Ajax-loader

Egely György könyvei a rukkolán


Dús Magdolna - Egely György - Titokzatos ​erők tudománya?
Néhány ​éve érdekes hír járta be a világsajtót. Egy Uri Geller nevű fiatalember lágyan megsimogatott kanalakat, különböző fémtárgyakat, s azok engedelmesen meghajoltak. Ostobaság! - kiabáltak az egyik oldalon. - Titokzatos jelenség - mondták (sokkal halkabban) a másikon. Mi történt? Megnyugtató magyarázat nincsen. És hogyan sétálhatnak emberek, fiatalok, idősek, nők, férfiak hét-nyolcszáz Celsius fokos parázson mezítláb úgy, hogy a lábuknak nem lesz semmi baja? Vagy: mi a titka az "asztaltáncoltatás"-nak? Milyen hang- és hőjelenségeket észleltek a különböző korok tudósai a tárgyak titokzatos mozgásakor? Megtörténhetett-e, és ha igen, mi válthatta ki a levitáció, a lebegés jelenségét? Vagy a tárgyak rejtélyes eltűnését és megjelenését? Nyugtalanító kérdések sora. Tud-e felelni rájuk a ma tudománya? Vagy mint tudománytalant, esetleg éppen szélhámosságot elveti? Dr. Egely György fizikus, mérnök és dr. Dús Magdolna matematikus ezeket a jelenségeket a tudomány módszereivel vizsgálja, és így kísérelnek meg választ adni korunk racionálisan gondolkodó, de a titkokra, a megmagyarázhatatlanra mindig fogékony embere számára.

Egely György - A ​kulcs a negyedik dimenzióban?
"A ​Központi Fizikai Kutató Intézetben sokáig foglalkoztam a hirtelen forrásba jövő folyadékokkal kapcsolatos számításokkal, a buborékok és a folyadék közötti kölcsönhatásokkal. Egy idő múlva már álmomban is tudtam, mennyi energiát adhat vagy kaphat egy gömb alakú, gáz halmazállapotú kőzet a környezetétől. És amikor először láttam fotón, hogyan csinált a gömbvillám egy tizedmásodperc alatt a sáros talajból üvegsalakot, tudtam, hogy ez olyan terület, amit lehet is, érdemes is kutatni." "Ma a gömbvillám még alig-alig ismert, szórványosan előforduló jelensége a természetnek, igazán komolyan nem figyelnek rá; túlságosan furcsa és ritka ahhoz, hogy tudományos program legyen, s a tetejébe eddig még csak véletlenül sem sikerült mesterségesen előállítani." "Abban biztos vagyok, hogy a feladat három térdimenzióban nem oldható meg, de az is biztos, hogy a végső, tökéletes megoldásig még hosszú az út."

Egely György - Apokalipszis 2012
Ez a könyv nem a maja kódról szól! Ez egy átfogó és összetett tanulmány, melyben a bizonyítékokat a gazdaság és a környezet "kizsákmányolása" nyújtja. A könyv 2008as kiadás,de a jóslatok szinte az utolsóig megállják a helyüket. Szó van itt a mai napig tiltott vízautókról, tiltott technológiákról, elutasított fejlesztésekről és mindenre meg van a magyarázat. De nem szeretném az lelőni a poént! Kellemes olvasást!

Egely György - Titokzatos ​erők?
A ​könyv eredetileg 1990-ben jelent meg "Titokzatos erők tudománya? avagy magánvélemény a parajelenségekről" címmel, elsőként ebben a témakörben a rendszerváltás után. Az akkor nagy sikert aratott, a paranormál jelenségek széles körét bemutató átfogó művet az azóta szerzett ismeretek birtokában felújította, átdolgozta és kibővítette a szerző.

Bogár László - Egely György - Eőry Ajándok - Égi ​Magyarország
- ​Meg tudjuk-e egyértelműen fogalmazni azt a Magyarországot, ahova el szeretnénk jutni? - Van-e kép a lelkünkben erről az ún. Égi Magyarországról? Azért neveztük el „Égi Magyarországnak”, mert jelenleg a valóságban nem létezik, de ha a lelkünkben sem létezik, akkor elképzelésünk sem lehet arról, hogy oda hogyan tudunk eljutni. Az előadók a maguk területén próbálták megfogalmazni, hogy ez az „Égi Magyarország” hogyan működik. A könyvből megtudható, hogy mire jutottak. Néhány név a 14 előadó közül: Bogár László, Egely György, Eőry Ajándok, Hetesi Zsolt, Karácsony Ferenc, Mireisz László, Molnár V. József. * Az „ÉGI MAGYARORSZÁG” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a 14 előadót végigolvasva képet szeretnének kapni arról, hogy az „Égi Magyarország” - amely a lelkünkben létezik - HOGYAN MŰKÖDIK.

Bóday Árpád - Egely György - Bevezetés ​a tértechnológiába I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Egely György - Kitörés ​a jövőbe
Sokan ​gondolják úgy, hogy az antigravitációs és térenergiakinyerő berendezések csak a távoli jövő eszközei. Ez a könyv bemutatja, hogy a jövő milyen közeli, az áttörés karnyújtásnyira van, hogy ezek a szerkezetek nem bonyolultak, elveik követhetőek, bár nem köznapiak. E kötet olvasói az antigravitációs szerkezetek leírásával és elvével ismerkedhetnek meg, s áttekintést kaphatnak a megismert elvek gyakorlati felhasználásának lehetőségeiről, elsősorban a térenergia hasznosításáról. A függelékben - a technikatörténelemben először! - egy-egy antigravitációs, illetve energiakinyerő szerkezet ismertetése olvasható, az eredményekkel együtt.

Egely György - Vízautók... ​Antigravitáció...
A ​70-es években egy Moszkvics 407-es haladt Medgyesegyház felé, amikor rendőrök állították le. Felnyitották a csomagtartót: csempészárura és PB gázzal hajtott autóra vadásztak. Először jó fogásnak látszott, mert az autóban nem volt benzintartály - ám PB gázpalack sem. Csak egy víztartály, meg egy teherautó akkumulátor. Akkor mi hajtotta? Az első részben ennek az autónak az felépítéséről, működési elvéről olvashatunk, megismerhetjük elkészülésének és bukásának történetét. Több hasonló találmány elve, és sorsa is azonos: itt még lenne keresnivaló... Ugyanez mondható el az itt ismertetett antigravitációs készülékek, effektusok elveiről, sorsáról. A kötet három írással zárul: - Dávid Mihály mérnök harminc éve jött rá, hogyan lehet évekre előre kiszámolni az időjárást. Megbízható előrejelzéseit azóta tízezrek használják. De olvashatunk arról is, hogy számításai szerint mikor lesz vége a globális éghajlatváltozásnak. - Sarkadi Dezső fizikus írása a dinamikus gravitációs hatásokról szól, melyeket kísérleti eredményekkel támaszt alá. - Tassi Tamás mérnök cikke pedig egyszerű és szellemes magyarázatot kínál a relativitáselmélet értelmezéséhez. Ez a könyv a Tiltott találmányok és a Borotvaélen folytatása, de jóval több konkrétumot tartalmaz, melyek az elmúlt 10 év során gyűltek össze...

Egely György - Tértechnológia
A ​tértechnológia a vákuum vagy az éter új, eddig ismeretlen és hasznosítatlan tulajdonágait alkalmazó technika. Egely György, az ismert kutató és szakíró legújabb kötetének témája az energia. Az általa bemutatott eljárások és berendezések mind elveikben, mind szerkezetükben radikálisan különböznek az eddig megismert energiatermelő és -átalakító szerkezetektől. Az ismertetett hipertéri energetika célja a térben mindenütt jelen lévő, nagy mennyiségű, szennyezetlen, korlátlanul használható energiaforrás megcsapolása, felhasználása.

