Ajax-loader

Friedrich Dürrenmatt könyvei a rukkolán


Friedrich Dürrenmatt - A ​fizikusok
Dürrenmatt ​- Beckett-tel ellentétben - a hagyományos dramaturgiára építi abszurd játékait, hogy "őrült" komédiát, úgynevezett paradox színházat kanyarítson belőlük, amilyen a bolondokházában játszódó Fizikusok is, amely a modern tudományos világnézetek csődjéről szól. A darab cselekménye a felelősség elől bolondokházába menekült tudósok körül forog, s ez az idegszanatórium tágul őrült világunk szimbólumává, melyben elmebetegek a világ felrobbantásán munkálkodnak, s a "józanok" az őrültek házába menekítik gondolataikat, nehogy embertársaik ártalmára legyenek. Dürrenmatt ebben a drámában az atomkor tudósainak emberfeletti felelősségéről szól, azonban a zseniális dramaturgiai ötlet helyenként háttérbe szorítja a valódi konfliktust, a fizikusok erkölcsi felelősségének problémáját.

Friedrich Dürrenmatt - A ​nagy Romulus
A ​történelem groteszk ábrázolása végre a nagy lendülettel induló fiatal írót egyszeriben híressé, majd világhíressé tette. Ez volt az 1950-ben – huszonkilenc éves korában – írt A Nagy Romulus című „történelmietlen” tragikomédia. A „Nagy Romulus” jelentéktelen, mégis emlékezetes történelmi alak, Romulus Augustulus, az utolsó nyugatrómai császár. A már teljesen legyengült birodalom utolsó uralkodója valójában gyerekember volt, az uralkodás teendőihez nem is érthetett. A népvándorlás diadalmas barbár vezére, Odoaker ellenállás nélkül szállta meg Itáliát, bevonult Rómába, megszűntnek nyilvánította a császárságot és a kiskorú császárt megfosztotta trónjától. De megkímélte életét, sőt egy kellemes vidéki villát bocsátott rendelkezésére, és életfogytig járó jövedelmet biztosított számára. Sokkal későbbi kifejezéssel nyugalomba küldte. Példátlan történelmi példa. – Ez a témája Dürrenmatt komédiájának. Itt azonban Romulus Augustulus idősebb férfi, akit a biztos vég tudatában nem érdekel már az uralkodás, sokkal inkább kedveli a tyúktenyésztést, magát bölcsen ostobának tetteti. A nép pedig már megelégelte az egész ókort, követelik, hogy jöjjön a változás, jöjjön a középkor. Mulatságos célzás az időszakolás régóta közismert korszakváltási dátumára, amely szerint a Nyugatrómai Birodalom bukásával múlt el az ókor, és kezdődött a középkor. A fordulat pillanatait ábrázolja, illetve jelképezi az egész komédia. A császár mindenbe beletörődve várja a diadalmas germán vezér bevonulását. Háta mögött saját mellszobrával ül a trónon, amikor Odoaker belép. A rómaiak főleg azt tudják a germánokról, hogy ők találták fel a nadrágot. A belépő Odoakertől Romulus Augustulus mindenekelőtt azt kérdi, hogy a lábszárait fedő ruhadarab a híres nadrág-e. A győztes vezér meglepve válaszolja, hogy igen, mire a császár azonnal igen praktikusnak találja és már javasolja is, hogy tömegesen gyártani kellene, bizonnyal jó üzlet lenne. Ezzel a beszélgetés azonnal magánügyekre tér. A hódító megtudja, hogy a meghódolt, méghozzá békésen meghódolt császárt leginkább a tyúktenyésztés érdekli. Ez azért lepi meg, mert otthon ő maga is tyúkokat tenyészt. Még kíváncsi is lesz a tenyészetre, és csak úgy mellékesen közli, hogy a legyőzött többé már nem császár, de aggódnia nem kell, biztosítja a békés megélhetését. Ennek tulajdonképpen örül is a trónfosztott császár: nem kell többet törődnie a kényelmetlen uralkodással. Fel is áll a trónról, hóna alá veszi saját szobrát és megnyugodva távozik. – Paródiája ez a nagy korszakváltásoknak, a történelmi alakok magánkedvteléseinek, az iskolai történelemkönyvek anyagának, és szatírája magának a szatirikus ábrázolásoknak. Ez már igazi Dürrenmatt-játék és valódi siker. Az öreg hölgy látogatása című darab Dürrenmatt drámaírói művészetének csúcspontja. Az elszegényedett szülővárosába visszatérő öreg milliárdosnő, aki pénze mindenhatóságának tudatában megvásárolhatja ifjúkori csábítójának halálát a városka tisztes polgáraitól, valóságos megtestesítője a pénz gonosz hatalmának, amely kérlelhetetlenül rombol szét minden erkölcsi gátlást, megfontolást. A háború utáni kisváros, Güllen valahol Nyugat-Európában van. A város kisemberei bűntárssá, cinkossá válnak és a náci tömeghisztéria tipikus jelenségei észlelhetők rajtuk, az öreg hölgy alakjában pedig az amerikai monopoltőkés magatartás és életfelfogás szimbolizálódik.A jegyzeteket Falcsik Mária állította össze.

Friedrich Dürrenmatt - Görög ​férfi görög nőt keres
"Engem ​pedig csak... a komolyan veendő humor szemszögéből lehet megérteni. Ebben a paradox megállapításban jut kifejezésre az, amiért vonzódom a tragikomédiához. Vígjátéki elemből indulok ki, az ötletből, hogy azután olyasmit cselekedjek, aminek fele sem tréfa: embert ábrázolok - talán így határozhatom meg a művészetemet... a komédiázás az én dramaturgiai, majdnem azt mondhatnám, tudományos módszerem, így kísérleteztem az emberrel, hogy olyan eredményekre jussak, amelyek gyakran magamat is elképesztenek." Friedrich Dürrenmatt

Friedrich Dürrenmatt - Angyal szállt le Babilonba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Friedrich Dürrenmatt - Der ​Besuch der alten Dame
Das ​kleine Städtchen Güllen nahe der deutsch-schweizerischen Grenze, eine einst stolze und wohlhabende Stadt, ist völlig verschuldet. Nun klammert man sich verzweifelt an die letzte große Hoffnung : den Besuch der alten Dame Claire Zachanassian, die in ihrer Jugend selbst in Güllen lebte und nunmehr, durch das Erbe ihres ersten Mannes, eines armenischen Ölscheichs, zur Milliardärin avanciert ist. Sie ist auch, wie sich später herausstellt, verantwortlich für die finanzielle Misere Güllens. Von der alten Dame, die mittlerweile mit Ehemann Nr. 7 unterwegs ist, erhoffen sich die Bürger der Stadt eine Finanzspritze, die Güllen wieder auf die Beine helfen soll. Ihre Jugendliebe Alfred Ill, ein Krämer, soll sie bei ihrem Besuch unterhalten und in Spenderlaune bringen. Für Ill ist diese Aufgabe denkbar ungünstig, denn er hatte sich in seiner Jugend von seiner damaligen Freundin, der alten Dame nämlich, abgewandt, als diese von ihm schwanger war, und sie durch eine Falschaussage an den Rand des sozialen Abgrundes getrieben.

Friedrich Dürrenmatt - A ​színidirektor
Az ​1990-ben elhunyt Friedrich Dürrenmatt immár lezárt életműve bőven tartogat még felfedezni való értéket a magyar olvasó számára. Válogatásunk, melyet maga az idős mester is áttekintett és jóváhagyott, nem a közismert detektívregény-írót állítja az előtérbe, hanem a bölcselmi, sőt létkérdésekkel viaskodó Dürrenmattot. A kötetet indító „Holdfogyatkozás” szinte még ismerős: változat _Az öreg hölgy_ témájára; szereplői tenyeres-talpas svájci parasztok, akik pénzért minden aljasságra kaphatók. „A püthia halála” Oidiposz végzetének felülvizsgálatával már az ősidők mítoszaiból hoz példát az emberi esendőségre: a halálra készülő, agg jósnő előtt felfeslenek csel, ármány, hazugság, lefizetett jövendölések családi tragédiává bogozódott szálai. Látszólag merőben más világ a „Smithy”-é: ez a New York-i vállalkozó hullák eltüntetésére szakosodott. Ám éppen ez a nem túl finnyás üzletember magasztosul példaképpé, amikor óriási összeggel kecsegtető „ügyet” utasít el „erkölcsi megfontolásból” - egy asszony emlékéért. A többi, sokszor példázatszerű elbeszélésben is az úgynevezett végső kérdéseket boncolgatja az író, egyhangúságról azonban szó sincs: gyilkos irónia, megrázó drámaiság, balladai fájdalom egyaránt megcsendül ezekben az írásokban.

Friedrich Dürrenmatt - A ​gyanú
Az ​Európa Könyvkiadó Dürrenmatt-sorozatának második kötete olyan újdonsággal szolgál, amelyet eddig nem ismerhetett meg a hazai olvasóközönség. Az 1953-ban írt kisregény, A gyanú, jellegzetes dürrenmatti "krimi", hátborzongató jelenetei egy zürichi magánklinikán játszódnak. Itt tevékenykedik az az orvos, akinek arcképét volt évfolyamtársa egy koncentrációs táborbeli "műtőben" készült fényképen véli felismerni, és ide fekszik be az öreg Bárfach felügyelő, hogy a leleplezés érdekében kiszolgáltassa magát a homályos múltú orvosnak s annak a majomszerű árnynak, amely olykor megjelenik a kórház berácsozott ablakán...A kötet másik kisregénye - Görög férfi görög nőt keres - az író műfajmegjelölésével: komédia prózában. Arkhilokhosz, a szánalmas segédsegédkönyvelő és a káprázatos Khloé bizarr története utoljára 1969-ben jelent meg magyarul.

Friedrich Dürrenmatt - A ​bíró és a hóhér
A ​kötet _A hóhérlegény_ című 1943-ban megjelent s máris igen jellegzetes írással indul, s az 1952-es _A bíró és a hóhér_ című kisregénnyel zárul. A nagy író első alkotói évtizedének prózadarabjai is - _A csapda, Pilátus, A színidirektor, A város, A kutya_ és a többi -, melyek különböző gyűjteményekben jelentek meg az elmúlt évtizedekben, képviselik mindazokat a művészi és erkölcsi problémákat, melyek Dürrenmattot élete végéig foglalkoztatták. Műfajilag is változatosak: szürrealista elemekben bővelkedő, látomásszerű elbeszélések ugyanúgy megtalálhatók köztük, mint az író kedvelt kifejezési formája, a krimi - benne újra meg újra visszatérő hősével, Bärlach felügyelővel.

Friedrich Dürrenmatt - Durcheinandertal
Moses ​Melker – selber steinreich – hat eine ›Theologie der Armut‹ entwickelt. Er möchte die Reichen von der Last des schnöden Mammons erlösen, damit sie der Gnade Gottes teilhaftig werden. Ein Gangster-Syndikat nimmt den Gedanken auf, erwirbt im Schweizer Durcheinandertal ein Kurhotel für Millionäre und läßt es zum ›Haus der Armut‹ umbauen...

Friedrich Dürrenmatt - A ​milliomosnő látogatása
"A ​milliomosnő látogatása", negyven éven inneni svájci szerzőnek, Friedrich Dürrenmattnak nagysikerű drámája, Eurpa fővárosai után nemrégen Amerikában is megkezdte diadalútját. A színpadi művet szerzője "tragikus komédiának" nevezi. A pénznek minden szokást, erkölcsöt, érzelmet elsöprő mágikus hatalmát mutatja be a polgári társadalomban, egy háború utáni német kisváros nyomorán, majd felemelkedésén. Claire Zachanassian, a hatvan éven felüli milliomosnő nemcsak főhőse a történetnek, hanem különcködéseivel, érzelgősségével és a vagyona adta hatalomból fakadó erőszakosságával egy nálunk már jórészt feledésbe ment típus jellemvonásait is egyesíti: a célratörő, műveletlen és kegyetlen pénzemberét. A darab rajta kívül még jó néhány eleven, eredeti alakot visz színpadra, nem szűkölködik az izgalmas, váratlan, mulatságos és tragikus fordulatokban, annak ellenére, hogy keményen felépítettt szerkezete kérlelhetetlen következetességgel hömpölyögteti a cselekményt kegyetlen befejezése felé.

Friedrich Dürrenmatt - A ​vak / János király
A ​János király-t és A vak-ot, Dürrenmatt két drámai munkáját nem holmi szeszély sodorta ezúttal egymás mellé. Huszonegy év választja el egymástól a két darabot, de mély kapcsolat fűzi össze őket: a két téma vonzva-taszítva rögzült, sajátos párhuzama és a kétféle művészi megoldás egybevetésre ingerlő különbsége - az eddig befutott pálya szemléltetéseképp. A középkori moralitások, a barokk színház hagyományaira támaszkodó A vak (1947) - egy stíluskorszak lezárása -, üzenet a háború lidércnyomásából föleszmélt emberiségnek: az illúziók, a sarkaiból kifordult világra mit sem hederítő (mondhatnánk: az átértékelés elől kitérő) illúziók nemhogy a halált nem győzik le, hanem éppen ellenkezőleg - pusztítanak, ölnek. A János király-ban Shakespeare krónikás színművét átértékelve történelmi fogalmakat értékelt át Dürrenmatt, a politikai masinériát állította komédiai pellengérre. A véres királydrámát átfordította (ahogy maga mondja) "a politika komédiájává". Az eredmény: a dürrenmatti életmű egyik legjobb, legeredetibb alkotása.

