Ajax-loader

Padisák Mihály könyvei a rukkolán


Padisák Mihály - "Kedves ​Miska bácsi!..."
„Kedves ​Miska bácsi! Lehet, hogy csalónak, gazembernek tart majd azért, amit teszek, mégis megírom. Értse meg, el kell valakinek mondanom, még akkor is, ha tudom, hogy csupán szikrányi reményem van arra, hogy megértsenek. Segíteni úgysem tud rajtam, hacsak egy jó szóval nem, de nekem most az is nagyon sokat jelentene." Előszó: Tizenkét esztendeje lettem a titkok tudója, beavatottja, tízezrek bizalmas barátja. Tizenkét év alatt több mint százhúszezren kezdték így a nekem írott leveleket: „Kedves Miska bácsi!" E megszólítás lett e kötet címe, s így kezdődik e kötet mind a harminchárom vallomása. Serdülők, kamaszok sorsát, világát, legféltettebb titkait, vívódásait, küszködéseit őrzi e könyv. A tizenéveseknek adjon segítséget - mások életének, érzelmeinek, gondolatainak megismerésével -saját életük könnyebb viseléséhez. A felnőtteknek pedig szolgáljon tanulságul gyermekeik, tanítványaik rejtett belső világáról; s arról, -milyennek is érzik e könyv ifjú hősei az őket körülvevő, olykor nagyon is gubancos és kiismerhetetlen életet. Bizalommal írott levelek ihlették e könyvet, azok vezérelték az írót könyörtelen őszinteségre. Aki éhes az igazságra, annál - hitem szerint — ezek az írások otthonukra lelnek. S talán kicsíráznak, akár a tavasz magvai, hogy szárba szökkenjenek. Bár úgy lenne!

Padisák Mihály - Kanóc, ​az emberszelídítő
Az ​ember - főként, ha még csak hetedikes - sokszor kiszolgáltatott. A nála erősebb kamasznak, a veszekedős felnőttnek, a tanári szigornak, a részeges apának, s ki győzné felsorolni. Kanóc - akinek tengeri kalandjait már sokan végigizgulták az Éljen a száműzetés! című könyvben - egy cirkuszi előadás, egy ökölcsapás a főként egy síró kislány hatására eldönti, hogy ő nem oroszlánokat fog szelídíteni, hanem embereket. Mindazokat, akik erre rászolgáltak. Csakhogy: Ordítós Győző urat, az autómániákust, Bokszost, a tér rémét, Morcos tanár urat, a matematika és fizika szigorú apostolát és a többieket nem lehet ketrecbe zárva idomítani. Pedig kell valamit tenni, hogy nyugodtabban élhessenek Kanóc, Móni, Tohonya, Boglyas és társaik. Hősünk vállalva minden kockázatot és veszélyt: cselekedni kezd...

Padisák Mihály - Mindenki ​játékoskönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Padisák Mihály - Tanácstalan ​szerelmesek könyve
Levelek ​kezdő szerelmeseknek - Kapcsolatok könyve - Csókok, ölelések, csalódások

Padisák Mihály - Padisák Judit - Minden ​napra egy játék!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Padisák Mihály - Kanóc, ​az életművész
Kanóc ​- aki az Éljen a száműzetés! és a Kanóc, az emberszelídítő című könyvből immár sok tízezer olvasó kedves barátja - fogadáson nyer egy isztambuli utat. Ott, az isztambuli Nagy Fedett Bazár forgatagában döbben rá, hogy török kortársai mennyi mindennel foglalkoznak a megélhetésükért. Beléhasít a felismerés: ahhoz, hogy megállja majd helyét az életben, az iskola csak tudást, ismereteket ad. A külkereskedő papa némi inspirációjára megalakítja osztálybeli barátaiból a FOGDAHOLÉRED kisvállalkozást, melynek célja: pénzt keresni az osztály nyári külföldi utazásához. Mint minden újnak, e vállalkozásnak is vannak hívei és ellenzői. Izgalmasan alakulnak az események. Hőseink még a szülői értekezlet "lehallgatását" is megszervezik, hogy útját állják a gáncsoskodóknak. A küzdelmes vállalkozás során ismét találkozhat az az olvasó Dinivel, az Észkombájnnal, Tohonyával, Boglyassal, Kefével, Pircsivel, a Szexbombával, valamint Pamacs és Ázalag tanár úrral, s tanúja lehet Kanóc és Móni kibomló szép szerelmének. Érdekfeszítő munkájukat siker koronázza, gyermeknapi nagy vásárukon ott az egész lakótelep, de még a Televízió is kivonul, hogy az egész ország tanúja lehessen a remek vállalkozásnak.

