Ajax-loader

Henry Kissinger könyvei a rukkolán


Henry Kissinger - White ​House Years
Kissinger’s ​invaluable and lasting contribution to the history of this crucial time. One of the most important books to come out of the Nixon Administration, White House Years covers Henry Kissinger’s first four years (1969–1973) as Assistant to the President for National Security Affairs. Among the momentous events recounted in this first volume of Kissinger’s timeless memoirs are his secret negotiations with the North Vietnamese in Paris to end the Vietnam War, the Jordan crisis of 1970, the India-Pakistan war of 1971, his back-channel and face-to-face negotiations with Soviet leaders to limit the nuclear arms race, his secret journey to China, and the historic summit meetings in Moscow and Beijing in 1972. He covers major controversies of the period, including events in Laos and Cambodia, his “peace is at hand” press conference and the breakdown of talks with the North Vietnamese that led to the Christmas bombing in 1972. Throughout, Kissinger presents candid portraits of world leaders, including Richard Nixon, Anwar Sadat, Golda Meir, Jordan’s King Hussein, Leonid Brezhnev, Chairman Mao and Chou En-lai, Willy Brandt, Charles de Gaulle, and many others. White House Years is Henry Kissinger’s invaluable and lasting contribution to the history of this crucial time.

Henry Kissinger - Világrend
Henry ​Kissinger (1923- ) amerikai Nobel-békedíjas diplomata és politikus, a 20. századi amerikai külpolitika egyik legbefolyásosabb formálója. Előbb az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója, majd külügyminisztere volt Richard Nixon és Gerald Ford elnöksége alatt, de több későbbi elnök mellett is dolgozott tanácsadói minőségben. Legújabb könyvében a 21. század sürgető történelmi kihívására keresi a választ: hogyan lehet az ideológiai szélsőségek, az ütköző történeti víziók és a gyorsuló technicizálódás világában közös, a békét biztosító világrendet kialakítani? Merre tartunk? A nyugati világ fölé kerekedik-e a gazdaságilag erősödő kelet? Ha igen, mindez békés folyamat lesz-e? E kérdések megválaszolásához a szerző kétezer év történetén kalauzol át, hogy elérkezzen a mai, változóban lévő világrend-koncepcióig, majd könyve utolsó harmadában a következő fél évszázad várható kihívásait is felvázolja. A kötet amerikai megjelenése óta eltelt rövid idő máris az ő jóslatait látszik igazolni. Káosz fenyeget a mindeddig példátlan egymásrautaltság és kölcsönös függőség dacára: a tömegpusztító fegyverek terjedése, az államok szétesése, a környezetrombolás hatásai, a népirtás ma is jelen levő gyakorlata, és azoknak az új technológiáknak a terjedése, amelyek lassan kontrollálhatatlanná és emberi ésszel már-már felfoghatatlanná teszik a konfliktusokat. Az információhoz való hozzáférés és a kommunikáció új módszerei minden korábbinál szorosabb kapcsolatokat teremtenek a világ régiói között, és globálissá teszik az eseményeket, de úgy, hogy közben meggátolják a megfelelő válaszok adását, azt követelve az államok vezetőitől, hogy jelmondatokba sűrítve fejezzék ki azonnali reakcióikat. (Részlet az Előszóból)

Henry Kissinger - A ​World Restored
Years ​before he was Secretary of State and winner of the Nobel Peace Prize, Henry Kissinger wrote A World Restored to understand and explain one of history's most important and dramatic periods-a time when Europe went from political chaos to a balanced peace that lasted for almost a hundred years. After the fall of Napoleon, European diplomats gathered in a festive Vienna with the task of restoring stability following the French Revolution, the Napoleonic Wars, and the dissolution of the Holy Roman Empire. The central figures at the Congress of Vienna were the Foreign Secretary of the United Kingdom, Viscount Castlereagh and the Foreign Minister of Austria Klemens Wenzel von Mettern Metternich. Castlereagh was primarily concerned with maintaining balanced powers, while Metternich based his diplomacy on the idea of legitimacy-that is, establishing and working with governments that citizens accept without force. The peace they brokered lasted until the outbreak of World War I. Through trenchant analysis of the history and forces that create stability, A World Restored gives insight into how to create long-lasting geopolitical peace-lessons that Kissinger saw as applicable to the period immediately following World War II, when he was writing this book. But the lessons don't stop there. Like all good insights, the book's wisdom transcends any single political period. Kissinger's understanding of coalitions and balance of power can be applied to personal and professional situations, such as dealing with a tyrannical boss or coworker or formulating business or organizational tactics. Regardless of his ideology, Henry Kissinger has had an important impact on modern politics and few would dispute his brilliance as a strategist. For anyone interested in Western history, the tactics of diplomacy, or political strategy, this volume will provide deep understanding of a pivotal time.

