Ajax-loader

Vadas József könyvei a rukkolán


Vadas József - Csontváry
"Te ​leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb Raffaelnél" - közölte az akkor még patikus Csontváryval egy égi hang. Ez olvasható a festő egy késői önéletrajzában. Nem tudjuk, így volt-e valójában, de az tény, hogy Csontváry hamarosan elutazik Rómába, megnézi Raffaello festményeit, majd megkezdi hosszas felkészülését e nagy elhatározás megvalósítására. A század első évtizedében megalkotja a maga egyedülálló, a magyar művészet egyik legnagyobb - Van Gogh, Gauguin, a Vámos Rousseau munkásságával egy sorba állítható - festői teljesítményét. Csontváry, akit a kortársai nem értékeltek, mára elnyerte méltó helyét, népszerűsége pedig vetekszik az általa nagyra becsült klasszikusokéval. Vadas József tanulmánya e különös tehetség sorsát mutatja be az életmű legszebb darabjainak kíséretében.

Vadas József - Ha ​majd a szépnek asztalánál
A ​design nem volt sem tiltott, sem tűrt a Kádár-korszakban. Formatervezőképzés 1950 óta létezik Magyarországon, azóta több száz hallgató szerzett diplomát az Iparművészeti Főiskolán (ma: Moholy-Nagy Egyetemen). De azt is világosan kell látnunk, hogy mivel a tevékenység szorosan kötődik az innovációhoz, amelyet pedig a verseny éltet, a rendszerváltással nálunk újraéledő piacgazdaság teremtett működése és fejlődése számára távlatosan reális feltételeket. Ebben a kötetben ezért azokat az írásaimat gyűjtöttem össze (túlnyomó többségük a Kritikában, kisebbik részük az Atriumban, egy-kettő másutt jelent meg), amelyek az elmúlt két évtized korábbitól merőben különböző társadalmi-gazdasági feltételeinket figyelembe vételével igyekeznek képet adni ennek a nemzetgazdaságilag és kulturálisan is egyre fontosabbá váló szakmának a legfontosabb jelenségeitől - oly módon, hogy abból a magyar olvasó - legyen szó gazdasági vagy művészeti szakemberről, netán civil érdeklődőről - mindnyájunknak fontos tanulságokat szerezzen. A design ugyanis mindenkihez szól. Vadas József

Vadas József - Biedermeier
A ​biedermeier művészete rövid korszak kultúrája. E kurta periódus azonban jelentős, különösen az enteriőrművészetben. A Habsburg birodalom polgárságának családi miliőjében életre hívta azt, amit azóta otthonnak nevezünk: a falak, a bútorok, a függönyök, a szőnyegek és a kedves, apró berendezési tárgyak, összehangolt lakályos együttesét. Racionalizmusa, puritanizmusa ellenére a bensőséges, meghitt atmoszférát árasztó biedermeier napjainkban is az egyik legkedveltebb, leginkább elérhető " antik" stílus. A biedermeier erényeinek és értékeinek újjászületéséről van szó - egy olyan korszakban, amely ráébresztette a világot arra, hogy az ember nem éri be pusztán a technikával, a praktikussággal, szüksége van arra is, hogy lelkileg kötődjön szűkebb környezetéhez. Könyvünk mintegy másfélszáz illusztráció segítségével átfogó képet ad e családias érzelmeket közvetítő kultúrának a berendező és bútor művészetéről, miközben a biedermeier ízlés irodalmi, zenei és képzőművészeti alkotásaiba is betekintést nyújt.

Vadas József - A ​magyar konstruktivizmus
A ​konstruktivizmus Oroszországból indult világhódító útjára. A magyar konstruktivizmus a Kassák Lajos szerkesztette MA folyóirat műhelyében, Bécsben született 1921 táján, ezt követően Németországban bontakozott ki, majd a húszas évek második felétől idehaza is jelentős irányzattá fejlődött. Korai művei képzőművészeti alkotások voltak, mértani elemekből formált kompozíciók. E képarchitektúrának nevezett ideáltervekben Kassák nyomán Bortnyik Sándor és Moholy-Nagy László is a jövő emberséges és harmonikus világának új esztétikáját vázolták fel; a nemes programot pedig építészek, iparművészek, alkalmazott grafikusok váltották valóra. Így épült meg számos családi és bérház, vált rangossá Bortnyik Sándorral az élen a magyar reklámgrafika, kerültek ki a műhelyekből a funkcionalizmus szellemében fogant, tiszta szerkezetű, gondos kivitelezésű tárgyak. A magyar konstruktivizmus nem korlátozódott a húszas-harmincas évekre. Moholy-Nagy és Breuer Marcel vagy Victor Vasarely és Nicolas Schöffer munkássága nyomában nemzetközi hatása és utóélete is figyelemre méltó.

Vadas József - Kovács ​Margit
Kovács ​Margit, aki 1902-ben Győrött látta meg a napvilágot, szerencsés csillagzat alatt született. Legtöbb pályatársával ellentétben ugyanis a siker gyorsan -már a pálya elején- mellé szegődött, és elkísérte 1977-ben bekövetkezett haláláig. Rendszerek jöttek-mentek, nimbusza azonban folyamatosan emelkedett. Távol-keleti államfő és egyházi méltóság, nyugati és szovjet politikusfeleség egyaránt kitüntetésnek érezte, hogy ellátogathat hozzá, s mind otthon is érezte magát a műtermében, amely -mint egyik méltatója kifejezte magát- egyszerre volt lakás, műterem és raktár. Már életében megkapott minden rangos elismerést: Kossuth-díjat, Érdemes és Kiváló művész címet - sőt önálló múzeumot is Szentendrén. Legfőképpen pedig a közönség megbecsülését. 1973-as megnyitása óta a Kovács Margit Múzeum az egyik legforgalmasabb közgyűjtemény Magyarországon. Évi sokszázezer látogatóval, akiknek jelentős hányada külföldi. A könyv egyúttal megjelent angol és német nyelven is.

Vadas József - Nem ​mindennapi tárgyaink
Vadas ​József valóban felfedezésre indult; a magyarországi környezetkultúra fölfedezésére. Mindennapi életünk tárgyi kereteinek esztétikai minőségét vizsgálja - sokszínű megközelítésben. Könyve hatalmas vállalkozás. És hiánypótló is egyben. Hiszen a szerző történeti fejlődésében, gazdasági-politikai összefüggésrendszerében elemzi mindazt, amit a környezetkultúra, tárgykultúra, ipari formatervezés szinte szinonim terminus technikusai takarnak. Tárgyának valamennyi metszetéről képet nyújt - óriási problémaérzékenységgel s tiszteletre méltó indulati visszafogottsággal. Pedig ezt a könyvet az indulat ihlette, a legjobb értelemben vett elégedetlenség, türelmetlenség. Mindennapinak szánt tárgyak - illetve tervezőik - nem mindennapi kálváriái láttán. A jobbító kritikai szándék azonban nem torpan meg a borúlátó diagnosztizálásnál. Ellenkezőleg. Vadas József azt is megmondja, mi volna a teendő, s milyen folyamatoknak, lappangó tendenciáknak kell sürgősen gátat vetni. A téma parttalan. S a szerző szinte mindenről ír: iparművészképzésről, lakáskultúráról, az Ikarus formatervező kollektívájáról, a híres-nevezetes kockáról, azaz Rubik Ernő kálváriájáról, a Videoton "idegenlégiós" sztárdesigneréről, az Iparművészeti Vállalat Janus-arcú tevékenységéről, a fél évszázada következetesen hamisított "eredeti" matyó népművészetéről, a trafikmütyürkékről s természetesen Ráday Mihály városvédő mozgalmáról. De szó esik a világsikert aratott Saturnus étkészletről, a Herend-ízlésficam konzerválásáról, a romhányi csempegyártásról - s minderről a teljes keresztmetszet igényével. Miközben - s talán ez a legfontosabb - látni és nézni tanít. Naponta használt tárgyaink, életünk tárgyi kulisszáinak újrafölfedezésére oktat - érvényes optikával. Melynek kizárólagosságát nem hirdeti. De könyvét olvasva más szemmel nézzük majd a konyhai vágódeszkát, a fogkrém tubusát, a játszótéri mászókat, a formatervezett csuklós buszt. Végre körülnézünk. Igényesebben. Laikus és szakember egyaránt. Mert könyve mindkettőjükhöz szól.

