Ajax-loader

Ted Hughes könyvei a rukkolán


Ted Hughes - Prometheus ​on his Crag / Prométheusz a sziklán
A ​Prométheusz a sziklán versei az Orghast című dráma háttéranyagából nőttek ki. A darabot Peter Brook Nemzetközi Kísérletező Színháza számára írtam, és 1970-ben mutatták be a perszepolisz-shirazi fesztiválon. A mű egyesíti Aiszkhülosz Leláncolt Prométheuszát a szintén perzsa gyökerekhez visszanyúló Calderon-drámával Az élet álommal, és a Prométheusz alakjához kapcsolódó, ősi perzsa mítoszokkal. A hegycsúcsra szögezett félisten és a hegy gyomrában leláncolt számkivetett ember sorsa összefonódik és kiegészíti egymást. TED HUGHES Másság-fotósként tartanak számon, mert a társadalmi deviancia felmutatása a célom – cigányokat, hajléktalanokat, betegeket, drogosokat, fogyatékosokat, az élet veszteseit fényképezem. A Bálint György-i ars poeticát így formáltam a magam képére: Felháborodom, tehát fényképezek. Kizárólag az emberek küzdelmeinek és gyötrelmes mindennapjainak kendőzetlen ábrázolása tölt el szakmai örömmel. Szegények és megalázottak mindig voltak – és félő: lesznek is –, tehát biztos lehetek abban, hogy még sokáig nem maradok téma nélkül. HORVÁTH DÁVID Ted Hughes verseiben és Horváth Dávid képeiben is az „ember” fogott meg. Az emberisten, az emberállat, a tökéletlen, a tökéletességre vágyó. A mindenütt jelenvaló tragikum és a mindenütt jelenvaló öröm. Prométheusz a sziklán szenved és álmodik. És „fényképez” „a szöcskecsöndben”. LÁZÁR JÚLIA

Ted Hughes - The ​Iron Woman
The ​Iron Woman has come to take revenge on mankind. Full of the power and fantastic imagination of his book "The Iron Man", this sequel from the late Poet Laureate is a cry against the relentless pollution of the Earth's waterways through the dumping of industrial waste.

Ted Hughes - The ​Iron Man
Mankind ​must put a stop to the dreadful destruction caused by the Iron Man. A trap is set for him, but he cannot be kept down. Then, when a terrible monster from outer space threatens to lay waste to the planet, it is the Iron Man who finds a way to save the world.

Ted Hughes - Birthday ​Letters
Formerly ​Poet Laureate to Queen Elizabeth II, the late Ted Hughes (1930-98) is recognized as one of the few contemporary poets whose work has mythic scope and power. And few episodes in postwar literature have the legendary stature of Hughes's romance with, and marriage to, the great American poet Sylvia Plath. The poems in Birthday Letters are addressed (with just two exceptions) to Plath, and were written over a period of more than twenty-five years, the first a few years after her suicide in 1963. Some are love letters, others haunted recollections and ruminations. In them, Hughes recalls his and Plath's time together, drawing on the powerful imagery of his work--animal, vegetable, mythological--as well as on Plath's famous verse. Countless books have discussed the subject of this intense relationship from a necessary distance, but this volume--at last--offers us Hughes's own account. Moreover, it is a truly remarkable collection of pems in its own right.

Ted Hughes - A ​Hold-bálnák
Műfaját ​tekintve e versgyűjtemény különleges vállalkozás: messze túllépve az ifjúsági irodalom megszokott keretein, valójában a gyerekek képzeletvilágának eszköztárával megformált "komoly" lírát teremt. Alighanem felnőtteknek (is) szóló gyerekversek ezek: ötletek, metaforák, megszemélyesítések valóságos parádéja, egyszerre játékos és szigorú, érzékeny és megértő, csúfolódó és megbánó. Sőt, még ennél is több: önfeledtségből, szellemes iróniából, olykor pedig enyhe szarkazmusból egybeszőtt jellemábrázolás, társadalomkritika. A fokozatosan elénk táruló holdi világ minduntalan köznapi életünk figuráit, helyzeteit juttatja eszünkbe. Ugyan mi lehet a végső tanulság, töprengünk, saját magunkon mulatva: mi pottyantunk vendégként a Holdra - vagy a világ helyeződött át ide, a bolygónkra? A Föld-e a Föld? Hol élünk mi egyáltalán?

