Ajax-loader

Balázs Mihály könyvei a rukkolán


Balázs Mihály - Teológia ​és irodalom
A ​kötet ismert és újonnan feltárt források alapján tárgyalja a reformáció eszme- és irodalomtörténeti szempontból egyaránt izgalmas jelenségét: az Erdélyen kívüli antitrinitarizmus korai időszakát. A történeti Erdélyből a Partiumba és a Dunántúlra 1570 táján kezdtek missziókat szervezni a szentháromság-tagadók, s Baranyában egészen a török kiűzéséig megőrizték gyülekezeteiket és intézményeiket. Balázs Mihály a hitviták és zsinatok időpontjainak és körülményeinek tisztázása, a hitterjesztés különféle módozatainak bemutatása mellett új szempontok alapján vizsgálja az Erdélyen kívüli propaganda szolgálatába állított két párbeszédes irodalmi művet, a Válaszúti komédiát és a Nagyváradi komédiát, s ez utóbbinak az eddig ismertnél teljesebb szövegét is közli.

Balázs Mihály - Krasznahorka ​várának története és kalauza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balázs Mihály - Forrásvidék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balázs Mihály - Fényi András - Hegedüs András - Írók, ​képek
___Elsősorban ​a tanítók számára készült ez a könyv. A tanítóknak, akiknek helyzetüknél fogva nincs módjuk, nincs lehetőségük arra, hogy könyvtárakban búvárkodjanak, adatok után kutassanak, ha egy-egy író, költő alkotásával foglalkoznak a tanítási órákon. Ha ilyenkor — az irodalmi alkotások, és alkotóik szeretetére nevelve — az írókról, költőkről is szólni akarnak, ez a könyv segítségükre siet. ___A költők, írók életének azokat az epizódjait, azokat az emlékeit idézik a könyvben összegyűjtött írások, amelyeket mint gyermekek éltek át, amelyeket a gyermekkorból, a családi életből hoztak magukkal, amelyek írói, költői létük elindítói, formálói voltak. ___Ha az irodalom, az olvasás szeretetére akarunk nevelni — s ez feladatunk — az alkotók megszerettetésével kell kezdenünk. A nagy író és költő is volt kisgyerek, játszott, olvasott, szerette a fákat, madarakat, nézegette este a csillagokat — szülei, testvérei körében nőtt fel, és sokat dolgozott, sokat szenvedett, amíg nagy ember lett belőle. ___E könyv sorai közel hozzák a nagy embert a kicsi gyerekekhez, mert — József Attilát idézve — arról mesélnek: ___„A kisgyerek, ki voltam..."

Balázs Mihály - Vati Papp Ferenc - Írók, ​képek II.
Huszonhárom ​író gyermek- és ifjúkorának rajzát nyújtjuk át ebben a könyvben az olvasónak. Második kötetünk ez, szándékáról és tartalmáról nem mondhatunk mást, mint amit az első kötet bevezetőjében egyszer már elmondtunk: nem irodalomtörténetet, nem is írói pályaképet vagy életmű-értékelést kívánunk adni, csupán egy érdekes - ha nem is teljes - gyűjteményt azokból a vallomásokból, amelyeket költők és írók fogalmaztak a szülőföldről, a kiröppentő családi fészekről, az iskoláról, a gyermekévek örömeiről és szenvedéseiről, az ifjúkor alapvető emberi tapasztalatairól és tanulságairól. Áprily Lajos, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Eötvös József, Fekete István, Füst Milán, Garai Gábor, Heltai Jenő, Jókai Mór, Kaffka Margit, Karinthy Frigyes, Katona József, Madách Imre, Nagy Lajos, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Radnóti Miklós, Sarkadi Imre, Sütő András, Tamási Áron, Török Sándor, Vajda János, Zelk Zoltán

Kollekciók