Ajax-loader

Juhász Előd könyvei a rukkolán


Juhász Előd - Bernstein ​és Budapest
A ​Bernstein-jelenséggel főképp az elmúlt két évtizedben került kapcsolatba a hazai közönség: elsősorban televíziós előadásainak megismerésével. A világhírű karmester-zeneszerző a közelmúltban kétszer is ellátogatott Budapestre, s a szó legteljesebb értelmében lázba hozta a publikumot. 1972-ben jelent meg Juhész Előd róla szóló könyve, a BERNSTEIN STORY. A szerzőnek azóta többször is volt alkalma exkluzív interjút készíteni a Mesterrel - főképp ezekből született a BERNSTEIN ÉS BUDAPEST, a BERNSTEIN STORY II. A cím természetesen igen tágan értelmezendő, hiszen a könyv nemcsak folytatása az első biográfiának, hanem személyes kiegészítője annak: a beszélgetésekből, idézetekből, a kortársak véleményéből gazdagabb, emberközeli és főképp hiteles kép bontakozik ki az immár 70 éves Zeneapostolról.

Juhász Előd - Amerikai ​variációk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Előd - Villanófényben ​a Zenebutik
...1981 ​ősze a TV-ben: lehetőséget kaptam, hogy készítsek egy próbaadást októberre... Ha beválik, ígérték, decembertől lehet folytatni rendszeresen. Csak éppen műsoridő nem volt... Egyetlen hely maradt, mert a kutyának sem kellett. Én pedig tudtam az irodalomból, hogy rossz időpont nincs, csak gyenge műsorok vannak. Szabad préda volt a vasárnap délelőtt 11 óra. Örömmel vállaltam, pedig mindenhonnan ijesztgettek, hogy akkor a család kirándul, vagy már a készülő ebéd foglalkoztat mindenkit, vagy éppen alszanak, esetleg misén vannak... Biztosan így volt, de aztán kialakult: havonta egyszer - aki akar - televíziót is tud nézni. A műsor címe hamar meglett, bár a "butik" nem teljesen sugallja a valóságot, meg nem is tősgyökeres magyar szó. Ám mindenképpen azt szerettem volna, hogy már az elnevezés sugallja a sokszínűséget... Hölgyeim és Uraim! Annak a húsz évnek sajátos summáját tartják kezükben, melyet részben vagy egészben Önök is átéltek... Mert kordokumentum ez is - szubjektív, térben és időben sokszor Zenebutik-pillangóként szabadon röpdöső. De szándékom szerint ugyanúgy, mint a TV-műsor: érdekességeket keres és értékeket is igyekszik felmutatni: zenénkről, zenészeinkről, önmagunkról és a minket körülvevő "kis- és nagyvilágról"... Juhász Előd

Juhász Előd - Kocsis ​Zoltán - Beszélgetéseink tükrében
Juhász ​Előd szinte a kezdetektől készített interjúkat a nagyszerű, zseniális zongoraművésszel. Ezekből egy portré rajzolódik elénk, a korai korszaktól napjainkig, Kocsis Zoltán hatvanadik születésnapjára!

Juhász Előd - Volt ​egyszer egy Zenebutik
E ​könyv évtizedeket átfogóan, képsorokkal és megannyi kiragadott gondolat visszaidézésével emlékezetes pillanatokat elevenít fel. Nyilvánvalóvá válik a múzsák egymásra gyakorolt jótékony befolyása, ereje. Jövőre, 2011-ben lesz harminc éve, hogy megszületett a Zenebutik sorozat. Ebből az alkalomból határozta el a szerző és a kiadó, hogy szülessen egy olyan sűrített kaleidoszkópszerű album, melynek szövegrésze elsősorban ezekből a kiragadott magvasabb, s talán időállóbb mozaikokból áll össze. E gondolattöredékek reményeink szerint összességükben nem esnek szét, hanem egészében megéreztetik a műsorgazda szándékát: merjünk elmerülni a zene és közvetítői, átadói által más szférákban, hiszen mindez együtt talán segíthet a teljesebb, színesebb és örömtelibb világlátáshoz.

Juhász Előd - Szuperkoncert ​szupersztárokkal
Azoknak ​a figyelmébe ajánlom ezt az interjúalbumot, akik e világsztárokhoz hasonlóan hisznek a zene és a zenélés varázsában, és mindenekelőtt a szavaikból is olyannyira sugárzó - szeretet erejében. Itt és most, a millecentenárium évében mindez még erősebb hangsúlyt kap, hiszen egyre nagyobb szükségünk van lélekemelő élményekre, fogódzókra, példamutatásra, jövőképre... Juhász Előd

Juhász Előd - Kóborló ​Farkas, a kék bolygó követe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Előd - Emlékek ​zeneközelben
Szabálytalan ​emlékkönyv született, morzsákból összeálló sajátos múltidézés. Juhász Előd friss diplomás zenetörténészként kezdett újságcikkekben és rádióműsorokban beszélgetni az általa végtelenül tisztelt alkotó- és előadóművészekkel, és folytatta ezt a szenvedélyét egészen a mai napig. Ezeket az interjúkat idézi fel a könyv első része. A középső rész - Tükörben - eddig még fel nem dolgozott személyes vonatkozásokra utal, míg végül a Helyszínek címszó alatt közeli és távolabbi emlékek, az élmények sorjáznak, rengeteg fényképpel. Mindez olyan összegzés, melynek alapmotivációja az élmények örömteli megosztása, azaz zenehídépítés.

Juhász Előd - Popközelben ​II.
TARTALOM Előhang 7 Bevezető 9 Balázs ​Ferenc 11 Benkő László 21 Cseh Tamás 37 Demjén Ferenc 51 Gerendás Péter 67 Hobo (Földes László) 83 Janicsák István 95 Koltay Gergely 113 Koncz Zsuzsa 125 Laár András 139 Payer András 157 Szikora Róbert 173 Zorán 187 Utóhang 198

Juhász Előd - Zeneközelben ​6.
A ​népszerű rádióműsor nyomán megjelent riportkötetben a következő hírességek szólalnak meg Juhász Előd mikrofonja előtt: Batta András, Béres József, Csiba Lajos, Demeter Szilárd, Entz László, Hargitay András, Hodász András, Karinthy Márton, Lajkó Félix, Nemes László Norbert, Sapszon Ferenc, Sebestyén Ernő, Selmeczi György, Szőnyi Erzsébet és Szuper Levente. A velük rögzített műsorok szétfeszítik a rádiós kereteket, és utóéletet igényelnek. Ezért és így született meg ez a sorrendben immár a hatodik Zeneközelben kötet. Az írott változatban ugyan történik utalás olykor a rádióműsorban elhangzott zenékre, mégis inkább az elhangzott gondolatok továbbélését hangsúlyozzuk.

Juhász Előd - Kaposi Kis István - Beszélő ​hárfa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Előd - Amerikai ​zenehíd
A ​címlapon a Golden Gate, a háttérben az amerikai földrész: Észak-, Közép- és Dél-Amerika. Mindez prózában és mégis: megzenésítve? Hogyan? Úgy, hogy nem útinaplót olvashatunk, hanem villanásokat, megállított pillanatokat, élményeket idéz a szerző - természetesen szinte mindent zenei köntösben. Hiszen sokan emlékeznek Juhász Előd 21 évet megélt Zenebutik-Zenehíd sorozatára az MTV műsorán, amely már címében jelezte, hogy zenei benyomásokkal, zenei kalandozásokkal kíván hidat építeni. Hidat - műfajok, stílusok, ország- és időhatárok, de mindenekelőtt emberek közé. "Zenebutikosan" szabadon tallózva, röpködve, évtizedek távlatából és a közelmúltból lépnek elénk az író amerikai vagy ott meglátogatott hősei: Kodály Zoltán, Ormándy Jenő, Leonard Bernstein, Diana Ross, Keith Jarrett, Sylvester Stallone, Eric Burdon... Sok emlékezetes közös élményt ígérhetünk, ha belelapoznak a felvételekkel gazdagon hitelesített, rapszodikus zenei úti élménytárba. Érdemes végigsétálni ezen az amerikai zenehídon, melyhez jó szórakozást kívánunk!

Juhász Előd - Popközelben ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Előd - Zenehíd ​- A világ felé
Montázs ​a múltból, szubjektív rostán átszűrve. Élményhalmaz - ám ez is csak részben igaz. Akkor mi is ez a könyv valójában? Kisebb-nagyobb mozaikok egymásutánja? Vagy talán értékek és érdekességek fűzére? Legalábbis szándékában valami hasonló. Hogyan is hangzott hosszú évekig a televíziósorozat felkonferálása? Újdonságok, régiségek, különlegességek, aktualitások, művészek és művek - zeneközelben: ez a Zenebutik! Most már közelítünk: mert ilyesmiből áll össze ez a kötet, bővítve évtizedek előzményeivel és pótolva az azóta gazdagító benyomásokkal. Bár a nagyvilágról szól, de a mi nézőpontunkból, sajátos látásmódunkkal - elsősorban nekünk, értékkeresésünket segítendő a jelen dermesztő labirintusaiban.

Juhász Előd - Kocsis ​Zoltán - Utolsó beszélgetés
KOCSIS ​65 - így terveztük az öt éve megjelent közös könyvünk folytatását, a májusi születésnapjára időzítve. Sajnos az élet más forgatókönyvet kényszerített ránk. Egyetlen vigaszunk hogy ezt - néhány oldal kivételével - Kocsis Zoltán még látta, jóváhagyta. Utolsó beszélgetés - gyűjtőcím: a vele és róla készült hosszabb felvételeken ezúttal kollégáit, muzsikusbarátait is megszólaltattam. Zolival nemegyszer szóba került az elmúlás gondolata is. Ezzel, mint oly sok mindennel, megbékélten, bölcsen nézett szembe, hiszen tudta, hogy Műve tovább él. A folytatás...? Neki már más dimenzióban, nekünk itt a Földön... (Juhász Előd)

Juhász Előd - George ​Gershwin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Előd - Bernstein ​Story
Tüneményes, ​tipikus amerikai karrier története a "Bernstein story". A New York-i Brooklyn-híd alatt kezdődik, ahol Leonard édesapja, az újdonsült bevándorló halat tisztított napi egy dollárért. Hihetetlenül meredek út innen a Carnegie Hallig, az ifjúsági koncertek sok tízezernyi, a tv sokmilliónyi nézőjéig-hallgatójáig, akik csillogó szemmel, kipirult arccal lesik el a muzsikáló--magyarázó Bernsteintől a zene örömét. A West Side Story mintegy jelképes összekötő: témája-színhelye a nyomorúságos kezdetet, világsikere a pálya csúcsát jelzi. "Leonard valóban leonardói reneszánsz jelenség: az általános művész, aki a zeneművészet minden ágát gyakorolja. Szimfonikus és opera dirigens, zongoraművész és jazz muzsikus, remek előadó, tanár és író, szimfonikus zeneszerző és a haladó amerikai musical stílusában Gershwin egyenes utóda. Nincsen olyan ága a zenének, amit ki ne próbált volna, és mindegyikben mester" - írta könyvünk hőséről Rózsa Miklós. Ezt a sokoldalú művészportrét mutatja be Juhász Előd könyve, amelyet műjegyzék és képe sora tesz teljessé.

Juhász Előd - A ​Zenebutik sztáralbuma
100 ​világsztár, 100 adás, 100 helyszín

Juhász Előd - Találkozásaim
Több ​mint száz név és arc szerepel a kötetben, csak néhányat ízelítőül: Bernstein, Bessenyei Ferenc, Bródy János, José Cura, Cziffra György, Darvas Iván, Placido Domingo, Esterházy Péter, Ferencsik János, Gregor József, Gross Arnold, Sir Elton John, Kocsis Zoltán, Kodály, Korzenszky Richárd, Niki Lauda, Lollobrigida, Yehudi Menuhin, Ennio Morricone, Franco Nero, Yoko Ono, Pavarotti, Szvjatoszlav Richter, Nicolas Schöffer, Arnold Schwarzenegger, Sebestyén Márta, Sylvester Stallone, Stravinsky, II. János Pál, Szörényi Levente, Teller Ede, Amerigo Tot, Victor Vasarely, Vásáry Tamás. Minden történet izgalmas valamiért. A könyv zenei kalandozás, múltban-jelenben, itthon és külföldön, művekkel és művészekkel. Különös élmény az Olvasónak.

Kollekciók