Henry Kissinger - World ​Order
Henry ​Kissinger offers in _World Order_ a deep meditation on the roots of international harmony and global disorder. Drawing on his experience as one of the foremost statesmen of the modern era—advising presidents, traveling the world, observing and shaping the central foreign policy events of recent decades—Kissinger now reveals his analysis of the ultimate challenge for the twenty-first century: how to build a shared international order in a world of divergent historical perspectives, violent conflict, proliferating technology, and ideological extremism. There has never been a true “world order,” Kissinger observes. For most of history, civilizations defined their own concepts of order. Each considered itself the center of the world and envisioned its distinct principles as universally relevant. China conceived of a global cultural hierarchy with the Emperor at its pinnacle. In Europe, Rome imagined itself surrounded by barbarians; when Rome fragmented, European peoples refined a concept of an equilibrium of sovereign states and sought to export it across the world. Islam, in its early centuries, considered itself the world’s sole legitimate political unit, destined to expand indefinitely until the world was brought into harmony by religious principles. The United States was born of a conviction about the universal applicability of democracy—a conviction that has guided its policies ever since. Now international affairs take place on a global basis, and these historical concepts of world order are meeting. Every region participates in questions of high policy in every other, often instantaneously. Yet there is no consensus among the major actors about the rules and limits guiding this process, or its ultimate destination. The result is mounting tension. Grounded in Kissinger’s deep study of history and his experience as National Security Advisor and Secretary of State, World Order guides readers through crucial episodes in recent world history. Kissinger offers a unique glimpse into the inner deliberations of the Nixon administration’s negotiations with Hanoi over the end of the Vietnam War, as well as Ronald Reagan’s tense debates with Soviet Premier Gorbachev in Reykjavík. He offers compelling insights into the future of U.S.–China relations and the evolution of the European Union, and examines lessons of the conflicts in Iraq and Afghanistan. Taking readers from his analysis of nuclear negotiations with Iran through the West’s response to the Arab Spring and tensions with Russia over Ukraine, World Order anchors Kissinger’s historical analysis in the decisive events of our time. Provocative and articulate, blending historical insight with geopolitical prognostication, World Order is a unique work that could come only from a lifelong policymaker and diplomat.

Henry Kissinger - Kínáról
Henry ​Kissinger (1923-) az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója, majd külügyminisztere volt Richard Nixon és Gerald Ford elnöksége alatt. A huszadik századi amerikai külpolitika egyik legbefolyásosabb formálója és a hidegháború második szakaszában a kínai-amerikai kapcsolatok fő stratégája volt. "Közel negyven évvel ezelőtt Richard Nixon abban a megtiszteltetésben részesített, hogy elküldött Pekingbe kapcsolatot létesíteni egy Ázsia történelmében központi szerepet játszó állammal, amellyel Amerikának már több mint húz éve nem volt magas szintű érintkezése. [...] Az azóta eltelt időben ötvennél is többször jártam Kínában. Mint olyan sok látogató az évszázadok alatt, én is a kínai nép kitartása, kifinomultsága, családszeretete és kultúrája iránti csodálattal eltöltve jöttem el onnan. Ugyanakkor egész életemben a béke megteremtésének gondolata foglalkoztatott - elsősorban amerikai szempontból. Abban a szerencsében volt részem, hogy vezető tisztviselőként, üzenetek közvetítőjeként és tudósként egyidejűleg ismerhettem meg Kínát mindkét megközelítésből. Ez a könyv kísérletet tesz arra, hogy részben a kínai vezetőkkel való beszélgetéseimre alapozva megmagyarázza azt a szemléletet, ahogy a kínaiak gondolkoznak a béke és a háború, a nemzetközi rend kérdéseiről, valamint ennek viszonyát a pragmatikusabb, esetről esetre haladó amerikai megközelítéshez. A különböző történelmek és kultúrák időnként egymástól eltérő konklúzióra jutnak. Nem mindig értek egyet a kínai látásmóddal, s némely olvasó is bizonyára így lesz ezzel. Szükségünk van azonban a megértésre, mivel Kína kiemelkedő szerepet fog játszani a huszonegyedik században kialakuló világban." Részlet az Előszóból.

