Ajax-loader

Steven Pressfield könyvei a rukkolán


Steven Pressfield - Tides ​of War
Brilliant ​at war, a master of politics, and a charismatic lover, Alcibiades was Athens’ favorite son and the city’s greatest general. A prodigal follower of Socrates, he embodied both the best and the worst of the Golden Age of Greece. A commander on both land and sea, he led his armies to victory after victory. But like the heroes in a great Greek tragedy, he was a victim of his own pride, arrogance, excess, and ambition. Accused of crimes against the state, he was banished from his beloved Athens, only to take up arms in the service of his former enemies. For nearly three decades, Greece burned with war and Alcibiades helped bring victories to both sides — and ended up trusted by neither. Narrated from death row by Alcibiades’ bodyguard and assassin, a man whose own love and loathing for his former commander mirrors the mixed emotions felt by all Athens, Tides of War tells an epic saga of an extraordinary century, a war that changed history, and a complex leader who seduced a nation.

Steven Pressfield - Vadászat ​Rommelre
„Izgalmas, ​durva és megrendítő olvasmány. Akit érdekel, hogy tisztességes emberek miért és hogyan mennek háborúzni, az lapozzon bele a könyvbe." _Los Angeles Times_ 1942 ősze. Hitler légiói végigsöpörtek Európán; Franciaország elesett; Churchill és az angolok ott állnak magukra hagyva. Észak-Afrikában Rommel és Panzerjai tönkreverték a 8. brit hadsereget, és készen állnak Egyiptom, Szuez és a közel-keleti olajmezők lerohanására. A nem túl rózsás háborús kilátások közepette az elkeseredett angolok merész tervet dolgoznak ki: a német vonalak mögé küldenek egy kisebb, de nagyon mozgékony és jól felfegyverzett katonai egységet, amely képes megállítani az Afrika hadtest előretörő alakulatait. Steven Pressfield, az ókori háborúk sikeres regényírója ezúttal a modern korba kalauzol bennünket. A második világháború idején játszódó történet alapjául egy elit angol kommandó valós akciói szolgálnak. A Mélységi Sivatagi Csoport a német Afrika hadtest és a legendás parancsnok, Erwin Rommel tábornagy, a „Sivatagi Róka” ellen indult hősies harcba.

Steven Pressfield - The ​Legend of Bagger Vance
In ​the Depression year of 1931, on the golf links at Krewe Island off Savannah's windswept shore, two legends of the game - Bobby Jones and Walter Hagen - meet for an epic thirty-six hole showdown. They are joined by another player, a troubled war hero called Rannulph Junah. However, the key to the outcome lies not with these two golfing titans, but with Junah's caddie and mentor, the mysterious, sage and charismatic Bagger Vance. For Vance is the custodian of the secret of the Authentic Swing and he alone can show his protégé the true path back to glory... Sharing something of the spirit of Bernard Malamud's The Natural and the magic of Field of Dreams, Steven Pressfield's first novel is a true original. Page-turning, spellbinding and affecting, it is a tale for golfers and non-golfers alike - a story in which the search for the Authentic Swing becomes a metaphor for the search for the Authentic Self - a novel not so much about golf as the game of life itself. 'Good stuff...a philosophical fantasy imagined on a golf course, heavy with fog, storm, fireworks and the howling winds of supernatural forces' New York Times Book Review 'Golf and mysticism...a dazzler and a thought-provoker' Los Angeles Times 'Memorable...a page-turner...golf played a foot or so from Alice's looking glass, with mystical realms poised to engulf the reader at every turn' Sports Illustrated

Steven Pressfield - The ​Gates of Fire
The ​national bestseller! At Thermopylae, a rocky mountain pass in northern Greece, the feared and admired Spartan soldiers stood three hundred strong. Theirs was a suicide mission, to hold the pass against the invading millions of the mighty Persian army. Day after bloody day they withstood the terrible onslaught, buying time for the Greeks to rally their forces. Born into a cult of spiritual courage, physical endurance, and unmatched battle skill, the Spartans would be remembered for the greatest military stand in history—one that would not end until the rocks were awash with blood, leaving only one gravely injured Spartan squire to tell the tale....