Ted Hughes - Crow
Crow ​was Ted Hughes's fourth book of poems for adults and a pivotal moment in his writing career. In it, he found both a structure and a persona that gave his vision a new power and coherence. A. Alvarez wrote in the Observer, 'Each fresh encounter with despair becomes the occasion for a separate, almost funny, story in which natural forces and creatures, mythic figures, even parts of the body, act out their special roles, each endowed with its own irrepressible life. With Crow, Hughes joins the select band of survivor-poets whose work is adequate to the destructive reality we inhabit'.

Ted Hughes - Születésnapi ​levelek
A ​költőházaspár is mitologizálódott: a feminista kritika mártírként kanonizálta Sylviát - Tednek az önző, érzéketlen és hűtlen férj szerepe jutott. Ő maga harmincöt éves hallgatást tört meg, amikor halála évében, 1998-ban közre adta ezt a kötetet, rémdrámába torkolló szerelmük és házasságuk történetét, ahogyan ő látta, és ahogyan Sylviához írt levél-versek formájában megfogalmazta. A baljós árnyak kezdettől rávetülnek erre a kapcsolatra. Sylvia napos énje, a színjeles tanuló, a barnára sült, életerőtől duzzadó amerikai lány mögött ott sejlik az árnyékos oldal is, a titkos démonaival küzdő, rémálmok gyötörte, váratlan dührohamokra hajlamos lény, akinek arcán a sebhely első öngyilkossági kísérletéről árulkodik. Gyökeresen más a két ember kulturális és történelmi háttere is, amint ez már francia- és spanyolországi nászútjukon kiderül. "A te Párizsod, úgy gondoltam, amerikai... Az én Párizsom annyi volt csak, hogy nem német. A Megszállás fővárosa, az a régi lidércnyomás." "Spanyolország megrémített. Spanyolország, ahol én otthon voltam." Ahogy haladunk a végkifejlet felé, ez a feszültség csak növekszik. Ted nem találta helyét Amerikában, Sylvia gyűlöli az Óceánt is elkerítő angolokat. A partvidék nyúlcsapdáival összevérezi a kezét. A legbaljósabb árny azonban a halott német apa, Otto Plath egyre nagyobbra növő és a férj alakjára rávetülő kísértete. Őt és a kötet sok más motívumát Sylvia Plath költészetéből is ismerhetjük. A Születésnapi levelek két költészet drámai ütközése is, de - az élettel ellentétben - nem romboló, hanem megtermékenyítő hatással: új minőség Ted Hughes költészetében. Költészetnek, drámának, történetnek egyaránt megrendítő olvasmány.1956-ban a cambridge-i egyetemen az akkor huszonhat éves Ted Hughes és barátai irodalmi lapot alapítottak, a St. Botolph?s Review-t. Csak egy száma jelent ugyan meg, de az estélyen, amivel megünnepelték, összeismerkedett és mindjárt egymásba is szeretett Anglia és Amerika két legígéretesebb költője. Ted Hughes és Sylvia Plath néhány hónap múlva már össze is házasodtak. Eleinte Amerikában éltek, majd 1959-től Angliában. Született két gyerekük, és 1961-ben vidéken telepedtek le. Nem sokkal ezután házasságuk megromlott, Hughes elköltözött, és Sylvia 1963-ban öngyilkos lett. Költői hírneve azóta nőttön nő. Ahogy egy megidézett szellem - mint e kötetben olvashatjuk - talán megjósolta neki: "?Híresek lesztek majd. Különösen te. / Ki sem kerülheted: eljön a hírnév, / És mire eljön, megfizettél érte: / A boldogságoddal, férjeddel, életeddel." Híres lett Hughes is. A természet ősi erőit mitizáló, vad erejű költészetével 1984-ben elnyerte az Angliában több évszázados múltú poet laureate (koszorús udvari költő) címet.

