Ajax-loader

Pintér István könyvei a rukkolán


Pintér István - Van ​aki bevallja
Fernandez, ​mit sem törődve a kandi tekintetekkel, végigsimítja a neje felső combját, s ezzel egy kis időre búcsúzik tőle, de két percen belül visszatér. Kezében látványosan lóbálja a szobakulcsot, s ebből nemcsak a madame tudhatja meg, hogy a nyilvános előjáték után következik a beteljesülés... Persze, mint köztudomású, ahány ház, annyi szokás, és mindenki másként csinálja. Ez a véleménye Schumachernek is, aki kifejti: a játékosok felnőtt emberek, akiknek szexuális életéről nyugodtan lehet nyíltan beszélni. De nem úgy, ahogy történik. Nagy tornák, például világbajnokságok idején pontosan lehet tudni, hogy a sztár mikor volt együtt a feleségével, hiszen ha megérkeznek az asszonyok, erről beszámolnak a tudósítások... A többit már az olvasók szexuális fantáziájára bízatik.

Pintér István - Álom ​és valóság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pintér István - Fel ​a kezekkel!
Al ​Capone, a klasszikus gengszterkirály * Lindbergh, Urschel, kidnapping * Álneve: Jézus Krisztus * CIA kontra Castro * Gyilkosság amerikai fegyverekkel * Patricia Hearst esete a terroristákkal

Pintér István - Beckenbauer
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pintér István - A ​Szociáldemokrata Párt története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pintér István - Csapdák...
Akit ​foglalkoztatnak az önismeret kérdései az érdekes, gondolkoztató olvasnivalót talál e könyv lapjain, miközben egyre több új információt fedezhet fel önmagáról és másokról. Életünkhöz hasonlóan ez a könyv is tele van felismerésekkel, fájdalmakkal, félelmekkel, korlátokkal, csapdákkal és csodákkal... Ha ön nyitott és befogadó, az olvasottak meghökkentő hűséggel tükrözhetik az Ön életét is. Új szemszögből láthatja meg aktuális problémáit, rátalálhat erősségeire, beazonosíthatja hiányosságait. Önmaga felismerése izgalmas szórakozássá válhat. Problémái megoldásához, kapcsolatai átalakításához, rossz beidegződései leküzdéséhez egy pozitív irányú változás segíthet. A megoldást nem a könyv lapjai között, hanem saját magában kell keresnie. A könyv csak egy tükör, amiben önmagát is észreveheti. Ha ez sikerül, akkor lehetősége nyílik arra, hogy családtagjaival, barátaival, egész környezetével, s nem utolsó sorban saját magával ösztönző, gondoskodó és figyelmes kapcsolatot hozzon létre - megteremtve az egységet és harmóniát. És ez nem kevés!

Pintér István - Indul ​az SK 955-ös járat
A ​furcsa cím: SK 955 - egy légijárat jele. Azér, amelyik huszonhat órányi közelségbe hozza Közép-Európához Dél-Amerikát. A hatalmas gép tízezer méter magasságban óránként ezer kilométeres sebességgel repül - akár a modern idők jelképe is lehetne. A ma utazója több hetes, kalandos - elmaradhatatlan kalóztámadásokkal és viharokkal tarkított - tengeri út helyett, így érkezik Dél-Amerikába, s így is járja be, némiképp "rohanvást" ezt a különös, izgalmas földrészt. S a tempóval együtt mintha változnék az érdeklődés tárgya is. A ma emberét a fülledt, néma őserdőknél jobban érdekli a nyüzsgő, zajos nagyváros, nyíllal vadászó indiántörzseknél jobban a modern társadalmi viszonyok, a bennük forrongó, feszülő erők, röviden: a mai élet. És hamarosan kiderül, hogy kalandokban így és ma sincs hiány... Felfedezni és útinaplóba gyűjteni őket igazi újságírónak való feladat!

