Ajax-loader

Kiss József könyvei a rukkolán


Kiss József - Petőfi Sándor összes költeményei első kötet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss József - Ünnepnapok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss József - Pécs ​és a Mecsek részletes kalauza
Részletes ​helyi kalauzaink eme ujabb száma Pécs városát és a Mecsekhegységet öleli fel. A kis munka szerkesztésére Kiss József reálisk. ny. igazgató ur személyében az erre leghivatottabb írót sikerült megnyernünk, aki már 1894-ben „A Mecsek Egyesület vezetőkönyve Pécs városában és környékén" cim alatt megjelent munkájában Pécs és környékének első útmutatóját bocsátotta közre s azóta "Mecseki útmutató" cim alatt már öt kiadást ért kis munkájában e hegység tüzetes turistakalauzával is megajándékozta a magyar irodalmat. A most megjelent kalauz tehát az érdemes szerző előbbi munkáinak Pécs városára nézve második, a Mecsek-hegységre nézve már hetedik kiadása s mi sem mutatja jobban Kiss József munkáinak értékét és Pécs város közönségének a Mecsek és a turistaság iránti szeretetét és érdeklődését, mint az a tény, hogy ezt az ismertetőt harminc év alatt ily gyakran kellett közrebocsátania. Jelen kalauzunknak Pécs város ismertetését felölelő része mindenben simul eddig közrebocsátott Helyi kalauzaink jól bevált beosztásához és tárgyalási módjához. A város környékét tárgyaló része azonban több tekintetben lényegesen eltér eddigi kalauzainktól. Mivel a Részletes Magyar Útikalauzok második (Dunántul) kötetének megjelenését technikai nehézségek késleltették, viszont a Mecseket tárgyaló eddigi útmutatók teljesen elfogytak, nagy hiányon véltünk segiteni azzal, hogy - addig is, mig a nagy kalauzt közzébocsáthatjuk - e helyi kalauzban - többi helyi kalauzainktól eltérően - a város környékének teljesen kimeritő ismertetését adjuk. Ezzel nemcsak a pécsi közönség rég hangoztatott óhajának teszünk eleget, hanem egyúttal általános turistaérdekeket vélünk szolgálni, mert a Mecseket tárgyaló turistamunka a könyvpiacon már évek óta hiányzik.

Kiss József - Utolsó ​versek
A ​százéves emberek ma már csodaszámba mennek. Én nem tartozom azok közét kik ily magas életkorra aspirálhatnak. A 78 évemmel teljesen beérem és hiába biztatnak az orvosok, hogy szervezetem tökéletesen ép, hibátlan és hogy az ember túl a hetvenen addig él, amíg jónak látja. Nyugalmasabb időkben ez lehet igaz, napjainkban blasphemia: ma az ember addig él, míg vagy agyon nem verik, vagy a villamos el nem gázolja. Az agyonveretéstől nem igen tartok. Soha senkit nem bántottam; hitelezőim érdeke, hogy nagyon sokáig éljek, a villamostól óvakodom, se rajta, sem mellette nem szállingózom, azonkívül gyermekeim vannak, akik vigyáznak reám és mindent jobban tudnak az apjuknál, minden plakátot elolvasnak, minden nyilvános előadáson jelen vannak, szóval modern emberek. Az én időm akkor járt le, mikor első rossz versemre ráfogtam, hogy tűrhető klapancia és beleegyeztem, hogy kiadják. Az én kiadóim úri emberek és tisztelik a korban a multat és multamat letagadni nem a haza érdeke, így megmaradtam körülbelül annak, ami vagyok. Az irodalmi aprópénzemet kiadtam, fájdalom, nem interesre. Ebből az aprópénzből veszik az olvasók most e könyvben az utolsó részleteket.

Kiss József - Kiss ​József háborús versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss József - Csaba ​Királyfi Népe
A ​kódot sikerült feloldani, és a betűnkénti olvasás lehetősége ősi dokumentumokhoz, a Szent Apostolokhoz, a Sinaia - Pelesben lelt, ólom lenyomatú oklevéltárunkhoz, Attilától Árpád fejedelemig vezetnek minket.Olvashatjuk; hogyan fonódik össze a béke megtartásának esélye, a Kárpát - medencétől - Mezopotámiáig, nemzetünk alapító őseinek, Csaba királyfi családjának sorsával. Többek között Egyiptom, Izrael, Jordánia, Törökország, Türkmenisztán világhírű emlékei között is járunk, mint egykoron eleink. Saját történelmi örökségeinkre ismerünk rá. Feltárul a nagy titok: Árpád fejdelem sírhelye, de Csaba királyfi családi kegyhelyét is tudhatjuk már. Magunkra ismerni és tovább kutatni INSPIRÁL a könyv: Csaba Királyfi Népe"

Kiss József - Bernstein Béla - Sass Irén - Salom Asch - Jokli
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss József - Kiss ​József összes költeményei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss József - Röfi ​regénye
Röfi ​gazdája, Kiss József természetfotós-újságíró egy különös, meghökkentő, mégis igaz történetet mesél el: hogyan szövődhet életre szóló barátság egy vadállat és az ember között. Az elárvult kis vadmalacból mára hatalmas vadkan lett, de kapcsolata felnevelőjével ugyanolyan szoros, mint sok évvel ezelőtt. A könyv egy alig ismert, sőt félreismert, a kutyáéhoz mérhető intelligenciával rendelkező állatfajról mesél az olvasóknak. Az eredeti felvételekkel illusztrált, szeretettel és humorral fűszerezett történet kicsiknek és nagyoknak egyaránt lebilincselő olvasmány.

Kiss József - Jászkunsági ​agrármozgalmak a kiegyezéstől a millenniumig (1867-1895)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss József - A ​pesti invalidus ház jászkunsági földesurasága 1731-1745
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss József - A ​mi Petőfink
Bács-Kiskun ​megye büszkeségét, a gyermek és ifjú Petőfit, az alföldi táj, a rónaság dalnokát, a népdalok és pusztai zsánerképek szerzőjét már fellépése idején a szívébe fogadta, és azóta is a magáénak tekinti az egész ország olvasó, verskedvelő népe. Nem sajátíthatja ki őt senki, e megye lakói mégis elsősorban a magukénak érzik. Itt, a Duna-Tisza közén született, tanult meg beszélni és nézett körül először a világban, ennek öntudatos kiskun népe közt nevelkedett, itt szerzett élményei és tapasztalatai alapozták meg az ember szabadságának és egyenlőségének elvére épülő, következetes erkölcsi és politikai értékrendjét. 16 éves koráig folyamatosan kiskunsági lakos volt, de életrajzi kapcsolata szűkebb hazájával - szülei révén - ezután is még éveken át fennmaradt (időnként szorosabbá is vált), s csak 23 éves korában, 1846 második felében szakadt meg. Érzelmi kapcsolatának, a Duna-Tisza közi tájhoz való ragaszkodásának továbbélését a költő pesti íróasztalánál felidézett alföldi látomások, szuggesztív emlékképek, verses és prózai nyilatkozatok, az életmű és a biográfia adatai egyaránt tanúsítják, köztük az a balul sikerült kísérlet is, hogy a Kiskunságban választassa meg magát országgyűlési képviselőnek.

