Ajax-loader

Irwin Shaw könyvei a rukkolán


Irwin Shaw - Fönn ​a csúcson
Irwin ​Shaw a szórakoztató irodalom nagymestere, számos világhírű regény (Gazdag ember, szegény ember, Oroszlánkölykök, Pap, katona, kondás) szerzője. 1979-ben írt regényének, a Fönn a csúcson-nak főszereplője, Michael Storrs agyondédelgetett gyerekként kezdi pályafutását, s felcseperedvén ezt azzal kompenzálja, hogy keresi az életveszélyt - ami veszedelmes sportot valaha kitaláltak (ejtőernyős ugrást, sárkányrepülést, síelést, szörfözést), azzal ő mind megpróbálkozik. Vakmerősége futtatja zátonyra a házasságát is, pedig csak hosszas keresgélés után találta meg végre az igazit. Felesége szemtanúja egy négyes ugrásnak, amelybe ketten belehalnak, s könyörög hogy Michael hagyjon fel az élete kockáztatásával, mert ő nyugodt életet, gyereket akar. Amikor minden szó hiábavalónak bizonyul, otthagyja a férfit. Michaelnek egyéb gondjai is támadnak. Noha sikeres üzletember, a New York-i világot kibírhatatlannak tartja, végül csapot-papot otthagyva Vermontba, egy kis sífaluba menekül, és felcsap síoktatónak. A sorsot azonban itt is óriási igyekezettel hívja ki maga ellen, mígnem új szeretője, a gyönyörű szállodásné egy szép napon kis híján agyonlövi. A fordulatos, izgalmas, gyönyörű helyszínekben bővelkedő regény világszerte sikert aratott.

Vegyesp%c3%a1ros
elérhető
3

Irwin Shaw - Vegyespáros
Paul ​és Dora Amerikában élnek. Szeretik a nyugalmat, a szépséget és a művészetet. Paul önkéntesnek jelentkezik a frontra, hogy ezt a világot védje. Egy tizenhárom éves kisfiú elkeseredett harcot vív apja szeretetéért és elismeréséért. Mindhiába... Németországban az ellenállás álruhás papja, a Gestapo börtönében meggyóntatja félholt, halálra ítélet barátját. Hétköznapi emberek, hétköznapi gondolatai keverednek a II. világháború fenyegető közelségével, rémségeivel. A kedves olvasó meghatóan egyszerű novellákat tart a kezében. A könyv a háborút nem a hadvezérek, a háborúból üzletet csinálók, politikusok szempontjából mutatja be, hanem azokéból, akik talán a legjobban átélik ezt a rémséget: A kisemberekéből.

Irwin Shaw - Pap, ​katona, kondás
A ​Pap, katona, kondás ott folytatja a Jordache család történetét, ahol az előző könyvben abbamaradt: a három testvér boldog egymásra találását a francia Riviérán tragikus fordulat szakítja félbe -a kisebbik fiút, a zaklatott évek után végre révbe érkező Thomast meggyilkolják. Innen kísérhetjük nyomon két testvére további sorsát. Rudolph gazdag és tekintélyes ember lesz, csak éppen nemigen tud mit kezdeni az életével, jobb híján családtagjait igyekszik tapintatosan támogatni. Gretchen viszont magára talál: elkészíti élete első filmjét, boldog szerelembe esik, és filmjének cannes-i bemutatója alkalmával rég látott fiával is közel kerülnek egymáshoz. Gretchen filmje a harmadik Jordache nemzedék másik tagjának a meggyilkolt Thomas fiának életébe is beleszól: ő játssza ugyanis a film férfi főszerepét. Ez a két fiú, Billy és Wesley a könyv tulajdonképpeni hősei. Billy ugyan a legkevésbé sem hősies: meglehetősen cinizmussal szemléli a világot, passzívan sodródik az eseményekkel - végül is életveszélyes kalandokba. Wesley későn megtalált és hamar elvesztett apjának bűvöletében él, az ő múltját nyomozza hajdani ismerősei közt, majd eltökéli hogy bosszút áll a gyilkosán. A szálak megint a francai Riviérán futnak össze, de a tragikus végkifejlet - nem kevés izgalom után - ezúttal elmarad.

Irwin Shaw - A ​nyár hangjai
Emlékképek, ​suttogó hangok kísérik a sikeres, középkorú amerikai üzletembert, Benjamin Fedorovot magányos tengerparti sétáján. A hangok a múltból szólítják: gyerekkorából, amikor a nyári táborban először ismerkedik meg a pénz és a hatalom másokat tönkretevő erejével, kamaszkorából, amikor vágyódni kezd a gazdagok és a hatalmasok közé, akik fájdalmasan megalázták őt és a családját. Másféle hangok is szólnak: a világháborúé például, ahol az orosz zsidó szülők fia Benjamin Fedororv, amerikai katonaként néz szembe a halállal. Felidéződnek a szerelem hangjai, suttogások, sikolyok, remények, vágyak. Hűség és árulás, születés és halál, mind együtt kavarog ezen a nyári délutánon. Az utolsó hangok útban hazafelé mégis a remény hangjai. Otthon várják, és minden szörnyűség ellenére ha a gyerekeire pillant, - mint a saját apjának valaha - öröm és szeretet költözik a szívébe.

Irwin Shaw - Óhatatlan ​veszteségek
Roger ​Damon irodalmi ügynök New Yorkban. Hosszú évek után újonnan felfedezett szerzőjével, egy középkorú háziasszonnyal hatalmas sikert ér el; a hölgy hónapokig szerepel a bestsellerlistákon. Ez a siker anyagilag is kitűnő helyzetbe juttatja Damont. Különben az ügynök boldog házasságban él második feleségével, és bár elmúlt már hatvan éves, más nők is akadnak még az életében, hiszen vonzó férfi. Ezt a már-már idillinek számító életet egy nap egy hajnali telefonhívás zavarja meg. Az álomból ébredő Damon legnagyobb meglepetésére egy bizonyos Zalovsky jelentkezik: " - Mint mindenki, én is olvastam az újságot. És annak alapján, amit önről írnak, úgy vélem, maga az a fajta kedves férfiú, aki szereti megosztani másokkal a szerencséjét, hogy úgy mondjam, szereti szétosztogatni. - Hajnali három múlt, mi az ördögöt képzel...? ...Hagyja abba, uram... hagyjon aludni! - Aludni még ráér. Roger, maga rossz fiú volt, és ez valahogy jóvá kell tennie... - Micsoda? - Damon zavartan rázta a fejét, maga sem tudta, ébren van-e vagy álmodik. - Mi a fenéről beszél? - Tudja maga nagyon jól, hogy miről beszélek, Roger - a hang most fenyegetővé vált. - Zalovsky vagyok, Chicagóból. - Nem ismerek semmiféle Zalovskyt. És évek óta nem jártam Chicagóban... Hogy képzeli, hogy felhív az éjszaka kellős közepén? Le fogom tenni a kagylót... - Nem ajánlanám, Roger - mondta a férfi. - Beszélnem kell magával...". Damon természetesen nem áll kötélnek, de ez a telefon és a későbbiek teljesen kizökkentik eddigi nyugalmából...

Irwin Shaw - Ronald Searle - Párizs! ​Párizs!
Irwin ​Shaw, a kitűnő amerikai író és Ronald Searle képzőművész neve egymás mellett áll e könyv címe fölött: a könyv formájának ötlete közös barátjuktól származott, s az ötlet megvalósításának folyamatában jutottak arra az elhatározásra, hogy az író is, a rajzoló is külön-külön, egymástól függetlenül lát hozzá a feladatához, és közvetlenül nem működnek együtt. így készült ez a könyv, amelyben az olvasó Párizs képét kapja — kettős tükörben. Shaw Párizsa alapos és sokoldalú információt nyújt, Searle Párizsa a karikatúra torzító módszerével kinagyítja a gyengeségeket. Shaw Párizsa impresszionista „képek" sorában vonultatja fel a város utcáit és lakóit, üzleteit és vendéglőit, ételeit és szenvedélyeit, Searle Párizsa társadalmi és politikai fonákságokról „beszél" — rajzban. Shaw Párizsa sehol máshol át nem élhető élmények sorozatának megírásával teszi olvasóját is kicsit „Párizs-lakóvá", Searle Párizsa mindennek önállóan megélt képi mását nyújtja. A könyv műfaja szabálytalan útirajz és szabálytalan városmonográfia; az útirajzot is, a városleírást is időről időre esszéisztikus és novellisztikus leírások szakítják meg. E betétek — amelyek hol nagyon mulatságosak, hol súlyos társadalmi mondandókat hordoznak — sohasem kerekednek az alapvető Párizs-élmény fölé: a könyv konkrét és mégis lírai képet fest Párizs három időszakáról.

