Ajax-loader

Charles Baudelaire könyvei a rukkolán


Charles Baudelaire - Charles Baudelaire és a parnasszisták
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Charles Baudelaire - Charles Baudelaire válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Charles Baudelaire - The ​Painter of Modern Life
Poet, ​aesthete and hedonist, Baudelaire was also one of the most groundbreaking art critics of his time. Here he explores beauty, fashion, dandyism, the purpose of art and the role of the artist, and describes the painter who, for him, expresses most fully the drama of modern life. Great ideas. Throughout history, some books have changed the world. They have transformed the way we see ourselves - and each other. They have inspired debate, dissent, war and revolution. They have enlightened, outraged, provoked and comforted. They have enriched lives - and destroyed them. Now Penguin brings you the works of the great thinkers, pioneers, radicals and visionaries whose ideas shook civilization and helped make us who we are.

Richard Wagner - Charles Baudelaire - Egy ​német muzsikus Párizsban
Pályája ​számos fordulópontján, valahányszor úgy érezte, hogy művészi terveihez német földön hiába keres kitörési pontot, előadásra váró műveinek értő közeget és közönséget, Wagner útja Párizsba vezetett. Így történt 1839-ben, amikor ifjú karmesterként Rigából, a kelet-porosz színházi élet fullasztó légköréből menekült a nagyopera európai fővárosába, így 1849 júniusában, két hónappal a drezdai felkelés leverése után, amikor politikai üldözöttként remélte megtalálni művészi önérvényesítése eszményi színhelyét, és ugyanígy a Trisztán befejezése után, 1859 szeptemberében, amikor a gyűlölt és szeretett világvárosban próbált szellemi otthont teremteni. Ekkor éppenséggel arra gondol, hogy végleg ott telepszik le, művei mintaszerű előadására új színházat alapít, vagy legalább "német operaévadot" szervez...

Charles Baudelaire - Charles ​Baudelaire válogatott költeményei
Én ​nem feledtem el a város közelében, Hol állt fehér tanyánk törpén, de csöndbe szépen; Ott kis kopott lugas rejtette az avítt Gipsz Vénusz, s Pomona mezítlen bájait. És esténként a nap csobogó tűzben égve, Míg az ablakon megtört a büszke kéve, Nézte, mint tágranyílt, kíváncsi égi szem, Hogy folyik vacsoránk hosszan és csöndesen, S rezgett a bő sugárviasz visszfénye enyhén Az olcsó abroszon, a függöny tarka selymén… (Tóth Árpád fordítása)

Charles Baudelaire - Charles ​Baudelaire válogatott művészeti írásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Charles Baudelaire - Les ​Fleurs du Mal
" ​Dans ce livre atroce, j'ai mis tout mon cœur, toute ma tendresse, toute ma religion, toute ma haine. " Etranger dans un monde qui le refuse, maudit et damné, Baudelaire n'a pas d'autre choix que d'explorer l'enfer et le mal. Puisque la vie n'est qu'extase et horreur, partage inégal entre Dieu et Satan, le poète la transfigure dans une contrée imaginaire où le désespoir et la beauté se confondent. Il s'évade dans les paradis artificiels du haschisch, de l'opium et du vin, ceux de la luxure et du vice. L'ennui, la mort et la pourriture le hantent, jusqu'à la folie. D'autres évasions s'offrent à lui, des navires, des ports, des océans, vers des pays lointains où tout est luxe et beauté. Les Fleurs du mal sont le journal intime, le cri de terreur et de jouissance du poète. " Fleurs maladives " qui annoncent toute la littérature moderne et dont le parfum et les poisons ne cessent de troubler les générations.

Charles Baudelaire - Az ​utazás
Charles ​Baudelaire-t máig az európai irodalom legjelentősebb költői között tartjuk számon A saját korában újítónak számító szimbolista költő lírája mintegy százötven év távlatában is erős hatást gyakorol a kortárs költészetre, ezáltal pedig alig veszít aktualitásából. A Magyarországon napjainkig kiadott két Baudelaire-kötet (Tóth Árpád–Szabó Lőrinc–Babits Mihály fordításában a régebbi, majd Tornai József fordításában az újabb) után ez a rövid válogatás talán szintén képes valamit hozzáadni a hazai Baudelaire-recepcióhoz. A posztmodern irodalomszemlélet szerint a fordítás egyúttal megkerülhetetlenül az adott szöveg olvasata is, tehát a vers egyik nyelvből a másikba mindenképpen más formában, az eredeti jelentés szerkezetét átrendezve lép át. Jelen kötet, mely főként a szerző ismertebb verseit interpretálja, a baudelaire-i költészet egyfajta keresztmetszetét kívánja a magyar olvasó elé tárni. Mivel e kis kötetben közölt versek többé-kevésbé szöveghű fordítások, helyenként ugyanakkor az eredeti formától és tartalomtól hangsúlyozottan elrugaszkodó átköltések – a válogatás a Baudelaire-líra posztmodern, "rugalmas korlátok" között mozgó (újra)olvasatára is kísérletet tesz.

Charles Baudelaire - A ​mesterséges mennyországok
Manapság ​sokat beszélünk a kábítószerekről. E kis kötet azonban több mint száz évvel ezelőtt született, a 19. század egyik legnagyobb költőjének tollából. Nem mindennapi beszámoló tehát. Egy hallatlan érzékenységű szellem beszél itt a hasis és az ópium hatásairól, képzeletről és tapasztalatról, érzékekről és szorongásokról. Ír személyes beszámolót és ír kommentárt. De Quincey memoárjához. Szigorúbb tudományossággal talán lehet írni e szerek hatásairól, szigorúbb költészettel bizonyosan nem. És tárgyilagosabban is nehéz lenne. Baudelaire e műve most először jelenik meg magyarul teljes egészében, és valószínűleg soha nem volt olyan aktuális, mint éppen most.

Charles Baudelaire - A ​Rossz virágai
[A ​2., javított kiadás fülszövege:] Magyar nyelven eddig _A Romlás virágai_ címmel ismert, Babits Mihály, Szabó Lőrinc és Tóth Árpád fordításában kiadott művet most TORNAI JÓZSEF tolmácsolásában veheti kézbe a verskedvelő olvasó. A jelenlegi cím: _A Rossz virágai_ a francia eredeti szöveghű változata. Baudelaire legendás kötete a líra újjáteremtődésének legjelentősebb teljesítménye. Nemcsak mássága miatt emelkedik ki a XIX. századi életművek közül, hanem radikálisan megújított költői eszköztára miatt is. Szakított a romantika áradó retorikájával, száműzte a zsánerképeket, hátat fordított az anekdotizmusnak. Tökéletes versekben tudósított a személyiség kettősségéről, a magányról, a szenvedés belső pokláról. 1857-ben jelent meg Párizsban; magyarul először Reviczky Gyula fordított egy verset a kötetből 1886-ban. A teljes könyv fordítása 1923-ban látott napvilágot Magyarországon. A korabeli, párizsi konzervatívok és egyéb prűd honatyák a könyvet istengyalázó és erkölcstelen mivolta miatt ügyészség elé citálták, bár betiltását nem rendelték el, hat vers kihagyására tettek javaslatot. Baudelaire, ahogy Victor Hugo mondta, "új borzongást" hozott a lírába. A szenvedélyek és a végtelen utáni vágy örvényeiben gyötrődő lélek: a lelkifurdalás költője, a szerelem, a művészet és az izgatószerek mámorainak hírnöke. Szokatlan gondolatait és érzéseit, elemző értelmének és érzékeny idegrendszerének költői megfigyeléseit, sejtelmes nosztalgiáit kristálytiszta formában, kivételes verskompozíciós készséggel fogalmazta meg. Nagy költői felfedezése a színek, illatok és hangok korreszpondenciája, egymásba játszása. A könyv az első, 1991-es publikáció után most második, javított kiadásban lát napvilágot a _Les Fleurs du Mal_ megjelenésének 150. évfordulója alkalmából.

Charles Baudelaire - Journaux ​intimes
Cette ​œuvre fait partie de la série TREDITION CLASSICS. La maison d’édition tredition, basée à Hambourg, a publié dans la série TREDITION CLASSICS des ouvrages anciens de plus de deux millénaires. Ils étaient pour la plupart épuisés ou unique-ment disponible chez les bouquinistes. La série est destinée à préserver la littérature et à promouvoir la culture. Avec sa série TREDITION CLASSICS, tredition à comme but de mettre à disposition des milliers de classiques de la littérature mondiale dans différentes langues et de les diffuser dans le monde entier.