Kiss József - Budapesti ​rejtelmek
Kiss ​József műve Szentesi Rudolf álnév alatt 1874-ben folytatásos regényként látott első ízben napvilágot. A néhány évvel korábban a Zsidó dalok című kötettel debütáló, ám csak szűk körben ismert szerző a népszerű ponyva műfajához fordult, mintája feltehetőleg Eugn Sue Párizs rejtelmei (200206291) című, igen népszerű műve szolgált. Kiss József azonban jóval túllépte a műfaj kereteit, és bár terjedelmes munkája igazi sikerkönyv lett (állítólag urak és munkások ugyanolyan elragadtatással olvasták, a nebulók pedig a pad alatt titokban forgatták), erénye főként a naturalista regény meghonosításában keresendő. A festőművész főhős alakja köré szőtt regényfolyam lenyűgöző panorámáját nyújtja a korabeli budapesti társadalomnak. Döbbenetes erővel ábrázolja a nagyvárosi mocskot és bűnt, a legsötétebb alvilági elemeket vonultatja föl, miközben bedekkerhez illő pontossággal vezeti végig az olvasót Budapest minden zegén-zugán, a korszak minden jellegzetes figuráját felsorakoztatja a prostituálttól a lezüllött, jellemtelen dzsentrin át a szerencsét próbáló parasztlányig és a zsidó bábaasszonyig. Grófok és munkások, parasztok és polgárok, tisztviselők és csavargók színes kavalkádja varázsolja elevenné a hajdanvolt fővárost. Kiss József regényének további érdekessége, hogy tulajdonképpen nem a züllött nagyvárost ábrázolja, hanem azt a szívóhatást, amit egy, a nagyvárosiasodás útjára lépő, formálódó város jelent. A kiegyezés utáni években felgyorsuló kapitalizálódás torz, diabolikus arca elé tart tehát tükröt Kiss József. A szavak és kifejezések magyarázataival kiegészített művet széles körben érdemes ajánlani a korszak iránt érdeklődőknek.

Kiss József - Tüzek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss József - Reviczky Gyula - Komjáthy Jenő - Kiss ​József, Reviczky Gyula, Komjáthy Jenő válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Bedros J. Róbert - Kiss József - A ​te életed
"A ​szénhidrátszegény táplálkozási módszernek éppen az a lényege, hogy nem várja el követőitől a koplalást, az állandó éhségérzettel való együttélést. Olyan ételeket vesz fel a mindennapi menübe, amelyek a teljes értékű táplálkozás élményét adják, megfelelő mennyiségű fehérjével, nyers zöldségekkel, olajos magvakkal, természetes olajok használatával (például olívaolaj). Az étrend betartása mellett nem lép fel éhségérzet. Ugyanakkor mégis fogynak a kilók, s az egészséges testsúly egész életen át megőrizhető."

Makay Béla - Kiss József - Népi ​gyógyítások Szatmárban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss József - Így ​éltünk az Érmelléken
Hatvannégy ​esztendőből öt az "óhaza" fővárosában, Bukarestben, három az "új hazában", a szépséges Dunakanyarban - a többi mind-mind az Érmelléken vagy ennek közvetlen közelében. Így múlt el eddigi életem. Csoda hát, ha génembe-vérembe ivódott, átjárt, meghódított, lenyűgözött, s nem enged eltávolodni a "pocsolyás Ér"? Őszülő halántékkal, apadozó erővel kényszerből, szomorú kényszerből cseréltem hazát és szívet. Lelkem azonban ottmaradt, ottrekedt. Álmaimat sem tudtam átmenekíteni. Éjjelente örökké ott kóborlok szűkebb pátriámban. Rovom az utakat azon a tájon, ahol a vidék költő-zsenije, Ady Endre is járt-kelt. S akárcsak ő, én is itt érzem igazán otthon magamat. Itt töltődik fel a lelkem, itt találkozom otthagyott enyéimmel, s beszélgetek a szilágysági dombok lábánál örökálmát nyugvó édesanyámmal. Ady gyönyörű sorait idézve: "Itt hűvös ősz van. Lehullott már / Az első, hideg őszi dér, / Lemondani tanít a hulló, / Búcsúzó, sárgult falevél... / Az én szívem is rideg, fásult, / Csak néha sóvárog és beteg... / - Milyen az ősz maguknál, édes? / Óh írja meg! Óh írja meg! -..." A szép álom után jön a hétköznapi ébredés, az éjszakai merengésből a nappali valóság, a síkság helyett, a puszták helyett hegyek közt, völgyek közt járok. Sokszor ébren is álmodozom. Azon kapom magamat, hogy a soha nem látott idegenekben hajdani cimboráim, kenyerespajtásaim jönnek felém. Ki szíves szóval, a rég nem látott barát, a tékozló fiú megtalálásának örömével ölel keblére, ki pedig elítéléssel, megvetéssel, az őt hűtlenül elhagyott földitől való elfordulással megy el mellettem... Érmellék! Kicsiny tájegység a Nyírség, Szilágyság, Bihar meg a többi "szomszédság" karéjában! Ne ítélj elhamarkodottan belőled vétetett fiad felett!

Kiss József - Legendák ​a nagyapámról
A ​halhatatlanságra, a maga örökéletére nem hiszem, hogy valaha is gondolt volna Reb Mayer Litvák, az ütött-kopott lovag, a nagy csontos ivadék, aki örökké az élet apró bajaival bíbelődött, de aki imádta az életet. Az élet és a munka termi meg Litvániában a lukrativ mészárszéket, melyet nemcsak fejleszteni lehet, hanem elhanyagolni is. Elhanyagolni és elpusztitani mámoros pillanatokért, melyekben kiél emberöltőre való életet. S hogy a mámort mi szerzi meg, dal, asszony vagy bor, az egyre megy. Mert kupák csengése és édes meleg karok kulcsolása lopva csak egy célt szolgál: hogy dalra gyujthasson Reb Mayer Litvák, hogy ragyogtassa isteni adományát, lélekbemarkoló énekmüvészetét. És amikor énekel, a mámor áhitattá tisztul, levedlik róla folt, minden emberi gyarlóság, elfeledkezik, hogy kocsmában vagy Isten házában énekel-e, elfeledkezik a kilé-ről, a rase kól-ról, akikkel az izgága ember örökké hadban állt, Litvánián innen és tul hires nagyszerű improvizációiról, melyek alkotó tehetségét tanusitják és nagyszerű qualitásai ellenére mégsem tud polgármódra gyökeret verni. A hitközségek kántori müködését és magánéletét egyházi elvek szerint kifogásolják és ezt Reb Mayer Litvák nem bírja elviselni.

Kiss József - Kiss ​József összegyűjtött versei
Bármilyen ​hihetetlen, a századfordulón oly népszerű költőnek mindmáig nem jelent meg gyűjteményes kötete. Most Hegedős Mária az eddigi kötetek, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumban található kéziratok alapján összeállította a Kiss József lírikusi munkásságát teljesség igénnyel összefoglaló könyvet. Ez a könyv pedig többek között demonstrálja azt a fejlődési vonulatot, azt a pályaívet, miként lett a nép-nemzeti költőiskola hatása alatt álló pályakezdőből és az Arany János-i balladaírás követőjéből a Nyugat-nemzedék előfutárának tartott modern költő. Érzékelhető, hogy az 1880-as évek első felében Kiss József fölhagyott a kissé megmerevedett műfajok, régies formák művelésével, és kezdett a maga alkatára szabott prozódiájú verseket alkotni. A váltás nem volt éles fordulat, inkább lassú átmenetként jellemezhető, de végül is - 1890 táján, a Hét megindulása időszakában - nagyvárosi életérzést megszólaltató, 'urbánus' poéta vált belőle, mindamellett, hogy megőrizte ifjúságának sokágú érdeklődését és a formák, alakzatok változatossága iránti fogékonyságát. A gyűjteményes kötet így - a pályaív kirajzolása mellett - tükre az életmű sokszínűségének, hiszen fölvonultatja a balladákat, az elbeszélő költeményeket, a szociografikus töltetű verseket, a lírai sóhajokat, a forradalmas verseket, a zsidó dalokat és fohászokat, a gyermekverseket és a zsengéket, töredékeket is. A versek keletkezésének időrendjére épülő szerkezet a pálya korszakain alapszik, azon belül az eredeti kötetek anyagát tartalmazza, majd a kötetekből kimaradt (1856-1921 között írott) verseket adja közre a szerkesztő, végül a Függelék a zsengéket, töredékeket, alkalmi megszólalásokat és bizonytalan keltezésű darabokat közli. Terjedelmes, csaknem 300 oldalas jegyzetapparátus egészíti ki a verseket, ahol a szerkesztő számba veszi a költő eredeti és gyűjteményes köteteit, a szövegközlés tudnivalóit és tüzetes magyarázatot fűz valamennyi költeményhez. A Mutatókban életrajzi kronológia, a bizonytalan datálású versek feltételezett időrendi táblázata és betűrendes címmutató segíti az olvasó tájékozódását.

Kollekciók