Ajax-loader

Klaudy Kinga könyvei a rukkolán


Klaudy Kinga - Nyelv ​és fordítás
Klaudy ​Kinga az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora, az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Központjának vezetője. A válogatás az elmúlt 25 évben írt fordítástudományi tanulmányaiból készült. A tanulmányok a nyelvészeti fordításkutatás változatos témáit dolgozzák fel: Brassai Sámuel fordítással kapcsolatos gondolataitól az európai uniós szövegek fordításáig, a nyelvpárok szerinti fordítási problémáktól a fordítási univerzálékig, a szövegszintű fordítási problémáktól a fordítások értékelésének és javításának módszertanáig. A fordításkutatás legújabb eredményeit tükrözik, és további kutatásokra ösztönöznek az explicitációs hipotézisről és a szerző által felállított aszimmetria hipotézisről szóló írások. A könyv előszavában a szerző tizenöt tézisben fogalmazza meg a nyelvészeti fordításkutatással, és a nyelvek fordításközpontú leírásával kapcsolatos alapelveit. A nyelvek fordításközpontú egybevetése két szempontból is különbözik a hagyományos kontrasztív nyelvészettől. Először azért, mert dinamikus kontrasztokat vizsgál, azaz olyan különbségeket, amelyek nincsenek előre leírva, listázva és rendszerezve, csak a konkrét fordítási folyamatban kelnek életre. Másodszor azért, mert azt vizsgálja, milyen műveleteket végeznek a fordítók, hogy a fordítás folyamatában találkozó nyelvek dinamikus kontrasztjaiból fakadó nehézségeket leküzdjék. A kötet érdeklődésre számíthat fordítók és tolmácsok, szakfordítók és műfordítók, lektorok és kontrollszerkesztők, lexikográfusok és szótárkészítők, fordítást kutató nyelvészek és fordítást oktató tanárok körében.

Klaudy Kinga - Hungary
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Klaudy Kinga - Orosz–magyar ​fordítástechnika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Klaudy Kinga - Ungarn ​- Das Land im Spiegel der Zeit
Magyarországot ​bemutató képeskönyv német nyelven.

Klaudy Kinga - Budapest ​- Die Stadt im Spiegel der Zeit
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bart István - Klaudy Kinga - EU ​fordítóiskola
Bart ​István és Klaudy Kinga, a több kiadást megért Angol fordítóiskola szerzőpárosa új könyvükben az EU fordítóiskolában az európai uniós szövegek fordításába vezetik be az olvasót. A könyv tíz hiteles európai uniós szöveg (rendelet, beszéd, hivatalos levél, jegyzőkönyv-tervezet, közlemény, feljegyzés, szerződés, határozat, állásfoglalás, CV-űrlap) fordítói szempontú elemzése révén mutatja be - és egyben oktatja is - az Európai Unió intézményeinek jellegzetes nyelvhasználatát. A könyvet haszonnal forgathatják hivatásos és alkalmi fordítók, nyelvtanárok és nyelvtanulók, és mindazok a magyar állampolgárok, akik Magyarország EU-csatlakozásával kapcsolatban napi munkájuk során európai uniós szövegekkel dolgoznak.

Klaudy Kinga - A ​fordítás elmélete és gyakorlata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bart István - Klaudy Kinga - Szöllősy Judy - Angol ​fordítóiskola
A ​könyv két, azonos felépítésű részből áll: az első rész a magyarról angolra való fordítással foglalkozik, a második az ellenkező irányt tárgyalja változó terjedelmű, de azonos elvek szerint összeválogatott szövegek gyakorlatias, fordítói, illetve elméleti (nyelvészeti) szempontú elemzése révén. A könyv célja, hogy rendszeres, didaktikusan felépített tananyagul szolgáljon az angolról magyarra, illetve a magyarról angolra való fordítás tanításához. Jól használható szemináriumi segédanyagként a haladó szintű nyelvoktatásban is, mivel alkalmazható gyakorlókönyvként is, ugyanis a szövegeken és a kapcsolódó kommentárokon kívül számos változatos feladatot ad.

Klaudy Kinga - Bevezetés ​a fordítás gyakorlatába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Klaudy Kinga - Simigné Fenyő Sarolta - Angol-magyar ​fordítástechnika
"A ​fordítás lexikája és grammatikája" című sorozat második kötete az angol-magyar és a magyar-angol fordítás technikájába vezeti be az olvasót. A könyv első része - Klaudy Kinga munkája - sorra veszi, rendszerezi és megmagyarázza azokat a fordítói műveleteket (más terminussal "átváltási műveleteket"), melyeket az angol-magyar és a magyar-angol fordításban a két nyelv lexikai és grammatikai rendszerének különbségei, valamint a két nyelvközösség közötti kulturális, társadalmi és egyéb nyelven kívüli különbségek szükségessé tesznek. A sorozat első kötetéhez képest újdonság, hogy az egyes műveletek leírása után összefoglaló fordítástechnikai megjegyzések találhatók. A könyv második és harmadik része - Simigné Fenyő Sarolta munkája - nyomtatásban megjelent angol-magyar és magyar-angol fordítások alapján bőséges példatárral illusztrálja az első részben kifejtett lexikai és grammatikai átváltási műveleteket. A negyedik rész összefüggő szövegekben szemlélteti, hogyan működnek az átváltási műveletek a gyakorlatban. A könyv nyelvtanároknak, nyelvtanulóknak, fordítóknak, tolmácsoknak, vagyis mindazoknak szól, akik nyelvi közvetítéssel, nyelvek és kultúrák közötti kapcsolatteremtéssel foglalkoznak. Jól használható mind közép-, mind felsőfokon az idegen nyelvek oktatásában és a fordítóképzésben. Az idegen nyelvek oktatásában segédkönyvként használható a fordítói feladatok elvégzéséhez, a fordítóképzésben tankönyvként használható fordítástechnikai szemináriumok számára. Akár az idegen nyelvek oktatásában, akár a fordítóképzésben kiválóan alkalmas fakultatív fordításelemzési speciálkollégiumok számára. Világos felépítése, könnyen áttekinthető szerkezete alkalmassá teszi arra, hogy a fordítói pálya iránt érdeklődő magántanulók is használhassák.

Klaudy Kinga - Bevezetés ​a fordítás elméletébe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók