Ajax-loader

P. G. Wodehouse könyvei a rukkolán


P. G. Wodehouse - Jeeves ​and Friends (Oxford Bookworms)
What ​on earth would Bertie Wooster do without Jeeves, his valet? Jeeves is calm, tactful, resourceful, and has the answer to every problem. Bertie, a pleasant young man but a bit short of brains, turns to Jeeves every time he gets into trouble. And Bertie is always in trouble. These six stories include the most famous of P. G. Wodehouse's memorable characters. There are three stories about Bertie and Jeeves, and three about Lord Emsworth, who, like Bertie, is often in trouble, battling with his fierce sister Lady Constance, and his even fiercer Scottish gardener, the red-bearderd Angus McAllister... (Word count 22,670)

P. G. Wodehouse - Blandings és vidéke
A Blandings-kastély repkényes falai ritkán szikráznak olyan fényesen, mint ezekben a csodálatos történetekben - de a hullámzó parkokban kígyók lapulnak, és csak azt várják, hogy bokán harapják Clarence-t, Emsworth szórakozott, kilencedik grófját, akkor, amikor a legkevésbé számít rá. Például Blandings Császárnője, aki a Hízó kategória első díjáért indul a Shropshire-i Mezőgazdasági Vásáron, elveszti étvágyát... aztán ott a vita a főkertésszel, MacAllisterrel... de mindkét problémát megoldja egy bájosan lázadó kislány érkezése Londonból. Legelőször azonban az úritök őrzőjének kínos problémájával kell megbirkózni. Végül átugorva egy óceánt és egy kontinenst, Wodehouse és Mr. Mulliner megismertet minket néhány elképesztő történettel Hollywood aranykorából.

P. G. Wodehouse - Jeeves ​szabadságon
Dahlia ​néni vidéki kúriáját sajátos vendégek szerencséltetik: A. Upjohn, Bertie Wooster egykori iskolaigazgatója, akitől hősünk gyakorta kapott hat kiadósat egy nádpálcával, mely csípett, mint a kígyó, és mart, mint a vipera; ennek mostohalánya, Phyllis, akinek nem túl bőkezűen mérte a gógyit a Teremtő; Mrs. Cream, a sikeres krimiírónő, aki maga is félelmetesen Sherlock Holmes-szerű; ennek fia, a gyanús előéletű Willie, aki Phyllisnek csapja a szelet; Roberta Wickham, Bertie exmenyasszonya, aki soha nem hagyja leáldozni a napot anélkül, hogy valami észveszejtő stiklit ne eszelne ki; R. ("Pácolt") Herring, Bertie kenyeres pajtása és hajdani iskolatársa, aki könyvkritikusként alaposan leszedte a keresztvizet Upjohn nemrég megjelent memoárjairól; s végül Sir Roderick Glossop elmespecialista, aki ezúttal álkomornyikként gyűjti dilinóssági észleleteit. Továbbá okvetlenül említést érdemel Tökmag kutya és Augustus macska, akiknek szintén fontos szerep jut a komikus események alakításában. Ha egy Wodehouse-regényben effajta vendégsereg gyűlik egybe, akkor biztosra vehető, hogy kalaplepottyanási időn belül módfelett mulatságos bonyodalmak veszik kezdetüket. Ám ezekkel most Bertie barátunk Jeeves segítsége nélkül kénytelen megbirkózni, s talán mondanunk sem kell, igen csekély sikerrel. A zűrös események tetőpontján azonban az odaadó Jeeves félbeszakítja szabadságát, s a dolgok lüktető centrumába siet, hogy szállítsa a megoldást - éspedig roppant kacagtató végkifejlettel.

P. G. Wodehouse - Blandingsi ​kalandok
P. ​G. Wodehouse az angol arisztokrata-komédia nagymestere, vidám történetei egyszerűen nyerők. Pihent, hóbortos arisztokrata osztja az igét túlművelt inasának, egy kislány orránál fogva vezeti a domináns Ladyt. A hozományvadász hoppon marad, Blandings Császárnőjének rejtélye megoldódik, és a szerelmesek is elérik céljukat. Közben nyár van, süt a nap. Mi kell még? Csak semmi komolyság! Egyszerűen lazítsunk és szórakozzunk! "Wodehouse a világ legnagyobb komikus írója." (Douglas Adams)

P. G. Wodehouse - Mike ​és Psmith
A ​Forduljon Psmith-hez, valamint a Psmith a pénzvilágban közkedvelt hõsével, a magát minden helyzetben feltaláló, csodálatos ékesszólással megáldott világfival ezúttal életének egy még korábbi szakaszában találkozunk: Psmith a középiskola utolsó évfolyamán koptatja a padot, jóban-rosszban elválhatatlan barátja, Mike társaságában. A két jeles ifjú kalandjai ezúttal a középiskolai örömök, bánatok – és nem utolsósorban középiskolai csínyek – világában zajlanak, különös tekintettel a Mike szemében mindennél fontosabb krikettre... Psmithnek és Mike-nak természetesen ezúttal is bõséges alkalma van, hogy minél nagyobb kalamajkába keveredjenek, de mint mindig, ezúttal is sikerül egyesült erõvel – és nem csekély csalafintasággal – kimászniuk a slamasztikából. A fedélrajzot és az illusztrációkat Hegedûs István készítette.

P. G. Wodehouse - Psmith ​a pénzvilágban
A ​Forduljon Psmithhez közkedvelt hősével, a magát minden helyzetben feltaláló, csodálatos ékesszólással megáldott világfival ezúttal életének egy korábbi szakaszában találkozunk: atyja úgy találja helyesnek, ha a fiú a középiskola elvégzése után nem koptatja tovább az iskolapadot, hanem belecsöppen az élet sűrűjébe. Psmith egy londoni bankban ismerkedik a pénzvilággal - méghozzá hűséges "magántitkárának és belső tanácsadójának", Mike Jacksonnak, a szelíd lelkű krikettfenoménnak a társaságában. Mike-ot nem atyai szeszély, hanem az anyagi kényszer viszi a pénzvilág rögös útjaira, és hogy sértetlenül mászik ki minden csávából, amelybe tapasztalatlansággal párosult jólelkűsége sodorja, azt természetesen csakis a zseniális Psmithnek köszönheti.

P. G. Wodehouse - Dinamit ​bácsi
Frederick ​Altamont Cornwallis Twistleton, ismertebb nevén Lord Ickenham, a korát meghazudtolóan életvidám és energikus brit arisztokrata azt tartja élete vezérlő elvének, hogy kedvességet, fényt kell sugároznia embertársai életébe - akár akarják, akár nem... "A jókedvű jótevő"-ként megismert és megkedvelt, zabolátlan főrend most unokaöccse, Reginaid "Pongo" Twistleton életét akarja sínre tenni, mert a fiatalember elhamarkodott frigyre készül, és ezt az elszánt jótevő igazán nem engedheti. Leleményes terveivel iszonyúan kínos helyzetekbe hozza környezetének tagjait - illetve szédületesen mulatságos helyzetekbe. Attól függ, honnan nézzük. A regény lapjain a Wodehouse-menazséria különleges figurái vonulnak fel - az álnéven regényeket író, villámló tekintetű menyasszony, Hermione Bostock és megátalkodottan zord atyja, Sir Aylmer Bostock (Alsó-Hátasztán nyugalmazott kormányzója)... A pipogya Bill Oakshott, aki félénksége ellenére felfedező expedíción vesz részt az Amazonas mentén... Pongo Twistleton, aki legszívesebben szintén egy másik földrészre menekülne nagybátyja jóindulata elől... Sally Painter, az elbűvölő, fiatal szobrásznő... Említést érdemel még néhány mellszobor, egy zsák ékszer, meg egy fiatal rendőr, aki az emlékezetes agárversenyen letartóztatta Lord Ickenhamet és Pongót. Ő - mi sem természetesebb - a szobalánynak udvarol, és történetesen Harry Potternek hívják - de csupán névrokon.

P. G. Wodehouse - Jeeves ​majd megoldja
„Mindazon ​bennszülött legények, vízilovak, orrszarvúak, pumák, zebrák, alligátorok és bivalyok, akikkel hosszú pályafutása során kapcsolatba került, hihetetlennek tartották volna, hogy MacHizick kapitány masszív állkapcsa képes úgy le-fittyedni, mint egy szál főtt spárga, de most pontosan ez történt. Már-már szán-nivaló volt, ahogy kerekre nyílt szeme, elszörnyedt tekintete az előtte álló két férfi arcát pásztázta. - Azt mondja, fizetésképtelen? - Ön dióhéjba foglalta az egészet, uram. Ki őlordsága erszényét ellopja, rongyot lop."

