Ajax-loader

Antony Beevor könyvei a rukkolán


Antony Beevor - Arnhem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antony Beevor - Christmas ​at Stalingrad
Antony ​Beevor's _Stalingrad,_ published by Penguin in 1998, was a worldwide bestseller, telling one of the most harrowing stories of the Second World War and reminding everybody of the power of narrative history in the hands of an expert story-teller. In _Christmas at Stalingrad,_ Beevor takes us back to December 1942, when the German 6th Army was surrounded by the Russians and facing annihilation. Only thoughts of Christmas kept the soldiers' hopes alive.

Antony Beevor - La ​guerra civil española
Desde ​la muerte del general Franco se han publicado muchos estudios sobre aspectos parciales de la guerra civil española, pero ninguna gran síntesis general que pudiera reemplazar a las obras que un día fueron famosas y que hoy, ante el considerable avance realizado por las investigaciones históricas, están desfasadas. El primer mérito de este nuevo libro de Antony Beevor es, precisamente, el de basarse en un serio esfuerzo de documentación que recoge hasta los resultados más recientes de las investigaciones realizadas en España, y fuera de ella, en las últimas décadas, a lo que añade además una serie de informaciones procedentes de documentación hasta ahora desconocida de los archivos soviéticos y alemanes, como las que proceden del diario de guerra privado del coronel Von Richthofen. Es cierto que el de la guerra civil española es un campo en que, como dice el propio autor, «todavía nos rondan los fantasmas de las batallas de propaganda que se libraron hace setenta años», y que nadie escapa a sus efectos. Pero, al margen de representar su propia toma de posición en unos debates que dividen todavía hoy a la sociedad española, este libro va a convertirse, por sus aportaciones, en una obra de referencia indispensable para el conocimiento de nuestra guerra civil.

Antony Beevor - El ​día D
Antony ​Beevor ha escrito una obra total sobre la experiencia de la guerra: los preparativos de la invasión de Normandía por las¡ fuerzas aliadas, la disciplinada resistencia de los soldados alemanes, el enfrentamiento, terrible, en las cabezas de playa, el penoso avance en territorio francés con batallas tan fieras como las que se libraban en el frente oriental, el calvario de los civiles franceses masacrados por ambos bandos, las miserables disensiones entre los jefes militares, o la visión, casi insoportable, de la exacción más terrible de la guerra: los heridos, los desnudos y los muertos.

Antony Beevor - The ​Second World War
A ​magisterial, single-volume history of the greatest conflict the world has ever known by our foremost military historian. The Second World War began in August 1939 on the edge of Manchuria and ended there exactly six years later with the Soviet invasion of northern China. The war in Europe appeared completely divorced from the war in the Pacific and China, and yet events on opposite sides of the world had profound effects. Using the most up-to-date scholarship and research, and writing with clarity and compassion, Beevor assembles the whole picture in a gripping narrative that extends from the North Atlantic to the South Pacific, from the snowbound steppe to the North African Desert, to the Burmese jungle, SS Einsatzgruppen in the borderlands, Gulag prisoners drafted into punishment battalions, and to the unspeakable cruelties of the Sino-Japanese War. Moral choice forms the basis of all human drama, and no other period in history has presented greater dilemmas both for leaders and ordinary people, nor offered such examples of individual and mass tragedy, the corruption of power politics, ideological hypocrisy, the egomania of commanders, betrayal, perversity, self-sacrifice, unbelievable sadism and unpredictable kindness. Although filling the broadest canvas on a heroic scale, Beevor's THE SECOND WORLD WAR never loses sight of the fate of the ordinary soldiers and civilians whose lives were crushed by the titanic forces unleashed in this, the most terrible war in history. A beautifully produced hardback edition with embossed jacket, 53 black and white photographs and 25 maps.

Antony Beevor - Berlin, ​1945 - Az összeomlás
A ​VÖRÖS HADSEREGNEK volt miért bosszúra készülnie, amikor katonái 1945 januárjában elérték a birodalom határait. A politikai tisztek a hátországban megállás nélkül sulykolták a Wehrmacht és az SS kegyetlenkedéseiről szóló híreket. Az eredmény önmagáért beszélt, a szovjet katonák tűzzel-vassal irtották az ellenséget: harckocsival hajtottak a menekültekből álló menetoszlopokba, tömegesen erőszakolták meg a német nőket, fosztogattak és pusztítottak. A félőrült Führer bunkerében esztelen parancsokat osztogatott. Uralma végén, mintegy a végzetét beteljesítő istenek alkonyaként, még látni akarta a birodalom fővárosá­nak pusztulását. Mindeközben Sztálin összes katonája életét kész volt kockára tenni azért, hogy még az amerikaiak megérkezése előtt elfoglalhassa Berlint. Az orosz levéltárakból napjainkban előkerült archív anyagokból most először derül ki egyértel­műen, hogy a szovjet vezetőnek különösen jó oka volt a sietségre. A szovjet, német, amerikai, brit, francia és svéd archívumokból származó megdöbbentő bizonyítékokat felhasználva Antony Beevor rekonstruálja a Harmadik Birodalom végső bukását átélni kényszerült milliók mindennapjait. A _Berlin, 1945 – Az összeomlás_ egyszerre a büszkeség, az emberi butaság, a fanatizmus, a bosszú és a kegyetlenség rettenetes története, és a hihetetlen kitartás, az önfeláldozás és a minden retteneten felülkerekedő élni akarás emlékműve.

Antony Beevor - Stalingrad
In ​October 1942, a panzer officer wrote 'Stalingrad is no longer a town...Animals flee this hell; the hardest stones cannot bear it for long; only men endure'. The battle for Stalingrad became the focus of Hitler and Stalin's determination to win the gruesome, vicious war on the eastern front. The citizens of Stalingrad endured unimaginable hardship; the battle, with fierce hand-to-hand fighting in each room of each building, was brutally destructive to both armies. But the eventual victory of the Red Army, and the failure of Hitler's Operation Barbarossa, was the first defeat of Hitler's territorial ambitions in Europe, and the start of his decline. An extraordinary story of tactical genius, civilian bravery, obsession, carnage and the nature of war itself, Stalingrad will act as a testament to the vital role of the soviet war effort.

Antony Beevor - The ​Battle for Spain
The ​Spanish Civil War, one of the most passionately debated conflicts of modern times, was seen as the opening round of World War II, with Nazi, Fascist and Soviet intervention. Antony Beevor's account of the war was immediately hailed in Spain and has now become an international bestseller.

Antony Beevor - Arnhem
1944. ​szeptember 17-én Kurt Student tábornok, a náci Németország ejtőernyős erőinek megalapítója repülőgépmotorok egyre erősödő moraját hallotta. Kiment az erkélyére, és Dél-Hollandia lapos tája fölött Dakotákból és vitorlázó repülőgépekből álló hatalmas légi armadát pillantott meg, amely a brit 1. légideszant-hadosztályt és az amerikai 101., illetve 82. légideszant-hadosztályt szállította. Irigykedve nézett fel a valaha látott legnagyobb ejtőernyős erő felvonulására. A Market Garden hadművelet az Alsó-Rajnához vezető hidak elfoglalásával akart véget vetni a háborúnak. Merész elképzelés volt, az amerikaiak egyenesen túl merésznek tartották Montgomery tábornagy számára. A kudarcért azonban borzalmas árat kellett fizetni, elsősorban a hollandoknak, akik mindent kockára tettek, hogy segítsenek. A német megtorlás könyörtelen volt és egészen a háború végéig tartott. A britek rajongása a hősies kudarcért a mítoszok ködébe burkolta Arnhem történetét, nem mintha a Montgomery és „Boy” Browning tábornok által kierőszakolt, kezdettől fogva bukásra ítélt terv egy pillanatig is a győzelem reményével kecsegetett volna. Antony Beevor számos, eddig nem vizsgált és újonnan felfedezett holland, brit, amerikai, lengyel és német levéltári forrás alapján rekonstruálta ennek az epikus összecsapásnak a szörnyű valóságát. Mégis, a szerző utánozhatatlan, magával ragadó stílusában megírt könyve sokkal többről szól, mint egyetlen drámai csatáról: magának a háborúnak a természetére világít rá.

Antony Beevor - Stalingrado
En ​Stalingrado se libró la batalla más decisiva de la Segunda Guerra Mundial, Su historia ha sido contada muchas veces, pero nunca cama en este libro de Antony Beevor, que ha sida elogiado por especialistas como Orlando Figes y Robert Conquest, y que se ha convertido en un bestseller internacional. Beevor ha Ilevado a cabo una investigación minuciosa en los archivos rusos y alemanes, sacando de ellos cartas de soldados y testimonios hasta ahora desconocidos, y ha interrogado a supervivientes de los dos bandos, para reconstruir la experiencia vívida de una inmensa tragedia. Ello le ha permitido construir un relato del que Dirk Bogarde dijo que era 4 un magnífico tapiz de invierno, que se lee como una novela, más que como el soberbio libro de historia que realmente es" y que ha Ilevado a Vitali Vitaliev a calificarlo como «un drama épico con el aliento de Guerra y paz

Antony Beevor - Olga ​Csehova a szovjet kém
E ​kötetben egy család hihetetlen történetével ismerkedhetünk meg. Egy családéval, mely túlélte az orosz forradalmat, Hitler hatalomra kerülését, a sztálini terror időszakát, valamint a nácik Szovjetúnió elleni támadását. Számos szóbeszéd keringett Olga Csehováról, Anton Csehov unokahúgáról. A lány hazáját hátrahagyva Németországba utazott, ahol - immár a nácik által is kedvelt filmsztárként - titkoban a szovjet hírszerzésnek dolgozott. Moszkvát 1920-ban elhagyva zsebében egyetlen gyémántgyűrűt kicsempészve , mindenáron el akarta kerülni az éhezést és a megaláztatásokat...

Antony Beevor - D-Day
The ​Normandy Landings that took place on D-Day involved by far the largest invasion fleet ever known. The scale of the undertaking was simply awesome. What followed them was some of the most cunning and ferocious fighting of the war, at times as savage as anything seen on the Eastern Front. As casualties mounted, so too did the tensions between the principal commanders on both sides. Meanwhile, French civilians caught in the middle of these battlefields or under Allied bombing endured terrible suffering. Even the joys of Liberation had their darker side. Antony Beevor's gripping narrative conveys the true experience of war.

Antony Beevor - Sztálingrád
A ​KLASSZIKUS NEMZETKÖZI BESTSELLER A II. VILÁGHÁBORÚ FORDULÓPONTJÁRÓL Antony Beevor világsikerű, nagy ívű összefoglaló munkája a II. világháború egyik legnagyobb fordulópontjáról a szerző kiterjedt német és orosz levéltári kutatásainak köszönhetően egyszerre tárja olvasói elé a történelmi tényeket, és azt, ahogyan a történelmet a szereplői – a legfelsőbb német és orosz vezérkaron át a hódítókból bekerített éhezőkké váló, vagy éppen a mai szemmel már elképzelhetetlennek tűnő nehézségek ellenére kitartó katonák és a minden háború legtöbb szenvedését viselő civilek – megélték. Beevor egy kalandregény izgalmával és feszültségével kelti életre fantasztikus ismeretanyagát. „Sztálingrád nemcsak a II. világháborús szovjet hősiesség nagyszerű jelképeként fontos, hanem a háború lélektani fordulópontjaként is. (A geopolitikai fordulópont korábban, 1941 decemberében következett be, amikor Hitler erőit visszavetették Moszkva alól és Amerika belépett a háborúba.) Paulus fegyverletételének a híre bejárta az egész világot, meggyőzve a népeket arról, hogy a nácik soha nem diadalmaskodhatnak. És hirtelen a németeknek is szembe kellett nézniük a jövőjükkel: a háború azzal fog véget érni, hogy a Vörös Hadsereg elfoglalja Berlint. És mindmáig látható a Reichstag falán meghagyott cirill betűs graffiti: _Sztálingrád–Berlin_.”

