menneske og natur. Men Thomas Glahn er en svermer med sterke drømmer og fantasier. Etter møtet med Macks datter Edvarda, makter han ikke å falle til ro igjen.

Peter Nansen - Arthur Schnitzler - Thomas Mann - Knut Hamsun - Modern ​Könyvtár V. - Külföldi elbeszélők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Knut Hamsun - A ​kör bezárul
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Knut Hamsun - Pán
Hamsun ​a világirodalom talán legvitatottabb szerzője. Hiszen – kimondhatjuk – náci volt, találkozott Hitlerrel, és hitet is tett mellette, regényeiben viszont, melyekkel Thomas Mann írói magaslatára hágott, mélyen humanista. Egyik legfontosabb műve a Pán, amely a kiadó új sorozatában, a huszadik századi kultuszregényeket felsorakoztatóKULTxx-ban kerül az olvasó elé, a Pantheon Kiadó majd’ százéves, klasszikus borítójának felidézésével. A sorozat további darabjai is érkeznek még ebben az évben, ahogyan Hamsun más remekműveinek kiadását is tervezzük.

Knut Hamsun - Tékozlók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Knut Hamsun - Benőtt ​ösvényeken
Knut ​Hamsun (1859-1952) Nobel-díjas norvég író írói nagyságát az utóbbi évtizedekben elhomályosította a háborúban, hazája megszállása alatt tanúsított németbarát magatartása. Első, nagy szenzációt keltő műve, az _Éhség_ 1892-ben magyarul is megjelent. Irodalmi Nobel-díjat 1920-ban kapott _Az anyaföld áldása_ című regényéért, amelyet Thomas Mann a "végletes kifinomultság és ősepikai egyszerűség keverékének" nevezett. Alakja körül a mai napig is időnként fellángol a vita, amelynek középpontjában az a kérdés áll, hogy vajon lehet-e, és ha igen, hogyan lehet elválasztani a hatalmas, mindenki által elismert életművet öregkori "eltévelyedésétől": 1940-ben cikkeiben az ellenállás feladására, a német "misszió" támogatására buzdított. A norvég Legfelsőbb Bíróság a háború után, figyelembe véve, hogy Hamsun többször közbenjárt halálraítéltek ügyében, és Hitlerrel is szenvedélyesen összeszólalkozott, a 87 éves írót két és fél éves házi őrizet és vizsgálat után 325000 korona pénzbírságra és teljes vagyonelkobzásra ítélte. A _Benőtt ösvényeken_ a kilencvenéves, süket, a világtól teljesen elszigetelt író utolsó könyve, megrendítő önvallomás ezekről az évekről, valamint a háború utáni felelősségrevonásról. Ebben a könyvében különös módon támad fel újra az ifjúkori Hamsun megkapó, lírai, természetközeli ábrázolásmódja, miközben tisztánlátással igyekszik -- talán önmagának is -- magyarázatot találni a történtekre.

Knut Hamsun - Lynge ​szerkesztő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Knut Hamsun - Benoni
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Knut Hamsun - Az ​anyaföld áldása
Félve ​adom át a közönségnek e könyvet: az ügyeskedők, a ravasz üzletemberek, a szemkápráztató betűzsonglőrök e korában kell-e még tiszta irodalom az olvasónak, van-e még érzéke a nemes és magasztos iránt, meghallja-e a bölcs intő szavát, és tele tudja-e szívni a lelkét az életből fakadó költészet illatával?

Knut Hamsun - Éhség
Regény, ​lírai napló, önéletrajz, egy testi és lelki állapot tükre, avagy tündérmese? Kissé mindegyik, és egészen egyik sem. A világirodalomnak ez a remeke, amelyet hosszú idő múltán új kiadásban ismét kezébe vehet a magyar olvasó, Knut Hamsun norvég író Éhsége 1890 óta a világ szinte valamennyi nyelvén megjelent, s az éhező oslói fiatalember érzelmes története ma már ahhoz a bizonyos kétezer könyvhöz tartozik, amelyet a művelt embernek illik ismernie. Olló úr, a laparchivárius, Ylajali, a koplaló költő életén átsuhanó leányka, az udvarias zacis, a perecárusnő; mind felejthetetlen alakjai ennek a modern mesének, a háttérben pedig kirajzolódnak a még Kristiániának nevezett norvég főváros kikötői, szegény és gazdag negyedei, kissé a múlt század végi társadalom is. Hamsunnak ez a könyve maradandó érték a norvég és az európai irodalomban, nemzedékek ismerkedtek meg belőle a századforduló norvég életével és egy hosszú írói pálya kezdetével.