Steven Pressfield - A ​háború hullámai
EGY ​EMBER, KÉT HADSEREG, TÉT: AZ ÓKORI VILÁG SORSA Steven Pressfield írói tehetségét már megismerhettük a thermopülai csatáról szóló sikerkönyvében, mely A tűz kapui címmel jelent meg kiadónk gondozásában. A háború hullámai című műve ezt a bestsellert is fölülmúlja, hiszen nagyobb horderejű, históriai pontosságra törekvő, ugyanakkor szívszorítóan emberi történetté gyúrja a görög történelem eposzi küzdelmeit. Ha a történelem a rendkívüli személyek életrajza, akkor Alkibiadész élete (i. e. 451-404) a nyugati civilizációk krónikájának egyik kihagyhatatlan fejezete. Periklész rokonaként, Szókratész pártfogoltjaként Alkibiadész korának elismerten a legragyogóbb, legkarizmatikusabb személyisége volt. Plutarkhosz, Platón és Thuküdidész írásai által halhatatlanná vált. Mint ahogy Akhilleusz büszkesége befolyásolta a trójai háború menetét, ugyanúgy meghatározta Alkibiadész akarata és nagyravágyása a peloponnészoszi háború sorsát - azét a huszonhét éven át tartó polgárháborúét, mely az athéni birodalom, valamint Spárta és a peloponnészoszi szövetség között játszódott le. Alkibiadész mint a szárazföldi hadak és a hajóhad parancsnoka soha nem szenvedett vereséget. Athén és kedvelt fiának sorsa elválaszthatatlanul összefonódott. A város és az ember egymás tükörképei voltak mind vakmerőségben, mind nagyravágyásban, mind pedig sebezhetőségben. Együtt győzelemről győzelemre szárnyaltak. Ha elváltak útjaik, a férfi az ellenségeit segítette dicsőségre. A kortársaira gyakorolt hatásáról Arisztophanész azt írja, hogy Athén „szereti és gyűlöli, és nem tud meglenni nélküle". Hírnevük és bukásuk egymástól elszakíthatatlan volt. A háború hullámai lélegzetelállító vallomás Alkibiadész hajóhadának egyik halálra ítélt kapitánya szájából. Kiváló történelmi regény; több szemszögből, hús-vér emberek nézőpontjából láttatja a görög történelem súlyponti konfliktusait.

Steven Pressfield - A ​Művészet Háborúja
A ​szenvedélyedből hivatást szeretnél faragni, és azon gondolkozol, hogyan valósítsd meg? Steven Pressfield több évtizedes írói tapasztalatára alapozva segít Neked kialakítani azt a tervet és hozzáállást, ami a sikeres alkotáshoz és vállalkozáshoz vezet „olyan biztosan, mint ahogy a mágnes észak felé mutat”. Részletesen bemutatja a kreatív munkát gátló tényezőket és helyzeteket (avagy a Rezisztencia megnyilvánulási formáit), és következetes módszereket ad a kezedbe, amelyekkel legyőzheted őket. „Sose feledd: Ebben a pillanatban meg tudjuk változtatni az életünket. Nem volt olyan pillanat, és nem is lesz, amikor a sorsunk megváltoztatásához szükséges erő nélkül maradunk. Ebben a másodpercben ráboríthatjuk az asztalt Rezisztenciára. Ebben a másodpercben nekiláthatunk a feladatunknak.”

Steven Pressfield - Az ​afgán hadjárat
Az ​afgán hadjárat Nagy Sándor pályafutásának legnehezebb harca volt. A helybéli törzsek és lovas népek harcmodora merőben eltért attól, amit a makedón harcosok megszoktak, a kegyetlenkedés soha nem tapasztalt méreteket öltött. A hódító hadvezérnek csak a háború harmadik évében sikerült uralma alá vonnia a régiót, miután feleségül vette Roxanét, az afgán hercegnőt. A hadjárat történetét Matthaiosz, egy fiatal makedón katona elmeséléséből ismerhetjük meg, aki a marcona veteránok mellett megtapasztalja a háború, az afgánok és a bajtársak barbárságát, de közben megismeri a szerelmet is egy afgán lány oldalán. Remek történelmi regény, amely lebilincselő drámaisággal és valósághűen ábrázolja a nyugati megszállók és a hazájukat elszántan védő keleti harcosok küzdelmeit. A múltbéli események mintha a napjainkban zajló háborús konfliktusok borzalmait és kudarcait vetítenék előre. Afganisztánban ma sincs béke, és ismét nyugati csapatok próbálják meg ellenőrzésük alá vonni a helybélieket. Steven Pressfield népszerű történelmi témák, köztük az ókori háborúk sikeres regényírója. A tűz kapui és A háború hullámai mellett a második világháború idején játszódó modernkori regénye, a Vadászat Rommelre is nagy sikert aratott a háborús történetek kedvelői körében.