Antony Beevor - A ​D-nap
A ​D-nap még Sztálint is csodálattal töltötte el. "Az egész háború folyamán nem került sor ehhez hasonló vállalkozásra" - írta Churchillnek. Akik részt vettek a La Manche túlsó partjáról indított invázióban, legyenek katonák, tengerészek vagy repülősök, sohasem fogják elfelejteni a látványt. Természetesen a német védők sem, akiket csak az utolsó pillanatban riadóztattak a normandiai partokon. Ez volt a valaha összegyűjtött legnagyobb inváziós flotta. A vállalkozás nagysága és az aprólékos tervezés példa nélkül álló volt, és bár a hídfőállásokat a tervek szerint sikerült elfoglalni, hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a csata következő fázisa sokkal nehezebb lesz, mint azt bárki gondolta volna. Normandia vastag sövényei a védőknek kedveztek, és a németek, különösen a Waffen-SS hadosztályok ravaszul és kétségbeesett vadsággal küzdöttek. Ahogy egyre mélyebben hatoltak a szárazföld belsejébe, a brit, kanadai és amerikai erők olyan harcokba keveredtek, melyek ádázságukban gyakran felvették a versenyt a keleti fronton vívott ütközetekkel. A veszteségek egyre nőttek, akárcsak a feszültség mindkét oldal parancsnokai között. A harcmezők között vagy a szövetségesek bombázásaiban csapdába esett francia civilek elmondhatatlan gyötrelmeken mentek keresztül. Még a felszabadulás örömének is megvolt az árnyas oldala. A Franciaország északi részén vívott csata nem csak egy generációt jelölt meg, hanem az egész háború utáni világot, és nagymértékben befolyásolta az Amerika és Európa közötti kapcsolatokat. A _D-nap_ eddig mellőzött, új dokumentumokat használ fel fél tucat ország több mint harminc archívumából, és így válik a normandiai csata eddigi legszemléletesebb, legalaposabb beszámolójává. Akárcsak a _Sztálingrád_ és a _Berlin, 1945 - Az összeomlás_ esetében, Antony Beevor magával ragadó narratívája hűen közvetíti a valódi háborús tapasztalatokat.

Antony Beevor - Kréta
Mintha ​forgatókönyvet lapoznánk, a szépírói vénával is megáldott történeti szakíró, Antony Beevor könyvének lapjairól életre kelnek a második világháború legendás ütközetének, Kréta németek általi elfoglalásának eseményei. Az angol szerző a túlélő brit résztvevők tanúvallomásait is felhasználva alapos kutatómunkát végzett. Az 1993-ban Runciman-díjjal elismert izgalmas, olvasmányos mű tulajdonképpen egy alig tíz napig tartó, hadtörténeti szempontból páratlan akciónak a részletező krónikája. Miután Görögország 1941 áprilisának végén elfogadta a németek fegyverszüneti feltételeit, az országban állomásozó szövetséges erők (britek, ausztrálok, új-zélandiak) Kréta szigetére menekültek. A sziget elfoglalását maga Hitler is különösen fontosnak tartotta, ezért a Luftwaffe megkezdte Kréta három hétig tartó pusztító bombázását, majd május 20-án kezdetét vette a világtörténelem addigi legnagyobb szabású légideszant hadművelete. Az elit ejtőernyős zászlóaljat, a zöld ördögöket elképesztő ötlettel nagy méretű vitorlázó gépek szállították a helyszínre. A hangtalanul leereszkedő csapatrészek - bár iszonyú veszteségek árán - meglepték a többször is rossz megoldást választó védőket. A mintegy 10 000 ejtőernyőst számláló rohamosztagosok június 1-jére elfoglalták a szigetet. Az invázió aránytalanul nagy veszteségei miatt a németek a háború további szakaszában nem véletlenül nem alkalmazták többé ezt a bevetési módot. Az egy blokkban elhelyezett fekete-fehér fotók és térképvázlatok szemléletes képet nyújtanak a hadműveletekről. A függelékben tájékoztatást kapunk a titkos szervezetekről, a brit és német hadrend részleteiről, a szigetre küldött rádiótáviratokról és a görög politikai szervezetekről. Ezenfelül jegyzetek, forrás- és irodalomjegyzék, név- és tárgymutató segíti a további tájékozódást.

