Ajax-loader

Szigeti József könyvei a rukkolán


Szigeti József - Bevezetés ​a marxista-leninista esztétikába
Tartalom Az ​esztétika tárgya, módszere és helye a tudományok rendszerében Az esztétika történetének fő irányai Az antik esztétika A reneszánsz és a polgári társadalom esztétikája A marxista-leninista esztétika Az érzéki megjelenítés törvénye A munkatevékenység mint az esztétikum forrása (A természeti szép és a művészet eredete) A munkatevékenység jellege és fejlődése A természeti szép és a társadalmi élet esztétikai kategóriái A művészet keletkezése a fizikai munkából A társadalmi életszituációk és magatartásformák tipikája és az esztétikai minőség-kategóriák A szép, fenséges és tragikus, a társadalmi-emberi szabadság esztétikai kategóriái A rút és az elidegenedettség kategóriái A komikus és a felszabadultság kategóriái Tartalom és forma a művészetben. A műstruktúra Tartalom, belső és külső forma dialektikája A belső forma Külső forma és stílus Az ágazati esztétika általános kérdései Elvi nézőpontok A művészeti ágak sajátosságai; autonóm és függő művészet Művész és mű a társadalmi életfolyamatban Az alkotó szubjektum Alkotás és világnézet A művészet felépítményi jellege Realista és formalista áramlatok történelmi dialektikája A szocialista realizmus

Szigeti József - Útban ​a valóság felé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szigeti József - A ​magyar szellemtörténet bírálatához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szigeti József - Beszélő ​húrok
Fél ​évszázados tündöklő művészi pályafutás emlékeit írta meg ebben a könyvben a világ egyik legnagyobb hegedűse, a magyar Szigeti József. A csodagyermek első próbálkozásaitól egészen az elmélyült és világszerte tekintélyként elismert érett művész pályájának tetőpontjáig haladva megismerteti az olvasót a különféle országok zenei szokásaival, nagy alkotóival, légkörével. Szigeti könyve azonban ennél is több: olyan éles szemű megfigyelő írása, aki mindenütt megragadja és megérti azt, ami jellegzetes és fontos. Ezért különösen értékesek a művészi előadásra, a stílusokra, az egyes műfajokra és a helyes művészi magatartásra vonatkozó tanulságos megállapításai. Ezek okulásul szolgálhatnak nemcsak azoknak, akiknek a kenyere a muzsika, hanem azoknak is, akik csupán barátai a hangok művészetének. Szigeti József vonzóan érdekes könyvét - amely előzőleg angol és német nyelven már nagy sikert aratott - a szerző ellenőrzésével Stella Adorján ültette át magyar nyelvre. A kötetet hanglemezjegyzék, név- és tárgymutató, valamint 16 kép egészíti ki.

Kollekciók