Ajax-loader

Rácz Endre könyvei a rukkolán


Rácz Endre - Takács Etel - Kis ​magyar nyelvtan
"A ​"Kis magyar nyelvtan" első kiadása (1959) óta eltelt négy évtized nyelvünk életében változásokat hozott, a leíró nyelvtudományban pedig a nyelv egyes tényeinek, fogalmainak újabb értelmezését érlelte meg. Ezekről a nyelvi változásokról és a nyelv vizsgálatának korszerű szemléletmódjáról tájékoztatja olvasóit könyvünk másodszor átdolgozott, felújított kiadása. Az új tartalom egy része új fejezetekben jelenik meg. A hangtan korábbi anyagát a fonémáknak és a hangok "jelentésének" (a hangszimbolikának) a bemutatása egészíti ki. A szavak alkotóelemeinek szerepét a lexéma és a morféma fogalmát ismertető fejezet értelmezi. A mondat szerkezetének vizsgálata a szintagmák fogalmának és fajtáinak tárgyalásával lett gazdagabb és egyben korszerűbb is. Voltaképpen a könyv teljes szövegének felújítására volt szükség, s ez meg is történt: a nyelvi példáktól az értelmező elemzéseken át a meghatározások, szabályok megfogalmazásáig. Ami változatlan maradt: a könyv felépítése, szerkezete és az egyes témák feldolgozásának módszere, stílusa. Így változtatásaival és a nyelvtudományt népszerűsítő szerepének változatlan vállalásával könyvünk megőrizte négy évtizedes múltjának jó hagyományait; lényeges jellemzőit tekintve az maradt, ami volt: Kis magyar nyelvtan." (a Kiadó)

Covers_201805
elérhető
0

Rácz Endre - Ják
A ​kötetben 11 oldal szöveg és 106 fekete-fehér fotóillusztráció található.

Rácz Endre - Andrej Ikonnyikov - Leningrád ​és környéke
"...Kecses ​sorban sűrűn lakott Kastélyok állnak és a szép park Lüktetve áll; a földgolyó Minden tájáról sok hajó E gazdag kikötő felé tart, A víz fölött hány híd libeg!..." Puskin "Bronzlovas" című költeményének e néhány sora gazdag, nyüzsgő nagyváros képét idézi fel az olvasóban, s bizonyára kevesen gondolnak rá, hogy Leningrád - az akkori Pétervár - alig volt száz évesnél több, amikor e vers született. Európa nagyvárosai, Párizs vagy Róma, Athén vagy Prága, hosszú évszázadok építő - esetleg romboló - tevékenysége után kapták mai arculatukat. Leningrád különös helyet foglal el közöttük: jelenlegi utcahálózatának, központjának meghatározása jóformán egyetlen ember, a tetterős és energikus I. Péter műve, s legjellegzetesebb épületegyüttesei másfél század leforgása alatt születtek, egységes terv szerint. A város olyan páratlan barokk-klasszicista együttesekkel rendelkezik, mint az orosz irodalomból jól ismert Nyevszkij proszpekt, a Palota tér vagy a Vaszilij-sziget. Leningrád építésével párhuzamosan tágabb környékén is nagyszabású park- és palotaegyüttesek keletkeztek, mint például Petrodvorec, Puskin vagy Pavlovszk, s ezzel Észak-Oroszországnak ez a jól körülhatárolt területe a XVIII. század végén és a XIX. század elején egyszeriben az építészeti és művészeti fejlődés élvonalába került. Leningrád és környéke építészeti emlékeit A. V. Ikonnyikov tanulmánya ismerteti, nem feledkezve meg a szobrászat és festészet néhány kiemelkedő alkotásáról s a világhírű Ermitázsról sem. A kötet a Szovjetunió Köztársaságait bemutató sorozat tagja, s elsőként jelenik meg a közül a három könyv közül, amelyeket a Corvina Kiadó az Orosz Szocialista Szövetségi Köztársaság műemlékeinek szentel.

Rácz Endre - Nyelvtani ​elemzések III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bencédy József - Fábián Pál - Rácz Endre - Velcsov Mártonné - A ​mai magyar nyelv
"A ​mai magyar nyelv" című tankönyv az élőnyelv fejlődéséhez, a nyelvtudomány újabb eredményeihez és a gyakorlati élet követelményeihez igazodva részletesen foglalkozik a mai magyar nyelv és irodalmi nyelv nyelvtanával: - a szófajtannal, - az alaktannal, - a mondattannal; - a fentiek szókészletével, - a lexikológiával - és a jelentréstannal.

Rácz Endre - Kizsi
E ​könyvben egy távoli varázslatos világ tárul az olvasó elé. Az Onyega tó hatalmas szigetvilágában húzódik meg az a kicsi, szerény sziget - Kizsi -. melynek neve a népi faépítészet ott található remekei révén ma már világszerte ismertté és fogalommá vált. Rácz Endre ezt a világot, a régi korok levegőjét, a magas művészi fokra emelkedett népi ácsmesterség évszázados hagyományait tárja elénk érzékenyen irányított objektivjével.

Rácz Endre - Szemere Gyula - Mondattani ​elemzések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rácz Endre - Pannónia ​földjén - Nyugat-Dunántúl
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.