Ajax-loader

Stanislav Grof könyvei a rukkolán


Stanislav Grof - LSD-Psychotherapie
Er ​konzentriert sich dabei auf die praktischen Aspekte der von ihm entwickelten therapeutischen Vorgehensweisen: die Vorbereitung des Patienten, die Methodik der Durchführung von Sitzungen, Indikationen und Gegenindikationen, die therapeutischen Resultate und das Problem von Nebenwirkungen und Komplikationen.

Christina Grof - Stanislav Grof - Transzlégzés
Ez ​a könyv az első olyan mű, amely a holotróp légzéstechnika elméletét és gyakorlatát összegzi. A pszichoterápia és az önmegismerés ezen új módszere magába foglalja a mélylélektan különféle irányzatainak elemeit, emellett merít a modern tudatkutatásból, a kulturális antropológiából, és a keleti spirituális gyakorlatokból is. A technikát kidolgozó szerzők esetleírásokkal is alátámasztják a holotróp légzés sokrétű terápiás, valamint az önmegismerést, belső fejlődést elősegítő hatását.

Stanislav Grof - A ​jövő pszichológiája - a pszichológia jövője
Stanislav ​Grof az elmúlt évtizedekben végzett munkássága során, létrehozta a psziché egy új, a spirituális élményeket is magába foglaló térképét, mely magában foglalja a korábbi pszichológusok által is ismert életrajzi adatokat, a freudi egyéni tudattalant, a jungi kollektív tudattalant, a karmikus területeket, a transzperszonális, spirituális élményvilágot, és a grofi elmélet saját felfedezését, a születési traumát, és a születés előtti, méhen belüli időszak lélektanát, melyet születési mátrixok néven írt le. E könyv, egy új típusú holisztikus utat vázol fel a jelenkori pszichológusoknak, terapeutáknak, mely 35 év tapasztalatain alapul és ezzel együtt mindannyiunknak egy új típusú tudatosság lehetőségét kínálja fel.

Stanislav Grof - LSD ​pszichoterápia
Stanislav ​Grof dr. kutató-orvos, pszichoterapeuta, a 60-as években a Prágai Pszichiátriai Intézetben, Csehszlovákiában kezdte LSD kutatásait, melynek eredményeit sikeresen integrálta lélekgyógyító gyakorlatába. Az LSD pszichoterápia izgalmas és provokatív mű, ami az emberi tudat, az érzékelés és a valóság természetével kapcsolatos kérdéseket is felvet. Grof forradalmian új lélektanának megalkotása által, valamint a „nem szokványos tudatállapotok pszichológusaként”, a spirituális krízisek demedikalizálásának úttörőjeként írta be magát a lélektan történetébe. Grof kutatásaira építve az emberi elme, a tudat és a tudattalan újszerű térképét vázolja fel, amiben helyet kapnak a módosult tudatállapotok, a transzcendens tapasztalások, a pre- és perinatális (születés előtti és születés körüli) élmények, a faji, a kollektív és a filogenetikus emlékek, az archetipális képek vagy akár a sámáni transzállapotok illetve a halálközeli élmények is. Az LSD pszichoterápia könyv Grof transzperszonális pszichológiájának az alapvetését képezi, egyszerre tudományos igényű mű illetve kaleidoszkópszerű olvasói kalandra hívó szöveg, ami a lélek mélyrétegeit tárja fel az érdeklődők előtt.

Stanislav Grof - Christina Grof - Spirituális ​válság
Átölelő ​szalagfelirat: Jó szívvel ajánljuk ezt a könyvet mindazoknak, akik az Önismeret, a Spirituális útkeresés vagy a Szellemi kiteljesedés gyakran "rögös" útjain járnak vagy éppen az úton levőknek igyekeznek emberi, szakmai támogatást nyújtani. Világszerte egyre több ember lép a belső átalakulás, a személyiség- és szellemi fejlődés útjára. Ezek a folyamatok azonban nem csak előnyökkel járnak – a változások szükségszerűen hosszabb-rövidebb ideig tartó kellemetlen szakaszokat is hoznak, sőt szélsőségesebb esetekben komoly válságba is fordulhatnak. A váratlanul, drámai formában megjelenő misztikus és spirituális élmények félelmet és zavarodottságot kelthetnek, az átalakulásban levő személy érezheti azt, hogy az identitása megrendül, a korábbi értékei megkérdőjeleződnek és a személyes valóságának az alapjai gyökeresen átalakulnak. A folyamat járhat erős szorongással, okozhat nehézségeket a mindennapi életben, a munkában és a kapcsolatokban; sőt az is előfordulhat, hogy az illető elkezd komolyan félni attól, hogy megőrül. Szerencsére a szakemberek és a spirituális fejlődés kutatóinak körében egyre ismertebb és elfogadottabb az az új szemlélet, amely az ilyen kríziseket egy olyan – a korábbi kereteket szétfeszítő – belső erőnek tekinti, amelyben a testi és lelki gyógyulás rendkívüli lehetőségei rejlenek. A folyamatok megértése és az erre épülő megfelelő támogatás mellett a spirituális válság egy átjáróvá válhat magasabb tudatszintek és új életminőségek felé. Könyvünkben kiváló pszichológusok, pszichiáterek és spirituális tanítók vizsgálják meg a következő kérdéseket: Mi az a spirituális válság? Milyen kapcsolatban van egymással a spiritualitás, az „őrület” és a gyógyulás? Milyen formákban jelenhet meg a spirituális válság? Az előnyök mellett milyen buktatókat rejtenek magukban a rendszeresen végzett spirituális gyakorlatok? A spirituális válságot megélők hogyan kaphatnak támogatást a családtagoktól, a barátoktól és a szakemberektől? Ez az áttörő erejű tanulmánykötet megmutatja, hogy a spirituális válsághelyzet egyszersmind magában hordozza a spirituális felemelkedés és a megújulás ígéretét is.

Stanislav Grof - Christina Grof - Beyond ​Death
The ​concepts of the afterlife in different cultures display striking parallels; their images of Heaven, Paradise, Hell and Purgatory and of the posthumous journey of the soul would appear to be archetypal, arising mot from the particular cultural context but from a death and rebirth process inbuilt in human nature. Stanislav and Christina Grof has assembled vivid documentation from many religions and cultures: Christian, Jewish, Moslem, ancient Greek, Persian, Eqyptian, East Indian, Tibetan, Pre-Columbian, and various preliterate societies. They draw illuminating parallels with the accounts of those who have survived clinical death, and the death and rebirth episodes experienced by schizophrenic patients and by those who have passed through psychedelic states induced under controlled conditions and explored in experimental psychiatry. The traditional depictions of the afterlife can act as guides to assist the dying, while confrontation with death during life can lead not just to loss of the fear of death but to a more satisfying way of living--an ancient wisdom that modern psychiatry is only now rediscovering.

Stanislav Grof - East ​and West
EAST ​& WEST: Ancient Wisdom and Modern Science provides a classic overview of probably the most dramatic change to have come in Western civilization in the past three hundred years. With the inexorable shift of scientific paradigm from determinism to uncertainty, modern society is provided with frontiers which, in the past, would have been unimaginable. To understand the ramifications of this phenomenon is not easy; however, such understanding is necessary if the concerned individual is to realize the potential of the 21st century. EAST & WEST traces the fundamentals of this phenomenon and deftly reveals the principles and tenets involved. Its message is for layman and professional alike. Its appeal is universal. Stanislav Grof is a psychiatrist and therapist with an extensive background in consciousness research. He is the author of The Human Encounter with Death, LSD Psychotherapy, Realms of the Human Unconscious and numerous scientific and clinical papers. Active in international programs, Doctor Grof also conducts workshops and training seminars at Esalen Institute and other organizations in the United States and abroad.

Stanislav Grof - HR ​Giger and the Zeitgeist of the Twentieth Century
Stanislav ​Grof, the pioneer of consciousness research, in a unique essay, interprets HR Giger’s visionary world for the first time from the perspective of transpersonal psychology. To date, HR Giger’s images have been described in myriad variations, but never before within the context of the social relevance of his art. With his interpretation of the claustrophobic, nightmarish aspects of Giger’s art, Grof allows for a new, more profound understanding of the overall work.

Stanislav Grof - Realms ​of the Human Unconscious
A ​pioneering and revolutionary book that lays the foundation for a radical new psychology, based on an expanded cartography of the human unconsciousness. Famous for his lifelong research into psychedelic drugs, Dr. Grof constructs a comprehensive and helpful framework out of the bewildering welter of experiences triggered by LSD in patients and research subjects. Current research into the brain and ways of expanding consciousness give this seminal book new importance for the light it throws on many fundamental, but hitherto mysterious, human potentialities. Grof's theory of the human psyche transcends the personal and opens ways to a greater understanding of our inner selves.

Kollekciók