Ajax-loader

Breznay Imre könyvei a rukkolán


Breznay Imre - Karczos Béla - Egri ​képeskönyv
Nem ​első ízben adok hangot azon szilárd meggyőződésemnek, hogy szeretett Eger városunkat természetes adottságai egyenesen hivatottá teszik arra, hogy a magyar belső idegenforgalomnak egyik legjelentékenyebb gócpontjává fejlődjék. Ezen meggyőződésem avatott engem városom idegenforgalmi fejlesztésének egyik fáradhatatlan munkásává, akit örömmel tölt el minden felém nyújtott kéz, amely nekem segíteni akar városom ezirányú fejlesztésének munkájában... Jól tudom azt, hogy aki elviszi otthonába ezt a könyvet, nemcsak városunk valóban megörökítésre méltó szépségeinek s műemlékeinek képeit viszi magával, de elviszi magával városunk szeretetét is és a magyar múlt dicsőségének, a magyar nemzet művészi alkotásainak, a magyar táj természeti szépségének s kincseinek ábrái ösztönözni fogják a könyv tulajdonosát, hogy még számtalanszor meglátogassa városunkat, hogy testének üdülést, lelkének gyönyörűséget szerezzen. Ez a könyv az idegeneknek is bizonyságot szolgáltat arról, hogy a magyar nemzet évszázadokon keresztül felülmúlhatatlan vitézséggel védte a nyugati keresztény kultúrát s azt a nemzetet, mely egyik kezében karddal az emberi haladásnak tesz felbecsülhetetlen védő szolgálatot, másik kezével maga is művészi építményekkel s létesítményekkel gazdagítja az emberi kultúrát, nem lehet s nem szabad barbár népek rabszolgájává tenni: A magyar nemzetnek igazságot kell szolgáltatni. Eger, 1937. április 5-én Frank Tivadar v. jegyző, h. polgármester

Kollekciók