Steven Pressfield - Az ​utolsó amazon
A ​Homérosz előtti időkben Thészeusz, Athén legendás királya hajóra száll. Útja során egy büszke női harcosokból álló nemzet, a tal Kürte földjére érkezik, akiket a görögök amazonoknak neveztek. Harci királynőjük, Antiopé beleszeret Thészeuszba, és megszökik a görögökkel, amit az amazonok nemzete nem néz jó szemmel. A magával ragadó ókori történelmi regény szerelem és háború epikus ívű története, amely életre kelti az amazonok vad, kegyetlen életformáját. A korlátlan szabadság és civilizáció, a szerelem és lojalitás, a férfi és nő közötti összecsapás sodrásában olyan mese bontakozik ki, amely a mai napig elvarázsol és inspirál. Az utolsó amazonok eposzba illő, harci jelenetekkel teletűzdelt, erőteljes története minden korosztály számára felkavaró és izgalmas olvasmány. Steven Pressfield népszerű történelmi témák, köztük az ókori háborúk sikeres regényírója. Az afgán hadjárat, A háború hullámai és A tűz kapui mellett a második világháború idején játszódó modernkori regénye, a Vadászat Rommelre is nagy sikert aratott a háborús történetek kedvelői körében.

Steven Pressfield - A ​tűz kapui
Egy ​lakedaimóni harcos vagy győztesként hagyja el a harcmezőt, vagy egyáltalán nem hagyja el - vallották a spártaiak, s rendíthetetlen katonai hősiességük híre átívelt két és fél évezredet. A Kr.e. VI-V.században dúló háborúk a terjeszkedő perzsa nagyhatalommal kis híján megpecsételték a klasszikus görögség, sőt Európa sorsát is. E harcok egyik legendás epizódja volt a Kr.e. 480 nyarán a hős Leónidász király vezette híres thermopülai csata, melyben a spártai harcosok nem vonultak vissza a kimondhatatlanul nagy túlerő láttán, inkább vakmerő küzdelemben mind egy szálig elestek. Csakhogy előtte hét napig védték a szorost, ellenálltak Xerxész hadainak, nem adták olcsón az életüket: a maroknyi csapat maga előtt küldött a másvilágra több tízezer perzsát, köztük az uralkodó két testvérét és számos méd előkelőséget is. "A történetírás atyja", Hérodotosz szerint a spártai Háromszázak és theszpiai szövetségeseik végül - miután a mészárlásban eltört, megrongálódott összes fegyverük - foggal és puszta kézzel küzdöttek, míg el nem sodorta őket a túlerő. Hősies önfeláldozásuk példája arra ösztönözte a görögöket, hogy egyesítsék erőiket: még azon az őszön, Szalamisznál és Plataiainál legyőzték a perzsákat, megmentvén ezzel hazájukat, társadalmukat, kultúrájukat, mely így a nyugati demokrácia és szabadság bölcsője lehetett. A tűz kapuiban a thermopülai hősies küzdelem egyetlen véletlen túlélőjének, a spártai nehézgyalogság egyik fegyverhordozójának beszámolója nyomán kapunk lenyűgöző képet a fiatalok harcossá neveléséről, a spártai jellemről; a legendás férfiakról és asszonyokról, akik feledhetetlenné és oly jelentőssé tették ezt a kultúrát. A regény, mely tetőpontját a borzalmas, ám mégis felvillanyozó csatában éri el,mesteri módon szövi egybe a történelem, a misztérium, a hősiesség, a bajtársiasság szálait. Steven Pressfield könyve Homéroszt idézi, miközben ízig-vérig a 21. század emberének íródott izgalmas és felemelő olvasmány.

Steven Pressfield - The ​War of Art
The ​Art of War meets "The Artist's Way" in this no-nonsense, profoundly inspiring guide to overcoming creative blocks of every kind.

Kollekciók