P. G. Wodehouse - Naplemente ​Blandingsben
A ​Naplemente Blandingsben igazi ínyencség P. G. Wodehouse rajongói számára. A könyv nem csupán az író utolsó, befejezetlen regényét tartalmazza, amelyen még halála napján is dolgozott, hanem betekintést nyerünk a szerző jegyzeteibe is. Így nemcsak azt tudhatjuk meg, hogyan fejezte volna be a történetet, de megismerhetjük a humoros irodalom koronázatlan királyának alkotói módszerét is, sőt, a jegyzeteket és utószót készítő Richard Usborne még arra is kísérletet tett, hogy meghatározza, hol is lehetett pontosan a blandingsi kastély.

P. G. Wodehouse - Betty ​és a herceg
Részlet ​a könyvből: Távirat Mervoból. Csinos, kék ruhás kislány lépett ki a a házból s lassan haladt a terrasz felé, ahol Elza Keith és Martin Rossiter ült egy nagy szikomórfa árnyékában. Elza és Martin néhány napja jegyesek s ilyen időtájt rendesen és kötelességszerűen valami árnyékos helyen üldögélnek. - Mi baj, Betty? - szólt Elza. - Miért oly borús az ábrázatod? Martin megfordult. - Barátnőd, Miss Silver? Mikor jött meg? - Este. S egy hónapra jött. Mi újság, Betty? Nézd, ez itt Martin. Szeretném, ha jó barátok lennének. Betty Silver mosolygott. Arca, így, nyugalomban, aggódónak látszott, de ha mosoly közben felragyogott, ártatlan kis gödröcske ült álla közepére. - Remélem, azok leszünk, - felelte...

P. G. Wodehouse - Halló ​Mulliner!
"Két ​férfi üldögélt a "Horgász Pihenő" ivójában, amikor beléptem egy pohár sörre. Egyikük halk, izgatott hangon éppen valami történetet mesélhetett, amelyet széles mozdulatokkal kísért. leültem a szomszédos asztalnál és néha sikerült elkapnom egy-egy mondatfoszlányt: "Világ életemben nem láttam ekkora példányt!" - hallottam, majd kisvártatva a következő kijelentést: "Becsületszavamra mondom, pont ilyen nagy volt!" - és ezzel a beszélő jobbkeze élével nagyon ütött a kinyujtott bal felsőkarjára. A többit nem volt nehéz kitalálnom. Éppen ezért, amikor a másik férfi, aki az áhitatos hallgatóság szerepét játszotta a szabadelőadásban, tréfás lemondással felém kacsintott, megértően visszakacsintottam rá. A szempárbeszéd bizonyos baráti köteléket létesített közöttünk, úgy hogy, mikor a mesemondó befejezte előadását, fizetett és elégedetten távozott, társa szó nélkül átült hozzám, mintha szabályos meghívásnak tenne eleget."

P. G. Wodehouse - Az ​aranyifjú
Jimmy ​Pitt, a nagyvilági életet élő fiatalember fogadást köt barátaival, miszerint sikeresen végrehajt egy betörést. Az akció meglepően könnyűnek bizonyul, ám főhősünk hamarosan kénytelen megtapasztalni annak a ténynek a kellemetlen következményeit, hogy pont egy zord New York-i rendőr otthonát szemelte ki célpontjául. McEachern kapitány sötét múltja és gyönyörű lánya, Molly további fordulatokat hoznak a bonyodalmakban és tipikus wodehouse-i karakterekben amúgy is bővelkedő történetbe. A szerző egyik korai, könnyed szórakozást ígérő regénye most először jelenik meg magyar nyelven.

P. G. Wodehouse - Isten ​veled Tóbiás!
Részlet ​a könyvből: - Tóbiás, - mondtam egyik délután, amint a klubból hazatérve benyitottam inasom szobájába - nem akarok zavarni... - Nem zavar, uram. - biztosított derék inasom. -... csak pár szót akartam mondani. - Tessék, uram. Tóbiás éppen a nyári holmit pakolta be páratlan szakértelemmel az öreg útibőröndbe, tekintettel a küszöbönálló tengerparti utazásunkra. Érkezésemre felemelkedett és csak úgy sugárzott arcáról az udvarias buzgóság. - Tóbiás, ma egy nyugtalanító jelenséget tapasztaltam egyik cimborámmal kapcsolatban. - Tényleg, uram? - Ismeri Bullivant urat? - Igen, uram. - Hát akkor idefigyeljen. Ma délelőtt beugrottam egy kis villásreggelire a Naplop Klubba és ott találtam Bullivant urat a dohányzó legsötétebb sarkában. Olyan hervadtan nézett ki, mint a nyár legutolsó rózsája. Természetesen nagyon meglepődtem. Hiszen maga is tudja, hogy milyen vidám fickó szokott lenni. Rendszerint ő minden társaság éltető eleme, mondhatnám: derűs napsugara.

P. G. Wodehouse - Moneten ​auf der Bank
Lord ​Uffenham hat sein ganzes Vermögen in Diamanten angelegt. Prompt vergißt er, wo er sie verborgen hat, und muß seinen schönen Landsitz in Kent an eine reiche, spleenige Amerikanerin verkaufen. Wie er mit Hilfe seiner reizenden Nichte Anne und in der Maske des Butlers seinen Schatz wiederzufinden sucht, das lesen sie in diesem an umwerfend komischen Ereignissen, an fröhlichen Verwicklungen und Verwechslungen überreichen Roman von P.G. Wodehouse.

P. G. Wodehouse - Majd ​a Tóbiás!
Részlet ​a könyvből: Ami pedig Tóbiás dolgát illeti, tudják kérem, hogyan vagyok az inasommal. Sokan azt hiszik, hogy túlságosan a befolyása alatt állok és mindenben tőle függök. Agatha néném szerint Tóbiás nem csupán az inasom, hanem egyben dajkám, nevelőm és felügyelőm is. Hát én minderre csak annyit mondok: Bánja a kakuk! Hiszen ez a fickó valóságos lángész. A feje búbjától a cipője orráig páratlan a maga nemében. Mielőtt szolgálatomba lépett, megpróbáltam egy hétig egyedül evickélni, de hamarosan feladtam a dolgot. Ez idestova hat éve történt, közvetlenül annak a zürzavaros históriának az idején, amelyben hajdani arám: Cray Florence, Willoughby bácsi kies shropshirei kúriájában kezdődött. Akkor is, mint minden nyáron, egy kellemes hetet töltöttem ott, azonban félbe kellett szakítanom a nyaralást és felutaznom Londonba, hogy új inast vegyek fel. Ugyanis rájöttem, hogy Meadowes, ez a sötét csirkefogó, akit magammal vittem Easebybe, lopdossa a csipke harisnyámat. Önérzetes ember mégsem tűrheti el szó nélkül az ilyen gazságot. A megtévelyedett fickó nem csak engem fosztogatott, hanem a kastélyban üdülő többi vendégtől is egész nap zsákmányt gyüjtött össze és így, kénytelen-kelletlen, de utilaput kötöttem a talpára és Londonba utazva, felhívtam az egyik közismert helyszerzőt, hogy azonnal küldjenek a lakásomra egy megbízható inast. Így került hozzám Tóbiás, illetve a Gondviselés jóvoltából, így jutottam Tóbiáshoz.

P. G. Wodehouse - Nothing ​Serious
This ​hilarious collection of stories concerns members of the Drones Club, and also several adventures related by the golf club's Oldest Member... Bingo Little and his wife are in deep trouble with Bingo Baby's nanny; Freddy Widgeon, in pursuit of Mavis Peasmarsh, manages to mislay Bingo's baby; the magnificent Agnes Flack, 160 pounds and built like Popeye, almost ditches her even larger fiancé in favour of fortune-hunting Captain Jack Fosdyke; Horace Bewstridge nearly loses Vera Witherby, in spite of throwing her appalling family - and poodle - into a bunker; Lord Emsworth is on a visit to America, of all things selling richly-bound encyclopaedias of sport and Stanley Ukridge saves his aunt from arrest - and happily gains a large amount of money.

P. G. Wodehouse - Ürgék, ​szivarok és pasasok
Bingo, ​aki frissen házasodott Rosie M. Banksszel, bicskanyitogatóan boldog. Csak sajnos megvan az a rossz szokása, hogy olykor a gatyáját is elveszíti egy-egy pacin. Ki más segíthetne neki, mint a pattanásairól és vastag bukszájáról hírhedt Oofy Posser? Hihetetlen figurák egész serege vonul fel ezekben a nagyszerű történetekben, akik mindent elkövetnek, hogy - más-más mértékben és sikerrel - megszabaduljanak a házasság, a szegénység vagy a becsületvesztés rémétől. A Ciceró ezúttal is egy olyan kötettel ajándékozza meg a Wodehouse-rajongókat, amely eddig még nem jelent meg magyar nyelven.

P. G. Wodehouse - Right ​Ho, Jeeves
When ​Jeeves suggests dreamy, soulful Gussie Fink-Nottle don scarlet tights and a false beard in his bid to capture the affections of soppy Madeline Bassett, Wooster decides matters have definitely got out of hand. Especially when it comes to a disagreement over a certain white mess jacket with brass buttons. Taking Jeeves off the case, he embarks on a little plan of his own to bring Madeline and Gussie together. But when things go disastrously wrong who can Bertie turn to in his hour of need but Jeeves?

P. G. Wodehouse - Az ​eszményi vő
Részlet ​a könyvből: Baljós jelenet egy szállodában. - Hé, pajtáskám! - mondta Archie. - Uram? - kérdezte a felvilágosításokat adó hivatalnok fürgén. A Cosmopolis-szálló minden alkalmazottja fürge volt. Mert ez is a dolgok közé tartozott, melyekhez mr. Daniel Brewster, a tulajdonos szigorúan ragaszkodott. Mivel pedig állandóan a szálló előcsarnokában járt-kelt, hogy személyesen őrködjék az ügyeken, sohasem volt biztonságos hanyagnak lenni. - Az igazgatóval akarok beszélni. - Talán én is segíthetek, uram. Archie kételkedve nézett rá...

P. G. Wodehouse - Kéjgáz
Joey ​Cooley aranyszőke, göndör hajú gyerekfilmsztár, az amerikai anyák álma. Reginald, Havershot harmadik grófja, aki nem mellesleg egyetemi bokszbajnok, éppen azon munkálkodik, hogy véget vessen önfejű unokatestvére hollywoodi kicsapongásainak. Amikor azonban Joey és Reginald egyszerre kerülnek fogorvoshoz, az érzéstelenítés hatása alatt valami különös történik – testet cserélnek az éterben. Joey Cooley új, száznyolcvan centiméteres, sportos alkatát kihasználva bosszút áll hollywoodi ellenségein. Reggie pedig kénytelen elviselni minden szörnyűséget, ami a gyereksztársággal jár – még egy emberrablást is. A magyarul először napvilágot látó Kéjgáz Wodehouse ragyogóan humoros pillanatfelvétele a „ha én a helyedben lennék” témának – görbe tükröt állít azok elé, akikre veszély leselkedik, mert megkapnak mindent, amire vágytak, a filmvilágban és azon kívül.

P. G. Wodehouse - Mr. ​Mulliner meséi
Először ​magyar nyelven! Ez a könyv faltól-falig nevetéssel van tele. Mulliner úr a Horgászpihenő ivójában elképesztő, szédületes, hajmeresztő, megdöbbentő és mindvégig kacagtató történetekkel traktálja az egybegyűlt társaságot. Kiterjedt rokonságában minden előfordult már, ami a társaságban szóba kerül, és Mr. Mulliner irgalmat nem ismerve el is mesél mindent, ami előfordult. Fáradhatatlan anekdotázása révén a kilenc novellából megismerjük Lancelotot, a modern, világfájdalmas költőt, Clarence-t, a kényes ízlésű fényképészt, a dadogós George-ot, Wilfredet, a zseniális kozmetikai vegyészt, Augustine-t, a bátortalan segédlelkészt és a többieket. Vigyázat: a történetek nagy dózisban rekeszizomlázat okozhatnak!