Charles Baudelaire - Charles ​Baudelaire versei
Charles ​Baudelaire (1821-1867) halálának 125. évfordulójára jelenik meg ez a kötet, megemlékezésül a XX. század új borzongásokat hozó, rosszat sejtő előfutárára, aki Gyergyai Albert szerint "összegezi századának érzelmi és szellemi, erkölcsi és metafizikai hajlandóságait, hol abban, hogy elfogadja, s tökéletes formában ki is tudja fejezni őket, hol abban, hogy szembeszáll velük, s igy nyújt maradandóságot nekik." E kiadás egyben tisztelgés Babits Mihály, Tóth Árpád és Szabó Lőrinc előtt is, akik Baudelaire 100. születésnapja alkalmából készitették el A romlás virágai-nak teljes magyar forditását, a művészetük teljével, a nagy élmény hőfokán tolmácsolták a világirodalmi szenzációt. Jóllehet a forditás hálátlan műfaj, amelyet hamar kikezd az idők és izlések forgandósága, új Baudelaire-forditások nem születhetnek úgy, hogy ne idéznék meg a nagy hármas teljesitményét.

Charles Baudelaire - Le ​spleen de Paris / Pariser Spleen
"Furchtbares ​Leben! Furchtbare Stadt!" Le spleen de Paris ist das letzte Werk Baudelaires: 50 Prosagedichte, 1869, zwei Jahre nach seinem Tod, erschienen. Ihr Thema ist die Kunst, das Leben, das Leben in der grossen Stadt Paris zumal. Diese kurzen, stilistisch ausgefeilten und bis zu einer kaum sonst anzutreffenden Perfektion getriebenen Prosastücke sind von einer zeitlosen Modernität; nicht wenige Kenner des Baudelaireschen Werks messen ihr eine noch grössere Bedeutung bei als den Gedichten. Sie werden hier in einer neuen Übersetzung vorgelegt.

Charles Baudelaire - Művészeti ​kuriózumok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Charles Baudelaire - A ​romlás virágai
A ​Fleurs du Mal a XVIII. század legmaradandóbb hatású verseskönyve. Művészi hatása rendkívül sokirányú, megjelenését követően egyre termékenyítőbben hatott minden írónemzedékre Franciaországban, sőt az egész világon. 150 évvel ezelőtt jelent meg először. Felolvassa: Gálffi László

Charles Baudelaire - Baudelaire ​válogatott művei
Baudelaire ​a modern költészet egyik legnagyobb alakja. A hangok, színek és illatok rejtett korrespondenciáira épülő új esztétikájával, a testi és lelki szerelem s a modern nagyvárosi élet rajzával, lidérces és átszellemült látomásaival, halálsejtelmeivel, dacosan vallott sátán-kultuszával, az emberi szellem "kiközösített" tartományai, a lélek örvényes mélységei iránti vonzalmával, mint Hugo mondja, "új borzongást" teremtett a francia költészetben." Ebben a munkában az alábbi műveit találjuk: A romlás virágai; Vegyes költemények; Amoenitates Belgicae; Fiatalkori költemények; A fájó Párizs; Röppentyűk; Meztelen szívem; Fanfarlo; Tanulmányok.

Charles Baudelaire - Válogatott ​versek
A ​Kétnyelvű Klasszikusok sorozatának második kötete Baudelaire válogatott versei. Éppen száz éve, hogy a nagy költő híres verseskönyve, a Fleurs du Mal megjelent. Viták, botrányok zajlottak körülötte, bíróság elé is került, ma azonban megállapíthatjuk, hogy ezzel indult útjára az egész modern költészet, s nincsen azóta a világon - Magyarországon sem - egyetlen jelentős költő, aki ne tanult volna Baudelaire-től, a végsőkig kifinomult tartalom és a tökéletes forma nagy költőjétől. Babits, Tóth Árpád és Szabó Lőrinc méltó fordításai a magyar irodalom örök értékei közé tartoznak.

Charles Baudelaire - Paul Verlaine - Arthur Rimbaud - Versek
Az ​Európa Könyvkiadó 1991 szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egyszerre kíván segítséget nyújtani tanarnak, diáknak s valamennyi felnőtt irodalomkedvelőnek. Nemcsak megjelenteti az általános iskolások és a középiskolások számára ajánlott műveket, hanem arról is gondoskodik, hogy ezek állandóan kaphatók legyenek a könyvesboltokban.

Kollekciók