Ajax-loader

Brandenstein Béla könyvei a rukkolán


Brandenstein Béla - Bölcseleti ​alapvetés
Böhm ​szubjektív idealizmusa és Pauler objektív idealizmusa után Brandenstein Béla ideálrealizmusnak nevezett rendszert alkotott. A rendszerét adó hatalmas ifjúkori művével, a Bölcseleti alapvetés eredeti német kiadásával (Grundlegung der Philosophie) már igen korán elismerést szerzett magának. Hosszú pályáján terjedelmes életművet hozott létre. Brandenstein szerint a bölcseleti megismerés lehetőségeire irányuló kérdések nem előzetesen, hanem csak a filozófiai vizsgálódások menetében tisztázhatók, a filozófia tételei saját tárgyuknak megfelelően kereshetők meg. Brandenstein alapvető módszerre a dolgok fenomenológiai megragadása, majd az ezek fennállását biztosító elvek reduktív-regresszív, visszakövetkeztető feltárása, amely bizonyos értelemben indukciót és dedukciót is tartalmazhat. Brandenstein rendszerének megalapozó elve „a dolog fennáll” legáltalánosabban elgondolt tétele. Ezt tárgyalja a Fennállástan (ontológia). A dolog három „valóság-előtti” alaphatározmánya a tartalom, a forma és az alakulat. A Tartalomtan (totika) az egyedi minőséggel, a Formatan (logika) a vonatkozásokkal, az Alakulattan (matematika) a mennyiséggel foglalkozik. Míg az ontológia a dolgot legáltalánosabb fogalma szerint vette, magát a világot realitásként a Valóságtan (metafizika) vizsgálja a változás, erő, anyag és Isten témáin keresztül. A valóság ismét három vonatkozást mutat, s eszerint tagolódik tovább a rendszer a gyakorlati valóságot megvilágító Cselekvéstanra (pragmatika), az elméleti tevékenységet leíró Tudománytanra (teoretika) és az esztétikumot megragadó Művészettanra (poietika). Ezeket egyesíti és a rendszert lezárja az Erkölcstan (etika), amelynek tárgya a teljes szellem és élet. Az erkölcsi érték nemcsak a gyakorlati jó fogalmát tartalmazza (mert beszélünk tudományos és művészi erkölcsről is), hanem egyesítve az igaz, a jó és a szép elvét, a valóság és érték újkori kettészakadásával szemben szellemi élettökéletességet jelent. [forrás: http://mek.niif.hu/02100/02185/html/1171.html]

Brandenstein Béla - Az ​ember a mindenségben I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Brandenstein Béla - Kierkegaard
A ​hazai filozófiai irodalom fehér foltjainak felszámolása az utóbbi évtizedekben igen sok eredménnyel járt. A két világháború közötti filozófiai élet egyik méltatlanul elfeledett, kiemelkedő alakja Brandenstein Béla volt. A jelen kötet az egyik legteljesebb monográfia a korabeli Kierkegaard-recepcióból. Nem csupán a szűken vett szakma számára tárja fel a "dán Szókratész" életművét, hanem kiváló miniatúrát ad a nagyközönség számára is.

Brandenstein Béla - Etika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Brandenstein Béla - Platon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Brandenstein Béla - A ​megismerés őskérdései
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Brandenstein Béla - Művészetfilozófia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Brandenstein Béla - Nietzsche
Ma ​Nietzsche az igazán korszerű bölcs - nem egyszer hallani ilyesféle állítást. Hatalmas, modern mozgalmak szellemi atyjának tekintik: úgy mondják, hogy a nemzeti szocializmusban is az ő eszméi testesülnek meg; azt tartják, hogy a modern európai elit jórészben Nietzsche-követő. Vajon így van-e mindez? A becsületes értelmezéshez és a lelkiismeretes bírálathoz elkerülhetetlenül szükséges magának az írónak nemcsak alapos ismerete, hanem gondos ismertetése is. Ezért, és mivel amúgy sincs átfogó magyar Nietzsche-munka, szükségesnek tartottam Nietzsche gondolatait igen bőven és lehetőleg teljes szövegrészek hű bemutatásával közölni.

Brandenstein Béla - A ​lét forrásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók