Ajax-loader

Alice Miller könyvei a rukkolán


Alice Miller - From ​Rage to Courage
Collected ​for the first time, Alice Miller’s most helpful, therapeutic, and invaluable answers to hundreds of readers’ letters. The renowned childhood researcher, psychotherapist, and best-selling author Alice Miller has received, throughout her long and distinguished career, countless personal letters from readers all over the world. In From Rage to Courage, Dr. Miller has assembled the most recent, producing an insightful work that illuminates the issues and consequences of childhood abuse. Whether exploring the connection between repressed anger and physical illnesses like cancer, the reasons why many survivors of abuse turn to drugs or crime, or the cycle that condemns generations of families to cruelty in childhood, Dr. Miller’s answers are sensitive, honest, and supported by decades of experience. Unafraid of controversy, she discusses much-debated theories such as the impact of religious belief on the cultural traditions of child abuse and the therapeutic community’s denial of the truth and dependency on antidepressants. A practical guide to Dr. Miller’s unique therapeutic concept, this work once again affirms the healing and liberating power of retrieved emotions.

Alice Miller - The ​Body Never Lies
An ​examination of childhood trauma and its surreptitious, debilitating effects by one of the world's leading psychoanalysts. Never before has world-renowned psychoanalyst Alice Miller examined so persuasively the long-range consequences of childhood abuse on the body. Using the experiences of her patients along with the biographical stories of literary giants such as Virginia Woolf, Franz Kafka, and Marcel Proust, Miller shows how a child's humiliation, impotence, and bottled rage will manifest itself as adult illness;be it cancer, stroke, or other debilitating diseases. Never one to shy away from controversy, Miller urges society as a whole to jettison its belief in the Fourth Commandment and not to extend forgiveness to parents whose tyrannical childrearing methods have resulted in unhappy, and often ruined, adult lives. In this empowering work, writes Rutgers professor Philip Greven, "readers will learn how to confront the overt and covert traumas of their own childhoods with the enlightened guidance of Alice Miller."

Alice Miller - Érzelmek ​ingoványa
...Miután ​Attila kinyitotta az ajtót, beléptek a szobájukba. - Na, akkor öltözzünk át gyorsan és irány a fürdő. Andrea eleget tett az utasításnak és vetkőzni kezdett. Néhány pillanat múlva már meztelenül volt. Elővette bikinijét. Attila megkövülten figyelte. Andrea zavartan nézett a férfira. - Mi a baj? - Semmi, – mosolygott, – csak gyönyörködöm. A nő arcán halvány pír futott végig. Bikinije felső részét maga elé fogta. - Hadd segítsek. – mondta Attila elrekedt hangon és Andrea mögé lépett. Hátul összekapcsolta a pántot, majd kezét előrecsúsztatta és megmarkolta a lágy halmokat. Ajkaival gyengéd csókokat lehelt Andrea nyakára. - Nem azt mondtad, hogy segítesz? – suttogta a nő, miközben térdei rogyadozni kezdtek. - De igen. – felelte Attila a csókok közepette. - Akkor? – pihegte Andrea. - Kívánlak. - A fürdő... – nyöszörögte a nő. - Lesz arra is idő. – felelte a férfi és gyengéden ráborította az izgalomba hozott Andreát az ágyra...

Alice Miller - The ​Drama of Being a Child
The ​first publication of _The Drama of Being a Child_ and of this 1997 edition are separated by fifteen years of experience - the author's experience with her own self-therapy and with other recent therapy methods, and finally her knowledge of the life histories of the several thousand readers who have written to her. The research into childhood she has undertaken in this period has led to further fine-tuning of her earlier findings, documented and illustrated here with an abundance of examples. The author examines the consequences of repression at personal and social levels, the causes of the physical and psychological harm done to children and how this can be prevented, and finally the new methods at our disposal for dealing with the consequences of infant traumas. Alice Miller has achieved world-wide recognition for her work on the causes and effects of child abuse and its cost to society. Her books have become international bestsellers.

Alice Miller - Kezdetben ​volt a nevelés
Ezt ​a könyvet rendkívül nagyhatású pszichológus írta: a pedagógiáról, a lehető legszélesebb értelemben vett nevelésről, melynek alaphelyzete általánosan emberi (és nem kimondottan - "nevelői" - szakmához kötött). A felnőttek joga és kötelessége a gyerekek nevelése, akik felnőtt korukban maguk is gyermekeket fognak nevelni. Tehát mindanynyian "érintettek" vagyunk! Felnőtt és gyermek (akár ugyanazon személy belső világára korlátozódó) viszonyáról a pszichológus Alice Miller kimondja: "...a gyermekekkel való bánásmódba egy általánosan érvényes pszichológiai törvényszerűség is belejátszik, amivel foglalkoznunk kell: a felnőtt semmihez nem foghatóan rejtett és büntetlen hatalmat gyakorolhat a gyermek fölött." És a jeles pszichológus a minden egyes ember életére kiható (hiszen gyerekként mindenkit neveltek!) hatalomgyakorlás európai "hagyományait" összes következményeivel, veszélyeivel együtt tárja az olvasó elé. E tanulságos és megrendítő mű külön fejezetben tárgyalja Adolf Hitler gyermekkorát. Alice Miller esettanulmányai és következtetései (bár szakszerűek és tudományosan megalapozottak) mindenki számára hozzáférhetően, közérthetően tárják fel életünk, viselkedésünk, neveltetésünk - és a saját (gyerekeinkkel szemben alkalmazott) nevelési elveink, gyakorlatunk - rejtett lélektanát. Felkavaró könyv, mely egyaránt szolgálja egy (gyakran hihetetlen következményekkel járó) európai hagyomány megismerését és az őszinte önismeretet.

