Ajax-loader

Rácz Endre könyvei a rukkolán


Rácz Endre - Takács Etel - Kis ​magyar nyelvtan
"A ​"Kis magyar nyelvtan" első kiadása (1959) óta eltelt négy évtized nyelvünk életében változásokat hozott, a leíró nyelvtudományban pedig a nyelv egyes tényeinek, fogalmainak újabb értelmezését érlelte meg. Ezekről a nyelvi változásokról és a nyelv vizsgálatának korszerű szemléletmódjáról tájékoztatja olvasóit könyvünk másodszor átdolgozott, felújított kiadása. Az új tartalom egy része új fejezetekben jelenik meg. A hangtan korábbi anyagát a fonémáknak és a hangok "jelentésének" (a hangszimbolikának) a bemutatása egészíti ki. A szavak alkotóelemeinek szerepét a lexéma és a morféma fogalmát ismertető fejezet értelmezi. A mondat szerkezetének vizsgálata a szintagmák fogalmának és fajtáinak tárgyalásával lett gazdagabb és egyben korszerűbb is. Voltaképpen a könyv teljes szövegének felújítására volt szükség, s ez meg is történt: a nyelvi példáktól az értelmező elemzéseken át a meghatározások, szabályok megfogalmazásáig. Ami változatlan maradt: a könyv felépítése, szerkezete és az egyes témák feldolgozásának módszere, stílusa. Így változtatásaival és a nyelvtudományt népszerűsítő szerepének változatlan vállalásával könyvünk megőrizte négy évtizedes múltjának jó hagyományait; lényeges jellemzőit tekintve az maradt, ami volt: Kis magyar nyelvtan." (a Kiadó)

Rácz Endre - Nyelvtani ​elemzések III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rácz Endre - Fertőd
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rácz Endre - Ruzsa György - Novgorod, ​Pszkov és az Orosz Észak
A ​Szovjetunió népeinek vagy egyes területének életéről, irodalmáról, művészetéről eddig is jó néhány könyv jelent meg; a hatalmas ország térképén azonban még sokáig lesznek fehér foltok a magyar közönség számára. Ez a kötet kevésbé ismert országrész, Novgorod, Pszkov és az északorosz terület építészetének a felderítésére vállakozik. Novgorod évszázadokon keresztül független köztársaság volt. A kor viszonyihoz képest demokratikus államszervezete, a fejlett kereskedelmen alapuló gazdasága kedvező feltételeket teremtett sajátos művészetének kialakulásához. Határozott megformálású, kevés építészeti elemmel, de gyakran momumetális freskóciklussal díszített templomai, amelyek egyházi funkciójuk mellett sokszor világi feladatokat, olykor a kulturális központ szerepkörét is betöltötték, nagy körzetben gyakoroltak befolyást az építészet fejlődésére. Novgorod művészetének az eredményeit alakította saját körülményeinek megfelelően Pszkov építészete, de hatása számos más északi városban és kolostoregyüttesen is lemérhető. Az orosz Észak, így Vologda egyházi és világi építészetre a területet a központi orosz államhoz csatoló Moszkva építészetei is hatott, a Kizsi mai múzeumegyüttesében álló jellegzetes fatemplomok és faházak a leleményességet díszítőkedvvel ötvöző népi építészet alkotásai. A terület történelmének és építészetének alakulását Ruzsa Györgynek, az orosz építészet szakavatott ismerőjének tanulmánya mutatja be. A sok részletfelvételt is tartalmazó képanyag Rácz Endre munkája.

Rácz Endre - Pannónia ​földjén - Nyugat-Dunántúl
Sétára ​hívjuk az olvasót, Nyugat-Magyarország megismerésére, arra a tájra, amely a Zala folyó forrásvidékétől a Dunáig húzódik, mintegy negyven-ötven kilométer széles sávban. A területet három oldalról országhatár szegélyezi: északon Csehszlovákia, nyugaton Ausztria, délen Jugoszlávia terül el. A folyókkal, dombokkal tagolt országrészt több apró táj alkotja: az Őrség, a Vasi-dombság, a Kemenesalja, a Kisalföld, a Hanság, a Szigetköz. Az elnevezések régebben sajátos etnikai-társadalmi különbségeket takartak, manapság az eltérések nagyrészt kiegyenlítődtek, és a szavaknak jobbára csak földrajzi-geográfiai tartalma van. A közigazgatási irányítás tekintetében a területen két megye osztozik: Vas, valamint Győr-Sopron megye.

Rácz Endre - Ják
A ​kötetben 11 oldal szöveg és 106 fekete-fehér fotóillusztráció található.

Bencédy József - Fábián Pál - Rácz Endre - Velcsov Mártonné - A ​mai magyar nyelv
"A ​mai magyar nyelv" című tankönyv az élőnyelv fejlődéséhez, a nyelvtudomány újabb eredményeihez és a gyakorlati élet követelményeihez igazodva részletesen foglalkozik a mai magyar nyelv és irodalmi nyelv nyelvtanával: - a szófajtannal, - az alaktannal, - a mondattannal; - a fentiek szókészletével, - a lexikológiával - és a jelentréstannal.

Rácz Endre - Andrej Ikonnyikov - Leningrád ​és környéke
"...Kecses ​sorban sűrűn lakott Kastélyok állnak és a szép park Lüktetve áll; a földgolyó Minden tájáról sok hajó E gazdag kikötő felé tart, A víz fölött hány híd libeg!..." Puskin "Bronzlovas" című költeményének e néhány sora gazdag, nyüzsgő nagyváros képét idézi fel az olvasóban, s bizonyára kevesen gondolnak rá, hogy Leningrád - az akkori Pétervár - alig volt száz évesnél több, amikor e vers született. Európa nagyvárosai, Párizs vagy Róma, Athén vagy Prága, hosszú évszázadok építő - esetleg romboló - tevékenysége után kapták mai arculatukat. Leningrád különös helyet foglal el közöttük: jelenlegi utcahálózatának, központjának meghatározása jóformán egyetlen ember, a tetterős és energikus I. Péter műve, s legjellegzetesebb épületegyüttesei másfél század leforgása alatt születtek, egységes terv szerint. A város olyan páratlan barokk-klasszicista együttesekkel rendelkezik, mint az orosz irodalomból jól ismert Nyevszkij proszpekt, a Palota tér vagy a Vaszilij-sziget. Leningrád építésével párhuzamosan tágabb környékén is nagyszabású park- és palotaegyüttesek keletkeztek, mint például Petrodvorec, Puskin vagy Pavlovszk, s ezzel Észak-Oroszországnak ez a jól körülhatárolt területe a XVIII. század végén és a XIX. század elején egyszeriben az építészeti és művészeti fejlődés élvonalába került. Leningrád és környéke építészeti emlékeit A. V. Ikonnyikov tanulmánya ismerteti, nem feledkezve meg a szobrászat és festészet néhány kiemelkedő alkotásáról s a világhírű Ermitázsról sem. A kötet a Szovjetunió Köztársaságait bemutató sorozat tagja, s elsőként jelenik meg a közül a három könyv közül, amelyeket a Corvina Kiadó az Orosz Szocialista Szövetségi Köztársaság műemlékeinek szentel.

Rácz Endre - Szemere Gyula - Mondattani ​elemzések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rácz Endre - Kizsi
E ​könyvben egy távoli varázslatos világ tárul az olvasó elé. Az Onyega tó hatalmas szigetvilágában húzódik meg az a kicsi, szerény sziget - Kizsi -. melynek neve a népi faépítészet ott található remekei révén ma már világszerte ismertté és fogalommá vált. Rácz Endre ezt a világot, a régi korok levegőjét, a magas művészi fokra emelkedett népi ácsmesterség évszázados hagyományait tárja elénk érzékenyen irányított objektivjével.

Kollekciók