Ajax-loader

Richard Leigh könyvei a rukkolán


Michael Baigent - Richard Leigh - Henry Lincoln - Az ​abbé titka
Rennes-le-Chateau ​-- a Pireneusok lábánál fekvő mai kisváros millió titkot rejteget. Aki valaha is nyomon követte a Szent Grál történetét, bizonyosan találkozott már e névvel. A három neves szerző több évi kutatás eredményeként akadt az itt élő Sauniére abbé nyomára, akinek gazdagságát senki nem tudta megfejteni. Egy bizonyos: ő olyan valamit tudott meg, amivel elvezette a szerzőket a templomos lovagrend máig is ismeretlen titkához. Számos izgalmas és ismeretlen tény került napvilágra: hová lett a templomosok hatalmas kincse? Mi is a Szent Grál? Kehely? Tányér? Hová lett? A fény ugyan csak dereng, hisz úgy tűnik, a titok mindig titok marad, de a tények közreadása mégis ad valami támpontot az emberiség kultúráját meghatározó évszázadok történetéhez megértéséhez.

Michael Baigent - Richard Leigh - Az ​inkvizíció
Az ​inkvizíciót a 13. század elején hozták létre, és egész Európában működött - azaz működik ma is, a vatikáni székhelyű Hittani Kongregációként. A szerzők e szervezet történetét tekintik át néhány fekete-fehér illusztrációval kísért kötetükben. Az olvasmányos stílusú, jegyzetekkel ellátott történet a keresztes háborúktól indul, kitér a spanyol és portugál inkvizíció működésére és újvilági ténykedésére, a boszorkányság, a protestantizmus és a szabadkőművesség elleni küzdelmekre, a holt-tengeri tekercsek és Mária-jelenések ügyére, valamint a ma is a pápa által irányított Hittani Kongregáció történetére. A vallási témájú bestsellerek kedvelőinek ajánlható kötet irodalomjegyzékkel zárul.

Michael Baigent - Richard Leigh - Henry Lincoln - Szent ​vér, szent grál
A ​terjedelmes, fekete-fehér és színes illusztrációkban gazdag, családfát, táblázatokat tartalmazó kötet a már megjelent, Az abbé titka című mű bővített, teljes kiadása. A három szerző több évi kutatás eredményeként akadt a Pireneusok lábánál élő Sauniére abbé nyomára, akinek gazdagságát senki nem tudta megfejteni. Egy bizonyos: ő olyan valamit tudott meg, amivel elvezette a szerzőket a templomos lovagrend máig ismeretlen titkához. Számos izgalmas és ismeretlen tény kerül napvilágra. Úgy tűnik, a titok mindig titok marad, de a tények közreadása mégis ad valami támpontot, az emberiség kultúráját meghatározó évszázadok történetének megértéséhez.

Michael Baigent - Richard Leigh - Henry Lincoln - The ​Holy Blood and The Holy Grail
A ​nineteenth century French priest discovers something in his mountain village at the foot of The Pyrenees which enables him to amass and spend a fortune of millions of pounds. The tale seems to begin with buried treasure and then turns into an unprecedented historical detective story - a modern Grail quest leading back through cryptically coded parchments, secret societies, the Knights Templar, the Cathar heretics of the twelfth and thirteenth centuries and a dynasty of obscure French kings deposed more than 1,300 years ago. The author's conclusions are persuasive: at the core is not material riches but a secret - a secret of explosive and controversial proportions, which radiates out from the little Pyrenees village all the way to contemporary politics and the entire edifice of the Christian faith. It involves nothing less than... the Holy Grail.

Michael Baigent - Richard Leigh - The ​Inquisition
After ​the Albigensian Crusade against the Cathars of south-west France in 1208, a Spanish monk - later canonized as St Dominic - took up the cudgels by establishing a kind of secret police to ferret out heresy - thus began the infamous Inquisition. Baigent and Leigh tell the whole extraordinary story, taking it on into the nineteenth century and showing how after the Doctrine of Papal Infallibility in 1870 the Vatican attempted to establish new authorities that were an intellectual equivalent of the Inquisition. The Inquisition offers a fascinating narrative account of one of the most influential and horrifying movements in the history of western Europe.

Michael Baigent - Richard Leigh - Mi ​az igazság a Holt-tengeri tekercsek körül?
A ​holt-tengeri tekercseket 1947 és 1956 között egy Jeruzsálemtől 32 kilométerre keletre fekvő barlangban találták meg. Nemzetközi kutatócsoport alakult a fölbecsülhetetlen értékű leletegyüttes vizsgálatára, ám az eredmények közzététele igencsak akadozott. Az angol riporter szerzőpáros leleplezi "a huszadik század legnagyobb tudományos botrányát" – hogyan és legfőképp miért maradt oly hosszú időn át elrejtve a világ elől az összesen nyolcszáz héber és arámi kézirat java része. Lebilincselően izgalmas nyomozás története ez a könyv: a gyakran feszült politikai és világnézeti légkörben folytatott beszélgetések, valamint a nyilvánosságra került és kiadatlan szövegek történelmi és nyelvészeti elemzése során a szerzők fényt derítettek a tudósok vívta ádáz harcok igazi okára: a holt-tengeri tekercsek a kereszténység eredetének és az Újszövetség értelmezésének meghökkentő új változatát tárják elénk...

Michael Baigent - Richard Leigh - A ​Valkűr-hadművelet
Voltak-e, ​lehettek e a Harmadik Birodalomnak hősei, hogyan válhatott nemzeti mítosszá a nácizmus, hogyan s miért építgették germán, teuton, porosz hagyományaikból harcos nemzeti önképüket Hegel, Goethe, Wagner, Thomas Mann és a költő, Stefan George kortársai, vagy a Karl May regények if}u olvasói? A népszerű angol szerzőpáros a dokumentumkötet, a historikus esszé, a néplélekkutatás és a történelmi regény elemeit ötvözi lebilincselő könyvében, amelynek középpontjában Claus von Stauffenberg, a Hitler elleni összeesküvés vezéralakjának fordulatos élete áll. A németség több évszázados történetét a birodalmi ellenállási mozgalmakig mutatják be a szerzők. Egy „titkos Németország" rejtelmes világába pillanthatunk be, amelyben a hitleri hadsereg tisztjei újra és újra nekirugaszkodtak, hogy megállítsák a fékevesztett öldöklést. Közel félszáz sikertelen merénylet után a Führer 1944. július 20-án a Farkasveremben ismét közel járt a halálhoz, a történelem pedig ahhoz, hogy új irányt vehessen. A szerencse azonban most is elpártolt a merénylőktől. Okok, körülmények, megannyi sikertelen akció és a véres megtorlás krónikája e kötet, amely nem elégszik meg az eddig ismeretlen összefüggések fölsorolásával, a német identitás fejlődéstörténetében és újkori válságában véli megtalálni a nemzetiszocializmus gyökereit. Claus von Stauffenberg, a kiváló katona, s az ábrándos lelkületű sváb gróf története egy igaz ember históriája.

Kollekciók