Pintér István - Szabó László - A ​légió hadnagya
A ​két népszerű újságíró kalandregénye az idegenlégió világába viszi el az olvasót. Nyomon követjük három magyar fiatal útját disszidálástól a zsoldos hadseregig, amelybe a francia gyarmatosítók öt világrész kalandorait gyűjtötték össze rabló háborújuk érdekében. A három közül két magyar fiúnak idegen ez a világ. Borzadva látják, hogy hova kerültek. Kegyetlen büntetőosztagokba sorolják őket, szaharai hőség, embertelen kínzás a sorsuk, s ezért elhatározzák, hogy - jóllehet a légióból szökni több mint életveszélyes -megkísérlik a hazatérést. A dinamikus szerkezetű, lebilincselően izgalmas regény végig kíséri a három magyar fiú sorsát. Sikerül-e megszökniük, s mi vár rájuk a bizonytalanságban? - ezt mondja el a kalandregény.

Pintér István - Szabó László - A ​század nevezetes bűnügyei
A ​szerzők e könyvben olyan megtörtént bűncselekményeket mutatnak be, amelyek a közvélemény széles rétegeinél érdeklődésre tarthatnak számot. A század nevezetes bűnügyeinek krónikája azonban nem csak és nem elsősorban érdekes, hanem tanulságos történetek sora is. Csak éppen másféle tanulságokat lehet levonni a felszabadulás előtti és másokat a felszabadulás utáni bűncselekményekből. A könyv elolvasása után az olvasó maga állapíthatja meg a bűnözést kiváltó okokat és az ellene folytatott harcot, annak a módszereit és eredményeit is.

Pintér István - A ​Maus-akció
1944 ​nyarán a budai Várban titkos rádióadó fölé hajolnak a kormányzói család tagjai. Kétségbeesetten kutatják az étert, igyekeznek bőrüket és vagyonukat a nagy világégésből megmenteni. A háború pusztításaitól megmenekülhetne az ország is, ha Horthy "kiugrana" a háborúból. Horthy azonban addig habozik, míg a németek kelepcét nem állítanak neki. A kelepce neve: Maus-akció...

Pintér István - Nagy vizek krónikája
A tartalomból: Legkorábbi árvizeink; Az 1838-as pesti árvíz; Szegedi árvíz, 1879; Dunai árvizek: 1954, 1956; A két leghatalmasabb áradat: 1965, Duna és 1970, Tisza. Az árvízi események fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Pintér István - Így ​lett végre rend!
A ​neves szerző Rendnek muszáj lenni című, a budapesti rendőrség megalakulásának 100. évfordulóján, 1973-ban megjelent könyve a fővárosi rendőrség történetének első 50 évét ismertette. Új munkája ennek az ismertetésnek folytatása: a szégyenletes fehérterror első éveitől napjainkig tárgyalja a volt horthysta, majd a felszabadulás után megalakult demokratikus rendőrség hiteles történetét. A könyv a régi rendőrség háborús bűnöseinek perével kezdődik, majd időben a 20-as évek elejétől ismerteti a budapesti rendőrség történetének jelentősebb állomásait, eseményeit, leghíresebb bűnügyeit. Sorra kerülnek a fehérterror rémtettei, a Horthy-rendőrség felépítése és kibővítése, az akkori kormányt megingató, botrányos frankhamisítási ügy, majd a biatorbágyi merénylet, Matuska Szilveszter és "Leója"...Az a híres ügy, amelyet a rendőrség a kommunisták és más baloldaliak elleni hajszára használt fel, s így sikerült elfognia és szégyenletes módon kivégeztetnie olyan hazafiakat, mint Sallai Imre és Fürst Sándor... A fasizmus németországi uralmának megerősödésével párhuzamosan tolódott jobbra a kormánnyal együtt a rendőrség is. Végül a csendőrség mintájára átalakított rendőrség a fasiszta érdekek kiszolgálója, terrorakcióinak vak végrehajtója lett. A felszabadulás után gyökeres változáson ment át a rendőrség. Jóformán a semmiből kiindulva fejlődött a feketepiac hiénáit, a valuta- és aranyüzéreket, a zavaros időket kihasználó bűnözőket, a gyilkosságoktól sem visszariadó fasiszta banditákat ártalmatlanná tevő erős, demokratikus szervezetté. Neki köszönhetjük, hogy közbiztonság szempontjából hazánk a világ egyik legelső államává lett. Pintér István könyve képet ad a rendőrség legkorszerűbb felszereléséről is, amellyel szüntelenül harcol a belső nyugalom fenntartásáért, valamennyiünk biztonságáért.

Pintér István - A ​Magyarországi Szociáldemokrata Párt politikája a második világháború előestéjén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pintér István - 14 ​nap
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pintér István - Botrányok ​a XX. században
Az ​ismert újságíró e kötetében századunk legjelentősebb nemzetközi és hazai, társadalmi és politikai szenzációit, botrányait adja közre. Izgalmas és fordulatos eseményekben bontakozik ki előttünk híres és hírhedt személyiségek, mint például a walesi herceg vagy Al Capone emberi-társadalmi portréja. Feltárulnak e könyvben az olvasó előtt olyan régi históriák is, melyeket esetleg csak hallomásból ismert, például a Lindbergh-bébi elrablása, Bajcsy-Zsilinszky Endre és Bleyer Jakab kard-párbaja, Rudolf Hess angliai "küldetése" vagy "szökése". Végül a kötet néhány, napjainkban játszódó politikai botrány kulisszatitkait is leleplezi, mint például a Philby-ügyet, a Profumo-ügyet, és megvilágítja Cassius Clay, alias Muhammed Ali elítélésének hátterét. Pintér István fordulatos-igzalmas könyve szinte beavatja az olvasót századunk szenzációs bűnügyeibe.

Pintér István - Magyar ​antifasizmus és ellenállás
A ​magyar antifasiszta ellenállás történelmileg sajátos vonásai ma már tisztán rajzolódnak ki előttünk. A negyedszázados ellenforradalmi korszak egy egész nemzedéket fertőzött meg a haladó eszmék gyűlöletével, nacionalista propaganda sem maradt hatástalan. Következésképpen a széles körű antifasiszta nemzeti egység a hitlerizmus bukásának küszöbén sem valósult meg, jóllehet a magyar ellenállásnak megvoltak a maga hősei és mártírjai. Ez a tudományos igényű munka első ízben foglalja össze részletekbe menően az 1941-1945. évi időszak antifasiszta mozgalmait, a nemzeti egység megvalósítása érdekében tett bátor kísérlet történetét, amelynek során a kommunisták vezetésével tisztán látó szociáldemokrata, kisgazdapárti, parasztpárti és polgári elemek fogtak össze az ország megmentéséért. Felvonulnak előttünk mindazok, akik életüket kockára tették vagy fel is áldozták Magyarországért, a kommunista mártíroktól Bajcsy-Zsilinszky Endréig, a Népszava körül tömörült, különféle világnézetű publicistáktól és tudósoktól azokig, akik nem léphettek fel nyíltan a sajtó hasábjain és a parlament padsoraiban az országvesztő politikával szemben. A könyv erénye, hogy összefoglaló igénnyel ismerteti a hivatalos politika irányváltozásait, az október 15-hez vezető tragikus utat, ugyanakkor - az ellenállás történetén belül - voltaképpen párttörténetet is nyújt, dokumentumok alapján állítva elénk az illegalitásba szorult magyar kommunisták harcát egy nagy nemzeti sorsfordulón.

Klatsmányi Béla - Pintér István - Tarró Károly - Vezetéknélküli ​híradástechnika II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Irén - Gönczi Károly - Pintér István - Önismereti ​játékok gyűjteménye
Játékok, ​kérdőívek, tesztek, melyek segítenek a kapcsolatteremtésben, ismerkedésben, önismeretben. Az egyénileg kitöltendő tesztek mellett találhatunk játékot 3–5 fő és egész osztály számára, osztálybulin és táborban, tanórán és osztályfőnöki órán játszhatót. A játékok érzelmileg is érlelik a gyerekeket. Segítik az önállóság, magabiztosság kifejlődését, valamint a másokkal való együttműködés, a mások tiszteletének kialakulását, alkalmasak önmagunk és környezetünk, saját személyiségünk és társaink megismerésére, ismereteink és érzéseink gazdagítására. Bár a címben az önismeret szerepel, legalább ennyire fontos, hogy ezen játékok segítségével a tanár is megismerheti diákjait közelebb kerülhet hozzájuk.

Klatsmányi Béla - Pintér István - Vezetéknélküli ​híradástechnika I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pintér István - Szabó László - Különös ​vadászat
Pintér ​István - Szabó László, a két ismert, fiatal író-újságíró 1957-ben jelentette meg első könyvét. A "Riporterek az alvilágban" nagy sikert aratott. Azóta számos írásuk látott napvilágot - "Az utolsó felvonás", a "Régi jó világ", a "Légió hadnagya", a "Titkos utakon", "A 119729-es légionista", a "Szenzációk nyomában", "A hóhérok nyilatkoznak", valamint a "Pókháló" -, amelyek hasonlóképpen megnyerték a hazai, illetve a külföldi olvasóközönség tetszését. A szerzők leleplező, figyelmeztető és tanulságos dokumentum- és riportkötetek után most írói tevékenységüknek ismét a "könnyebbik" műfajával - kalandregénnyel - örvendeztetik meg az izgalmas, fordulatos írások kedvelőit.

Pintér István - Szabó László - Riporterek ​az alvilágban
Az ​alvilág, a bűnözők elleni harcot, népi rendőrségünk, bűnüldöző szerveink hősi munkáját ismerhették meg olvasóink az itt között írásokból. Fontosnak tartjuk, hogy a könyv végére érve levonjunk néhány tanulságot: Mindenekelőtt a legteljesebb elismeréssel kell adóznunk bűnüldöző szerveinknek azért a munkáért, amellett a lakosság békés nyugalmának biztosítása érdekében napról napra folytatnak. Bebizonyítja ez a könyv, hogy az októberi ellenforradalom a bűnözők siserahadát zúdította az országra, veszélyeztetve ezzel társadalmunk rendjét, A kapitalista rendszer visszaállítására irányuló törekvés a börtönökből kiszabadítottak garázdálkodásával,a prostitúció erősödésével. a gyermekbűnőzes növekedésével - ha csak pár hétig is ~ de újra ízelítőt adott a tőkés rend erkölcséből azoknak, akik azt nem ismerték vagy már elfelejtették. Végül: tapasztalataink azt bizonyítják. hogy a bűn üldözése nemcsak rendőri feladat. A társadalom nevelőmunkája nélkül. a közösség segítsége nélkül bűnüldöző szerveink munkája sokkal nehezebb. Reméljük hogy a könyvben közölt történetek, problémák ismertetésével hozzájárultunk a bűn társadalmi üldözésének erősítéséhez, bűnüldöző szerveink munkájának nagyobb megbecsüléséhez. A Szerzők

Pintér István - Szabó László - Pókháló
Mindennapos ​munkánkhoz tartoznak a rendőrségi és bírósági tudósítások. Gyakran találkozunk tehát bűnügyekkel, és azok elkövetőivel. Ahány vádlott - annyi életút. Ebben a könyvben nyolc - még számunkra is érdekes és megdöbbentő - bűnesetet dolgoztunk fel. Igyekeztünk bemutatni mindazokat a körülményeket, amelyek írásaink főszereplőit a bűn tragikus útjára sodorták. Egyik sem született arra, hogy szégyenpadon üljön, de olyan körülmények közé került, ahol felébredtek benne azok a tudati maradványok, amelyeket a múltból örököltünk. S a környezet hatása igen nagy. Nincs egyetlen bírósági tárgyalás sem, ahol a vádlott "egyedül" ülne a vádlottak padján. Ha láthatatlanul is, de ott ülnek mellette azok a tulajdonságok, amelyeket a múltból örököltünk: a kapzsiság, a munkátlan jólét utáni vágy, a durva önzés, a mások munkájának semmibevevése, az emberi tisztesség lebecsülése, az önteltség, a burzsoá mohóság, a pénzimádat, a közömbösség, az alkoholizmus, a szülői felelőtlenség stb.

Pintér István - Félmillió ​gépkocsi
1975-ben ​félmillió családnak lesz autója. Közlekedjünk gyorsan, de biztonságosan! Kicsi és kocsi is... A gépkocsi nem "státusz-szimbólum"! A zebra a gyalogosoké! 120000 Zsiguli a magyar utakon! 8358 személy sorsoláson nyert gépkocsit. Öt év alatt 36 milliárd forintot fordítunk az úthálózat fejlesztésére! Fejlődik az autózás, gyarapodik, népesedik az autósok klubja!

Pintér István - Gyilkosság ​New Yorkban
Kása ​Bertalan szerszámkészítő az ellenforradalom idején kalandokra vágyva nekivág a nagyvilágnak. Hosszas bolyongás után végül is New Yorkban köt ki. Itt az egyik óragyárban kap munkát: a kallantyúkat kell felcsavarnia a vekkerekre. Unalmas foglalatosság ez, de ő vigasztalja magát, hogy mégiscsak megél belőle, és rá se hederít az egészre, ha Ruth-tal, a fekete hajú, kékszemű pincérlánnyal töltheti idejét. Már-már Ruth beleegyezik, hogy az övé lesz, de ekkor váratlan fordulatok következnek be Kása Bertalan életében. Ezeket a viszontagságokat meséli el Pintér István új kalandregénye. A rendkívül könnyed, gunyoros-szatirikus hangvételű írás nemcsak az Amerikában élő "egyetlen" magyar "kormányfők" nevetséges üzelmeit gúnyolja ki, hanem az FBI-t és a CIÁ-t is. De nem kegyelmez Kásának meg Ruth-nak sem. Bár velük szemben elnézőbb. Kása Bertalan végül is hazakerül; boldogan él itthon a feleségével, és kéri az olvasót, hogy el ne árulják feleségének Ruth-ot.

Pintér István - Magyarok ​amerikai koszton
Fiatal ​újságíró voltam, egy esztendje dolgoztam a Népszabadságnál, amikor a SZER a vádlottak padjára ültetett. Akkor ugyanis még működött az ellenforradalom előtti hírhedt Fekete Hang, csak a címét változtatták meg, így lett belőle "A vádlottak padján". Nos, én is odakerültem. De nem mint újságíró, hanem mint államvédelmi ezredes. Töredelmesen be kell vallanom: noha katonaidőmet letöltöttem, a tartalékos honvéd rendfokozatnál magasabra nem jutottam. Hogyan lettem mégis ezredes? Hát úgy, hogy a SZER-ék nem tudtak rólam semmi "rosszat". Mármint semmi olyasmit, ami az ő szemükben annak számít, s amivel hallgatóik előtt - ügyes fogalmazással - leleplezhetnek. Erre a hazugságra építve már remekül fel tudták használni archívumuk anyagát. Akkor, több mint tíz esztendővel ezelőtt kezdtem foglalkozni a Szabad Európa Rádióval. Kétszer személyesen is felkerestem őket, székhelyükön, Münchenben, ahol egy eredetileg ideiglenesenek működik ez az adó. Hogy akkoriban meg is írtam, kidobtak a Szabad Európa Rádiótól. Mégis úgy éreztem, hogy sikerrel jártam. Mindent megtudtam már, amit erről a társaságról, és a többi, amerikai koszton élő magyar hazaárulóról megtudni érdemes. Jártam bírósági tárgyalótermekben, börtönök beszélőszobájában faggattam a rajtavesztett ügynököket, és tanulmányoztam a történészek munkáját. Mindezt természetesen újságírószemmel. A szerző ugyanis nem hírszerző és nem történész, hanem újságíró. Feladata, hogy szenzációt szállítson az olvasónak, de csak az igazat írja. Úgy érzem, amit ma már az amerikai koszton élő magyarokról elmondhatunk, az nemcsak igaz, de nagyon izgalmas is. Kitalálni sem kellett hozzá semmit. Ráadásul egy tartalékos honvéd is megírhatja.