Antony Beevor - The ​Mystery of Olga Chekhova
In ​his latest work, Antony Beevor--bestselling author of Stalingrad and The Battle of Arnhem and one of our most respected historians of World War II--brings us the true, little-known story of a family torn apart by revolution and war. Olga Chekhova, a stunning Russian beauty, was the niece of playwright Anton Chekhov and a famous Nazi-era film actress who was closely associated with Hitler. After fleeing Bolshevik Moscow for Berlin in 1920, she was recruited by her composer brother Lev to become a Soviet spy--a career she spent her entire postwar life denying. The riveting story of how Olga and her family survived the Russian Revolution, the rise of Hitler, the Stalinist Terror, and the Second World War becomes, in Beevor's hands, a breathtaking tale of survival in a merciless age.

Antony Beevor - A ​spanyol polgárháború
Guernicával, ​a Condor-légióval, Hemingwayjel, Orwell-lel, a Nemzetközi Brigádokkal, Federico García Lorca halálával a spanyol polgárháború a XX. századi történelmi mitológia része lett, s ezért is igaz, amit Beevor, a kiváló angol történész könyve bevezetőjében ír: "A spanyol polgárháborúnál meggyőzőbben semmi sem bizonyítja, hogy a történelmi tárgyú vitákban nem lehetséges megfellebbezhetetlen ítéletalkotás." S bár tudatában van annak, hogy ő sem lehet kivétel (azaz nem tud tökéletesen előítélet-mentesen közelíteni a témához), könyve mégis kiváló példája annak, hogyan lehet egy roppant összetett történelmi eseményt minden oldalról megvizsgálni. Beevor, miközben - főként a polgárháború katonai-hadászati vonatkozásaira és legnagyobb csatáira koncentrálva - világos és áttekinthető eseménytörténetet ad, elsősorban a spanyol polgárháború különféle sematikus ábrázolásai ellen hadakozik. A konfliktusban részt vevő valamennyi erő gyökereit, társadalmi beágyazottságát, politikáját, propagandáját elemzi, eloszlatva mind a jobb-, mind a baloldali mítoszokat, s bemutatva mindkét oldal kegyetlenségeit. Spanyolország 1936 és 1939 között bizonyos értelemben a második világháború első nagy hadszínterét jelentette - főként a németek, olaszok és szovjetek számára olyan kísérleti terepet, ahol új fegyvereiket és katonai doktrínáikat kipróbálhatták, s ahol már olyan atrocitások zajlottak, amelyek előrevetítették a második világháború borzalmait. E jelentősége ellenére magyarul még nem jelent meg objektivitásra törekvő, kiegyensúlyozott munka a spanyol polgárháborúról: e hiány pótlásához járulhat hozzá Antony Beevor könyve.

Antony Beevor - A ​második világháború
A ​II. világháború 1939 augusztusában kezdődött Mandzsúria peremén, és hat évvel később, Észak-Kína szovjet inváziójával ugyanott is ért véget. Az európai háború látszólag teljesen külön zajlott a csendes-óceánitól és kínaitól, a világ két felén történő események mégis kihatottak egymásra. A történelem legnagyobb katasztrófája globális hatásaival sokkal jobban uralta a későbbi generációk életét és világnézetét, mint bármelyik másik konfliktus. Antony Beevor a _Sztálingrád, Berlin_ és _D-nap_ című nemzetközi bestsellerekben már megszokott lendülettel, teljesen újszerű módon vizsgálja meg az esemény különböző aspektusait. A legfrissebb kutatásokat és tanulmányokat felhasználva, érthetően és nagy beleérzéssel rakja össze a képet, lenyűgöző narratívával jeleníti meg az eseményeket az Atlanti-óceán északi felétől a Csendes-óceán déli részéig, a hó borította sztyeppéket, Észak-Afrika homoksivatagait, a burmai dzsungelt, a határvidéken tevékenykedő SS-_Einsatzgruppékat_, a büntetőzászlóaljakba besorozott Gulag-foglyokat, a kínai-japán háború elmondhatatlan borzalmait. Minden emberi dráma alapja a morális választás, és a történelem egyetlen másik periódusa sem állította nagyobb dilemma elé a vezetőket és az átlagembereket, nem mutatott ilyen példákat egyéni és tömeges tragédiákra, a hatalmi politika korrupciójára, ideológiai képmutatásra, a parancsnokok egoizmusára, árulásra, perverzióra, önfeláldozásra, elképzelhetetlen szadizmusra és példa nélkül álló törődésre. Bár epikus méretekben vázolja fel a történéseket, Beevor könyve egy pillanatra sem téveszti szem elől azoknak az átlagos katonáknak és polgároknak a sorsát, akiknek az életét eltiporta a történelem legborzalmasabb háborújában szabadjára engedett titáni erő.

Antony Beevor - Berlin: ​The Downfall 1945
The ​Red Army had much to avenge when it finally reached the frontiers of the Reich in January 1945. Political instructors rammed home the message of Wehrmacht and SS brutality. The result was the most terrifying example of fire and sword ever known, with tanks crushing refugee columns under their tracks, mass rape, pillage and destruction. Hundreds of thousands of women and children froze to death or were massacred because Nazi Party chiefs, refusing to face defeat, had forbidden the evacuation of civilians. Over seven million fled westwards from the terror of the Red Army. Antony Beevor reconstructs the experiences of those millions caught up in the nightmare of the Third Reich's final collapse, telling a terrible story of pride, stupidity, fanatacism, revenge and savagery, but also one of astonishing endurance, self-sacrifice and survival against all odds.

Antony Beevor - Ardennek ​1944
1944. ​december 16-án Hitler az Ardennek hóborította erdői és szurdokai közt belevágott „utolsó játszmájába”. Úgy vélte, éket verhet a szövetségesek közé, ha eljut Antwerpenig, és a háborúból való kilépésre kényszeríti a kanadaiakat és a briteket. Bár tábornokai kételkedtek a sikerben, a fiatalabb tisztek és altisztek kétségbeesetten szerették volna hinni, hogy otthonukat és családjukat megmenthetik a keletről közeledő, bosszúszomjas Vörös Hadseregtől. Sokan lelkesedéssel fogadták a lehetőséget a visszavágásra. A több mint egymillió ember részvételével zajló ardenneki offenzíva a nyugat-európai háború legnagyobb ütközetévé vált. A meglepett szövetségesek két páncéloshadsereggel találták szemben magukat. A belga civilek elhagyták otthonaikat, joggal tartva a németek bosszújától. A pánik még Párizst is elérte. Sok amerikai katona elmenekült vagy megadta magát, mások azonban hősiesen helytálltak, hullámtörőt alkottak, amely lelassította a németek előrenyomulását. A kegyetlen téli körülmények és a csata kíméletlensége a keleti frontéhoz volt mérhető. És a Waffen-SS mészárlásai után még az amerikai tábornokok is jóváhagyták a magukat megadó németek lelövését. Az ardenneki csata volt az az ütközet, amely végül megroppantotta a Wehrmacht gerincét.

Kollekciók