Ajax-loader

Nagy Mari könyvei a rukkolán


Nagy Mari - Vidák István - Batikolt ​nemezek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Mari - Vidák István - Kaskötés, ​kosárfonás
Kötésre, ​fonásra felhasználható minden olyan növény, melynek vesszeje hajlékony, rugalmas s elég egyenes. Legkedveltebb ezek közül a fűz, mely az ország hegyes vidékeit kivéve mindenütt megtalálható. A vizek lecsapolása előtt még tömeges mennyiségben nőtt vadon. A hegyes vidékeken a fűzvesszőt erdei növényfajok - mogyoró, kőris, vadakác, juhar, iszalag, szederinda, szőlővenyige- helyettesítik. * * * Elképzelhető, hogy a fonás évezredekkel ezelőtt karók, botok, fák közeinek betöltését jelentette. Néhány madár is így fonja a fészkét kész ágakra. * * * Kukoricatörő, tapogató, tyúkültető, gabonás kas, gyümölcsszárító vagy füstölthústartó kópic (kas). Ez utóbbit kamrában vagy padláson a gerendára akasztva tartották.

Nagy Mari - Vidák István - Új, ​magyar nemezsátrak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Mari - Vidák István - A ​kosárkötés magyar hagyományai
...Sok-sok ​lelkes ember gyűjtőmunkájának köszönhető, hogy ez a könyv létrejött.Magunk is harminc évvel ezelőtt indultunk első utunkra, hogy az utolsó idős mesterektől megtanuljuk a kosárkötés mesterségét, és összegyűjtsük az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. Köszönjük mindazoknak, akik előttünk jártak, akiknek munkáját felhasználtuk, és ezzel hozzájárultak a kosárkötés hagyományainak megismertetéséhez, továbbadásához.

Nagy Mari - Vidák István - Nemezjátékok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Mari - Vidák István - Tündérberek
Tündérberek ​Hímeshátsziget szomszédja, egy kis tanya az Érmelléken. Ott, ahol a kúrta farkú malac túr. Ebbe a mesevilágba hívjuk barátainkat, akik a Csodafiú szarvas, a Gyí, paci, paripa és a Hímeshátsziget című kiadványainkat már ismerik. Most újabb játékok hajtogatására bíztatjuk őket gyékényből és kákából.

Nagy Mari - Vidák István - Nemezkészítés ​gyerekekkel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Mari - Vidák István - Elfelejtett ​ősök árnyai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Mari - Vidák István - Gyí ​paci, paripa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Mari - Vidák István - Fűben, ​fában játék
"Tavaszonként ​akaratlanul is történelmet ír a gyermek. Tanulja a múltat - őrizve emlékeit -, és másolja a jelent, hogy játékai révén előkészülve teljes értékű részese legyen a jövőnek." Sándor Mihályné A legegyszerűbb játékok időtlenek. Fontosak voltak és lesznek a jövő nemzedék számára is. A gyermeknek életeleme a játék; nemcsak gyönyörűség, hanem összes emberi tulajdonságait, erőit és képességeit fejlesztő foglalatosság. Játékot készíteni jó, különösen a természetben, ahol egyre több fű, virág, fa köszönt ránk ismerősen. Játékot készíteni jó, erre előbb-utóbb rájön az, aki belekóstol, aki ki tudja magát vonni a fogyasztás mai lázából és ezek után másként értékeli a maga alkotta játékszereket. Példaként álljanak most itt azok az egyszerű, növényekből készíthető játékok, amelyek előállításához legfeljebb egy olló vagy bicska szükséges. Jó játékot kívánunk! Nagy Mari és Vidák István

Nagy Mari - Vidák István - Szőjetek ​lányok, fonjatok lányok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Mari - Vidák István - Illa ​berek
Tündérberek ​hímeshátsziget szomszédja, egy kis tanya az érmelléken. Ott, ahol a kurta farkú malac túr. Ebbe a mesevilágba hívjuk kis barátainkat. Játékok hajtogatására biztatjuk őket gyékényből.

Nagy Mari - Vidák István - Kékfestés ​nemezen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Mari - Vidák István - Magyar ​gyékényesek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Mari - Vidák István - Játékok ​vízparti növényekből
Tudod-e, ​mi a békamerettyű, a bakszekér, a zuzuló, a lésza, a kászú? Készítettél-e már nádi hegedűt, kákatutajt, kéregcsörgőt, kölyöksárkányt? Minderre megtanítanak a szerzők, a Fiatal Népművészek Stúdiójának tagjai, akik évek óta járják az országot, hogy pákászoktól, csíkászoktól, öreg pásztoroktól ellessék a népi játékkészítés fortélyait. Régi könyveket bújnak, nádat vágnak, fakérget hántanak, s kezük nyomán új életre kelnek a ma már múzeumi raktárakban porosodó hajdani használati tárgyak, játékok. Próbáld meg te is, csináld velünk! A kezdet nehézségein átsegítenek a szöveges játékleírások, a rajzok, a fotók. Ha valahol megakadsz, kérd a szerzők tanácsát. Címük: 2100 Gödöllő, Körösfői út 36.

Nagy Mari - Vidák István - Csodafiú ​szarvas - Gyékényből hajtogatott állat- és emberalakok
Szerény ​kivitelű, ám annál tartalmasabb a Csodafiú szarvas című kiadvány, amelyet a textilművész szerzőpáros szakmai elkötelezettsége, lelkesedése hívott életre. Céljuk bevallottan az volt, hogy átmentsék az iskolai oktatásba a kosárfonás és gyékényszövés ősi mesterségének technikai "bravúrjait". A kötetet lapozgatva elámulhatunk azon, hogy szinte a semmiből -- kellő szakértelem birtokában -- miféle csodálatos mesevilág kelthető életre, és arról is megbizonyosodhatunk, hogy népünk e nagy múltú, Európában egyedülállóan gazdag mesterségének alapvető tudnivalóit elsajátítva gazdagabbak lettünk. A szerzők elöljáróban a gyékény jellemzőiről, tulajdonságairól, megmunkálhatóságáról szólnak. Bemutatják, miféle eszközök szükségesek a fonáshoz, és hogyan "viselkedik" az anyag a megmunkálás során. A gyékényfonás alapvető tudnivalóival a fonott szarvas elkészítése közben ismerkedhetnek meg a gyerekek. A munkafázisokat lépésről lépésre bemutató képeken látható, miként lehet ebből az alapformából -- némi képzelőerővel -- másféle alakokat, pl. kutyát, malacot, zsiráfot, kecskét vagy éppen kost megalkotni. A szerzők a Csodafiú szarvas legendáját az eredeti szöveg közreadásával "keltik életre", az erdőket járó, vadra vadászó, kilenc szép szál fiú pedig szinte megelevenedni látszik a kötet lapjain, hiszen az alapformából tovább hajtogatható, fonható figurák az olvasó elé varázsolják öregapót és szarvassá változott fiait. A kötet végén az anyagválasztás szempontjait is számba veszik a szerzők, sőt, még azokat a boltokat is megnevezik, ahol a bábuk elkészítéséhez szükséges gyékényt meg lehet vásárolni. A képzeletet megmozgató, némi kézügyességet igénylő figurák elkészítése igazi örömmel töltheti el a barkácsoló kedvű gyerekeket és pedagógusaikat.

Nagy Mari - Vidák István - Csivirintem, ​csavarintom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Mari - Vidák István - Gondolatok ​a nemezsátrakról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Mari - Vidák István - A ​megregulázott rendetlenség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Mari - Vidák István - Nemezkészítés
... ​a nemezkészítés – állatszőr vagy gyapjúhulladék egyenletes összeállítású, tömör préselése – ősibb művészet, mint a fonás vagy a szövés.” Ennek, az ázsiai nomád pásztoroktól tanult – vélhetően több ezer éves – mesterségnek a történeti és gyakorlati tudnivalóival ismertetnek meg a szerzők, élvezetesen, játékosan, szinte maguk mellé ültetve az olvasót, hogy együtt varázsoljanak a gyapjúból labdát, zsinórt, karikát, kesztyűt, papucsot, sapkát, mintás takarót. Magyarországon a nemez minél szélesebb körben való megismertetése Nagy Mari és Vidák István nevéhez fűződik. 1984-ben ők szervezték meg az első magyar nemezkészítő tanfolyamot, s még ebben az évben sor került az I. Nemzetközi Nemezművészeti Világtalálkozó és Tudományos Tanácskozásra Kecskeméten.

Nagy Mari - Vidák István - Szövés, ​fonás gyerekekkel
A ​kiadványunk - mely a JÁTÉKKÉSZÍTÉS ÉS KÉZMŰVESSÉG című videókazetta kísérőfüzete - a szövés és a fonás történetét és egyszerű technikáit mutatja be.

Nagy Mari - Vidák István - Türkmen ​nemezkészítés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Mari - Vidák István - Nemez ​és báb
Játszani ​éppen olyan jó, mint valamit elkészíteni. Ha csak röviden, ha csak kicsiben, ha csak magunknak, akkor is felemelő érzés... Két nemezkészítő kalandjairól szól ez a kis könyv, ismerkedésükről a bábszínházzal.

Kollekciók