Henry Kissinger - Diplomacy
THE ​SEMINAL WORK ON FOREIGN POLICY AND THE ART OF DIPLOMACY Moving from a sweeping overview of history to blow-by-blow accounts of his negotiations with world leaders, Henry Kissinger describes how the art of diplomacy has created the world in which we live, and how America's approach to foreign affairs has always differed vastly from that of other nations. Brilliant, controversial, and profoundly incisive, Diplomacy stands as the culmination of a lifetime of diplomatic service and scholarship. It is vital reading for anyone concerned with the forces that have shaped our world today and will impact upon it tomorrow.

Henry Kissinger - On ​China
In ​this sweeping and insightful history, Henry Kissinger turns for the first time at book-length to a country he has known intimately for decades, and whose modern relations with the West he helped shape. Drawing on historical records as well as his conversations with Chinese leaders over the past forty years, Kissinger examines how China has approached diplomacy, strategy, and negotiation throughout its history, and reflects on the consequences for the global balance of power in the 21st century. In _On China,_ Kissinger examines key episodes in Chinese foreign policy from the classical era to the present day, with a particular emphasis on the decades since the rise of Mao Zedong. He illuminates the inner workings of Chinese diplomacy during such pivotal events as the initial encounters between China and modern European powers, the formation and breakdown of the Sino-Soviet alliance, the Korean War, Richard Nixon's historic trip to Beijing, and three crises in the Taiwan Straits. Drawing on his extensive personal experience with four generation of Chinese leaders, he brings to life towering figures such as Mao, Zhou Enlai, and Deng Xiaoping, revealing how their different visions have shaped China's modern destiny. With his singular vantage on U.S.-China relations, Kissinger traces the evolution of this fraught but crucial relationship over the past 60 years, following its dramatic course from estrangement to strategic partnership to economic interdependence, and toward an uncertain future. With a final chapter on the emerging superpower's 21st-century world role, On China provides an intimate historical perspective on Chinese foreign affairs from one of the premier statesmen of the 20th century.

Henry Kissinger - Korszakváltás ​az amerikai külpolitikában?
A ​könyv hét fejezetben kísérli meg felmérni a huszadik századot meghatározó Egyesült Államok befolyását a huszonegyedik századra, a várható konfliktusok megoldására és egy merészen új világrend kialakítására. A szerző megvizsgálja Amerika mai és jövőbeni lehetséges viszonyát Oroszországhoz, Kínához, Európához, a Közel-Kelethez, Afrikához, Latin-Amerikához és Ázsiához. Külön figyelmet szentel a világ nagy kérdéseinek: a globalizációnak, a nukleáris fegyverek elterjedése megakadályozásának, a szabadkereskedelemnek és bolygónk pusztuló természeti környezetének. Henry Kissinger lenyűgöző és átfogó víziót vázol fel az elkövetkező évtizedek Amerikájának.