P. G. Wodehouse - Psmith ​mint újságíró
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

P. G. Wodehouse - Blandings ​és vidéke
A ​Blandings-kastély repkényes falai ritkán szikráznak olyan fényesen, mint ezekben a csodálatos történetekben - de a hullámzó parkokban kígyók lapulnak, és csak azt várják, hogy bokán harapják Clarence-t, Emsworth szórakozott, kilencedik grófját, akkor, amikor a legkevésbé számít rá. Például Blandings Császárnője, aki a Hízó kategória első díjáért indul a Shropshire-i Mezőgazdasági Vásáron, elveszti étvágyát... aztán ott a vita a főkertésszel, MacAllisterrel... de mindkét problémát megoldja egy bájosan lázadó kislány érkezése Londonból. Legelőször azonban az úritök őrzőjének kínos problémájával kell megbirkózni. Végül átugorva egy óceánt és egy kontinenst, Wodehouse és Mr. Mulliner megismertet minket néhány elképesztő történettel Hollywood aranykorából.

P. G. Wodehouse - Joy ​in the Morning
This ​book is a Jeeves and Wooster novel. Trapped in rural Steeple Bumpleigh, a man less stalwart than Bertie Wooster would probably give way at the knees. For among those present were Florence Craye, to whom Bertie had once been engaged and her new fiance 'Stilton' Cheesewright, who sees Bertie as a snake in the grass. And that biggest blot on the landscape, Edwin the Boy Scout, who is busy doing acts of kindness out of sheer malevolence. All Bertie's forebodings are fully justified. For in his efforts to oil the wheels of commerce, promote the course of true love and avoid the consequences of a vendetta, he becomes the prey of all and sundry. In fact only Jeeves can save him.

P. G. Wodehouse - Fred ​bácsi csúcsformában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

P. G. Wodehouse - Hölgy ​a pácban
A ​nagy nevettető regényének színhelye ezúttal is egy főúri kastély, valahol a gyönyörű angol vidéken, egy nagy park közepén. A kastély ura Lord Marshmoreton, akinek legfőbb szenvedélye a kertészkedés, és rosszul tűri nővére, Lady Caroline zsarnoki uralmát. A szigorú hölgy a kastély valamennyi lakójának életét szeretné a maga képére és hasonlatosságára formálni - de ez itt is éppoly kevéssé sikerül, akárcsak Wodehouse többi regényében: a fiatalok nem tűrik, hogy hajlamaik ellenére összeboronálják őket a "megfelelő" partnerrel, ki-ki megy - vagy menne - a maga útján, és természetesen ebből rengeteg bonyodalom származik. Így kerül a pácba a címben szereplő hölgy, Lord Marshmoreton leánya, Maud, aki titkos találkára igyekszik, és eközben kénytelen üldözője elől egy idegen úr taxijában keresni menedéket... Wodehouse a tőle megszokott bűvészi biztonsággal bonyolítja a sokágú cselekményt, és csak a regény legeslegvégén lélegezhetünk fel - de erről ne többet! Aki elolvassa a mulattató históriát, minden kérdésre választ kap, és véges-végig remekül szórakozik a kacagtatónál kacagtatóbb epizódokon.

P. G. Wodehouse - Bízza ​Psmithre!
Psmith ​visszatér! Igen, ez a Psmith az a Psmith, aki máig elevenen él a Wodehouse-hívők szívében, s akinek a nevében a P továbbra is néma. Azonos a remek humorú, csavaros eszű fiatalemberrel, aki könnyedén az ujja köré tekeri az arisztokratákat, könnyedén bánik el a gonosztevőkkel, s nem kevésbé könnyedén hódítja meg a lányt, akit szeret. Mindeközben sugárzik belőle a jókedv és az optimizmus. Az író talán legmulatságosabb, legfordulatosabb könyvét új címmel, új fordításban és immár hiánytalan szöveggel nyújtja át az Olvasóknak a kiadó.