Irwin Shaw - Ronald Searle - Paris! ​Paris!
Irwin ​Shaw first saw Paris in the crossfire of the liberation and later, on the offer of an apartment, stayed around for 25 years. "Had Garbo asked you to dinner when you were young," he once told an interviewer, "wouldn't you have gone?" That bon mot is one of the many in this collection of assiduously evocative pieces, most of them produced for Holiday or some other magazine. Shaw as a G.I. jotting down a Parisian Jew's message to his sister in Brooklyn ("tell her I'm alive") is good liberation lore, and Shaw conjuring up an imaginary, perfect American girl to squire around Paris is a device for stringing together bits of information and miscellaneous observations ("The white dome of the Sacre-Coeur speaks of nineteenth-century religion on the heights of Montmartre"). Still more tell of the miseries of a Parisian winter, the attractions of Shaw's old street and its environs - where, as your visiting cousin might have written, the cafe is "the best place to get the feel of the neighborhood." In short Shaw, with his storytelling skill, is a fine hand at description, and what he chooses to report - au courant, Malraux's cleaning of famous facades - is imaginative and fascinating. Working independently, cartoonist Searle gives his Parisians a frazzled, slightly oafish look.

Irwin Shaw - The ​Young Lions
The ​Young Lions is a vivid and classic novel that portrays the experiences of ordinary soldiers fighting World War II. Told from the points of view of a perceptive young Nazi, a jaded American film producer, and a shy Jewish boy just married to the love of his life, Shaw conveys, as no other novelist has since, the scope, confusion, and complexity of war.

Irwin Shaw - Visszavonulás
A ​második világháború már négy éve dúl Franciaországban is. A szövetséges amerikai katonák visszavonulásra kényszerítik a német hadsereget. Egy poros francia kisvárosban, Madeleine-ben a hadsereg megáll pihenni. A vezető őrnagy, aki már tudja, hogy elvesztették a háborút, betér egy kávéházba. A kávéház teraszán szóba elegyedik egy francia férfival, és megpróbálja igazolni önmagát, hogy nem felelős a háború rémtetteiért, de ekkor még nem tudja, hogy Segal egy zsidó, akinek kiirtották a családját... Irwin Shaw ezen novelláskötetében is, főszereplőnek a második világháborút teszi meg. Meglepő fordulatokkal meséli el a rémségeket átélt szerencsétlen emberek történeteit, az erkölcs, a pénz és a háború oldaláról.

Irwin Shaw - Egy ​amerikai Rómában
Jack ​Andrus, a tekintélyes diplomata saját maga számára is váratlanul visszacsöppen régi énjébe: egy rendező barátja felkérte, hogy egy film erejéig térjen vissza a színészethez, eredeti "szakmájához". Az egykor vágyott, csillogó világ azonban ennyi év után már kisszerűnek és szánalmasnak tűnik, kiégett, hivalkodó, üres lelkű és hibbant agyú férfiak és nők veszik körül, akik folyvást szerepet játszanak, hol szórakoztatóan, hol nevetséges módon.

Irwin Shaw - Isten ​hozta városunkban
A ​kedves olvasó meghatóan egyszerű novellákat tart a kezében. A főszereplők hétköznapi emberek., akiken egyre inkább úrrá lesznek a II. világháború fenyegető rémségei. A háború átértékeli az erkölcsi normákat. Egy táncosnő, aki vallásos családban nevelkedett, a mindennapi megélhetéséért kénytelen olyan szerepeket elvállalni, amely az erkölcstelenség határát súrolja. Mitchell katona, szabadsága alatt megismerkedik egy szép újságírónővel. A lányt meghatja a fiú kedvessége, és elmeséli kínkeserves menekülését a náci Németországból. Az író meglepő fordulatokkal meséli el az egyszerű polgárok hétköznapjait, az erkölcs, a pénz és a háború oldaláról.

Irwin Shaw - Sebesülten
Irwin ​Shaw élethűen ábrázolja a II. világháború kegyetlenségét, mely nem kímélte az egyszerű, hétköznapi embereket, és a csatában harcoló bátor katonákat. Történetei felszínén megtalálhatjuk az erkölcs, a szerelem, és a pénz hatalmát, a mélyén a háborút és hatását az emberi sorsokra. Irwin Shaw lebilincselő novellái világszerte nagy sikereket értek el.

Irwin Shaw - Robert Capa - Izraeli ​riportok
Az ​Izraeli riportok Irwin Shaw és Robert Capa közös munkája, akik 1949-ben találkoztak Izraelben, és együtt utazták be az országot. Nem a hagyományos író-fotós felállásban dolgoztak, egymástól függetlenül igyekeztek érzékeltetni az ősi szent föld újjászületésével felmerülő ígéreteket és nehézségeket. Munkájuk végére érve csodálkozva tapasztalták, hogy más-más műfajban készített anyagaik meglepő módon kiegészítik egymást. Könyvük a modern újságírás lenyűgöző példája – tömör, személyes hangvételű, őszinte, egyszersmind mélyen az események felszíne alá hatol. A viharos gyorsasággal változó események közepette Izrael problémáinak természetét és népének ethoszát igyekszik megragadni, akár Jeruzsálemről, Tel-Aviv modern metropolisáról vagy a hatalmas, megművelendő térségekről tudósít.

Irwin Shaw - A ​háború árnyékában
Peggy ​és Irene mindig arról álmodozott, hogy gazdag férjet találnak majd, és fényűzően élnek egész életükben. De Peggy egy amerikai férfihoz ment, Irene pedig egy némethez, akivel Berlinbe költöztek. Mikor kitör a II. világháború és Irene is Hitler befolyása alá kerül, a két testvér örökre meggyűlöli egymást. A háborúban pedig szinte mindent elveszítenek: férjüket, gyermekeiket, és nem marad más, csak a mérhetetlen fájdalom és gyász. Irene elindul vissza Amerikába.... Irwin Shaw élethűen ábrázolja a II. világháború kegyetlenségét, mely nem kímélte az egyszerű, hétköznapi embereket, és a csatában harcoló bátor katonákat. Történetei felszínén megtaláljuk az erkölcs, a szerelem és a pénz hatalmát, a mélyén a háborút és hatását az emberi sorsokra. Irwin Shaw lebilincselő novellái világszerte nagy sikereket értek el.

Irwin Shaw - Mixed ​Company
Irwin ​Shaw has long been recognized as one of the American masters of the short story. Of the thirty-seven stories in this collection, many have appeared in books no longer available; seven has never appeared in book form, and one ("The Green Nude") has never before been published. Included are the most memorable of Mr. Shaw's tales. Among them: "The girls in their summer dresses", "Act of Faith", "Sailor off the Breinen", and "Welcome to the City".

Irwin Shaw - Acceptable ​Losses
If ​a death threat came in the night, would you know who wanted to kill you?

Irwin Shaw - Gazdag ​ember, szegény ember
Irwin ​Shaw családregénye igazi sikerkönyv, mely egy szegény amerikai család életét mutatja be közvetlenül a második világháború utáni két évtizedben. Három főhőse van, a Jordache család gyermekei, akik egy New York melletti kisvárosban, egy szegényes pékműhely fölötti lakásból indulnak el a felnőtt életbe. A szülők - az első világháborúban megrokkant, Németországból emigrált pék és az amerikai árvaház felnőtt sérült lelkű anya - mindketten érzelemszegény, korlátolt emberek. Az örökös veszekedéstől és panaszkodástól visszhangzó ház egyetlen útravajója a gyermekek számára a pékműhelyben éjszakákon át verejtékező apa becsületességének sajátos törvénye és a megkínzott, egoista anya taszító magatartása. A testvérek jelleme is változatos képet mutat. Gretchen, a szép nagylány céltudatossága butasággal és erkölcsi lazasággal keveredik. Rudolph jó tanuló, mintagyerek, szívós, törekvő típus. A kisebbik fiú, Thomas nyers fizikai erejével, kötekedő, lázadó magatartásával tűnik ki. Egyetlen dolog köti össze őket: mindhárman ki akarnak szabadulni a kisvárosi pékség fullasztó családi légköréből...

Irwin Shaw - Ha ​meghal a szeretet
Egy ​jómódú amerikai polgári család széthullásának hihetetlenül izgalmas regénye. A főhős, Lucy lázadása a magabiztos, önmagát tévedhetetlennek tartó férje ellen - tönkreteszi, halálba kergeti a férfit és száműzetésre ítéli fiát, Tonyt. Az ő élete is boldogtalan, de sok szenvedés árán legalább megismeri, megtalálja önmagát és a végén talán újra rátalál fiára is. A sebek még mindig égnek mindkettőjükben, de lassan-lassan felülkerekedik bennük a szeretet: anya és fia hosszas szócsaták után végül is kibékülnek. A könyv a világhírű szerző megszokott színvonalán íródott meg: remek, pergő cselekménybonyolítás, érzelmek, romantika, fájdalmas bonyodalmak, s mindez sziporkázó stílusban...

Irwin Shaw - Amerikai ​história
Clement ​Archer, a jónevű rádiórendező egy nap poltikai döntésre kényszerül: engedelmes eszközként kiszolgálja-e a hatalmasságokat, megfossza-e munkájuktól alkotótársait, barátait vagy válassza a tisztességet, és harcoljon értük, akár a saját karrierje árán is? A döntés megszületik, Archer küzdeni kezd és csak lassan döbben rá, hogy a világ romlottabb, rosszabb mint hitte, azok árulják el, akikért vásárra vitte a bőrét. De tudja, hogy bár összetört az élete, a becsületét - ha szörnyű áron is - megőrizte.

Irwin Shaw - Temetők ​városa
Tizenhárom ​novellát tartalmaz a kötet, amelynek szerzőjét regényei tették népszerű íróvá, minőségben azonban rövidebb írásai sem maradnak alul. A közös bennük, hogy valamennyi New Yorkban játszódik és főhősei taxisok. Nem véletlen választás talán ezt, hiszen ahogy nap mint nap részt vesznek a város lüktető vérkeringésében, akaratlan tanúi lesznek a nagybetűs Élet apróbb-nagyobb eseményeinek, és persze ők sem maradnak ki az eseményekből SHAW, Irwin amerikai író. Egyetemi tanulmányait megszakítva jelentkezett a második világháborúban önkéntesnek. Katonai tapasztalatai ihlették később több regényét, többek között az Oroszlánkölykök (200014281) címűt, amely a világhírt meghozta számára. Pályája kezdetén rádiójátékokat, forgatókönyveket is írt. Legutóbb ismertetett műve:

Irwin Shaw - Mintaszerelem
A ​könyv borítója ne tévesszen meg senkit! A "Mintaszerelem" igazi kamasztörténet, a kamaszokra jellemző szélsőséges indulatokkal, melyeket Shaw brilliánsan jellemez. A történet meghökkentően kezdődik. Az iskola "egyik legszebb" lánya hevesen ostromolja a félénk és széplelkű fiút, miközben hazafele kíséri. A fiú eleinte udvariasan, később egyre kínosabban próbálja elhárítani a lány közeledését, végül futva menekül. Az egésznek szemtanúja a megunt, előző barát, aki nem hajlandó tudomásul vennni, hogy már megunt, és hogy már csak előző. Megfogadja, elégtételt vesz. És egymással szemben áll az erő és az eltökéltség. Melyik győz és ki marad felül, kiderül a novella végén.

Irwin Shaw - Suttogás ​a sötétben
Irwin ​Shaw ezen műve egy fiatal pár szerelmi történetétől a kémek titokzatos világáig vezeti el az olvasót.

Irwin Shaw - A ​jótevő
A ​harmonikus, szeretetteljes légkörben élő New York-i család legkisebb lánya, Caroline egy nap a Central Parkban segítségére siet egy sebesült férfinak. A gazdag idegen nem marad hálátlan: kapcsolatai révén a család bejut a felső tízezer fényes világába, megnyílik előtte az út az eddig csak álomnak hitt célok megvalósítása felé. De vajon valóban megvalósulnak az álmok? Vagy inkább a boldogtalanság, a széthullás vár a családra?

Irwin Shaw - New ​York-i éjszaka
A ​címadó novella szereplői: egy sikeresnek mondható, de elfásult forgatókönyvíró, egy másik író, aki éppen munkát keres, barátnője, ki szeretné élménydúsan leélni élete utolsó heteit, valamint egy New Yorkból visszatért táncosnő, aki éppen ráér. Az ötödik szereplő a Világháború, ami elől senki nem menekülhet. Együtt indulnak el dél felé egy kis kikapcsolódásra. A két nő a közös ismerősökről pletykál, a két férfi a saját gondolatával van elfoglalva. Koszos vendéglő, zsúfolt apartmanok. A felszínen egy unalmas, hétköznapi történet, a mélyben a háború és hatása az emberi sorsokra, Shaw lebilincselő stílusában.

Irwin Shaw - Az ​átjáró
Whitejack ​egy felderítőszázadban szolgált, légi fényképeket készített, így járt már Alaszkában és Brazíliában és az Államokban is, most pedig arra vár, hogy Indiába vigyék. A Mitchell-században szolgált s az egész századot egyszerre akarták átvezényelni, de ketten lezuhantak, megégtek a felszálláskor Natal mellett, miközben Whitejack gépe a reptér fölött körözött, arra várva, hogy csatlakozzanak hozzá. A század többi tagját Natalban tartották, így Whitejack gépét egyedül küldték tovább, át az óceánon Accarába...

Irwin Shaw - Oroszlánkölykök
Irwin ​Shaw nevét az Oroszlánkölykök című regénye nyomán ismerte meg a világ. A háborúban önkéntesként részt vett író három katona - egy német náci, egy amerikai értelmiségi és egy üldözött zsidó - párhuzamos élettörténetén keresztül mutatja be a szövetségesek nyugati hadműveleteit, az amerikai hadigépezet működését és a partraszállás drámaian izgalmas óráit.

Irwin Shaw - Rich ​Man, Poor Man
A ​novel of two brothers from the end of World War II to the 1960's. The story of Rudolph, Gretchen, and Thomas Jordache, children of an embittered German immigrant. Nurtured on traditional views of American success, each pursues the illusion of happiness in his own way, determined to achieve his "birthright.

Irwin Shaw - Pénz, ​szerelem, szépasszonyok
A ​szelíd lelkű, Biblia olvasó éjszakai portás a legváratlanabb módon hatalmas összegre tesz szert. Mivel tudja, hogy a pénz nem egészen tiszta, Európába megy és ezzel elkezdődik egy őrült körforgás: kis- és nagystílű csirkefogók, csábos nők, háborodott vagy mosolyogtató figurák kavalkádja, melyben mindent a régen vágyott gazdagság mámora mozgat...

Irwin Shaw - Hit ​a tengeren
Peter ​Gifford Lawrence hadnagy az S.S. Rascoe fedélzetén szolgált. A hajó már hat napja rendületlenül hasította a vizet Anglia partjai felé. Éppen a szokásos tüzérségi gyakorlatot tartotta amikor az egyik közlegény hirtelen összeesett. A vizsgálat kiderítette hogy csak a gyors műtéti beavatkozás mentheti meg a beteget. Lawrence kétségek között hánykolódik. Egy bajtárs élete a tét, de nincs orvos a hajón, a szárazföld még legalább hét nap... A legénység csak benne bízik. Vajon vállalkozik a műtétre? Irwin Shaw mély átérzéssel ábrázolja a háború viszontagságait megjárt katonák életét, a bajtársi összetartás a bizalom és a hit szemszögéből.

Irwin Shaw - Francia ​éjszakák
A ​negyvennyolc éves filmporducer, Jesse Craig sok mindent tudott már az életről. Lubickolt a sikerben, letaglózták a csalódások, barátok, gyönyörű nők jöttek és mentek el mindörökre. És mégis a magány kisérte végig, szomorúság, amely feloldhatatlanná vált. Aztán elment Cannes-ban,a fesztiválra, ahol felcsillant előtte az újrakezdés ígérete....

Kollekciók