Ajax-loader

Péter László könyvei a rukkolán


Péter László - Így ​élt Juhász Gyula
Juhász ​Gyulának, századunk ismert, kiváló költőjének nehéz, tragikus sorsa elevenedik meg életrajzának lapjain. Hányattatott életét figyelve, joggal kérdezheti a mai olvasó: milyen viszonyok uralkodhattak a század eleji Magyarországon, hogy egy tehetséges fiatal költő alig tudott tanári álláshoz jutni, hogy a kibontakozásához szükséges, lendületes fiatal éveit eldugott kisvárosokban, távol a nyüzsgő irodalmi élettől kellett eltöltenie. Péter László - a kiváló szegedi irodalomtörténész írása végigvezet egy nagy költő életpályáján, bepillantást ad műveibe, és felvillantja a századelő társadalmi és irodalmi életének érdekességeit. Száznál több fénykép díszíti a kötetet.

Covers_233261
elérhető
0

Péter László - Szeged
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bellon Tibor - Czellár Katalin - Holényi László - Lőrincz Ottó - Péter László - Szekeres Zoltán - Tóth Pál - Tüskés Tibor - Magyarország
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Péter László - Betyárlegendák
Nincs fülszöveg.

Péter László - Az ​Elbától keletre
A ​kötet a szerző magyar nyelven megjelent tanulmányaiból ad válogatást. Témái: a régi magyar szokásjogi alkotmány, annak XIX. századi átalakítása, az arisztokrácia és a dzsentri politikai vezetőszerepe, az ország és a korona egyezkedése, stb.

Péter László - Mindenkor ​csak feléd nézek, Szeged
„Életműsorozatomnak ​ez az újabb kötete folytatja az eddigiek (Szegedi örökség, 1983; A szerette Város, 1986; Szőregi délutánok, 1994; Mindörökké Szeged, 1997; Szegedi seregszámla; 1999) hagyományos szerkezetét. Szándéka sem más, mint a korábbiaknak: téglát téglára rakva építeni a szegedi házat, azt a bensőséges szellemi otthont, amelyben jól érzi magát mind a város szülötte, mind a magamfajta gyüttmönt, de Szegedet szerető lakója, ha ad valamit arra, hogy különbözzék; tudatosan őrizze, ápolja a szegedi kultúra és história jellegzetes értékeit, emlékeit, egyéniségeit.” (Részlet az ajánlóból)

Apró Ferenc - Péter László - Stadtführer ​Szeged
Der ​Leser hält ein neues Werk der beiden bekannten Szegeder Kulturhistoriker Ferenc Apró und László Péter über ihre geliebte Stadt in den Händen. Die Autoren präsentieren nicht einfach einen lediglich mit Daten vollgestopften Reiseführer im traditionellen Sinne, sondern ein höchst bemerkenswertes Buch: der Besucher wird in 10 leicht absolvierbaren Rundgängen in der Stadt herumgeführt und dabei mit ihrer Geschichte, mit ihren Sehenswürdigkeiten und den mit ihnen verbundenen Anekdoten vertraut gemacht. Die vielen Farbfotos machen das Buch noch reizvoller. Durch eine detaillierte Karte am Ende eines jeden Rundgangs wird dem Besucher die Orientierung in der Stadt erleichtert. In einem gesonderten Kapitel findet der Leser eine Fülle an aktuellen Informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten, Restaurants, Bade- und noch zahlreichen anderen Freizeitmöglichkeiten. Dieser benutzerfreundliche Reiseführer ermöglicht dem Besucher nicht nur sich leicht in der Stadt zurechtzufinden, er macht für ihn gleichzeitig den Aufenthalt in Szeged zu einem einmaligen Erlebnis.

Péter László - Kálmány ​Lajos
Átfogó ​tanulmánykötet a híres néprajzkutatóról, Kálmány Lajosról, aki Szeged környékén, a romániai Pécska környékén és a Vajdaságban tevékenykedett a XIX. század végén. Sok-sok fekete-fehér fotóval, dokumentummal, lábjegyzettel, névmutatóval.

Péter László - 14 ​írás József Attiláról
Péter ​László 14 írás József Attiláról című gyűjteménye a szerző költőről újabban írt cikkeit tartalmazza - kapcsolódva József Attila Szegeden című tanulmánykötetéhez. Ezzel a kiadvánnyal is tiszteleg a száz éve született géniusz előtt.

Péter László - Szegedi ​örökség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Botond - Péter László - Szeged
Fotóalbum ​a napfény városáról – kivételes képanyaggal

Péter László - Brendan Dooley - Donna Bohanan - Lawrence Stone - Volker Press - William D. Rubinstein - Túlélők
"A ​régi nemesség pozitívan reagált a bírálatokra - régi és új, kard és talár közötti különbség elhalványult. Aix-en-Provence egyetlen egységes elit uralma alá került, amely kifinomult volt, művelt és modern... Az egyes magyar társadalmi rétegek addig és annyiban befolyásolták a kormánypolitikát, ameddig és amennyiben "feudálisak" maradtak. A nemesi elit hatalmának alternatívája nem a polgárság uralma, hanem a tekintélyelvű hivatalállam volt..." Elitek túlélési stratégái a XVI-XX. század viharaiban.

Péter László - József ​Attila Szegeden
Péter ​László irodalomtörténész József Attila Szegeden című tanulmánya eredetileg a költő születésének 50. évfordulójára, 1955-ben jelent meg az Irodalomtörténet című szakfolyóiratban. Noha egy-két részlet, adalék vonatkozásában bizonyára elavult, a dolgozat egésze, koncepciója ma is megállja a helyét. Számtalan kortörténeti érdekességgel szolgál a szerző, Szeged történetének alapos ismeretéről téve bizonyságot. A kötet kiegészül Lengyel András előszavával, orosz, francia, német összefoglalóval, névmutatóval, illetve Péter László 1955 utáni József Attiláról szóló műveinek bibliográfiájával.

Apró Ferenc - Péter László - The ​Szeged Guidebook
Ferenc ​Apró and László Péter, two noted cultural historians from Szeged, now provide the reader with a new, informative guidebook on their beloved city. What they offer is not the usual run of the mill book stuffed with boring info, but one that takes you to all the must see sights in 10 easy walks, and along the way it tells you amusing stones and anecdotes associated with each. This attractive book contains numerous full colour photos of the popular sights. Finding your way around the town is made simple by detailed, large scale maps of the city's quarters at the end of each walk. A separate section offers the travellers useful information on accommodation, restaurants, travel services, spas, swimming pools and other attractions. This easy to use guidebook not only helps visitors find their way around the city, but also makes their stay more interesting and enjoyable.

Péter László - Szeged ​irodalmi emlékhelyei
"Irodalmi ​útikönyv" Szegedről 56 fényképpel. Megjelent 2000 példányban.

Apró Ferenc - Péter László - Szeged
Új ​városismertető könyvet bocsát útjára a két ismert szegedi művelődéstörténész, Apró Ferenc és Péter László. Nem hagyományos útikalauzt kínálnak az olvasónak. A templomok, paloták, közintézmények bemutatása után fölvillantják a falakon belüli életet is. Hol lakott Tömörkény István és Móra Ferenc, hol élte napjait Juhász Gyula, hol alussza az örök álmot Dankó Pista, és merre ballagott Petőfi Zoltán. A könyvet számos színes kép teszi még vonzóbbá.A szerzők célja az, hogy munkájukat ne csak az ide látogató, hanem a szeretett Város lakója is élvezettel, újabb adatokkal gazdagodva forgathassa...

Péter László - Jerney ​János
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Péter László - Radnóti ​Miklós
A ​Radnóti-centenárium alkalmából több irodalmi lap is kért elemzést, értékelést Péter László irodalomtörténész professzortól, elsősorban a költő szegedi vonatkozású verseiről. A professzor úr éppen ötven éve írta első tanulmányát Radnótiról, így kézenfekvő volt, hogy érdemes felfrissíteni azokat és egy olyan válogatást készíteni, amely hasznos kalauz lehet mindazoknak, akiket érdekel a költő pályájának az a szakasza, amely szorosan kapcsolódik Radnóti szegedi éveihez. Annál inkább, mert a szegedi időszak fordulópont Radnóti Miklós költészetében, mind világnézetének érlelődésében, mind a költői formák fejlődésében.

Péter László - Szeged ​utcanevei
„Utcaneveink ​kiváló elemzője [Eperjessy Kálmán] az utcanévadásban két nagy korszakot különböztet meg. Az első - nálunk a 13. századtól - a népi névadás ideje; a másodikban - a 19. századtól - már a hatóság az elnevező. E kettő élesen nem válik el, s több helyütt sokáig, máig vegyesen él a két rendszer. A népi névadás elsősorban a néprajz és a nyelvtudomány kutatóinak érdeklődését keltette föl, a hatóságira sokáig ügyet sem vetettek. Holott már Eperjessy hangoztatta, s Lőrincze Lajos is kifejtette, hogy ez szintén figyelmet érdemel: köz- és művelődéstörténeti tanulságok, politikai és művelődéspolitikai föladatok szűrhetők le a hivatalos névadás törvényszerűségeinek elemzéséből. A divatos szóval komplexnek minősíthető vizsgálat eredményeit számos tudományág és a gyakorlati élet (közigazgatás, a postai kézbesítők, tűzoltók, mentők munkájának megkönnyítése) egyaránt hasznát veheti. Miután éppen ilyen céllal állítottam össze Szeged történeti utcaneveinek teljességre törekvő, bár természetesen ezt szükségképpen el nem érő jegyzékét, megkísérlem történeti és tipológiai tanulságainak fölvázolását is.” (Részlet a könyvből)

Apró Ferenc - Péter László - Szeged ​útikönyv
Az ​Olvasó két ismert szegedi művelődéstörténész, Apró Ferenc és Péter László rendhagyó útikalauzát tartja a kezében. A szerzők sétára invitálják a Szegedre látogatót és a város lakóit. Tíz séta a városban, amely során mindenki részese lehet a múlt és a jelen történéseinek. A templomokat,a palotákat, a közintézményeket az ismertető szövegekhez kapcsolódó színes fotók által ismerhetjük meg, a város múltjának pillanatai pedig lebilincselő anekdótákban elevenednek meg. A tájékozódást minden séta végén egy-egy színes térkép könnyíti meg. A kötet nem csak abban segít, hogy a látogató megismerje a várost, hanem abban is, hogy felejthetetlen élményben legyen része mindenkinek, az idelátogatónak és a Város lakójának egyaránt.

Kollekciók