P. G. Wodehouse - Ejnye ​Tóbiás!
Eddigi ​visszaemlékezéseim során átszaladva, bizonyára fel-tűnt már önöknek, hogy az események színhelyét időnként New York és környékére helyeztem át. - Hát ez is lehetséges, - kérdezhetik ilyenkor csodálkozva - hogy Bertram ilyen messzire elkóboroljon szeretett szülőhazájától? Bizony, lehetséges, de ennek hosszú meséje van. Minden-esetre nem akarom hosszú lére ereszteni a dolgot és rögtön elárulom, hogy hőn szeretett Agatha néném küldött át New Yorkba egy halálosan komoly családi megbízatásban. A feladat meglehetősen nehéznek ígérkezett. Minden eszközzel meg kellett akadályoznom Gussie unokaöcsémet abban, hogy feleségül vegyen egy kis tinglitangli táncosnőt, akibe a vészhírek szerint fülig belehabarodott a szerencsétlen.

P. G. Wodehouse - Halihó, ​Jeeves!
Bertram ​Wooster Londonban és New Yorkban számtalan furcsánál furcsább szituációba kerül a pöttöm Bingó, Agatha néni, valamint más barátok és rokonok elképesztő kalandjai révén, amelyekbôl többnyire az inasok inasa, Jeeves találja meg a ki vezető utat. Pöttöm Bingó állandóan szerelmi lázban ég, hőseink ékszerrablásokba bonyolódnak, Bertie kénytelen szerelmes regények női írójának kiadni magát. Agatha néni pártfogoltját, a „tökfej Cyril”-t pedig a világot jelentő deszkáktól kell megszabadítani. Az események a forrpontot is elérik, amikor a lóversenypályákra vezet hőseink útja, meg a vidéki Anglia falvaiba, ahol nem csak a tiszteletesek prédikációinak időtartamára kötnek fergeteges körülmények között fogadásokat, hanem más, különleges versenyszámokra is.

P. G. Wodehouse - Az ​Aranyrögöcske
Ogden ​a dúsgazdag Mr. Ford elkényeztetett fiacskája, nemcsak elvált szülei perpatvarát kénytelen elviselni, hanem azt is, hogy különböző – erre szakosodott – emberrabló bandák lihegnek a nyomában, busás váltságdíj reményében. A szülőknek több se kell, a Kis Aranyrög védelmére számos alkalmazottat fogadnak fel, akik egymásról mit sem tudva alaposan összekavarják az iskola életét, ahová apja a rablók elől menekíti a gyermeket. Izgalmas kalandok és mulatságos helyzetek, valamint egy reménytelennek tűnő szerelmi szál teszi letehetetlenné Wodehouse 1913-ban publikált regényét, amely első ízben jelenik meg magyar nyelven. A regény egyik különlegessége, hogy főhőse, Mr. Burns, egyes szám első személyben meséli el a sok szálon futó történetet.

P. G. Wodehouse - Talált ​pénz
A ​szín ezúttal nem a Blandings-kastély, de a környezet itt is hasonlóképpen szemet gyönyörködtető: a festői Völgyi-Rudge falucska szomszédságában emelkedő Rudge Hall, a Carmody család ősi fészke. A környezet pompás, a ház ura azonban – mint oly sok más Wodehouse-regény hősei – heveny pénzzavarban szenved. No de nem azért rajzanak körülötte nagyeszű fiatal rokonok (és kétes amerikai vendégek), hogy zseniális megoldás ne kínálkozzék az égető problémára… A történetből természetesen most sem hiányzik a Wodehouse-regényektől egyenesen megkívánt szerelmi bonyodalom – s hogy a számtalan vargabetű után végül mindenki elnyeri, amit (és akit) megérdemel, az ugyebár (szintén a nagy angol nevettető ismeretében) magától értetődik. A Talált pénz-ben is lenyűgöző Wodehouse bravúros szerkesztésmódja, nemkülönben a sok modern írót megszégyenítő nyelvi leleményessége.

P. G. Wodehouse - Thank ​you, Jeeves
"Unpleasantness ​is rearing its ugly head in Berkeley Mansions, W1. I note also a lack of give-and-take and an absence of the neighbourly spirit. I have just been talking to the manager of the building on the telephone, and he has delivered an ultimatum. He says I must either chuck playing the banjolele or clear out." Jeeves' sympathies do not lie with his master's musical experiment and he threatens to leave. So Bertie seeks refuge in Lord Chuffington's cottage until his peace is shattered by the arrival of his ex-fiancee Pauline Stoker and her formidable father.

Kollekciók