Ajax-loader

drMáriás könyvei a rukkolán


drMáriás - Fábry Sándor - Etűdök ​rókafűrészre és fröccsöntött szarkára
Fábry ​Sándor figyelmét felkeltették drMáriás alkotásai, így meghívta őt festményeivel a show-műsorába, ahol a groteszk két jellegzetes hangja felismerte közös hullámhosszát, s mivel a hétköznapok szövetében lakozó abszurdból és groteszkből táplálkozó vidám életfelfogásuk közös, felmerült annak lehetősége, hogy olyan albumot hozzanak létre együtt, amelyben kép és szöveg egymásra talál. Így Fábry leírta drMáriás általa kedvelt festményei mellé gondolatait történetekben, széljegyzetekként, kommentárokként, poénokként, töredékekként. Az album létrejött - nézze, olvassa, szeresse, s akár sírva is nevessen, mert ez gyógyulásunk egyetlen biztos záloga.

drMáriás - A ​balkáni tahó
A ​"balkáni" szó ma leginkább valami csiricsáré kavalkádot, vicces cirkuszt, szédületes mulatozást értelmező ártatlan jelző, s azoknak, akik ilyenként használják, általában fogalmuk sincs az ottani törzsi rendszerről, a vérbosszúról, a nők rituális kivégzéséről vagy a kábítószer- és fegyverkereskedelemről. Hasonlóképpen a "nyugati" szó hallatán, a "balkáni" ellenpólusaként, valami nagyszerű, igényes, kényelmes produktum jut az eszünkbe, kevésbé a plasztikai műtétjükre gyűjtögető transzvesztiták, a Foglald el! mozgalom romantikus forradalmárai, meleg hegymászók és hűvös szervkereskedők, vagy a sznob életmód elől elhagyott házakban békés kommunákat létesítő fiatalok, akiket onnan is kiűz a szabadosságot nem tűrő prűd hatalom. drMáriás a Balkán mélyrétegeit néprajzkutató tudósként és a háború vérzivatarából elmenekülni kényszerülő civilként is alaposan megismerte, ahogyan zenészként a Nyugat foglalt házaiban élő fiatalok életét és a nagyvárosok pénzes csillogását. Ebben a szédületes sodrású, tragikomikus jelenetek garmadáját felsorakoztató, egyszerre véresen komoly és kacagtatóan groteszk regényében e két világ ütközését mutatja be, s írja le róluk mindazt, amit sem Kusturica a Balkánról, sem Lars von Trier a Nyugatról nem mondott el...

drMáriás - Molotov-koktél ​jéggel
"drMáriás ​ÉS-ben pubilikált írásai Szikszai Károly új grafikáival. drMáriás e könyvben szereplő művészeti tárgyú írásai, kiállítás-megnyitói, bevezetői egyszerűen lebilincselők, érzékenysége és lényeglátása példa nélkül áll, fogalmazásmódja plasztikus, világos, szárnyaló, avatott, őszinte, hiteles és rendszerint iróniával teli. Csak a komoly ember lehet ironikus, amiképpen csak ő lehet hiteles, a hitelesség pedig maga a siker." - Váncsa István előszavából.

drMáriás - Szép ​a puszta
Legfőképpen ​ceruza nélküli bokszoló a hátsó padban drMáriás gesztusművész de megannyi nonszensz versarcrajzot boldog szomorú dalt tartalmazó hálókönyvével tessék kényesmesen hátradőlni kedves olvalsó barátságos meleg szobában hol a boldogság mosta asztal és szék hol egy télután estébe hajlakk s noha minden megfoghatatlan soha nem anyagtalan sőt nagyonis anyag szénszószabadság járja be a szép sötét abszurdokot de ne hagyja magát eltéveszteni a kedves olvasó rendes alanyi költészet ez meg alanyi rajzászat mondhatni bokszkesztyűszénnel versszénnel satíroz drMáriás kissé Domonkos István és Tolnai Ottó nyomdokán illetve dokában micsoda prima nyomdokok a nagy keserű nevetésükkel drMáriás amúgy eléggé társtalan dolgot művel leginkább ön lehet a társa olvasó kedves amennyiben volt gyermek egykoron nem úgy értve hogy kicsi hanem hogy hanem hogy nagyon kíváncsi és merész ki ha máshogy nem a szabadkézi képzeletében lerajzolta a gondo- és leírta a rajzolatot fogta és le mert előzetesen nem ismert lehetetlent és nem ismert lehetőt épp ezért írt és rajzolt és minden semmiség fontos volt és minden fontosság semmi a formát úgy hívták pillanat és úgy hívták kedv esetleg szcénakazal hol nem kereste ergo értelemszerően megtalálta a tűt hát igen talán ez a pontos hogy etűdök és ecérnák hát hagyja magát befűzni ön is kedves olvasó próbáljon kíváncsi s amire csak igazi felnőtt képes gyermek lenni újra dadapetőfi s meglátja annak ki már fellapuszta szép a puszta szép a puszta. (Parti Nagy Lajos)

drMáriás - Űrboksz ​madrigálok
"A ​doktor úr alkotói módszere egyébiránt végtelenül egyszerű. Vesz egy agyament ötletet, helyzetet, képet vagy víziót, és azt tekeri-csócsálja-csavarja, ameddig csak a szuflájából futja, nyelvileg. Ez az ötleg több esetben egyetlenegy közlésem, állítás, nyelvi tény csupán, az variáltatik eltökélten, repertitív módon, monomániás szisztematikussággal, míg végül ez az egész őrületes szóparádé kompakt művé összeáll. Az ismétléses szerkezetek valósággal sulykolják bele a fejbe a tömör kijelentéseket, egyre beljebb viszi az olvasót az erdőbe a szöveg, de minduntalan rákoppint az orrára: ne siess, rögzítvén újra meg újra a közben persze módosult, ámde stabilan fixált kiindulópontokat. Épp ezért nem lesz e teljesen elszállt agyműködés nyelvi lenyomata átlátszóan hatásvadász: az abszurd, nonszensz elemek orgiáját, melyben egy könnyűkezű poénmájsztró önfeledten, feloldódva önélvezne, itt egy magához is kíméletlen művész fegyelmezi. Aki, ha jól hallom ezt a könyvet, s jól látom a szövegek mellett sorjázó, elképesztően jó szénrajzokat, eléggé kétségbeesett. Legalábbis nem viccből szórakozik, vagy nem azért, mert ráér, hanem önnön sötétebb felét, fenyegető démonait, szorongását vicceli el. Így lesz egyszerre - ahogy Parti nagy írja a borítón - dadapetőfi egyfelől, aki játékba oldva opponálja a művészi önkifejezés honi hagyományainak súlyait, terheit, tragikus hangoltságát és ballasztszerű tétjeit, másrészt pedig olyan alkotó, akinél az infantilis dadaelem nem pityke, öncél, divat vagy dekoráció, hanem a belső képek kivetítésének egyedüli lehetséges, önterápiás célzattal is bíró, autentikus eszköze. Ezért van az, hogy amikor tizenkilenc sorban egymás alá írja azt, két ízben is, ami szerintem tényszerűen nem igaz, hogy szép a puszta, nevezetesen, akkor avval eszemben sincs vitatkozni. Azt én neki elhiszem. Úgyhogy drMáriás meg van véve nálam, mert letette az asztalomra ezt a könyvet, vagyis az érdemi részt - a munkát tehát - nem spórolta meg. Hogy megírja és megrajzolja mindazt, ami túl van a szerepen, hogy az arc, az imidzs mögött is rögzítse az időben magamagát. Fontos könyve túlnő minden irányzaton, trenden és kategórián, roppant erős nyelvileg és rajzilag egyaránt, s ami ritka, egyenletes színvonalú, mint a Bőrös család Lentiben: amikor megkérdezte a családfő, melyik kell, vitéz úr, Gizi, Piri, Rozi, Bözsi, vagy esetleg a mama maga, idősebb Pirike, nem is tudott a katona hirtelen dönteni, melyik faroljon neki a kerítésnek felhúzott szoknyával, jó volt mindegyik. /Keresztury Tibor: Már akinek (drMáriás szép a puszta c. kötetéről), MaNcs, 2000. márc. 16./

drMáriás - Lomtalanítás
Kegyetlen ​és kíméletlen könyvvel lepi meg az olvasóit a több műfajban ismert, méltán népszerű doktor úr. Sok köszönet nem lesz benne, már ami a könnyű mesék híveit illeti: vegytiszta szociohorror. Szenvtelennek teltszó, pontos diagnózis, vigasztalan körkép egy pusztulásra ítélt házról - végső lajstrom, utolsó látlelet, mielőtt megjönnek a dózerek. S merthogy a bérházat lakják - teljesen adekvát, pusztulásra ítélt emberek -, a regénynek az ő tönkrement, félresiklott életükkel is számot kell vetnie. Emeletről emeletre, lakásról lakásra tárul fel a szegénység, a kilátástalanság eleven, hétköznapi panoptikuma: a rettenetes társas magány megannyi megrázó esete, rendőrségi tudósításokba illő rémtörténete. Dr. Máriás regénye azonban körülbelül ott kezdődik el, ahol a bűnügyi krónikák véget érnek - szikár stílusának, puritán nyelvének leíró tárgyilagosságát áthatja a részvét, a közel hajolás, a megértő irónia tapintata. Ez az egyetlen, amiben a könyv emlékeztet Mándyra - erre a bérházra s annak lakóira a Mester már nyomokban sem ismerne rá. Ez már a mélyvilág mai változata.

drMáriás - Nem ​élhetek Milošević nélkül
Idén ​25 éves minden idők egyik legformabontóbb kelet-európai zenekara, a Tudósok. 20 éve tört ki a véres jugoszláviai háború és menekült át a határon a szerző. 15 éve vált le a zenekarból Bada Dada, aki 5 éve végzett magával. Milosevic 5 éve követett el gyógyszer-túladagolással öngyilkosságot a hágai börtönben. A szerző idén 45 éves. Ez a könyv a Tudósok zenekar egyszerre drámai és szórakoztató történetén keresztül mutatja be a jugoszláviai háborút, a bevándorlás nehézségeit, egy zenekar kalandozását a nagyvilág koncerttermeiben, s mindenekelőtt azt, hogy a zene a legrettenetesebb pokol közepén is miként tudja életben tartani az embert.

drMáriás - Bada Dada - Égevő ​/ Skyeater
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

drMáriás - Lipót
Akár ​az első kórház-privatizációs regénynek is nevezhetnénk e kötetet, ha nem lenne annál sokkalta több, hiszen húsbamaróan aktuális és egyszerre örök érvényű látleletet ad arról a bolondházról, amelyben élünk.A szerző a Tébolyda magánosítását és jövőjét írja le egyetlen hatalmas szusszban lakói, a betegek szemszögéből.

drMáriás - Egy ​halott naplója
Lehet-e ​jó a túlvilág, van-e belőle kiút? El lehet-e menekülni a mennyei fogolytáborból? Vajon isten és sátán milyen beosztásban dolgoznak e vezető multinacionális cégnek, a mennyországnak a vezetőségében? Ki az ősanya, aki visszaélve vezető beosztásával az alkalmazottak állandó szexuális zaklatásával üti el az idejét? drMáriás látomása hétköznapi valónkból kiindulva fest meg egy félelmetesen valós képet arról az idealizált (más)világról, amelyben minden eszközzel megpróbálunk kibújni a felelősség alól. A mennyország mi magunk vagyunk, így az éppen olyanná lesz, amilyenné mi tesszük.

drMáriás - Mona ​Lisa és a tenger
Tudta-e, ​hogy valamikor egy osztályba járt Van Gogh, Caravaggio, Andy Warhol, Frida Kahlo, Malevics, Toulouse-Lautrec és Mona Lisa? S hogy utóbbi kegyeiért hosszan versengett minden idők két legeslegnagyobb festőművésze, Leonardo da Vinci és Sandro Botticelli? S hogy mindez a gyönyörű Isztria tengerpartján és vad, karsztos tájain játszódott? A _Mona Lisa és a tenger_ történetében az öreg halász helyét egy fiatal művész veszi át, aki az óriáshal helyett a festőművészettel igyekszik megküzdeni. Aki azért keresi a szerelmet, a szenvedélyt, a kalandot, a boldogságot, az élményt és a mindentudást, hogy azokat a művészetében mint az élet szépségét, lényegét és igazságát bemutathassa. S miközben minden idők leghíresebb festményének, Leonardo Mona Lisájának a szépségével vitatkozva keresi helyét és igazát a művészet világában, megtalálja a múzsáját egyik tanítványában, akit aztán a saját Mona Lisájának nevez el, s addig festi, amíg ő is világhírű nem lesz. Szálljon vízre, s hajózzon e fantasztikus történet elképesztő szereplőinek, lebilincselő jeleneteinek, gyönyörű tájleírásainak és megannyi izgalmas művészettörténeti utalásának tengerén, melyet a képzőművészként is népszerű szerző saját élményeit és tapasztalatait összegezve írt meg az Ön szórakoztatására.

drMáriás - Szabadkőműves ​szex
A ​kriptalakó, nappal előbújva hűvös, rideg sírhalmából a felszínen torz alakokkal perverz, sőt aberrált helyzetekbe keveredik, hogy munkához és pénzhez jusson; éjjel, visszatérve nyughelyére azonban rátalál a másik világ, ahol a boldogság és kiteljesedés várja. E két mindenségben, mint szent és profán kettősségének váltakozásában talál rá a kulcsra, mely az önmagához vezető ajtót nyitja. Ha szereti látni vagy láttatni a valóság szürreális világát, fantáziával és humorral elegyíteni az élet néha elviselhetetlen nyomorúságát; ha szívesen elidőz Bosch képeinél, megnéz egy Greenaway filmet, akkor lépjen be drMáriás színpadára és engedje magát sodortatni a szerző abszurd, s mégis megdöbbentően reális történetében. Ahol a mindenkori Teremtő Karmester a főhősét hol a borzalmak pokoli mélységeibe taszítja, hol a szentség magaslataiba emeli, mígnem e két szféra őrült táncában egy nem várt végkifejlet kellős közepén találja magát.

drMáriás - drMáriás ​rendelője
drMáriás ​képeinek formai megoldásai egyszerre idézik az amerikai pop-art és az orosz szoc-art stílusjegyeit, de a rokonság mindkét esetben egészen távoli. A művész minden olyan stíluselemet magától értetődő természetességgel használ, amely beszorítható abba a perspektívába, ami groteszkként jelenik meg – márpedig oda szinte minden beszuszakolható. (…) Ahogyan Csáth Géza naplót ír, úgy fest drMáriás: szelíden, de ügyelve a durvaságokra, már-már perverz módon. Fontos krónika ez: ha majd kétségek merülnének fel, milyen abszurd világban éltünk itt az ezredfordulón, elég megnézni drMáriás képeit. A művész a lehetetlent idézi meg mint valódi kelet-európai realista. (Gulyás Gábor)

Kollekciók