Egely György - Borotvaélen
A ​könyv borítóján két hajó látható. Az első - a jól ismert európai -, lassú fordulású, bonyolult kötélzetű, sok matrózt igénylő, kereskedők által épített, elavult, rossz technika. Európa számára mégis földrészeket hódított meg, gyarmatbirodalmakat szerzett. A másik, az ősi Kínából való. Két összecsukható vitorlája a madarak szárnyára emlékeztet. A vitorláshajók csúcstechnikája, európai testvére előtt 2000 évvel. Az egész világot meghódíthatták volna vele. A kínai császár betiltotta... Egykor létező, de ilyen-olyan ellenérdekek miatt elsikkadt találmányok... Világunk újra borotvaélen táncol. Már csak néhány év van hátra az utolsó, végleges olajrobbanásig, és az ebből adódó gazdasági, társadalmi válságig. Ezt az önmagát felemésztő életmódot nem sokáig folytathatja a világ. A "forradalmian régi" találmányok elterjedése elháríthatná a veszélyt. Vagy már késő? A történelem legerősebb, leggazdagabb birodalmai dőltek össze azért, mert nem törődtek a technikai fejlődéssel, mert megtört a felfedezések lendülete. A történelem most kísértetiesen ismétli önmagát...

Egely György - Bevezetés ​a tértechnológiába 2.
A ​BEVEZETÉS A TÉRTECHNOLÓGIÁBA című könyv második kötete a gyakorlatban is működű készülékek és eljárások sorát mutatja be. Így ismertetésre kerültek olyan gyakorlati eljárások mint a vákuum energiájának kinyerési módszerei, a hidegfúziós eljárások és a szimmetriacsökkentésen alapuló eredmények. Mindhárom esetben az elmeleti megalapozás után a tanulmány a gyakorlatban is működő készülékek elvi elrendezését mutatja be. A függelékben a tértechnológia terén megadott szabadalmakat ismerteti, melyek már néhány technológiai adatot is tartalmaznak.

Egely György - A ​titokzatos gömbvillám
A ​gömbvillám titkát a modern technika segítségével sem tudtuk még megfejteni. A tudósok a természeti erőknek, az ufókutatók a földönkívülieknek, az ezoterikusok pedig a szellemi energiáknak tulajdonítják megjelenését. Egy biztos, aki már látta, soha nem felejti el.

Egely György - Gömbvillám!
Tárgyakat ​tüntet el... fémdarabok puhulnak meg a környezetében... mozgó járműveket követ... ablaküvegen párologtat lyukat... vályogfalakat fúr ki - csupa olyan tulajdonság, mellyel szemben értetlenül állunk. A gömbvillám talán az utolsó természeti jelenség, amit alapjaiban nem értünk. S nem is érthetjük, míg a megszokott három térdimenzióban gondolkodunk! - állítja Egely György, a kötet szerzője. Lépjünk hát ki ismert terünkből, és képzeljük el a gömbvillámot négy térdimenziós folyamatként! A negyedik térdimenzió nem fikció, hanem lehetőség egy fejlett technikára, mellyel talán megoldható a "matató ménkű" rejtélye.

Egely György - Parajelenségek
Egely ​György a parajelenségek legkiválóbb és legismertebb szakértője és kutatója. E könyvben szereplő két írását - rövidített változatban - már megismerhették a Rádió és Televízióújság olvasói. A Parajelenségek voltaképpen a témakör legjobb összefoglalása: színesen és érdekesen tájékoztatja az olvasót mindazokról a furcsa, szokatlan képességekről - a kanálhajlítástól a jövőbelátásig, a szellemidézéstől a tárgylebegtetésig -, amelyekkel meglepően sokan rendelkeznek. Az Elhallgatott találmányok - ahogy a cím is jelzi - olyan kutatásokról és találmányokról szól, amelyek gazdasági, politikai érdekből kerültek a süllyesztőbe, holott megoldhatnák az emberiség legnagyobb gondjait: környezetkímélő energiát szolgáltathatnának.

Egely György - Tiltott ​találmányok
A ​legutóbbi évtizedekig, sorra tűnnek el találmányok feltalálóikkal együtt. Minden jel arra mutat, hogy évszázadokkal ezelőtt fontos kérdésekben tévútra jutott a fizika, s emiatt a technika fejlődése. Akik látták a kiutat, és működő, olcsó és tiszta többletenergiát adó szerkezetet is készítettek, azokat eltaposták a tudomány és az ipar vezetői. Emiatt maradt a szegénység, az energiaválság és a környezetszennyezés. Ma már tudni lehet, hogy hol és mit rontottunk el. Ezeket a történeteket dolgozza fel a könyv, jórészt eldugott, nehezen fellelhető dokumentumok alapján.

Kollekciók