Vadas József - Le ​Corbusier
"1920 ​óta a család szentélyének tekintem a lakást, az ember szentélyének, aki korábban azért szolgált, hogy az isteneknek lakást építsen; míg én úgy ítélem meg, hogy inkább az emberek lakóhelyének kellett volna szentelnie tehetségének legjavát - szellemét és szívét... A tervek és a módszerek rendelkezésünkre állnak. Az első kísérlet áll Marseille-ben..." - írta 1950-ben Le Corbusier, a XX. század építészetének egyik legnagyobb alakja, a funkcionalista építészet egyik megteremtője. Kötetünk gazdag dokumentumanyag tükrében mutatja be, Vadas József értő kalauzolásával, a küzdelmes életutat, amelynek középpontjában egy új, harmonikus életformának megfelelő városépítészet kialakítása állt.

Vadas József - Z. ​Gács György
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vadas József - A ​magyar art deco
Az ​1910-es évektől az 1930-as évek végéig virágzó "dekoratív stílus" elsősorban az iparművészet, az építészet, illetve az akkoriban kibontakozó formatervezés területén hozott újat. Lendületes, gyakorta leegyszerűsített formái, harsány színei, a legmodernebb avantgárd irányzatokról inspirált kompozíciói azonban hatottak a festészetre és a szobrászatra is. A 20. századi magyar művészet jeles alkotói, az építész Lajta Béla, Komor Marcell, Hajós Alfréd, a festő Bortnyik Sándor, Vaszary János, Scheiber Hugó, a szobrász Vedres Márk vagy Beck Ö. Fülöp, a keramikus Gorka Géza, a textileket készítő Ferenczy Noémi munkásságába is beilleszkedett, és egyes műveit vagy egész periódusait meghatározta ez a friss szellemű áramlat, amelynek részletes feldolgozása ebben a kötetben történik meg először.

Vadas József - Budapest ​építészete
Sétákra, ​mégpedig építészeti sétákra invitál minket e kis kötet szerzője, Vadas József, az ismert művészettörténész-műkritikus. Segítségével kis bolyongásra indulhatunk fővárosunkban, és megismerhetjük Budapest legnevezetesebb épületeit a római kori kezdetektől a 21. század elejéig. Mindeközben a város történetéről is sok mindent megtudhatunk. Az időrendben, ugyanakkor területi egységekben (Aquincum, a középkori Budai Vár, a török világ, a barokk-klasszicista Buda, a klasszicista Pest, a századfordulós, világvárosi rangú Budapest, a modern főváros) tárgyalt rövid város- és építészettörténet hasznos kis kalauz a Budapesttel most ismerkedők vagy azt még jobban ismerni akarók kezében.

Vadas József - Akit ​a vonat szele megfogott
Szentpéteri ​Tibor az egyik leismertebb magyar formatervező. Öt évtizedes alkotói tevékenységének produktumaival szinte naponta találkozhatunk, járműveit, vonatait, metróit és hajóit hazánk mellett szinte a világ minden táján ismerik, használják, szeretik. Szerves része munkájának a tanítás, egyetemi tanárként ipari formatervező-nemzedékek kaptak tőle...

Vadas József - Kassák ​a konstruktőr
Kassák ​Lajos a XX. századi magyar irodalom és képzőművészet nagy hatású művészegyénisége volt. Gazdag prózai, költői életművéhez, szerkesztői munkájához szervesen hozzátartozik képzőművészeti tevékenysége is. Az Élet és Irodalom hasábjairól jól ismert, műkritikus, Vadas József ennek a pályának a megrajzolására vállalkozik. Nem szakítja ki azonban a részt az egészből: az életmű egészében mutatja be a képzőművészettel is foglalkozó Kassák Lajost. Megismerjük a szerkesztőt, aki a tízes évek végén lapja köré tömörítette az aktivista képzőművészeket; a húszas évek európai konstruktivista mozgalmához kapcsolódó, képarchitektúrákat "építő" festőt; végigkövethetjük a harmincas évek tipográfusának, reklámgrafikusának útját; a negyvenes évek képzőművészeti publicisztikáját; megfigyelhetjük, hogyan közelít Kassák festészete a realizmushoz az ötvenes években, és végül hogyan tér vissza a hatvanas években ifjúkora képarchitektúráihoz. Ellentmondásokkal teli, izgalmas, rendhagyó művészpálya bontakozik ki előttünk. Ahogy Vadas József megfogalmazza: "Változó jellegű, periódusokra bontható életművel állunk szemben, amely mindig az adott kor vagy korszak kérdésére próbált a maga módján feleletet adni."

Vadas József - Modern ​és posztmodern
Kötetünk ​a mindennapi környezet, és azon belül is elsősorban az otthon tárgyi világának modernizálódásával foglalkozik, amelyet a huszadik századi technikai civilizáció indított el, és amelyhez nem kis mértékben járultak hozzá az azt kísérő társadalmi folyamatok, művészeti és tudományos felismerések. Nem egyenes vonalú fejlődésről van szó: merész gondolatok és utópikus elképzelések, az újítás radikalizmusával vetekedő visszarendeződések és újraértelmezések adják szellemi hátterét. Azt sem mondhatjuk, hogy a történet véget ért volna: a posztmodern legalább annyira folytatása, mint amennyire kritikája is a modernizmusnak. Erről a kavargó világról ad képet mintegy kétszáz színes kép kíséretében Vadas József esszéje, amely napjaink művészeti produkcióját is számba véve tesz kísérletet arra, hogy az elmúlt mintegy száz év történéseiről eligazítást és fogódzót nyújtson az olvasónak.

Vadas József - Art ​Deco
Az ​art deco a húszas-harmincas évek jellegzetes - attraktív - művészeti stílusa, amelyet az elmúlt évtizedekben fedeztek fel újra. Művészettörténészek, illetve építészek és iparművészek figyelme szinte egyszerre fordult a klasszikus modernizmus mögött hosszú időn át méltatlanul háttérbe szorult irányzat felé, amely mindenekelőtt a tárgykultúrában, a divat és az alkalmazott grafika területén alkotott maradandót. Könyvünk, amely hazai szerzőtől az első összefoglalása ennek az egyetemes irányzatnak, s amely sokak véleménye szerint az utolsó átfogó iparművészeti stílus volt, több mint másfél száz színes kép kíséretében tekinti át az art deco történetét, elemzi jellegzetességeit, mutatja be legfontosabb műfajait, alkotásait és vezető egyéniségeit.

Szelényi Károly - Vadas József - Varga Vera - Herend
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vadas József - A ​székkirály
Király ​József, akit e könyv tervezése közben, nyolcvanhárom évesen ért a halál, a modern magyar iparművészet egyik legnagyobb egyénisége volt. Kossuth-, Munkácsy- és Ybl-díjas, érdemes és kiváló művész, nagyszabású munkásságát a Magyar Formatervezési Tanács életműdíjjal ismerte el. Alighanem ennél is többet jelentett számára, hogy diákjai a szeretetükről és nagyrabecsülésükről egyszerre tanúskodó „Székkirály” titulussal illették. Erdélyi születésű fiatalemberként a második világháború után került Budapestre, ahol a családi hagyományok ösztönzésére és asztalos édesapja kifejezett kívánságára lett az Iparművészeti Főiskola hallgatója. A legendás Kaesz Gyula tanítványaként 1954-ben szerzett belsőépítész-diplomát, ezt követően alkotta meg a maga nemében egyedülálló életművét. Legfontosabb anyaga a fa, amelyet minden lehetséges formájában feldolgozott. Tervezett belőle gyárakban kivitelezett szériabútorokat és maga esztergálta kisebb-nagyobb egyedi használati tárgyakat, továbbá monumentális épületdíszítő fali kompozíciókat. Vadas József művészettörténész, egyetemi tanár, a BKF Alkalmazott Művészeti Intézetének szakvezetője ezt a gazdag életművet mutatja be számos dokumentumot és színes reprodukciót felsorakoztató könyvében.

Vadas József - A ​magyar festészet remekei
A ​kötet, melyet kezében tart az olvasó, a magyar festészetnek azokat a klasszikus alkotásait tartalmazza, amelyeket hagyományosan a legszebbeknek vagy legjellemzőbbeknek tartunk. Az első mű az Anjou Legendárium egy jelenete az 1330-as évekből, az utolsó Kondor Béla egy képe 1962-ből, de szerepel a válogatásban az 1427-es garamszentbenedeki oltár éppúgy, mint Munkácsy Mihály, Csontváry Kosztka Tivadar vagy Rippl-Rónai József néhány festménye. A képanyag válogatója és a szövegek írója ezekre a képekre koncentrált; mindegyiknek egy oldalpárt szentelt, hogy a festményen és annak ismertetésén kívül analógiákat, részleteket is közöljön, így szolgálva egy-egy mű jobb megértését. Ezzel a módszerrel az alkotások kapcsán az olvasó megismerkedhet a mű készülésének korával, a festővel, a részletek segítségével pedig olyan apró festői finomságokra is fény derülhet, amelyek közelebb vihetnek az egész magyar művészet alaposabb ismeretéhez.

Vadas József - Hungarian ​Masterpieces
The ​volume plays tribute to nearly seven hundred years of Hungarian painting. It opens with codeces and altarpieces, many of unknown provenance, so that our knowledge of their makers is scarce - a name on the former predella of the Altar of Garamszentbenedek, or the initials MS on a panel in the Christian Museum of Esztergom. Still, even in the 14th to the 16th centuries, they can tell us much about themselves, first and foremost, that Gothic and Renaissance painting of Hungary, of which very little remains to us from their past, formed a harmonious unity with European art, plyaing a role in its development. The works to follow, whose makers are easier to identify, often prove to have been made by artists from abroad or, if their maker was of Hungarian origin - Ádám Mányoki and Jakab Bogdány among them - it often happened that they would leave Hungary to work in another country. The advent of a typically national art in the 19th century did not break with the history of European painting. Still, it took on an increasingly marked and unique character, so that today it falls into a class of its own. The two hundred years development of modern Hungarian painting is hallmarked by celebrated artists such as Károly Markó, Miklós Barabás, Mihály Munkácsy, Károly Lotz, Tivadar Kosztka Csontváry, József Rippl-Rónai, and more recently, Lajos Vajda and Béla Kondor. Each painting in the volume is presented on two to four pages including a large-size reproduction with typical details, and similar accompanying works. The decsription includes the most important details of the life and work of the artist's oeuvre, as well as in the history of art in general. Still, first and foremost, the volume is meant to please the eye and our sense of the beautiful, with the text supporting the aesthetic content.

Vadas József - El ​Liszickij
El ​Liszickij, az Októberi Forradalom e jelentős művésze, a szovjet avantgarde nagy nemzedékének egyik legjelentősebb tagja volt, Malevics, Tatlin, Gabo és Rodcsenko társa. valamennyiük közül talán neki, a mérnöknek sikerült leginkább gyakorlati cselekvéssé alakítania a világforradalom és a technikai vívmányok igézetében született elképzeléseket az új ember új világáról. Konstruktőrnek nevezte magát, nem a régi értelemben vett művésznek. Épületeket, belső berendezéseket tervezett, új tipográfiát és színpadtereket teremtett, és eredeti kiállítás-installációival meg az általa szerkesztett folyóiratokkal hathatós propagátora volt külföldön az akkor még elszigetelt Szovjetuniónak. De festményei és sokszorosított grafikai lapjai sem egyszerűen képek: egy humánus és ésszerű világ eszményi városainak előrevetített tervei. El Liszickij életművét és annak nemzetközi összefüggéseit ismerteti Vadas József tanulmánya, amelyet 59 reprodukció illusztrál.

Vadas József - Művészeti ​vademecum
A ​vademecum átmenet szótár, lexikon és enciklopédia között. A művészeti tárgyú kötet célja, hogy megmagyarázza mindazokat a fogalmakat, amelyek az iskolás korú gyerekek vagy az érdeklődő felnőtt olvasók számára nélkülözhetetlenek a művészeti szövegek megértésében.

Vadas József - A ​magyar iparművészet története
A ​magyar iparművészet története a téma első átfogó összegezése, teljes körű és rendszerezett képet ad a XIX. század derekán kifejlődő iparművészet közel másfél évszázados hazai fejlődéstörténetéről, illetve vezető egyéniségeinek tevékenységéről. A szakma programját legtömörebben Pulszky Károly fogalmazta meg, még 1885-ben. Az Iparművészeti Múzeum első ,,őre" (főigazgatója) szerint: ,,A modern Magyarországnak modern magyarságra és modern iparművészetre van szüksége." A szerző a fentiek szellemében járt el, amikor korszakról korszakra haladva, a mindenkori gazdasági-társadalmi fejlődés követelményei szempontjából elemzi-értékeli az iparművészet más-más nézetrendszerben fogant áramlatait, s mutatja be közel 240 kép kíséretében azok szuverén képviselőinek legfontosabb és legszebb munkáit. Vadas József (sz. 1946) művészettörténész, kandidátus, a BKF egyetemi tanára. Fontosabb iparművészeti könyvei: A Művészi Ipartól az Ipari Művészetig (1979), Kassák, a konstruktőr (1979), Le Corbusier (1983), Nem mindennapi tárgyaink (1985), A magyar bútor 100 éve (1992), Biedermeier (2001), Empire (2003), Lehoczky János (2003), Art deco (2004), A magyar art deco (2005), Design felső fokon (2005), Modern és posztmodern (2006), A magyar konstruktivizmus (2007), Kovács Margit (2008), Németh Aladár (2009), Lengyel Lajos (2010), Király József (2013). Publicistaként évtizedek óta folyamatos krónikása a kortárs magyar iparművészetnek.

Vadas József - Empire
Az ​empire a napóleoni császárságról kapta nevét; 1804 és 1815 között, a fél Európát meghódító francia birodalomban élte ugyanis virágkorát. Formai jellegzetességeit tekintve a klasszicizmus utolsó fázisa, valójában két ellentétes szellemiség - a féktelen pompa és a katonás fegyelmezettség - szintézise. A stílus azonban nem korlátozható szigorúan sem Napóleon uralkodásának idejére, sem a helyére. Motívumai már korábban is felbukkannak, csak akkor még nem alkotnak szerves rendszert; s az empire nem hogy véget ért volna Qaterlooval, éppenséggel sok kultúrában csak Napóleon bukása után bontakozott ki. Könyvünk, amely a két éve megjelent Biedermeier folytatásaként, stílustörténeti vállalkozásunk újabb darabja, közel másfélszáz színes kép segítségével részletesen foglalkozik legfontosabb szellemi műhelyeinek bemutatása mellett mind az empire előzményeivel, mind az utóéletével. Ezt követően pedig gyönyörű kastélyokba kalauzolja az olvasót, aki az irányzat hazai emlékeivel, többek között a nemrég helyreállított Sándor-palotával is megismerkedhet. A jelentőségénél méltánytalanul kevesebb figyelemben részesülő empire stílusról magyar nyelven ez az album ad először átfogó képet.

