Ajax-loader

Szabó A. Ferenc könyvei a rukkolán


Szabó A. Ferenc - Népesedés, ​migráció, biztonság
A ​tartalmas kiadvány szerzője a demográfia és a kapcsolódó tudományterületek számos aspektusáról értekezik. A gyűjteményes kötet első nagy egységei részint már korábban megjelent írásokat, tanulmányokat tartalmaznak a népességpolitikával összefüggő témákról, így a romakérdésről, a történelmi demográfiáról, a születésszabályozásról, a magyarság védelméről. A könyvet cikkek és glosszák, interjúk, könyvismertetések zárják.

Szabó A. Ferenc - Az ​abortusz ellenszerei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó A. Ferenc - Társadalom, ​népesedés, politika
(1990) Földünkön ​több, mint ötmilliárd ember él, egyre többen leszünk, de idehaza, Magyarországon az 1981-ben megindult országos létszámfogyatkozás következtében eddig mintha két Székesfehérvárnyi város tűnt volna el a térképről. A kötet arra szeretne csupán néhány téma körüljárásával rámutatni, hogy a népesedési kérdés is - és nemcsak végső soron, hanem számtalan vonatkozását tekintve - politikai kérdés. Jelen van a belpolitikában, a nemzetközi kapcsolatokban, összefügg az érdekviszonyok, a gazdasági helyzet, a társadalompolitika, az egészségügy, a jövőkutatás kérdéseivel. Fontos, kikerülhetetlen szerepe van vagy legalábbis kellene lennie a politikai döntésekben a jövő tervezésekor.

Szabó A. Ferenc - A ​nemzetközi migráció és korunk biztonságpolitikai kihívásai
A ​nemzetközi migráció annak ellenére, hogy mindig jelen volt a történelemben, igazán korunkban került a világ érdeklődésének homlokterébe. A globalizáció hihetetlen méreteket öltött, és a Föld minden sarkában érezteti hatását. Az ipari forradalom, majd a kapitalizmus térfoglalása idején nagy emberi mobilitás kísérte a világban végbemenő folyamatokat. Megtörtént a világ területi felosztása, majd sok szenvedés után az újrafelosztás is. A második világháború nyomán, rettenetesen pusztítások után sem állt vissza a régi, mozgó, változó, versengő világegység, amelyik lehetővé tette az emberek viszonylag szabad és önkéntes elhatározásból eredő vándorlását. A mozgás és a változás ebben a történelmi időszakban a világ népességének hihetetlen mértékű szaporodásában mutatkozott meg. Alig két-három évtized alatt megduplázódott a Föld népessége. Elsősorban „a harmadik világban” ment végbe ez a nagyléptékű embergyarapodás. A nagy népességnövekedés és a világ fejlett részén megnövekedett fogyasztási lehetőségek a világ jövőbeli sorsáért aggódó gondolkodók körében az ökológiai szemlélet elterjedéséhez vezettek. Népesedési szempontból ugyanis két, egymással ellentétes tendencia osztja meg glóbuszunkat. A túlnépesedés következében kialakult a demográfiai válság a világ kevésbé fejlett területein, ami alulfoglalkoztatáshoz, alacsony életszínvonalhoz és ennek következtében társadalmi elégedetlenséghez vezet. A fejlettebb régiókban – itt él a világ népességének mintegy hatoda – relatív munkaerőhiány van, jók a keresetek, magas a fogyasztás szintje, viszont a lakosság elöregedőben van. A globális egységét újra visszanyert világ tehát éppen ott és abban nem globális, amiben leginkább annak kellene lennie. Ha a gazdálkodás, a tőke, a politikai rendszerek tekintetében megnyilvánuló szabad versengést nem hagyja az emberiség kiterjedni a nemzetközi migrációra, az emberek tényleg szabad és korlátok nélküli áramlására, akkor már leküzdöttnek vélt válságoknak nézünk elébe.

Szabó A. Ferenc - Demográfiai ​problémák biztonságpolitikai vonatkozásai egykor és ma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók