Ajax-loader

Szigeti József könyvei a rukkolán


Szigeti József - Bevezetés ​a marxista-leninista esztétikába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szigeti József - Beszélő ​húrok
Fél ​évszázados tündöklő művészi pályafutás emlékeit írta meg ebben a könyvben a világ egyik legnagyobb hegedűse, a magyar Szigeti József. A csodagyermek első próbálkozásaitól egészen az elmélyült és világszerte tekintélyként elismert érett művész pályájának tetőpontjáig haladva megismerteti az olvasót a különféle országok zenei szokásaival, nagy alkotóival, légkörével. Szigeti könyve azonban ennél is több: olyan éles szemű megfigyelő írása, aki mindenütt megragadja és megérti azt, ami jellegzetes és fontos. Ezért különösen értékesek a művészi előadásra, a stílusokra, az egyes műfajokra és a helyes művészi magatartásra vonatkozó tanulságos megállapításai. Ezek okulásul szolgálhatnak nemcsak azoknak, akiknek a kenyere a muzsika, hanem azoknak is, akik csupán barátai a hangok művészetének. Szigeti József vonzóan érdekes könyvét - amely előzőleg angol és német nyelven már nagy sikert aratott - a szerző ellenőrzésével Stella Adorján ültette át magyar nyelvre. A kötetet hanglemezjegyzék, név- és tárgymutató, valamint 16 kép egészíti ki.

Szigeti József - A ​magyar szellemtörténet bírálatához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szigeti József - Útban ​a valóság felé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók