Ajax-loader

Bartha Miklós könyvei a rukkolán


Bartha Miklós - Kazárföldön
S ​hogy ezek a másságos jövevények úgy hatoltak bele az ezeréves nemzet testébe, mint kés a vajba, s hogy félszázad alatt, ha nem is formálisan, de ténylegesen hatalmuk alá gyűrték az országot, annak a két másik sajátságuknak tulajdonítható, amely a kazár másságot mindig is kíséri honfoglalásain: az egyik az amorális rámenősség, a másik az amorális félrevezetés. Ha hétköznapibban akarnánk fogalmazni, azt mondhatnánk, hogy kielégíthetetlen hataloméhség és felelőtlen handabanda. És e két fegyverrel szemben teljesen védtelennek bizonyult a Felső-Tisza vidéki ősi falvak magyar és rutén paraszti közössége: ők a keresztény moralitás, a becsületesség és a gerincesség megszabta határok között élték életüket történelmi korok óta, számukra a kazár siserehad inváziószerű megjelenése több volt, mint övön aluli ütés: korábban teljesen elképzelhetetlen képtelenség, maga az ördög. Sz.Z.

Ágoston György - Bartha Miklós - A ​Windows mesés világa
E ​könyv kettős céllal készült. Egyrészt olyan olvasóknak szánjuk, akik a Windowsról nagyon keveset tudnak, és szeretnék megismerni a számítástechnika világának ezen részét. Másrészt a haladóbb felhasználók számos kevéssé ismert lehetőséget, ismeretet találhatnak.

Kollekciók