Ajax-loader

Ligeti György könyvei a rukkolán


Ligeti György - CSR
Az természetes, hogy a vállalatok az elérhető legmagasabb profit megszerzésére törekszenek, nagy baj lenne, ha nem ez lenne a céljuk. De vajon van-e ezen túl bármilyen kötelezettségük, feladatuk? Te mint vezető hogyan gondolkodsz a céged társadalmi és környezeti felelősségvállalásáról? Ez a könyv arról szól, hogy milyen előnyökkel jár az üzletmenetre, a társadalomra és a környezetre nézve, ha egy vállalat beépíti központi stratégiájába a demokrácia értékeit, s felelős módon viszonyul saját tevékenységéhez. A könyv számos magyar és külföldi példával és gyakorlati útmutatóval szolgál a céged hosszú távú fenntarthatóságának megteremtéséhez.

Ligeti György - Gyújtós
A ​gyermek megszületésekor a társadalom szabályait, normáit nem ismeri, érdekei érvényesítéséhez csak a legprimitívebb technikákat birtokolja. Parsons szellemes megjegyzésével élve: "az újszülöttek világrajövetele rendszeresen ismétlődő barbár invázió."

Girán János - Ligeti György - Szociológiai ​alapismeretek
"A ​tankönyv megírásakor elsődleges célunk az volt, hogy megismertessük a hallgatókkal a társadalom tudományos megismerésének főbb irányvonalait, a szociológia mint tudomány kialakulásának körülményeit és folyamatát." (a szerzők)

Ligeti György - Ezerarcú ​automaták
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Czike Klára - Csizmady Adrienne - Rózsavölgyi Adél - Ligeti György - Minden ​másképp van
Meggyőződésünk, ​hogy az ember komfortérzete megnő a világban, ha eligazodik benne. Megismerve az egyes társadalmi jelenségeket, azok lehetséges okait és következményeit, idegenkedésünk menten csökken: társadalmi ismeretek birtokában, leginkább pedig a társadalom megismeréséhez szükséges újabb és újabb szempontokkal eszköztárunkban, a demokratikus, autonóm polgár attitűdjei alakulhatnak ki bennünk, ami pedig egy jobb együttélést eredményezhet. E könyv megkísérel szempontokat adni a társadalmi jelenségek szemléléséhez, ezen keresztül pedig alternatívákat nyújtani: talán az olvasó saját életében felmerült kérdések átgondolásában, a megoldások keresésében is segít. Hangsúlyozzuk, hogy nem tanárt pótló, hanem a tanár munkáját segítő könyvet akartunk létrehozni: bármely tantárgy tanítása csak akkor lehet sikeres, ha a tanuló ember számára valamilyen belső ok miatt fontos a tanulás. Kicsit úgy képzeljük el az ismeretek átadását, mint egy termék sikeres eladását: ha a vevő számára az áru vagy akár a kereskedő szimpatikus, az üzlet már létre is jött. Analógiánk szerint tehát, ha a diák "beleszeret" tanárába, a tankönyvbe, abba a légkörbe, mely az órán van, nyert ügyünk van: hatékonyan fog tanulni. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a tanár maga. Mind több főiskolai, egyetemi szak felvételi követelményei között szerepel társadalomismeret. Talán megkönnyítjük a felkészülés tanár és diák számára egyaránt fáradtságos munkáját. A könyv hétköznapi dolgokról szól - nem hétköznapi módon. Életünk legnagyobb részében mindannyian naiv társadalomtudósok vagyunk, e nélkül nem is lennénk képesek a másik ember reakcióinak értelmezésére, vagy egy újságcikk megértésére. Ám tanuljunk akár társadalomismeretet a középiskolában, vagy felvételizzünk valamelyik egyetem szociológia vagy szociálpolitika szakára, próbáljunk meg eligazodni a bonyolult társadalmi világban, olyan eszközre lesz nyomban szükségünk, mely új szempontokat kínál a vizsgálathoz. Hány és hány aspektusból vizsgálható a kérdés: "csökkentse vagy növelje-e az állam a hajléktalanok ellátására fordított összeget?" vagy "mi lehet az oka annak, hogy szomszédunk nem köszön vissza a lépcsőházban?" Azt szeretnénk, ha a figyelmes olvasónk, aki a világban hétköznapi átélő, aki számára környezete tele van "magától értetődő" elemekkel, kívülállásra törekedve a magától értetődőségek mögé pillantva általánosabb összefüggésekre lelne. Elemző tevékenységet persze csak önállóan végezhet az ember, mi csak eszközt tudunk (és kívánunk) adni a társadalmi világ más minőségű megismeréséhez. Legelsősorban azzal a meggyőződéssel dolgoztunk, hogy megismerni egyenlő: megszeretni. Sok olyan téma került feldolgozásra, melyet ismereteink hiányos volta miatt misztikum övez. A távolság pedig ellenérzésünket táplálja. Elegendő megemlítenünk a homoszexualitás, a drogosok, vagy a cigányság témakörét. Munkánk megadhatja a kezdő lépésekhez szükséges segítséget, ám nem kívánjuk megfosztani olvasóinkat a személyes megismerés tapasztalatától, élményétől. Személyes kapcsolat teremtése eltérő kultúrájú, életlehetőségű emberekkel izgalmas dolog, egyben felelősség teli feladat is. A kölcsönösség révén lehetővé válik a másik megismerése, mely az önismeret nélkülözhetetlen biztosítéka is. Ebben az értelemben saját magunk neveléséről van szó.

Ligeti György - Úristen, ​megint tréning!
-Miért ​rándul össze a gyomrod, ha azt a szót hallod, hogy "tréning"? -Hol van a hiba? -Mi a különbség a csapatépítés és a berúgás között, és ez utóbbi hogyan szolgálja a szervezet fejlesztését? -Milyen nehézségeket okozhat egy tréning helyszíne? -Mi a szervezet vezetőjének és mi a tréner felelőssége? -Miért ülünk körben a megbeszélés során? -Hogyan járul hozzá a tréning egy cég üzleti sikeréhez és hogyan nem? Ezekre a kérdésekre ad választ a könyv. A szerző tizenöt éve dolgozik a felnőttképzésben, illetve oktat különböző európai egyetemeken. Saját üzleti szervezetét a könyvben olvasható elvekre építi - egyelőre sikerrel.

Ligeti György - Ligeti ​György válogatott írásai
Ligeti ​György (1923-2006) az európai modern zene meghatározó alakja volt. Azok közé tartozott, akik szóban és írásban egyaránt rendszeresen megnyilatkoztak - nem csupán saját műveikről, hanem mások alkotásairól, valamint a művészet és a művészeti élet általános kérdéseiről is. A modern zenével foglalkozó szak- és ismeretterjesztő irodalom Ligeti jó néhány szövegére - akárcsak Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez vagy John Cage írásaira - már évtizedek óta "alapszövegként" hivatkozik. Ligeti idegen nyelven fogalmazott írásai közül magyarul mind ez idáig mégis csupán néhány volt hozzáférhető. Ezt a hiányt pótolja ez a kötet, amely a zeneszerző írásainak első magyar nyelvű gyűjteménye. A tematikus fejezetekre osztott, száznál is több anyag között találhatók önéletírások, alkotói önvallomások, zenei ismeretterjesztő cikkek és elemző tanulmányok, továbbá szerzői kommentárok valamennyi Ligeti-műhöz. Függelékben olvashatók a zeneszerző rövidebb, a pályája elején magyar nyelven fogalmazott cikkei, valamint a Ligeti-írások teljes bibliográfiája és a részletes névmutató. A kötet így a Ligeti-életmű iránt érdeklődők számára nélkülözhetetlen, de haszonnal forgathatja minden zeneértő, aki szeretne többet megtudni a közelmúlt zenéjéről, zenei életéről és zeneszerzői gondolkodásáról. Az utóbbiak középpontjában két komponista, Bartók Béla és Anton Webern muzsikája, valamint az új zene aktuális kérdései állnak.

Héra Gábor - Ligeti György - Módszertan ​- A társadalmi jelenségek kutatása
A ​szociológus szerzőpáros bevezető jellegű, de olvasmányos tankönyve a társadalomtudományos kutatás teljes menetét mutatja be az egyetemi hallgatók, valamint a tudományos megismerés iránt érdeklődő laikusok számára. A könyv mind a kvantitatív, mint a kvalitatív adatgyűjtési eljárásokat ismerteti, így a megfigyelést, az interjút, a fókuszcsoportot, a kísérletet, a szociometria és a kérdőív technikáját is részletesen bemutatja. Ezen túlmenően etikai és jogi kérdéseket, a felmérés szervezéséhez szükséges gyakorlati tudnivalókat, az adatfeldolgozást és a kutatási beszámoló elkészítését és marketingjét is tárgyalja. A szerzők külön hangsúlyt fektettek arra, hogy a könyv lehetőleg egy nagyobb lélegzetű kutatás megtervezésén, végrehajtásán és az adatok elemzésén haladjon végig. A kiadvány kihasználja az internet adta lehetőségeket, s számos további információt tesz az olvasó számára a weben keresztül elérhetővé. Minden fejezet végén talál az olvasó ajánlott szakirodalmat, valamint az egyes témákat érintő szépirodalmi hivatkozásokat és filmajánlásokat azzal a céllal, hogy a bemutatni szándékozott eljárás vagy gondolatmenet az irodalom és a mozgókép segítségével még érthetőbbé váljon.

Marczi Mariann - Nádler István - Ligeti György - Nádler, ​Ligeti
A ​Nádler-Ligeti album Ligeti György zenéjéhez kötődő, által inspirált kötet, melynek anyagát Nádler István festőművész 2003-ban, felkérésre festette. A Ligeti-sorozatot először Berlinben, majd 2005-ben Budapesten láthatta a közönség. Ligeti György esszéje és a Nádler Istvánnal készült interjú rávilágítanak a két oeuvre kapcsolódási pontjaira, a két művész ars poeticájának hasonlóságára.

Kollekciók