Ajax-loader

Raymond Avery Moody könyvei a rukkolán


Raymond Avery Moody - Fény ​a kapun túl
Dr.Raymond ​A.Moody a halálközeli élmények kutatási irányát megszabó, nemzetközi sikert aratott könyve, az Élet az élet után megjelenését követően sem hagyott fel kutatásaival.A Fény a kapun túl ezeket a megdöbbentő, új eredményeket elemzi és tárja a nagyközönség elé. A szerző több, mint ezer újabb esetből merít, és ezeket veszi vizsgálat alá. Olyan személyektől gyűjtötte őket, akik visszatértek a klinikai halál állapotából, és beszámoltak élményeikről, tapasztalataikról. Az újabb adatok egyfelől megerősítik a korábbi eredményeket, másfelől új szempontokkal gazdagítják a halálközeli élmények értékelését. A szociológia, a pszichiátria és az orvostudomány terén tett újabb felfedezések még közelebb visznek bennünket az egyik legnagyobb rejtély megoldásához: vajon mi is történik velünk a halálunk után? A Fény a kapun túl azonban nemcsak új jelenségeket mutat be - például gyermekek különös halálközeli élményeit, vagy azt, hogyan tesznek szert váratlan tudásra, olykor jövőbelátásra is a klinikai halálból visszatértek - ,hanem azt is, milyen mély befolyással volt ez az élmény arra a nyolcmillió emberre, aki átélte. Ezek a személyek nemcsak saját életüket gondolták át újra, nemcsak új értékeket találtak és fogadtak el, hanem tevékeny részt vállaltak a szakemberek, az orvosok meggyőzésében is. Ennek köszönhető, hogy ma világszerte kutatók sokasága végez tudományos vizsgálatokat ebben a tárgyban. Ezekre a vizsgálatokra és eredményeikre alapozza Moody azt a meggyőződését, hogy a halálközeli élmény valóban bepillantás a túlvilágba, rövid látogatás egy másik, teljes valóságba.

Raymond Avery Moody - Life ​After Life
In ​Life After Life Raymond Moody investigates more than one hundred case studies of people who experienced "clinical death" and were subsequently revived. First published in 1975, this classic exploration of life after death started a revolution in popular attitudes about the afterlife and established Dr. Moody as the world's leading authority in the field of near-death experiences. Life after Life forever changed the way we understand both death -- and life -- selling millions of copies to a world hungry for a greater understanding of this mysterious phenomenon. The extraordinary stories presented here provide evidence that there is life after physical death, as Moody recounts the testimonies of those who have been to the "other side" and back -- all bearing striking similarities of an overwelming positive nature. These moving and inspiring accounts give us a glimpse of the peace and unconditional love that await us all.

Raymond Avery Moody - Ki ​nevet a végén?
Valóban ​bizonyítják a halál közeli élmények azt, hogy van élet a halál után? Raymond Moody szerint nem. Dr. Moody, az Élet az élet után c. könyv szerzője közel három évtizede hívta fel először a nyilvánosság figyelmét erre a lenyűgöző jelenségre, abban bízva, hogy majd tudományos megalapozottságú további kutatásokat indít el vele. Ehelyett azt kellett látnia, hogy három csoport használja fel önös érdekeik igazolására (a parapszichológusok, a hivatásos szkeptikusok, a keresztény fundamentalisták és teleevangelisták). Ki nevet a végén? c. könyvében Dr. Moody szellemesen és csípős iróniával elemzi a három szekértábor ideológiáját.

Raymond Avery Moody - Paul Perry - Kedves ​kísértetek
Dr. ​Raymond A. Moody húsz éve,az Élet az élet után című könyvének megjelenése óta tartja izgalomban világ szakmai és laikus közvéleményét kísérleteivel. Abban a könyvében az ember számára mindig is elképzelhetetlent,a halál élményét vizsgálta. A Kedves kísértetekben továbblép,és beszámol az alabamai intézetében végzett kísérleteiről, amikor eddig nem ismert technikákkal speciálisan kiképzett kísérleti kamrákban vizuális kapcsolatot tudott teremteni halott emberek szellemeivel. Az elhunyt szeretteinkkel való kapcsolatteremtés nemcsak mély emberi vágy, hanem - Moody doktor meggyőződése szerint - alapvető része a gyásznak és a lelki gyógyulásnak. Könyvében, a Kedves kísértetekben azt próbálja bebizonyítani - túl a leírt esetek sokaságán - hogy ez a lelkünk mélyén megbúvó vágy elhihető valóság lehet.