Henry Kissinger - Diplomácia
A ​XX. század utolsó harmadának egyik legjellegzetesebb és csak erre a korszakra jellemző vonása, hogy világsztárokat termel ki magából, szinte függetlenül azok foglalkozásától. Ahogy a művészeteknek megvannak a csillagai, úgy a tudománynak és az üzleti életnek is felépülnek a maga idoljai, a sportról, a vallási kultúráról vagy a politikáról nem is beszélve. Ezt a könyvet egy közülük való megasztár, a nemzetközi politika, a diplomácia legismertebb csillaga, a Harvard egykori professzora, a valamikori amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó és külügyminiszter, a Nobel-békedíjas Henry A. Kissinger írta. Nincs, aki a diplomáciáról, a diplomácia világáról hitelesebben szólhatna, hiszen Kissinger maga az eredeti forrás. E monumentális áttekintő munka azt mutatja be, hogy a diplomácia művészete és a globális hatalmi egyensúly hogyan teremtette meg azt a világot, amelyben ma élünk. A következtetések levonásához Kissinger három évszázad történelmét lapozza végig, amely szemében a hatalmi egyensúly keresésének története: erődemonstrációkkal, háborúkkal, békekötésekkel. A belőlük szerzett tapasztalatok - a bennük kifejlesztett és kifejlődött eszközök segítségével - vezettek el végül is a modern diplomácia megszületéséhez. Amely hozzátette a magáét Richelieu, a korszerű államrendszer atyja ugyanúgy, mint azok a korszakunkbéli államférfiak, akiknek portréit (De Gaulle-tól kezdve Nixonon, Csou En-lajon, Mao Ce-tungon, Reaganen át Gorbacsovig) Kissinger személyes ismerősként rajzolja fel a kötetben. Persze ez a könyv nem egy történelmi arcképcsarnok. Bár a szerző közreadja személyes benyomásait a világpolitika közelmúltjának legismertebb szereplőiről, megfigyeléseinek, elemzéseinek tárgya mégis az a folyamat, ahogy a titkos tárgyalásokon, vagy a kifejezetten nagy nyilvánosság számára rendezett hivatalos eseményeken a diplomácia művészetének és tudományának segítségével a világot átformálták a hatalom birtokosai. Kissinger tudja, hogy mi az igazi hatalom, hiszen évekig a kezében tarthatta azt. Ennek segítségével gyakorta maga mozgatta a világpolitikai eseményeket. Ezért képes arra, hogy szellemesen, finom iróniával írjon a hatalom felhőjátékairól, s ne kímélje a politikusokhoz vagy a nemzetközi diplomáciához kötődő illúziókat sem. Ugyanakkor minden mondatával érzékelteti, hogy a nemzeteket összekötő, illetve szétválasztó erők tiszteletet követelnek.

Henry Kissinger - Fehér ​házi éveim
"Könyvem ​óhatatlanul az én szemüvegemen keresztül látott és láttatott történelem - annak leírása, amit én láttam, gondoltam és tettem..." Így vall Henry Kissinger arról az emlékiratról, amelynek három kötete beiktatásától kezdődően dolgozza fel a Nixon-kormány nemzetbiztonsági, külügyi, diplomáciai mindennapjait, stratégiáit egészen a vietnámi békekötésig. Mindezek hátterében végig ott munkálnak a belföldi történések, hivatali harcok, amelyeket a szerző úgy képes felvillantani, hogy az adott időszak - természetesen a fenti idézet alapján - saját szemüvegén keresztül látott teljességét ábrázolja. Kissinger több mint tíz éve tanított a Harvard Egyetemen, amikor felkérést kapott, hogy legyen nemzetbiztonsági tanácsadó Richard Nixon mellett. Elvállalta a feladatot, és ezzel - ebben a szerepében, majd később külügyminiszterként is - megosztó alakja óriási hatást gyakorolt mind az Amerikai Egyesült Államok, mind az egész világ történelmére. Memoárja izgalmas, lebilincselő olvasmány, ez a nagy formátumú ember nemcsak politikusként, hanem íróként is jelentőset alkotott. ___ ___ Henry Kissinger 1923. május 27-én a bajorországi Fürthben született, családja 1938-ban New Yorkba emigrált. Nobel-békedíjas diplomata és politikus. A Nixon-kormányban nemzetbiztonsági főtanácsadó, majd külügyminiszter lett, és 1974 után a Ford-kormányban is megőrizte pozícióját. Henry Kissinger emlékirata hatalmas anyag, amely eredetileg _White House Years_, _Years of Upheaval_ és _Years of Renewal_ címen jelent meg. Az első könyv, a _White House Years_ magyar fordítását tartja kezében az olvasó, e három vaskos kötet a szerző hivatalba lépésétől a vietnámi békeszerződés aláírásáig terjedő időszakot öleli fel.

Kollekciók