Ajax-loader

Bajomi Lázár Endre könyvei a rukkolán


Bajomi Lázár Endre - A ​Quartier Latin
Ezt ​a könyvet a szülőfalumnak szentelem. Hogy lehet ekkorát lódítani? - kérdi döbbenten az olvasó. Hiszen elég kinyitni az Irodalmi Lexikon I. kötetét, és máris kiderül, hogy az eset Biharnagybajomban történt. Márpedig ez a kis község elég távol fekszik a Diáknegyedtől... Igenám, de én a szót szellemi értelemben használom. Elvégre az ember nemcsak egyszer születik. Én például másodszor húszéves koromban születtem meg, illetve újjá - ahogy tetszik. Emlékszem: egy őszi napon, még megérkezésem napján mentem végig először alulról-felfelé, tehát délről északnak, a boulevard Saint-Michelen, s mohón ittam magamba a beteljesülés levegőjét, hogy végre a "Szép ámulások szent városában", az "Ember-sűrű, gigászi vadon"-ban vagyok. Noha Párizsba kerülésem "értelmi szervezője" Ady volt, akkor még nem tudtam - mert az igazi Adyt csak egy év múlva olvastam (1935), hogy első számú Párizsba csábítóm maga is a Quartier Latinban lakott, az Odéon mellett, abban a rue Casimir Delavigne-ban, ahol több mint tíz évvel előtte másik Párizsba kerítőm, a katonaszökevény Szomory is elsáncolta magát szegény, és szemben "egy gipszöntő kirakatában, egy egész népség meztelen nőt" bámult "szobrok alakjában"...

Bajomi Lázár Endre - Fő ​a bizalom
Hétköznapi, ​politikai, történelmi, irodalmi és gazdasági átejtések, csalások és szélhámosságok — természetesen francia tárgyúak — szerepelnek B. L. E. könyvében. A szerző irigylésre méltó helyismeretről téve tanúbizonyságot, fölényes tárgyi felkészültséggel adja elő 18 történetét, a szinte ártatlan kézirathamisító „törpe” esetétől a Panama-botrányig — ez utóbbiból származik a sunyi politikai-pénzügyi szemfényvesztéseket jelölő kisbetűssé vált panama gyűjtőnév. B. L. E. a köpés átejtések hőseinek találékonyságát értékelve, az ő történeteiket a kitervelőkkel összekacsintó, elnéző tekintettel szemléli és szavaiból érezzük, hogy épp csak derűsen csóválja a fejét, miközben beszél róluk. A nagystílű, elvetemült szélhámosokról pedig kíméletlenül rántja le a leplet, hangsúlyozva, hogy a politikai vezetők cinkossága nélkül a legügyesebb panamista sem tudna érvényesülni. B. L. E. előadásmódja a történetek jellegétől függően játékos, gúnyos, incselkedő és mindenképpen szellemes, élvezetes.

Bajomi Lázár Endre - Párizs ​nem ereszt el
A ​szerzö, aki korábban több sikeres munkát szentelt a francia föváros színes negyedeinek és izgalmas müvészéletének, most maga is színre lép: két évtizedes franciaországi tartózkodásának elsö hat évét (1934-1939) eleveníti fel emlékirataiban. Elmondja, hogy élt és tanult, írt és szeretett a "szép ámulások szent városában" az a húszéves ifjú, akinek Ady volt az elsö számú Párizskerítöje, s akit a szellem embereinek és a haladás munkásainak ez a modern Mekkája azóta sem "eresztett el"...

Bajomi Lázár Endre - Holnap ​kifutnak a hajók...
Egy ​sápadt ifjú tengerész áll a touloni hadbíróság előtt. Pedig nincs más bűne, mint az, hogy tenni mert a békéért, a francia és a vietnami nép békéjéért. Még gyerekember volt, mikor először segítette a partizánokat, majd ő is közéjük állt. Ott és akkor tanulta meg Henri Martin, hogy az igaz ügy harcosa minden áldozatot vállal igazáért. Most sem hátrál meg, bár a börtön évekre elválasztja a családjától, menyasszonyától, barátaitól. Hogyan lett a kis műszerésztanoncból partizán, a fiatal tengerészből a béke rettenthetetlen harcosa, ezt írta meg Holnap kifutnak a hajók... című könyvében Bajomi Lázár Endre.

Bajomi Lázár Endre - Anatole ​France világa
Nem ​volt név e század elején, amely nagyobb dicsőséggel ragyogott volna az irodalom égboltján, mint a France-é. De több mint hat évtizedes pályája után, halálakor az ifjú szürrealisták fergeteges és botrányos lendülettel utasították el életét és műveit. Ez az életmű azonban mégis kiállta az idők próbáját, amint világszerte hűséges olvasók milliói bizonyítják. Hogyan lett a hajdani parnasszista költőből, az antik mesterek szelíd szerelmeséből, a "csöndes kétségbeesés gyönyörűségeit" ízlelő epikureusból az egységes munkáspárt alapító tagja, majd az októberi forradalom üdvözlője? Hogyan vált a magányt, a szorongást és az abszurdumot derűs művészetté oldó, a világ és a társadalom ellentmondásait szépségbe nemesítő teremtő szkepticizmusa emberi, nagyon is emberi humanizmussá? Mi az, ami valóban maradandó az "utolsó klasszikus" ellentmondásokkal terhes, de divatokon és hóbortokon túl változatlanul örökbecsű művészetében - erre kíván felelni ez a könyv.

Bajomi Lázár Endre - A ​Montparnasse
Bajomi ​Lázár Endre új könyve a "piktúra fővárosát", a Montparnasse-t mutatja be a magyar olvasónak. Szines, csevegő stílusban idézi fel e városrész legendás korszakait, a montparnasse-i művészvilág látványos, olykor bizarr életét. A már halhatatlan mesterré vált Modigliani, Picasso, Utrillo, Van Dongen, Chagall, Matisse, Rouault, Brâncusi és Derain alakja mellett megeleveníti a Montparnasse kávéházaiban fel-feltünő málnapiros tarkójú piktorokat, a bubifrizurás skandináv lányokat, a pókhasú lengyel kereskedőket, a pipázó yenki hírlapírókat, a bársonyzakós kalandorokat, a szakállas csodabogarakat, a cowboynak, illetve hindunak öltözött különcöket és a híres modelleket, egyszóval a Montparnasse egész tarka és rendkivül érdekes világát. A néha abszurdnak tűnő kavalkád azonban nemcsak szórakoztató, hanem tanulságos is: gazdag ismeretanyag szövi át, mely segít a XX. századi művészet alaposabb megismerésében.

Bajomi Lázár Endre - Titkos ​Társaságok Története
A ​szerző nem csupán arra vállalkozik, hogy tényszerű alaposságú krónikása legyen a leghíresebb-hírhedtebb titkos társaságoknak, hanem eközben szórakozásunkról is igyekszik gondoskodni: néha már-már filmszerű mozgalmassággal es lenyűgözően izgalmasan eleveníti fel - például - a Ku Klux Klan vagy a szicíliai maffia múltjának egy-egy különösen sötét epizódját. A műben tehát, szokatlan módon, érdekfeszítő tények tárgyszerű leírásai váltakoznak regényszerű párbeszédekkel. Ha a téma tantárgy lenne, a szerző műve bizonnyal szerepelne a irodalomlistán.

Bajomi Lázár Endre - Rabelais
"Rejtély, ​bármit mondanak is, megfejthetetlen rejtély" - mondotta La Bruyére a francia renaissance óriásának művéről. Valóban, Rabelais művének őserdejében, a rabelais-i társadalomrajz, humor, realista ábrázolás, enciklopedikus ismerettár és nyelvi, stiláris bravúrok vadonában nagyon nehéz eligazodni a nagy művészt megismerni vágyó olvasónak. Ezt az eligazodást segíti elő Bajomi Lázár Endre okos, szellemes, a Rabelais-irodalom legérdekesebb anyagaiból merítő alapos tanulmánya.

Bajomi Lázár Endre - Azúrország
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bajomi Lázár Endre - Párizs, ​csillagként reszkető
Párizs ​nem ereszt el című előző emlékiratkötetében hosszú párizsi tartózkodásának első öt évét írta meg a szerző, 1934-től 1939-ig, vagyis a háború kitöréséig. Jelen munkája ennek a folytatása, s öt részben eleveníti fel az 1939/40-es, úgynevezett "furcsa háború" különös korszakát, majd részletesen leírja, hogyan élt és remélt a négyesztendős náci megszállás idején a francia szabadságért rajongó ifjú. Bajomi személyes élményei során színesen, érzékletesen ecseteli "csatározásait a bolhafronton", vagyis botcsinálta katonáskodását az idegen önkéntesek dél-francia táborában, majd kalandos menekülését 1940 nyarán a fenyegetett fővárosból, továbbá a német megszállás kisebb-nagyobb epizódjait, egészen az 1944-es augusztusi felkelésig. Az okmányokra és tanúvallomásokra támaszkodó korkép egyszersmind felidézi a francia főváros ellenmondásos arculatát, megpróbáltatások között is vigadni akaró kedvét. A történelmi krónika egyúttal gazdag művelődési és szellemi beszámoló, a szerző a túszkivégzések, a megtorlás és a razziák kegyetlen jelenetei mellett felvillantja a derűsebb pillanatokat is. Munkájából nemcsak azt tudhatja meg az olvasó, hogy mit ettek (ha ettek...) a párizsiak, hanem azt is, hogy milyen volt a divat, mit játszottak a színházak és mozik, s főleg, hogy milyen következményekkel járt az irodalomban a vereség keserűsége és a győzelem lassan kikristályosodó reménye.

Abody Béla - Bajomi Lázár Endre - Bakcsi György - Bokor Péter - Hegedüs Géza - Dedikálom...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bajomi Lázár Endre - Csillagok ​a francia film egén
A ​Magyar Filmművészek és Filmalkalmazottak Szabad Szakszervezete munkájának egyik célkitűzése, hogy a filmművészetet közelebb hozza a közönséghez. E törekvés jegyében adja ki ismeretterjesztő kiadványait, azzal a hivatással, hogy terjessze a filmműveltséget, a filmművészettel kapcsolatos ismereteket, és segítse kialakítani a mozilátogatók körében a műértő szemléletet. Ez, remélhetőleg, hozzájárul a filmek magasabbrendű, sokoldalúbb élvezetéhez is. Az első kiadvány a francia filmművészet történetének, kimagasló művészeinek rövid ismertetését tartalmazza, hiszen Franciaország volt e művészet bölcsője. Rövidesen megjelenik Lajta Andor: "Budapesti álomgyárak" című kötete, mely a három, ma is működő magyar játékfilmgyár történetét tárgyalja a némafilm korától az államosításig. Kérjük olvasóinkat, hogy e kiadványainkkal kapcsolatos véleményüket, kívánságaikat, javaslataikat juttassák el a Magyar Filmművészek és Filmalkalmazottak Szabad Szakszervezetéhez.

Bajomi Lázár Endre - A ​mai francia irodalom kistükre
Úttörő ​munkát végzett a jelenkori francia irodalom kitűnő ismerője e könyv összeállításával; ugyanis Franciaországban sincs marxista igényű és szempontú új feldolgozás az 1945-1960 közti periódusról. Aligha van a világon még egy olyan irodalom, ahol az útkeresés, a kísérletezés, a társadalmilag haladó és a reakciós oly sokrétű és gazdag áradássá duzzadna, mint a francia. De nemcsak gazdagsága jellemző erre az irodalomra, amelynek haladó erői Aragonnal és Éluard-ral büszkélkedhetnek, hanem a hatása, nemzetközi tekintélye is. A francia irodalmat nem téveszthetik szem elől a szocialista írók és olvasók sem: haladó hagyományai és kiemelkedő írói, költői mellett éppen gazdagsága, kereső, kutató jellege, újszerűsége biztosít számára nem gyengülő vonzóerőt. A szerző impozáns anyagismerettel, biztonsággal tájékozódik ebben az útvesztőben: végigvezeti az olvasót az irodalmi irányzatokon, majd az egyes irodalmi műfajok szerint veszi sorra az alkotókat. A munkát gazdag képanyag egészíti ki.

Bajomi Lázár Endre - A ​vörös szűz
„Száz ​romantikus könyvre méltó életet élt” – írta Ady 1904-ben Louise Michelről, a „csodálatos asszonyról”, akit „sem üldözés, sem börtön, sem fenyegető halál, sem száműzetés meg nem tudott törni”. A „vörös szűzről” szóló munkák száma azóta valóban eléri a százat, de ez az első hosszabb magyar mű, mely –igaz, nem romantikusan, hanem a szenvedélyes szimpátia valósághű tükrében – eleveníti fel azt, akiről Hugo, Verlaine és sok más költő írt ódát vagy balladát. „ Az egész világtörténelemben alig akad mása” – írta róla Gárdos Mária, s valóban: a törvénytelen születésű tanítóból lett Kommün-hősnő, a karabéllyal a kezében küzdő amazon, regény-és színműíró, költő, hírlap-író, tudomány iránt érdeklődő, minden szépre, zenére és festészetre fogékony Louise Michel lobogó élete roppant értékes és tanulságos olvasmány a mai olvasónak is. Bajomi Lázár Endre ebben a színes, sok új vonatkozást és magyar kapcsolatot, illetve visszhangot feltáró eleven krónikában a „vörös szűz”, a „jó Lujza” lenyűgöző alakja mögött felvázolta fél évszázad francia társadalmi életét is, amelynek viharos színpadán a drámai fordulatok: a császárság halódása, a Kommün eget ostromló hősi kísérlete, az új-kaledóniai száműzetés keserves évei után, megelevenednek a századvégi és 20. század eleji munkásmozgalom izgalmas eseményei és vajúdó harcai. A főszereplő pedig ez a forradalom szent lángjában élő látványos, sőt kalandos életet élt asszony, akit sokan új, proletár Jeanne d’Arcnak mondtak.

Bajomi Lázár Endre - Saint-Exupéry ​csodálatos élete
Ki ​ne ismerné A kis herceg című remekművet? Saint-Exupéry meséje több mint ötvenmillió példányban jelent meg, mintegy ötven nyelven, és ezzel a XX. századi világirodalom legkelendőbb, legnépszerűbb írása lett. Ki ismeri azonban magát az írót? Milliós olvasóközönségének java része talán csak annyit tud róla, hogy pilóta volt, és hősi halált halt a második világháború vége felé... Bajomi Lázár Endre könyve sok érdekes adattal, mulatságos és tragikus történettel mutatja be a kalandos sorsú írót, három kontinens hősét, kora gyermekkorától kezdve egészen a végzetes 1944. július 31-i eltűnéséig. A kötetet több mint száz fénykép, rajz, térkép és egyéb dokumentum illusztrálja.

Bajomi Lázár Endre - Arpadine
Bajomi ​Lázár Endre írja új könyvéről: "Több mint négy évtizedig forgattam a magyar-francia kapcsolatok mezején toll-fegyverem az írók, műfordítók és hírlapírók regimentjében. Most, veteránkorban, magam adományoztam magamnak a nyomozói sarzsit és a kutatói rangot. Kötetemet egy jelképes keresztnév védnöksége alá helyezem, amely Tinayre asszony, a hazánkba menekült kommünhősnő leveleiben bukkant fel, s egy Nagy Károly-i »franciabolond« honleányé volt, akinek szülei gyöngéd odaadással vették körül a számkivetetteket. A dicső magyar vezér neve nőnemű francia raggal tehát nem az én »kitalálmányom«, hanem valóságos személyé volt, mint ahogyan valóban élt és küzdött többi hősöm is: a Lajos-Fülöp trónjára ülő Garay Antal; a Montmorencyban gyülekező negyvennyolcas emigránsok; a Csatorna-szigeteken, a »száműzöttek Mekkájában« Victor Hugót körülvevő Teleki Sándorék; a hosszú életét a magyar-francia kapcsolatok belterjes ápolásának szentelő De Gerandóné Teleki Emma; a párizsi Magyar Egylet vezetői; a kalandos életű Türr István; Reclus, a nagy földrajztudós és anarchista álmodozó; a vértanúhalált halt Victor Basch; Girault, Ady »furcsa párizsi isrnerőse« vagy Louise Michel, az Adyt szenvedélyes hírlapi himnuszokra ihlető másik francia forradalmár, és amint valóban élt és hősi halált halt Hevesi András ... Róluk szólnak ezek az írások, amelyeknek adatait nemcsak régi könyvekből, megsárgult újságokból, elfakult levelekből merítettem, hanem az unokák, dédunokák és más, még élő tanúk vaIIomásaiból is."

Bajomi Lázár Endre - A ​Montmartre
Léon-Paul ​Fargue, a modern festők barátja és Párizs legodaadóbb költő-szolgája tette fel egyszer ezt az ironikus kérdést:"Lakhat-e egy miniszter a Lepic utcában? Berendezkedhet-e egy konzulátus a Damrémont utcában? Nagyon is kétséges. A montmartre-i történelem és legendák hatása olyan erős, hogy ebben a kiváltságos negyedben még a kereskedők szavajárása és lelke is más, s még a tekintetük is gyönyörűségesen titokzatos és felsőbbrendű." És Fargue ehhez még hozzáteszi, amit egyik rajzoló barátja mondott:"A Montmartre virág Párizs gomblyukában." Ezt a virágot nyújtja át az olvasónak Bajomi Lázár Endre, aki csaknem két évtizedig élt Párizsban. A könyv eleven és igen színes anyagából kibontakozik a Montmartre története, majd a XIX. és XX. századi művészettörténet és irodalom egyik fontos és legendás szakasza, nem egy híres vagy hírhedt "izmus" születésének titka. Szórakoztató, érdekes olvasmány, amely egyúttal új ismeretekkel is gazdagítja az olvasót.

Kollekciók