Ajax-loader

Molnár Katalin könyvei a rukkolán


Mándics Dezső - Molnár Katalin - Biológia
A ​könyvben megtalálható minden olyan ismeret, ami szerepel a biológia érettségi vizsgára előírt követelmények között. A könyv felépítése segít eligazodni az ismeretek halmazában, hiszen elegendő csak egy pillantást vetni a bekezdések előtt található ikonokra, és máris kitűnik, hogy a szóban forgó részről közép- és emelt szinten, vagy csak emelt szinten kell-e számot adni. Ezenkívül a kiegészítő ismeretek is segítik a jobb megértést, a tájékozódást.

Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin - biológia 11
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Katalin - Kropog Erzsébet - Biológia ​III.
A ​biológiai tankönyvcsalád e kötete a korszerű természettudományos alapműveltséghez nélkülözhetetlen biokémiai és sejtbiológiai ismereteket tárgyalja. A sejtek felépítésének és működésének megértését elektronmikroszkópos felvételek és jól áttekinthető ábrák segítik. A hajtásos növények testfelépítésébe, anyagcseréjébe, szaporodásába és élettanába nyújt betekintést a második nagy egység. A tankönyv a nyolcosztályos gimnáziumok V. és a hatosztályos gimnáziumok IV. osztálya számára készült.

Molnár Katalin - Hobbiállatok
A ​TESCO-OTTHON KÖNYVEK ezen kötete és multimédia melléklete segítenek az otthonunkban tartott hobbiállatok megfelelő ellátásában. S HOBBIÁLLATOK - KISEMLŐSÖK, MACSKA, KUTYA - című kötet a kutya, macska, valamint a ledkedveltebb kisemlősök - aranyhörcsög, tengerimalac stb. - természetéről, tartásáról, táplálásáról, a velük való foglalkozásról nyújt ismereteket. A CD-ROM további információkat tartalmaz a felsorolt állatokról, bemutatja a legnépszerűbb kutya- és macskafajtákat, ismerteti a kutyák és a macskák leggyakoribb betegségeit és azok tüneteit. Ráadásul játékok is találhatók rajta!

Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin - 5000 ​feladat biológiából
Ez ​a feladatgyűjtemény a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által hivatalosan elismert Biológia II.-III.-IV. tankönyv és a Biológiai Album képanyaga alapján készült. Így tanulásra kiválóan alkalmas, mert csak olyan feladatokt tartalmaz, amelyeknek ténybeli alapja a tankönyvekben és az albumban megtalálható. Megkönnyíti az ismeretek ellenőrzését, mert témakörönként és a teljes gimnáziumi, 3 éves tananyag végén összefoglaló feladatlapok megoldásával ellenőrizhető a tudásszint. Hasznos: a diáknak, ha dolgozatra, versenyre, érettségire vagy felvételire készül, a szülőknek, ha ellenőrizni kívánják gyermekük előremenetelét, a tanárnak, ha dolgozatokat vagy gyakorlófeladatokat akar összeállítani.

Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin - Biológia ​10.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin - Biológia ​7. munkafüzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Katalin - Állatok ​országa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin - Fák ​és cserjék
A ​Növényismeret mindenkinek sorozat köteteiben a hazánkban megtalálható legfontosabb növényeket mutatjuk be, valamint egyszerű határozókulcsok (levelek száma, alakja vagy a virág színe) segítségével tesszük felismerhetővé és azonosíthatóvá. Hasznos segítségként forgathatja ezt a könyvet mindenki, aki szereti a természetet, kíváncsi a körülötte lévő növényvilágra, meg akarja ismerni annak tagjait. A köteteket illusztráló csodálatos festményeket Csapody Vera hagyatékából válogatták a szerzők. Dr. Csapody Vera (1890-1985) a hazai növényvilág egyik legjobb ismerője és leghíresebb festője volt. Matematika-fizika szakos tanárból és iskolaigazgatóból lett biológus, majd Európa leghíresebb és leghitelesebb növényfestője. Elő, sokszor saját gyűjtésű növényeket festett, így tudta élethűen ábrázolni, kiemelni a legjellemzőbb tulajdonságokat. Jávorka Sándor, a kiváló botanikus figyelt fel Csapody Vera akvarelljeire, s ezután 40 éven át dolgoztak együtt. Legjelentősebb közös munkájuk a Magyar Flóra Képekben, melyben 4200 növényrajz található. Hat évtizedes munkássága során több mint 20 könyvben és számos tanulmányban jelentek meg növényrajzai és festményei. Mintegy 12 000 akvarellből álló gyűjteménye párját ritkító nemzeti kincsünk.

Molnár Katalin - Biológia ​munkafüzet I.
A ​Biológia-Ökológia, hazai és idegen tájak élővilága c. tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzet olyan feladatokat tartalmaz, amelyek az új ismeretek feldolgozásánál, a gyakorlásnál és az ellenőrzésnél egyaránt eredményesen használhatók. A hazai és idegen tájak élővilágáról tanultakra vonatkozó feladatok között szerepel például táplálékláncok összeállítása, halmazábrák készítése, az egyes fajok elhelyezése a világtérképen.

Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin - Szászné Heszlényi Judit - Biológia ​feladatgyűjtemény középiskolásoknak, érettségizőknek
könyvet ​a biológia iránt érdeklődő középiskolásoknak a közép- és emelt szintű érettségire készülő diákoknak és tanáraiknak ajánljuk. A feladatgyűjtemény 30 feladatsort tartalmaz. amelyek jelentős része az érettségire való felkészülés megkönnyítése érdekében egy-egy nagyobb témakör anyagát dolgozza fel Az utolsó két feladatsor már összefoglaló jellegű. kérdései a teljes ismeretanyagra vonatkoznak A feladatsorok vázát a középszintű érettségi követelményei alapján készült feladatok alkotják az emelt szintű feladatokat * jelöli. A feladattípusok megfelelnek az érettségi követelményrendszerben előírtaknak. A feladatgyűjtemény iskolai és önálló tanulásra egyaránt használható a feladatsorokhoz részletes megoldási útmutató tartozik. A szóbeli érettségire való felkészülést közép- és emelt szintű mintatételek segítik. A feladatgyűjtemény a szerzők OM által jóváhagyott biológia tankönyvcsaládjának a tematikáját követi. A gazdagon illusztrált színes tankönyvek és a hozzájuk készült multimédiás CD-mellékletek nagyszerűen használhatók az érettségire való felkészüléshez közép- és emelt szinten egyaránt.

Mándics Dezső - Molnár Katalin - Biológia ​8.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin - Erdők, ​mezők virágai
A ​Növényismeret mindenkinek sorozat második kötete a hazánkban honos lágy szárú növények legfontosabbjaival ismertet meg. A fajleírások mellett egyszerű és könnyen használható határozókulcs, valamint a legfontosabb fogalmakat megmagyarázó kislexikon is található a könyvben. Hasznos segítségként ajánlható ez a praktikus, jól használható könyvecske minden természetszerető és a természetet megismerni vágyó embernek. A köteteket illusztráló csodálatos festményeket Csapody Vera hagyatékából válogatták a szerzők. Dr. Csapody Vera (1890-1985) a hazai növényvilág egyik legjobb ismerője és leghíresebb festője volt. Matematika-fizika szakos tanárból és iskolaigazgatóból lett biológus, majd Európa leghíresebb és leghitelesebb növényfestője. Élő, sokszor saját gyűjtésű növényeket festett, így tudta élethűen ábrázolni, kiemelni a legjellemzőbb tulajdonságokat. Jávorka Sándor, a kiváló botanikus figyelt fel Csapody Vera akvarelljeire, s ezután 40 éven át dolgoztak együtt. Legjelentősebb közös munkájuk a Magyar Flóra Képekben, melyben 4200 növényrajz található. Hat évtizedes munkássága során több mint 20 könyvben és számos tanulmányban jelentek meg növényrajzai és festményei. Mintegy 12000 akvarellből álló gyűjteménye párját ritkító nemzeti kincsünk.

Molnár Katalin - Mándics Dezső - Biológia-egészségtan ​tankönyv 11.
"Az ​egészség nem egyetlen tett, hanem szokásaink összessége. Azzá válunk, amit rendszeresen teszünk." -állapította meg Arisztotelész bő két évezreddel ezelőtt. Arisztotelész a mai értelemben véve nem végzett tudományos kutatásokat a kijelentése alátámasztására. Ma gigantikus adatbázisok, évszázados statisztikák állnak rendelkezésünkre, és akár molekulák szintjén is vizsgálni lehet, helyesen vélekedett-e. A modern tudomány igazolja az ókori bölcs meglátását! Ez a könyv az ember egészségével kapcsolatban abban segít eligazodni, minek mi az oka, és mi a következménye. Akár ma is, néhány év múlva pedig biztosan alapvető döntéseket kell hoznod nemcsak a sajt, de a körülötted élő emberek életét érintő szokásokkal kapcsolatban is. Mi alapján fogsz dönteni?

Mándics Dezső - Molnár Katalin - Biológia ​- Ennyit kell(ene) tudnod
Nehézséget ​okoz a biológia tanulása? Felvételi vizsgára készülsz? Ez a könyv segítségére lesz abban, hogy megértsd a legfontosabb alapfogalmakat, és felfedezd ennek a szerteágazó tudománynak a törvényszerűségeit, szépségét. Szinte minden olyan ismeretet megtalálsz benne, amelyre szükséged lehet. A klasszikus növény-, állat- és embertan mellett betekintést nyerhetsz az ökológia, az etológia, a biokémia és a genetika rejtelmeibe is. Próbáld meg elolvasni, biztosan nem fogsz csalódni!

Kollekciók