Padisák Mihály - Bújj ​ki a bőrödből!
Az ​iskolai színpad új kötete ezúttal is sokszínű, érdekes anyaggal siet az öntevékeny színjátszók segítségére. A vidámság uralkodik ezen a köteten, és mert szerzője Padisák Mihály, a Rádió műsoraiból jól ismert író, az egyes jelenetek nemcsak az összeállítandó vidám műsor részét alkotják, hanem egyúttal az ifjú színjátszók önképzését is segíthetik. A helyzetgyakorlatok, az érdekes monológok, a mókás jelenetek könnyen megtanulhatók, és valósággal szuggerálják az ifjú előadót a színpadi beszéd és mozgás gyakorlására, a színészi mesterség alapjainak elsajátítására. Sok sikert!

Padisák Mihály - Félszáz ​év mikrofon előtt
Fél ​évszázadig álltam a Magyar Rádió mikrofonja előtt. Voltam embert próbáló körülmények között országjáró riporter, majd lettem a vetélkedő műfajának létrehozója, névadója és elterjesztője, irodalmi szerkesztő, rádiódramaturg, indítottam útjukra jeles művészeket, ismert riportereket, s negyed századig szólhattam levélíróimhoz, hűséges hallgatóimhoz, mint az ő "kedves Miska bácsijuk". Pályám útjelzői: 3000 rádióműsor, 23 könyv, sikeres színházi bemutatók, rádiójátékok sora, megszámlálhatatlan levélkapcsolat, emlékezetes közönségtalálkozók szinte serege. Most, a nyolcvanadik születésnapom küszöbén 100 történetben ablakot nyitok igen változatos, sokat látott - s elismerésekben sem szűkölködő - életutamra, szeretett Rádióm egykori belső világára, a korra, s benne hazánk, hétköznapi embereinek, Kedves Hallgatóimnak életére, küszködésére és örömeire is. Úgy, ahogy tőlem megszokhatták: becsületes, őszinte, igaz szavakkal, gondolatokkal. : Padisák Mihály

Padisák Mihály - Játékmesterek ​kis kézikönyve
A ​könyv a játék vezetéssel, a játék történetével ismerteti meg a fiatalokat.

Padisák Mihály - Gyalog ​Juli
Az ​alföldi tanyák világa sajátos világ. A nádtetős, szalmatetős, düledező öreg vályogfalak, ha szólni tudnának, mindegyik elmondhatná regénybe illő történetét. Gyalog Juli tizenhárom évesen, nagyanyjával kettesben él a Kétfa-tanyán. Életükre családi tragédia árnya nehezedik. A nagyanya szemében Juli apja gyilkos, lányának, Juli édesanyjának gyilkosa. Mi mindennek kell történnie alig két hónap alatt ahhoz, hogy az éppen nagylánnyá érő Juli megérezze s megértse az igazságot! Az isten háta mögötti tanya írja a maga izgalmasan igaz regényét. Mi lesz a kislánnyal és a többi Gyalog Julival? Ma is több százezren élik le életüket ott, ahol a szomszédig is alig ér el a kiáltás. Megérdemlik, hogy sorsukat megismerjük.

Padisák Mihály - A ​csúcs mindig fölöttünk van
A ​Pepita iskola természetbúvár szakköre sziklamászó gyakorlatot tart a csobánkai Oszolyon, s itt határozták el hogy a következő szünidőben a Magas-Tátrába kirándulnak: a rávalót mindenkinek magának kell megkeresnie. Nyolcadikos világutazó-jelöltek szorgosan tanulnak és dolgoznak, míg aztán Kószáló tanár úr vezetésével útra kelhetnek. A tátrai természetvédelmi terület ősvadonában végre mindenki kipróbálhatja erejét, tudását, ügyességét. Életcélok kristályosodnak ki, barátságok, szerelmek szövődnek a Néma-dolina kicsiny kolibájában. S miközben hőseink meghódítják a Tátra csúcsait, már föl-fölrémlenek előttünk az élet meghódítására váró ormai is.

Padisák Mihály - Ezer ​szállal
Könyvünk ​írói határainkon kívül élő magyar fiatalok, kétszáznál többen. Írásaik vallomások, melyek a lélek mélységeiből kívánkoznak elő, a jó barátnak szánták, és mindazoknak akik ugyanígy fogadják. Az ezredfordulót megelőző tíz esztendő és az ezredforduló nekem és rádióműsoromnak írt több tízezer levélből, pályamunkából válogattam e kötetet, úgy, hogy valójában jellemző hű tükre legyen íróik lelkének. Azokénak, akik ezer szállal kötődnek ahhoz, ami nekünk itthon természetes: magyarságukhoz.

Padisák Mihály - Talpcsiklandozással ​nem foglalkozom!
...avagy ​A mai gyermekélet görbe tükre ifjabb és felnőtt olvasók szórakoztatására és ingerlésére, valamint pódiumelőadásra előre megfontolt szándékkal elkövette: a fentnevezett tettes Padisák Mihály Sajdik Ferenc rajzaival

Padisák Mihály - Csipisz ​mégis győz
Vajon ​győzhet-e egyáltalán egy vézna, ijedős kisfiú? Mert ennek a regénynek hőse, Csipisz, bizony csöppet sem erős, nem is bátor, sőt még csak nem is jó tanuló. Vagyis olyan, amilyen nagyon sok gyerek. Ráadásul egy egészen más világba csöppen, mint ahol addig nevelkedett. A család egy épülő lakótelep új házába költözik és Csipisznek ott kell megtalálnia új barátait. Vajon jól választ-e, vajon miféle izgalmas és szomorú kalandokat kell végigélnie, és vajon sikerrel szembeszállhat-e Bubuval, a kis huligánvezérrel? - ez ennek a nagyon izgalmas és nagyon elgondolkodtató regénynek legizgalmasabb kérdése.

Padisák Mihály - Játsszunk ​együtt!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Padisák Mihály - Ki ​tapsol nekem?
Az ​író így nyilatkozik a könyvéről: "Több évtizedes múltam során gyerekszínészek generációival dolgoztam együtt, ismerem mindennapjaikat, álmaikat, vágyaikat, küszködésüket, sikereiket és csalódásaikat. Kevés és gyakran felületes az, ami kiszivárog a kulisszák mögül. Ezért írtam meg hősnőm, TÜNCSI pályafutását. Hat esztendeig volt az ország legismertebb gyerekszínésze. Csilingelő hangját, bájos arcát televízióból, rádióból, filmekből mindenki kedvelte. Kedvessége, szerénysége elbűvölte mindazokat, akik ismerték őt. Ám Tüncsire karrierje csúcsán rátör életének 14. esztendeje, mely kezdi felnőtté érlelni az addig csak sikerekben fürdő gyermeket. Történetét ajánlom minden fiatalnak, akit rabul ejt a művészet varázsa."

Padisák Mihály - Éljen ​a száműzetés!
"A ​napsugarak betódultak az ablaktalan kamrába, megvilágították a bakon állá motort, rávetődtek a benzineskannára. A falhoz állítva ott álltak a szákok, s igen, ott volt a kis szigony mellett a hét nagy, szakállas Neptun-szigony is. A nagy halra, a cápára való halászszerszám. Mirella és Kanóc néma csöndben álltak az ajtó előtt, szinte áhítattal. Mellük gyorsabban kezdett fel-alá emelkedni, szívük erősebben dobogott, s érezték, hogy mostantól kezdve minden lépésüket, minden cselekedetüket a legalaposabban meg kell fontolniuk. A gyerekek megborzongtak. Azután egy pillantás a tengerre, amely kéken hívogatott, a néptelen kikötőre, ahol csónaktársaival együtt ringott a Kornat, s felengedett a pillanatnyi feszültség. Szinte egyszerre mozdultak s lépték át a kamra küszöbét."

Kollekciók