Knut Hamsun - Áldott ​anyaföld
Minden ​idők legnagyobb norvég írója az 1920-ban Nobel-díjjal jutalmazott Knut Hamsun, az impresszionista próza első számú mestere. Fő művét, egyben legismertebb alkotását találjuk a ebben a kötetben. A lebilincselő elbeszélés kortól, politikától, minden befolyástól mentes és független, örök időkre szóló érvényes példát ad az emberi megmaradás, méltóság, a lehetséges kiteljesedés, az emberhez egyedül méltó élet lehetőségéről.

Knut Hamsun - Élettöredékek
Knut ​Hamsun (1859-1952) Nobel díjas norvég író kötetünkben közölt novellái annakidején folyóiratban, periodikában, napilapokban jelentek meg. Lars Frode Larsen kutatta fel és azonosította az elfeledett vagy később átdolgozott írásokat, amelyek kötetbe gyűjtve 1988-ban láttak napvilágot. A kronológiai sorrendben közölt novellák közül az Élettöredék 1884-ből származik, a Klinikán 1906-ból. Knut Hamsunnek e két dátum között mindössze két novelláskötete jelent meg (Kratskog, 1903; Stridende liv, 1905). 1905 után Hamsun nem írt több novellát, életét nagylélegzetű prózai műveknek szentelte. Az Élettöredékek című novellagyűjteményt kiadták dánul, franciául, németül, angolul (az USA-ban és Angliában), hollandul és olaszul. Magyarország a nyolcadik a sorban.

Knut Hamsun - Halk ​húrokat penget a vándor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Knut Hamsun - Csavargók
A ​szavakkal szinte kifejezhetetlen érzések költője két világjáró csavargó sorsán keresztül megmutatja nekünk a norvég földet, a norvég tengert és az emberi élet általános örök motívumait. Knut Hamsun legújabb regénye nem marad mögötte a többieknek.

Knut Hamsun - Rejtelmek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Knut Hamsun - Álmodók
Részlet: ​A paplak gazdasszonya, Marie van Loos kisasszony, a konyhaablakban áll és néz, néz kifelé, messze, az útra. Ösmeri jól a kettőt ott a kerítésnél, hogyisne, hiszen lám csak, persze hogy Rolandsen telegrafista, a tulajdon jegyese az egyik, a másik meg a harangozóék Olgája. Másodszor látja már így együtt őket az idén, ugyan mi a manó beszédjük lehet ezeknek egymással? Ne lenne csak épp most annyira tele dologgal, van Loos kisasszony egyszerűen kiszaladna hozzájuk és megkérdezné szépen őtőlük maguktól. De hát rá is ér ő mostan valamire! Egy sürgés-forgás az egész ház, minden percben várják az új papot a családjával. A kis Ferdinandot felzargatták jókor a padláslyukba, hogy onnan tartsa szemmel az öblöt s jelentse, ha jönnek, hogy idejében elkészülhessen a kávé az utasoknak. Elkél majd a meleg ital nékik, Rosengaardból jönnek, a postahajó-állomástól, a Mack kis hajóján, jó egy mérföldnyiről innét.

Knut Hamsun - Furulya ​szólt a véremben
Nem ​volt még rá példa, hogy egy költőnek ötven évvel a halála után jelenjen meg új kötete. Ez történt Knut Hamsunnal. Új versekrôl van szó - olyan szerzőtől, akinek az irodalomtörténet csak egyetlen verseskötetét tartják számon, amely Det vilde Kor (A vad kórus) címen 1904-ben jelent meg. A Furulya szólt a véremben olyan olyan verseket tartalmaz. amelyek kéziratban maradtak ránk vagy újságok, folyóiratok hasábjain.

Kollekciók