Ajax-loader

Vasco Pratolini könyvei a rukkolán


Vasco Pratolini - Szegény ​szerelmesek krónikája
A ​regény szereplői egy külvárosi utcácska lakói: a cukorkaárus, a zöldséges, a kovács, a kubikus, az utcaseprő. Hétköznapjaik egyformaságából emeli ki az író életük küzdelmeit, szépségeit, bánatait - s történelmi fordulóponton, nehéz helyzetben: Mussolini hatalomátvételének idején. A könyv lapjain szerelem, költészet, munka, sok-sokféle emberi kapcsolat elevenedik meg, a mindennapi életben ott vibrál az a politikai feszültség, mely az uralomra törő fasizmus brutális lépéseit kísérte. A kisemberek csendes, de leküzdhetetlen hősiességének, szilárd emberségének története ez a könyv.

Vasco Pratolini - Beszélgetés ​öcsémmel
A _Beszélgetés ​öcsémmel_ az író vallomása szerint párbeszéd halott öccsével, s félig-meddig - az emlékezés szeszélyes rendjét követő, mégis kitűnően szerkesztett - lírai önéletrajz, két gyereke, majd két felnőtt harca egymás ellen és egymásért, s a halott édesanyáért, akinek külön-külön és együtt egyetlen halvány emlékből próbálják újjáteremteni az arcát. A két gyerek két külön világban él: a kisebbiket örökbe fogadja a báró úrhatnám intézője, a nagyobbik a - az író -, a szegények gyerekkorát éli. A szegény utcagyerek szemében a csendes, hűvös, örökké félhomályos kastély, a nagy kert, a csinosan öltözött, úrigyerekké formált öcs egy valószínűtlen világ különös, izgalmas, olykor ellenséges jelenségei. Az író finom költészettel mutatja be, hogyan töri át a két világ közötti falat a testvérek vonzalma, hogyan találnak egymásra legtisztább érzéseikben.

Vasco Pratolini - A ​kapukon kívül
Pratolini ​mai "érzelmek iskolájának" drámai válságon túljutott főszereplője párbeszédben mondja és gondolja végig gyermekkora és ifjúsága kalandos útvesztőit, szenvedélyes hévvel keresi a múltbeli események igazi arculatát, kíméletlenül őszinte önvizsgálatból akar okulni és erőt meríteni, hogy felkészüljön a felnőttek világában, az életben reá váró nehéz küzdelmekre. Az anyjával folytatott beszélgetés, a felelevenített történetek során az értelem bonckése alá veszi a maga és környezete életét. A gyermekkori élményei mellé felsorakoznak a serdülő fiú érzelmi tapasztalásai, a háború utáni Firenze képei, napjaink Olaszországának eseményei. Bruno Santini örömök, szerelmek, csalódás és lelki válságok után, ha közben meg-megtorpan is, végül a próbák súlya alatt megerősödve ismeri fel az ész, az értelem erejét, eljut a felismerésig, hogy a csalódásokon, a kiábrándultságon úrrá lehet és úrrá is kell lenni. Az emberré lett ifjú előtt, az élet szimbólumaként megnyílnak a Gali gyárkapui.

Vasco Pratolini - Metello
Firenze ​a székhelye ennek a regénynek; a forradalmi cselekedetek és lázongó érzelmek drámája a Signoria, a Pitti, a Croce és sok más, világhírű épület tövében bomlik ki és oldódik meg. De a szerző Firenze olyan tényezők közé vezeti az olvasóit, ahová magukban sohasem juthatnának el: Pratolini az olasz emberek lelkét mutatja be Firenze klasszikus kövei között. Egyszerű emberek egyszerű életében a hatalmasat, a felemelőt megmutatni - ebben áll tetőponton Pratolini művészete. Hősének, Metellónak küzdelmes ifjúsága, legénykorának tévelygése, vívódása kötelesség és szerelem között, férfiúi életének bátor helytállása játszódik le előttünk a munkás napok, sztrájkharcok, sortüzek, szerelmek, házasságok, házasságtörések krónikájában, okos és együgyű férfiak, dolgos és kacér asszonyok sorsában. Pratolini a lelkek legmélyére hatol, és a legegyszerűbb eszközökkel deríti fel a cselekedetek titkos rugóit, mély összefüggéseit. Megcsodáltatja és megszeretteti velük hétköznapi hőseinek nemes gondolkozásmódját és érzelmekben gazdag emberségét. Ezek a szegény, kopott emberek méltó lakói annak a sok száz éves városnak, amelyet Firenze néven tisztelnek és hódolattal látogatnak meg a világ turistái. Egy város kövei és emberi között mindig szoros a kapcsolat, és Pratolini regénye a derék Metellón, az okos és szép Ersilián, a kacér Idán, a komor Del Buonón keresztül szeretteti meg velünk a reneszánsznak ezt a nagyszerű városát, ahol a "Metello" története idején megint valami nagy és szép készül kibontakozni. Pratolini és hősei bíznak a jövőben, optimizmusuk a legválságosabb helyzetekben sem rendül meg. "Az egyszerű emberek ereje az, hogy bíznak sorsukban, de sohasem adják meg magukat neki..." És Metello végül eljut egy nagy igazsághoz: "Elsőnek vagy utolsónak érkezünk a barikádra, ugyanazon a barikádon találjuk magunkat!"

Vasco Pratolini - Le ​ragazze di Sanfrediano
Un ​rione popolare della Firenze del dopoguerra animato dalla presenza tenera erissosa di sei giovani donne. Sono le ragazze di Sanfrediano, belle, fiere edinnamorate dello stesso uomo: Bob, splendido e vanesio, languido ecarezzevole. Il rubacuori di quartiere giostra tra loro da gran virtuoso,facendole spasimare ma concedendo molto poco. Ma il suo regno è destinato afinire senza gloria: le belle sanfrediane, una volta tanto unite, glicombineranno la più atroce delle beffe, e Bob, così soprannominato per lasomiglianza con l'attore Robert Taylor, dovrà cedere il suo non sempre comodoruolo a Fernando, nuovo Casanova di quartiere.

Kollekciók