Ajax-loader

Simon Ferenc könyvei a rukkolán


Árva László - Simon Ferenc - 100 ​tétel magyar nyelv és irodalomból
Sorozatunk ​kötetei a kétszintű érettségire való felkészülésben nyújtanak segítséget emelt és középszinten nemcsak a leendő vizsgázóknak, hanem a pedagógusoknak is. A gyakorlósorokkal és tételsorokkal modellezni lehet az érettségi vizsgát, mivel azokban minden pontosan úgy szerepel, ahogyan az érettségi napján is fog. Gyakorló, az érettségi rendszerét és követelményeit pontosan ismerő középiskolai tanárok, multiplikátorok állították össze a kipróbált feladatlapokat és tételsorokat angol nyelvből, biológiából, francia nyelvből, fizikából, földrajzból, informatikából, kémiából, közgazdaságtanból, matematikából, magyar nyelv és irodalomból, német nyelvből és történelemből. A biológia, a fizika és a nyelvi érettségire felkészítő kötetek az írásbeli feladatsorok mellett szóbeli vizsgafeladatokat is tartalmaznak, a nyelvi feladatsorok hanganyaga pedig a CD-mellékleten található meg. A feladatokat ajánljuk gyakorláshoz és ellenőrzéshez egyaránt, iskolai vagy otthoni felkészüléshez. A kötetek végén minden feladat megoldása megtalálható.

Simon Ferenc - A filozófia alapproblémái I.
Az alábbi jegyzet - amely elsősorban a filozófia-szakos hallgatók számára íródott - a filozófia alapproblémáit ontológiai kategóriatan formájában kívánja előadni. A szerző arra törekedett, hogy a kifejtés során a problémákat, a lehetséges megközelítési módokat, és ne a (mindig csak részleges) "megoldásokat" állítsa a tárgyalás középpontjába.

Simon Ferenc - Gaál István - Vízvezetékszerelés, ​csatornázás
Könyvünk ​a vízvezeték- és csatornaberendezés szerelőinek ad segítséget a munkák szakszerű elvégzéséhez. Bevezet az elméleti alapismeretekbe gyakorlati adatokkal. Tanácsot ad a saját erődből építőknek. Elsősorban a lakások vízvezeték- és csatornaberendezésével foglalkozik, a kis családi házaktól a többlakásos, többemeletes lakóépületekig. Rövid áttekintést ad az egyéb természetű víz-csatorna berendezésekről; különleges berendezéseknél csak az irányadó szempontokat ismerteti. A könyv ismerteti a jelenlegi szerelési anyagokat, szerelvényeket, az ivó- és szennyvíz-kezelési eljárásokat, a víz beszerzését, szállítását, az ezekhez szükséges gépeket és berendezéseket, a tervezési és méretezési alapismereteket. Jelenleg állandó kutatások folynak az egyszerűbb vízbeszerzési, vízkezelési, elhelyezési módok felderítése céljából, valamint a szerelvények kialakítására és gazdaságosabbá tételére. A kutatások újabb anyagokat, egyszerűbb szerelvényeket eredményezhetnek, a berendezések formája változhat, azonban a könyvben ismertetett alaptörvényekre ezek nincsenek hatással. A könyvet előnyösen használhatják azok, akik az alapismeretek megszerzésére törekednek, ezért a magasabb számításokon alapuló méretezések vagy kémiai összefüggések mellőzzük.

Simon Ferenc - Az ​erkölcsi értékeszme története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simon Ferenc - A ​hegeli reálontológia születése
A ​Reálontológia születése, melyet – mint e mű szerzője – most az olvasók elé tárok, irodalmi besorolását és szakmai intencióját illetően „kommentár"; olyan interpretáció, melynek fő törekvése magát a művet beszéltetni: pártatlanul a szöveghez hajolni, s azt úgy közvetíteni, hogy az olvasó az eredeti szerző „létfelettien” érvényes szavát hallhassa ki belőle. Úgy gondolom azonban, hogy (nem csak a filozófiában, de más irodalmi műfajban sem) nincs ilyen létfelettien érvényes, magánvaló szövegjelentés, hogy tehát nem iktatható ki a „saját álláspont” értelmező–megítélő szerepe egy végső instanciájában szövegközpontú és kommentáló jellegű Fenomenológia–kommentárból sem. Egy mű interpretációja ugyanis – úgy gondolom – sohasem érték– és értelmezésmentes olvasat, hanem egyfajta szándékoltan megteremtett kommunikációs viszony különböző életvilágok és értékvalóságok között, amelyben az interpretátor gondoskodó felügyelete mellett az értelmező és az értelmezett szöveg is saját létértelmét, világlátását, értékeit „viszi vásárra": ajánlja fel objektíve a másik oldalnak – s próbálja ezáltal jelentéssel bíró értéklétként igazolni önmaga és a másik létezését is. Az egyáltalában vett kultúra paradoxona ez: kultúrlétünk történeti feltételei között, saját interpretációink révén, mindenkori önmagunknak kell egyetemes értelemként és értékként folytonosan újrateremteni a kultúrértéket hordozó mű értelmét. A Szerző

Árva László - Simon Ferenc - 2017. ​évi érettségi tételek magyar nyelv és irodalomból - 40 emelt szintű tétel
Emelt ​szintű érettségi tételeket tartalmazó kötetünk a 2017. január 1-jén életbe lépő, új érettségi követelményrendszer, a hivatalos mintatételek, valamint a nyilvánosságra hozott 2017. évi emelt szintű szóbeli érettségi tételek alapján készült. A kötetben minden tétel kidolgozása és lehetséges értékelése megtalálható. Megadjuk a tételek kifejtéséhez szükséges teljes elméleti hátteret; az összes témát részletesen mutatjuk be. A kiadvány az érettségi vizsgán előforduló bármely lehetséges feladat megoldását, tartalmi elemeit tartalmazza. Ezenkívül minden tételnél bemutatunk legalább két mintafeladatot, amely a vizsgán szerepelhet. A könyvet ajánljuk tanórai használatra és otthoni gyakorlásra egyaránt.

Árva László - Simon Ferenc - 2018. ​évi érettségi tételek magyar nyelv és irodalomból
Emelt ​szintű érettségi tételeket tartalmazó kötetünk a 2017. január 1-jén életbe lépő, új érettségi követelményrendszer, a hivatalos mintatételek, valamint a nyilvánosságra hozott 2018. évi emelt szintű szóbeli érettségi tételek alapján készült. A kötetben minden tétel kidolgozása és lehetséges értékelése megtalálható. Megadjuk a tételek kifejtéséhez szükséges teljes elméleti hátteret; az összes témát részletesen mutatjuk be. A kiadvány az érettségi vizsgán előforduló bármely lehetséges feladat megoldását, tartalmi elemeit tartalmazza. Ezenkívül minden tételnél bemutatunk legalább két mintafeladatot, amely a vizsgán szerepelhet. A könyvet ajánljuk tanórai használatra és otthoni gyakorlásra egyaránt.

Dr. Hajdú Imre - Jakab Éva - Losonczi Károly - Simon Ferenc - A ​kozmetikus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simon Ferenc - Hegel ​élete és filozófiája
A ​klasszikus német filozófia egyik meghatározó bölcselőjének életét és munkásságát elemző monumentális monográfia a Szegedi Tudományegyetem oktatójának tollából. Részletes életrajz és minden lényeges mű elemzése, melyek ismeretében még részletes és átfogó képet kaphatunk Hegel gondolatvilágáról.

Kollekciók