Alice Miller - A ​test kiáltása
Az ​emberiség történetének egyetemes, ősi parancsa, hogy tiszteljük és szeressük a szüleinket. Ám ha valaki annak ellenére akarja követni ezt a parancsot, hogy a szülei egykor elhanyagolták, bántalmazták vagy kihasználták őt, csak akkor tud eleget tenni ennek, ha elfojtja a saját igazi érzéseit - a test pedig komoly betegségekkel lázad fel e lelki öncsonkítás ellen. Alice Miller pszichoanalitikus, A tehetséges gyermek drámája című kötet szerzője ebben a könyvében részletesen elemzi azt a konfliktust, amely egyfelől az érzéseink és a testünk által felfogott dolgok, másfelől aközött húzódik, amit érezni szeretnénk, hogy megfeleljünk az erkölcsi normáknak, amelyeket régen magunkévá tettünk. Miller megvizsgálja a világirodalom nagyjainak - többek között Franz Kafka, Virginia Woolf, Arthur Rimbaud, Marcel Proust és James Joyce - életútját, kapcsolatot keresve és találva e nagy alkotók gyermekkori szenvedései és felnőttkori testi-lelki betegségei között. Megkérdőjelezi a bántalmazó szülőkkel való kapcsolatra irányuló társadalmi elvárásokat, és arra biztatja az olvasókat, hogy fedezzék fel gyermekkoruk igaz történetét.

Alice Miller - Vágyak ​hálójában
...Zoli ​is álmos volt már, de nem akart aludni. Gyönyörködni akart még Laurában. Talán soha sem fogja már őt így látni. Olyan szép volt. Halkan lélegzett. Nem tudta megállni, hogy ne érjen hozzá. A haja lágy zuhatagként omlott a párnára. A férfi végigsimította. Az asszony meg sem mozdult, nyugodtan aludt tovább. Zoli közelebb hajolt és ajkait a nő arcához érintette. Milyen finom volt a bőre. A férfi felbátorodott és ujjait lágyan végighúzta a nő karján. Félt, hogy felriad Laura, de nem tudott ellenállni a kísértésnek. Óvatosan felhajtotta a takarót. A nő az oldalán feküdt, így láthatóvá vált a kerek feneke. Zoli nagyot nyelt. Végighúzta a tenyerét a nő combjain, végig a derekán, aztán megsimogatta a kerek melleit. Lélegzete szaporábbá vált, szíve hevesen dobogott. Már egészen belemelegedett a lopott pillanatokba, mikor a nő megmozdult...

Alice Miller - A ​tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása
A ​lelki betegségek elleni harc egyetlen hatásos fegyvere: saját gyermekkorunk egyedi és egyszeri történetének érzelmi felfedezése. Meg tudunk-e valaha is szabadulni minden illúziónktól? Az élet ugyanis teli van illúziókkal, valószínűleg azért, mert a valóság elviselhetetlennek tűnik számunkra. Az igazságot mégsem nélkülözhetjük, hiszen annak elvesztéséért súlyos betegségekkel kell fizetnünk. Ezért hosszú folyamat során próbáljuk felkutatni saját személyes igazságunkat, amely mindig fájdalmas - hacsak be nem érjük az intellektuális belátással. Ez esetben azonban ismét megmaradunk illúzióink világában. Múltunkat a legkevésbé sem tudjuk megváltoztatni, a sérüléseket, melyeket gyermekkorunkban elszenvedtünk, nem tehetjük meg nem történtekké. Ám saját magunkat megváltoztathatjuk, "kijavíthatjuk", s saját elvesztett integritásunkat visszanyerhetjük. Ez megteremtheti számunkra a lehetőséget, hogy kiszabaduljunk a gyermekkor láthatatlan, mégis oly rémületes fogságából.

Alice Miller - Paths ​of Life
Several ​poignant scenarios and two essays of reflection focus on a range of issues—from birth, motherhood, and partnership to hatred, cults, and the Holocaust. In this updated tenth anniversary edition, Alice Miller offers new reflections on the transformative power of childhood.

Kollekciók