Ted Hughes - New ​Selected Poems
Made ​by Ted Hughes himself in 1995, this _New Selected Poems_ contains works from published collections - from _The Hawk in the Rain_ (1957) to _Rain-Charm for the Duchy_ (1992) - as well as uncollected poems of each decade of his writing life. Ted Hughes also included a group of new poems, some of which appeared later in _Birthday Letters_ (1998). 'The poetry of Hughes has brought us, in the most exact sense, closer to nature, its complete workings, than any English poet we can think of, including Clare and Hardy... It is a poetry of exultation.' Derek Walcott Ted Hughes (1930-1998) was born in Yorkshire. His first book, _The Hawk in the Rain_, was published in 1957 by Faber and Faber and was followed by many volumes of poetry and prose for adults and children. He received the Whitbread Book of the Year for two consecutive years for his last published collections of poetry, _Tales from Ovid_ (1997) and _Birthday Letters_ (1998). He was Poet Laureate from 1984, and in 1998 he was appointed to the Order of Merit.

Ted Hughes - A ​Vasember
"A ​Vasember fellépett a sziklára. Honnan jött? Senki nem tudja. Hogyan keletkezett? Senki nem tudja. Háznál is magasabb volt. Vasujjai között fütyült a szél. Szeme előbb fehéren izzott, mint egy autó fényszórója, aztán vörösen, infravörösen." "Egy napon furcsa hírek érkeztek. Az ég egyik csillaga kezdett megváltozni. Ez a csillag eddig nagyon kicsi volt, teljesen jelentéktelen. Most elkezdett nőni. Rohant a Föld felé. De hirtelen... a csillag megállt. A csillagászok észrevették, hogy egy ijesztő körvonalú valami felszáll az óriás csillag közepéből, és repül, egyenesen a Föld irányába. A szörny leszállt Ausztráliára." Ezt a két szörnyeteget választja az angol költő fantasztikus egyben mélységesen humánus meséjének hőseiül, hogy kifejtse mondanivalóját: a Föld békéjét mindenáron meg kell teremteni.

Ted Hughes - Collected ​Poems
All ​the poems of a great 20th-century poet From the astonishing debut Hawk in the Rain (1957) to Birthday Letters (1998), Ted Hughes was one of postwar literature's truly prodigious poets. This remarkable volume gathers all of his work, from his earliest poems (published only in journals) through the ground-breaking volumes Crow (1970), Gaudete(1977), and Tales from Ovid (1997). It includes poems Hughes composed for fine-press printers, poems he wrote as England's Poet Laureate, and those children's poems that he meant for adults as well. This omnium-gatherum of Hughes's work is animated throughout by a voice that, as Seamus Heaney remarked, was simply "longer and deeper and rougher" than those of his contemporaries.

Ted Hughes - Wolfwatching
The ​fourteenth collection from England's Poet Laureate, containing several characteristic poems, in which nature is presented with striking exactitude, unclouded by sentiment. But Hughes breaks new ground with a number of intimate poems that memorialize members of his family as they were in his youth.

Ted Hughes - Varjú
Varjú ​leszáll TED HUGHES Varjú látta az összeterelt hegyeket, párologni a reggelben. És látta a sötétgerincű tengert, Spiráljában a szárazfölddel. Látta a csillagokat gőzölögni a feketeségbe, Semmierdő gombái, szétszórt spóráik* Isten vírusai. És megremegett a Teremtés iszonyatától. ...

Kollekciók