Vadas József - A ​magyar bútor 100 éve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vadas József - Üvegművészet
Mint ​annyi más - az írástól a csillagászatig, az üvegkészítés is a keleti kultúra szülötte. De nem egyszerűen az ókori Kelet magas fokú kultúrája és művészete hívta életre, hanem egy sajátos adottság: a homok. A szilíciumot ugyanis, amely az üveg fő alkotórésze, mindmáig a sivatagos tájakon korlátlanul rendelkezésre álló tiszta homokból nyerik. A homokon kívül hamuzsír vagy szóda (kálium-, illetve nátrium-karbonát) szükséges az üvegkészítéshez. Hogy milyen úton-módon jöttek rá az üvegkészítés titkára, azt homály fedi. Plinius, a jeles római tudós-író, aki a Historia naturalis (Természettörténet) című munkájában egyszemélyes enciklopédiát nyújt kora ismereteiről, úgy tartja, hogy szíriai kereskedők figyelték meg a tengerparton tüzet rakva, amint a salétromos sziklák közül finom, vékony üvegszál kezdett csordogálni. Ez - így - bizonyosan legenda. Az üvegkészítés a szabad tűznél sokkal magasabb hőmérsékletet - ezerháromszáz-ezerötszáz Celsius-fokot - kíván. De az valószínű, hogy a szilícium üveggé kristályosodását valamilyen más célra - alighanem anyagtárgyak égetésekor - rakott tűzben fedezték fel. Hiszen itt a homok mellett adott volt a fahamuból meleg víz hatására kioldódó hamuzsír. Az is tény továbbá, hogy ily módon a zöldes nátriumüveg mellett már igen korán megjelentek a szennyeződéstől megtisztított káliumüvegek. Az, hogy a kezünkből kipergő sárga homok áttetsző, szilárd anyaggá, üveggé változtatható, valóságos csoda. Nem kisebb varázslat az, ami a díszítőművész keze nyomán az áttetsző üveggel történik. Ebbe a boszorkánykonyhába engedünk bepillantást, amíg e különleges anyag több ezer éves történetét áttekintjük.

Vadas József - A ​Művészi Ipartól az Ipari Művészetig - Tanulmányok
A ​szerző írja könyvéről: "Az 1885-ben alapított Művészi Ipar volt a modern iparművészet első hazai orgánuma, az Ipari Művészet pedig a szakma lapja egészen a közelmúltig. (1976-ban váltotta fel az Ipari Forma.) A két folyóiratot kilencven esztendő választja el egymástól. A címekben tükröződő két fogalmat pedig egy kisebb forradalom, amelyet a művészet funkcióváltozásának mond a tudomány. egyszerűbben és érthetőbben: az elmúlt évszázadban a tárgyformálás a korábbinál egyre nagyobb teret kapott, miközben - tartalma módosulásával - jellege és szerepe is alapvetően megváltozott. Könyvem ezzel az átalakulással foglalkozik. Nem ad eseménytörténetet, nem ismerteti az iparművészeti kiállításokat, nem sorolja fel a művészeket és a műveket, nem csoportosítja műfajok szerint a tárgyi emlékeket, nem ír le stílusfejlődést. Nem monográfia tehát. Csupán egyetlen problémára irányítja - igyekszik ráirányítani - a figyelmet: a szemlélet átalakulására, amelynek során a tervezés elvesztette pusztán esztétikai és így akaratlanul is esztéticizmusba torkolló értelmezését. Mert szerencsére a magyar iparművészet is eljutott a társadalmi igényeket summázó és az ipari előállításon alapuló design szükségességének felismeréséig." A modern magyar iparművészetet bemutató tanulmánykötetet 159 fekete-fehér fénykép illusztrálja.

Vadas József - A ​forma tartalma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Monspart Éva - Siklós Olga - Vadas József - A ​szépen terített asztal
A ​szépen terített asztal mindig felemelő, de különösen nagy jelentőségű, ha ünnepi alkalom hozza össze a családot, barátokat. A meghitten körbeült asztal ilyenkor a legszebb. Terítési tudnivalók a könyvben!

Kollekciók