Raymond Avery Moody - G. G. Ritchie - Dr. George G. Ritchie - Élet ​az élet után / Visszatérés a holnapból
A ​halál minden megszületett ember számára abszolút szükségszerűség. Az egyetlen szilárd pont az élet esetleges történéseinek tengerében, melyhez előbb vagy utóbb, gazdagon vagy szegényen, lázadozva vagy megbékélt lélekkel, hittel vagy hitetlenül mindannyian elérkezünk. A halál kénszere vastörvény, mely nem ismer kivételt. Minden nappal, minden órával, minden perccel és másodperccel közelebb kerülünk földi életünk végéhez. A múlandóság ténye lelki, szellemi és érzelmi életünk alapvető és középponti élménye. Nem mindegy azonban, hogy a halált,a földi élet végét létünk végső és teljes pusztulásának tekintjük-e, vagy pedig olyan sötét alagútnak,, melynek túlsó végén egy új világ új életének fényei csillognak. A keresztény hit, Jézus kijelentései alapján félreérthetetlenül tanítja a lélek halhatatlanságát, a megdicsőült vagy elkárhozott túlvilági létet. Más kérdés, hogy földi életünkben megtudhatunk-e valamit mindabból, ami a halálon túl vár reánk? Van-e mód - a szűkszavú és gyakran parabolákban beszélő kinyilatkoztatáson meg a misztikusok élményein túl - a tapasztalat vagy a tudomány eszközeivel a Nagy Titok kötetében férkőznünk? A jelen kötetbe foglalt első két könyv szerzője, Raymond A. Moody - a filozófia és az orvostudomány doktora - 150 olyan személynek a klinikai halál alatti élményei és tapasztalatai alapján írta meg "Élet az élet után" c. könyvét, akiket azután sikerült újraéleszteni. A könyv körül kialakult vitára újabb könyvvel reagált, melyben további kutatási eredményeit is ismertette. A harmadik könyv szerzője, Geroge G. Ritchie, ugyancsak orvos, aki a saját klinikai halála alatt átélt élményekről számol be. Hogy a Kimondhatatlan Nyugalom, a Fénylény, a Fényváros stb. a tulajdonképpeni halálon inneni vagy azon túli élmények-e - parázs vitát kavaró kérdésnek mutatkozott mindenütt, ahol a könyv megjelent. Várhatóan így lesz nálunk is. A kiadó - az esetleges félreértelmezések elkerülése végett - helyesnek tartotta a "végső dolgokkal" kapcsolatos katolikus tanítás ismertetését dr. Boleritz Pál hittudományi akadémiai tanár tollából. Természetes dolog, hogy az új ismeretekre éhes, örökké kereső emberi elme a halált, ezt a mindennél izgatóbb rejtélyt is kutatásainak tárgyává tette. Már annak megállapítása is fontos eredmény, hogy a halál nem egy pillanatnyi esemény, hanem folyamat, mely egy bizonyos pontig visszafordítható, azon túl pedig visszafordíthatatlan. Bár a leírt élmények a halál-folyamat visszafordítható szakaszának tapasztalataiból erednek, ismertetésük végtelenül érdekes és értékes - mert önmagukon túlra mutatnak. Oda, ahol a Nagy Titok továbbra is felderítetlenül és felderíthetetlenül lappang. Ami nem más, mint a teremtmény találkozása Teremtőjével, a véges találkozása a Végtelennel, a viszonylagos találkozása az Abszolúttal - a lélek számadása és örök sorsának eldöntése.

Raymond Avery Moody - Élet ​az élet után
"Nem ​akartam visszatérni, de mást nem tehettem. És még ugyanabban a pillanatban visszakerültem a testembe. A mellemben iszonyú fájdalmat éreztem, és hallottam a kisfiam rimánkodását: Édes istenem, hozd vissza az én mamimat!" Dr. Moody, a kiváló orvos-filozófus közelebb visz bennünket az emberiség legnagyobb megoldatlan misztériumához. A kötet két részében több száz olyan ember számol be élményeiről, akik visszatérnek a klinikai halál állapotából. A döbbenetes egybeesés a megtapasztalt "halálküszöb" élmények közt nem fordítja dr. Moody kutatásait sem a vallás, sem az okkultizmus irányába, pusztán tényfeltárással és ennek vizsgálatával keres magyarázatot a ma még tabunak számító kérdésekre.

Raymond Avery Moody - Paul Perry - Visszatérés
Az ​Élet az élet után és a Fény a kapun túl sikeres szerzője újabb halál utáni lehetőséget tár fel előttünk: a visszatérést. A legtöbb ember azt akarja tudni, utalnak-e a regressziók arra, hogy van reinkarnáció? A reinkarnáció nagyon csábító az emberi elmének, mivel azt sugallja,hogy életünk egy tanulási folyamat része. Az ősi kultúrák azt tanítják, jegyezzük meg előző életeinket, okuljunk belőlük, de vigyázzunk, hogy ne tévesszük szem elől mostani életünk céljait. Raymond A. Moody a regressziós hipnózis segítségével azt vizsgálja, milyen terápikus értékekkel bírnak az élet előtti életek. Az regressziókban megjelenő képek és történetek elárulhatják: az emberek önmagukról alkotott képét. A szerző szkeptikusan fogadta az előző élet tapasztalatokat, s hogy bizonyosságot nyerjen, regressziós hipnózis alá vetette magát. Miután kiderült, hogy ő is kilenc előző életet élt meg, érdeklődéssel tért vissza az "utazásról". "Vajon a regressziók tényleg az előző életek emlékei? Nem tudom. De az elme titkaival foglalkozó orvosként meg kell vallanom, sem cáfolni, sem bizonyítani nem tudom, hogy a regressziók az előző élet bizonyítékai-e vagy sem." Mindenesetre olyan benyomásokat szerezhetünk, melyek segíthetnek jelenlegi konfliktusaink megoldásában. A könyv végén útmutatót találunk saját előző életeink feltárásához. Akár megtörténtek előző életeink, akár nem, az emlékek jobbá tehetik mostani életünket. Megismerhetjük őket, amiben segít a VISSZATÉRÉS.

Raymond Avery Moody - Nuove ​ipotesi sulla vita oltre la vita
La ​vita continua dopo la morte? In quale forma? Raymond A. Moody prosegue l'affascinante viaggio iniziato con La vita oltre la vita, offrendoci ulteriori elementi e nuove testimonianze di persone che dopo aver "vissuto" la morte tornano fra noi. Una grande avventura all'incrocio tra scienza, religione e filosofia, che ci fa riflettere sul nostro destino.

Kollekciók