Pintér István - Szabó László - A ​hóhérok nyilatkoznak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pintér István - Ki ​volt Horthy Miklós?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pintér István - Kémtörténetek ​a XX. századból
Nagy ​érdeklődésre tarthat számot ez a könyv, amely feleleveníti a kémkedés, a hírszerzés legemlékezetesebb, legjelentősebb eseteit. A hiteles dokumentumokon alapuló, de a kalandregények kitalált cselekményénél is izgalmasabb történetekben váltakozva ismerkedünk meg pénzért mindenre kapható kalandorokkal, és a hazájukért, népükért a hírszerzés és elhárítás nehéz és veszélyes feladatát vállaló igazi hősökkel. Allen Dulles és Mata Hari, Redl ezredes és Powers tündöklése és bukása nemcsak izgalmas, hanem tanulságos olvasmány, éppúgy, mint az Abel ezredes néven ismert szovjet felderítőtiszt, vagy dr. Sorge kalandos hőstetteinek sorozata. A náci Abwehr és az SD hírszerző szolgálatának tevékenységére is rávilágít a könyv, szól a CIA-ról és más, jelenleg működő kémszervezetekről. És amilyen változatosak a hősök, olyan változatosak a színhelyek és az időpontok. Az olvasó a könyv lapjait forgatva ott jár a második világháború idején Ankarában, ahol a rejtélyes Cicero kattintgatja az éjszaka leple alatt a kémfényképezőgépet, nyomon követi az észak-amerikai szárazföldön a tengeralattjáróról partra tett náci diverzánsokat, de ott van a búr háború idején Baden-Powell, a későbbi főcserkész kémvállalkozásain, vagy az első világháború frontvonalában, ahol a 14. G. W. szédíti magába a tiszteket, hogy értesüléseket szedjen ki belőlük. Izgalmas, érdekes, tanulságos olvasmány ez a könyv, kiváló dokumentum-riportok sorozata. A szerző, a kitűnő újságíró a Kémtörténetek olvasóinak sem okoz csalódást.

Nemes János - Pintér István - Szabó László - Horváth József - Az ​utolsó felvonás
A ​könyv, amelyet kezében tart az olvasó, riportkönyv. E riportsorozatban a magyar történelem legsötétebb korszaka elevenedik meg. A felnőttek nemzedéke máig is borzadva és szégyenkezve emlékszik vissza 1944 végzetes hónapjaira s a drámai gyorsasággal pergő eseményekre. De a kulisszák mögött történetekből viszonylag keveset ismer. Az egyszerű emberek elől sűrű függöny takarta el a budai Várat, a kormánypalotákat, a nyilas hadiszállásokat, a náci követség épületének termeit, a kínzókamrákat s a tragédia megannyi boszorkánykonyháját. S túl a kortársakon - azóta olvasóközönséggé serdült az ifjúság egy jelentős rétege, amely mit sem ismer e tragikus históriából. Márpedig érdemes megismernie. Az utolsó felvonás természetesen nem történelmi tanulmány, nem is az események krónikája. A riportázs eszközeivel él, a rohanó eseményeknek csak egy-egy drámai epizódját állítja reflektorfénybe. De azért arra törekszik, hogy az események és a párbeszédek tükrében, amelyeket jegyzőkönyvek, okmányok, vagy visszaemlékezések alapján rekonstruált, levéltárak, bírósági periratok, kancelláriai jegyzőkönyvek, s a kor más fellelhető forrásai segítségével állított össze - megmutassa a nagy egészet, az összefüggéseket is.

Filyó Mihály - Godó Ágnes - Györkei Jenő - Pécsi Anna - Pintér István - Magyarok ​az európai antifasiszta ellenállási mozgalmakban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pintér István - Rendnek ​muszáj lenni...
Száz ​esztendővel ezelőtt, 1873-ban alakult Budapest első rendőrsége. Az országos nevű publicista, Pintér István a közbiztonságot megszilárdító, az uralkodó osztályok érdekeit védő egykori rendőrség első ötven évének fő állomásairól, érdekesebb, fontosabb, jellemzőbb bűnügyeiről emlékezik meg ebben a művében. Az olvasó előtt pergő egymásutánban felvillannak a régi, szenzációt keltő bűnügyek: postarablások, kis- és nagystílű sikkasztások, a szégyenletes tiszaeszlári vérvád, a gyilkosok és áldozataik: Mágnás Elza, a cinkotai tömeggyilkos bádoghordókba forrasztott női áldozatai, a kilencéves kislány, akit tizenkét koronáért gyilkoltak meg — és még sok-sok érdekes rendőri krónika-ügy.

Nemes János - Pintér István - Szabó László - Horváth József - Régi ​jó világ
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók