Ajax-loader

Földes Attila könyvei a rukkolán


Földes Attila - Az ​embert a Marson tervezték?
"Amikor ​felvetődött bennem egy Mars-térkép szemléltetésekor - írja könyve előszavában a szerző - milyen lehet egy nálunk magasabb vagy legalább egyenlő szintű intelligencia üzenete, elbizonytalanodtam. Kezdtem felkutatni a tudomány eddigi próbálkozásait..." De Földes Attila korántsem a Mars-kutatás eddigi eredményeit és kudarcait foglalja össze csupán könyvében , hanem hosszú esztendők szorgalmas kutatásai alapján maga is új elmélettel rukkol elő. Véleménye szerint a Marson fölfedezett és lefényképezett különböző képződmények (a vulkánok, a városfalszerűségek, a titokzatos marsi "arc" és a marsi "szemek") nem természetes hanem megtervezett "mesterséges" építmények, amelyekkel egy humonoidszerű civilizáció több mint százmillió évvel ezelőtt üzenetet intézett bolygókhoz. S hogy ennek a "marsi üzenetnek" igenis mindmáig nyoma is van, a Földön is. Hogy ezzel a több mint száz fotóval, ábrával és rajzzal illusztrált, izgalmas olvasmány valóban egy kikezdhetetlen elmélet szellemes bizonyítása és foglalata-e, s ekként tudományos szenzáció - nos ezt maga az olvasó döntse el.

Földes Attila - UFOK ​építették a piramisokat?
Az ​író előző könyve a Marson elhelyezett üzenetről szól. A hihetetlen bravúrral megfejtett üzenet kulcsával a szerző most felnyitotta és elénk tárja az egyiptomi piramisok elhelyezésének titkait. Megfejtette az UFOnauták beszélt és írott nyelvét, hatalmas szemük szerkezetét. Ír az UFO hajtóművekről, melyek első földi létrehozásában részt vesz. Magyarázatot ad a jelenlegi UFO invázió lehetséges okáról. Bepillantást enged műhelyébe, megmutatja azt az utat, amely a felismerésekhez elvezetett.

Földes Attila - Nyelvi és genetikai őseink a sumerek
Előszó: Néhány évvel ezelőtt egy kedves ismerősöm - nagy tudású, érzékeny, sokat látott hölgy - három könyvet nyomott a kezembe, mondván: Attila, úgy érzem, ezeket mielőbb el kell olvasnod." Így, az egyik ajánlott könyv elolvasásával kezdődött ismerkedésem Földes Attilával, a kiváló szerzővel, eredeti gondolkodóval, akinek eredetiségén csak szerénysége nagyobb. Ő szigorúan a tények, adatok, számok, bizonyítható összefüggések embere, a számítógépes elemzés mestere: Szóban forgó könyve - "Az embert a Marson tervezték?" - 1994-ben jelent meg Budapesten (meghökkentőbb címmel azóta sem találkoztam); A könyv minden várakozásomat felülmúlta; hitelt érdemlően bizonyította, hogy az igazi titkokat csak sablonmentes gondolkodással lehetséges megfejteni. Ennek alátámasztása megér egy kis kitérőt. A "marsos" könyv - kiinduló ötletét tekintve - arról szól, vajon miképpen üzenhettek Földön kívüli intelligenciák, millió éveken át fennmaradó jelrendszerrel a világűrből a mai földi embernek, illetve fennmaradtak-e eme kozmikus intelligens tevékenység nyomai az emberiség legutóbbi néhány ezer éves történelmében. Földes, szikár-száraz szemlélettel és logikával, felfedezi a Mars krátereinek egy különleges - "önbizonyító" matematikai-csillagászati adatrendszert közlő - csoportját, és e kráterekről megállapítja: "A Marsnak e 3000 km-es térségében csak 13 kisebb-nagyobb vulkán van, és MINDEGYIK SZEREPEL AZ ÜZENETBEN. Se több, se kevesebb. (...) minden ott, ahol indokolt (...) A marsi üzenet pedig nem a Mars, hanem a Föld mércéjén készült! Tehát kizárólag nekünk szól. Senki másnak!" Ezután a szerző számára nem kétséges, hogy e kráterek annak idején mesterséges "belövések" révén keletkeztek, a Földre irányuló kozmikus üzenet céljából. Még inkább megerősödik ez a meggyőződése, amikor - a marsi üzenet matematikai-csillagászati tartalmának ismeretében - megvizsgálja az egyiptomi piramisok rendszerét is, és megállapítja: "A vulkánok kialudtak, de másaik, a mesterséges utánzatok itt a Földön elkészültek. A piramisok lettek a kő vulkánok érthetetlen másai. (...) A piramisok megismétlik a marsi üzenetet." Ennek az üzenetnek talán legfontosabb tételei pedig így hangzanak: "Nem vagytok egyedül a kozmoszban. Sokkal többet tudunk, mint ti most. A kozmoszban más törvények uralkodnak, mint nálatok. Öntudatra ébredt biológiai lényt sem testben, sem lélekben meg nem sérthetsz." Vegyük észre: ez, az élet minden - emberi, állati, növényi - formáját egyaránt tisztelő szemlélet nagyon veszélyes, elfogadhatatlan a hagyományos nagyhatalmi gondolkodást követők, a "pénzt és fegyvert forgatók" számára!

Földes Attila - A ​Mars üzenetének megfejtése űrfotók alapján
Amilyen ​hihetetlen hogy ember járt a Holdon, olyan hihetetlennek tûnik az az üzenet is, amelyet évszázmilliókkal ezelõtt hagytak ránk a Mars lakói, csak eddig nem értettük meg õket. E könyvben elhelyezett ûrfotók alátámasztják azokat az elképesztõen új felfedezéseket és állításokat amelyeket megfejtett e könyv írója, aki a Mars-krátereit beszélõvé tette. Minden képzeletet felülmúló felfedezését nem hagyta elveszni, s így részeseivé válhatunk azoknak a csodálatos összefüggéseknek, amelyeket - az ötvenen túli villamosmérnök író a komputerei mellett - elénk tár, aki egyedül vállalja az olvasók megrendülését, csodálkozását, esetleg szélsõséges megnyilvánulásait.

Földes Attila - Az ​ember a Marsról származik?
"Jelen ​kötet az elmúlt évtizedek kozmikus intelligencia kutatásainak tudományos ismeretein alapul. Csaknem bizonyos vagyok abban, hogy egy idegen civilizáció "üzenetét" fejtettem meg, amit bizonyítani is tudok. (...) Sok-sok ufójelenség leírása alapján arra a következtetésre jutottam, hogy ha léteznek ufók, akkor azokban hajtóműveknek is lenniük kell. ...Egy éjszaka álmodtam valamit. Egy képzeletbeli 'mozivásznon' megjelent egy fénylőn vibráló, lebegő, a felületén hullámzó gömb. Ezek után egy-két másodperc múlva egy mély, lassan beszélő hangot hallottam: 'a gömböt energiahullám veszi körül...', majd a gömbbel egy sorban jobbról egy újabb jelent meg..."

Földes Attila - UFO ​hajtómű?
Milyen ​hajtóművel suhannak, repülnek az égen az UFO-k? Miért olyan színesek? Miért villognak, világítanak? Miért vannak UFO-K? Milyen az UFO-k rendszertana? Kell-e hogy legyenek? Miért nem foglalkozik vele a tudomány? Merre halad az emberiség? Akarnak-e segíteni nekünk az UFO-k? Milyen a hajtóművük belső felépítése? Sok-sok kérdés, amelyekre választ várnak az emberek.

Kollekciók