Ajax-loader

Csaba György könyvei a rukkolán


Csaba György - Csillagjóslás
A ​nem-tudható dolgok tudománya, Évszázadok kérdőjelei, Az asztrológia történetéből, Hogyan dolgozik az asztrológus? Állítsunk fel egy horoszkópot! A horoszkópok kiértékelése, Néhány érdekes horoszkóp, Az asztrológia és az igazság, A házszámítás menete.

Csaba György - Dr. Moussong-Kovács Erzsébet - A ​különleges élőlény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csaba György - Orvosi ​biológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csaba György - Törő Imre - Az ​ember normális és patológiás fejlődése I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csaba György - Madarász Bálint - A ​sejt szerkezete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csaba György - Hazánk ​csillagos égboltja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csaba György - Sorsunk ​és a csillagok
A ​csillagjós a csillagképeket is, mintha csak személyek volnának, mindenféle tulajdonsággal ruházza fel. A csillagász műszerei azonban elárulják, milyenek valójában a csillagok: hőmérsékletük, kémiai összetételük, méretük, sebességük, távolságuk és sok más adatuk ma már ismert; [...] Az asztrológia olyan állítások rendszere, melyeket soha nem bizonyított senki, s a tapasztalat is ellene szól.

Csaba György - Vörös László - Ma ​és holnap
Korunk ​hatalmas méretű tudományos-technikai forradalma és a biológiai tudományok felgyorsult fejlődése hozta magával, hogy az ember mint biológiai lény egyre gyakrabban kerül ellentétbe társadalmi mivoltával. Ez a probléma éppúgy vezethet robbanáshoz, mint ahogy jóra is fordulhat az ember megfelelő adaptációja vagy ésszerű cselekedetei révén. A „Ma és holnap" irói, akik orvosok, a biológia és a társadalom-orvostan szemszögéből közelítik meg jelenkori súlyos problémáinkat és vázolják a ránk váró jövőt. A mai tudomány talaján állva tárgyalnak olyan izgalmas kérdéseket, mint az ember biológiai jövője, a bio-lógiai tudományok belső feszültségei, az ember- és állatkísérletek problémái, a szociálbiológia egyes kérdései, az oktatók és az oktatás dilemmái korunkban, az ifjúság jelene és jövője stb. A kötetet két science-fiction novella egészíti ki.

Csaba György - Sejtbiológia
Annak, ​aki régebben tanult biológiát, eddig nemigen állt módjában, hogy ismereteit magyar nyelvű szakirodalom alapján korszerűsítse. Csaba György professzor sikerrel oldotta meg azt a feladatot, hogy az érdeklődők kezébe olyan sejtbiológiát adjon, mely röviden, világosan tartalmazza az újdonságokat, melyek az elmúlt kb. 30 évben, annak is a végefelé a sejtről, aIkatrészeiről,ezek funkcióiról a kutatók előtt feltárultak. Rendszeresen utal a szerző arra is, hogy az egyes sejtalkotók, sejtfunkciók hogyan vesznek részt kóros folyamatok kialakulásában. Lebilincselő stílusa és szellemes ábrái magukkal ragadják az olvasót, akit szinte megbabonáz a természet - itt is megmutatkozó - csodálatos rendje. Figyelmébe ajánljuk a könyvet orvosoknak, biológusoknak (pedagógusoknak!), felvételire készülő diákoknak de gondolatébresztő lehet gyógyszerészek, állatorvosokéis mezőgazdasági kutatók számára is.

Kollekciók