Friedrich Dürrenmatt - A ​megbízás
Egy ​meg nem nevezett észak-afrikai ország kísérteties sivatagának kísérteties romjánál meggyilkolnak egy elegáns nyugati hölgyet. Ennek a gyilkosságnak az indítékait szeretné kideríteni a híres riporternő, F., aki forgatócsoportjával beutazási és forgatási engedélyt kap a nyilvánvalóan katonák által kormányzott, elnyomott országba. Egy protokolláris felvilágosítás és egy meghatározott útvonalon engedélyezett, szigorúan ellenőrzött forgatás után a stábot finoman kitessékelik az országból. A riporternő azonban, kihasználva a hatalmon lévők egymás közötti harcait, ott marad, és súlyos titkok nyomára bukkan. Dürrenmatt ezúttal is nagyszerű könyvet írt: izgalmasat, korszerűt, krimit és politikát megfelelő mennyiségben adagolva az olvasónak.

Friedrich Dürrenmatt - A ​bukás
Dürrenmatt ​1988-ban azt mondta egyik interjújában, amikor megkérdezték tőle, nem kíváncsi-e Magyarországra, nem akarna-e eljönni, hogy majd akkor jön ide, ha A bukás megjelenik, íme, hát itt van A bukás, magyar fordításban, s újra élvezhetjük a Mester szellemességét, utolérhetetlen bukfenceit a történet szövése-bonyolítása közben, s a szokásos csattanós poént. Csakhogy A bukás mégis más, mint a többi, eddig magyarul is megjelent Dürrenmatt-mű, mert a történet feszültségét és a „poént" maga a történelem írta, vagy legalábbis történelmi események szolgáltak Dürrenmatt modelljéül. Egy diktatórikus berendezkedésű, meg nem nevezett országban összeül a Központi Titkárság, hogy fontos ügyekben határozzon. A Titkárság tagjai arc és név nélküliek, legfeljebb csak gúnynevük van. Erről a gyilkossággal végződő titkársági ülésről szól A bukás, s nem mérhető máshoz, mint Orwell kis remekművéhez, az Állatfarm-hoz.

Friedrich Dürrenmatt - Ötödik ​Frank / Stranitzky és a nemzeti hős
A ​szerző kívánságának teszünk eleget, amikor nem gyűjteményes kötetben, hanem részletekben mutatjuk be drámai oeuvre-jét. Ebben a kötetben egyik színpadi komádiáját és egy hangjátékát nyújtjuk át olvasóinknak. Egyik is, másik is bővelkedik az ismert dürrenmatti erényekben: szellemes fordulatokban, frappáns ötletekben, humorban. Csípős és eleven szatíra mindkettő: a hírhedt bankárdinasztia grand guignol históriája éppúgy, mint a lábatlan futballista tragikomédiája. De míg az "Ötötdik Frank"-ban csupa ellenszenves, emberi mivoltából kivetkőzött figura népesíti be a színpadot, "Stanitzky és a nemzeti hős" történetében a szerző nála szokatlan szenvedéllyel és együttérzéssel ábrázolja a háború áldozatai, a koldusbotra jutott kisemberek sorsát.

Friedrich Dürrenmatt - A ​nagy Romulus / Az öreg hölgy látogatása
A ​történelem groteszk ábrázolása végre a nagy lendülettel induló fiatal írót egyszeriben híressé, majd világhíressé tette. Ez volt az 1950-ben írt, A nagy Romulus című történelmietlen tragikomédia. A nagy Romulus jelentéktelen, mégis emlékezetes történelmi alak, Romulus Augustulus, az utolsó nyugatrómai császár. A már teljesen legyengült birodalom utolsó uralkodója valójában gyerekember volt, az uralkodás teendőihez nem is érthetett. A népvándorlás diadalmas barbár vezére, Odoaker ellenállás nélkül szállta meg Itáliát, bevonult Rómába, megszűntnek nyilvánította a császárságot és a kiskorú császárt megfosztotta trónjától. De megkímélte életét, sőt egy kellemes vidéki villát bocsátott rendelkezésére, és életfogytig járó jövedelmet biztosított számára. Sokkal későbbi kifejezéssel nyugalomba küldte. Példátlan történelmi példa. Ez a témája Dürrenmatt komédiájának...

Friedrich Dürrenmatt - Arckép ​helyett
Dürrenmatt ​rendetlenség által uralt, zűrzavaros, kaotikus világot ábrázol. Hősei - a vak herceg, Akki, Möbius, Romulus - mind bátor emberek. Szívük mélyén helyreáll a felborult világrend (Dürrenmatt Arckép helyett című írásából). A rendetlenség tehát az egyéni szabadság létezésének zálogává válik, Dürrenmattnál az egyén lehetőséget kap a helytállásra. Ebben a kötetben önéletrajzi írások mellett a színházzal kapcsolatos állásfoglalásai kaptak helyet: esszék, beszédek, kritikák.

Friedrich Dürrenmatt - Az ​öreg hölgy látogatása
Az ​öreg hölgy látogatása, Friedrich Dürrenmatt nagysikerű drámája, szerzője műfaj-meghatározása szerint "tragikus komédia". A pénznek minden szokást, erkölcsöt, érzelmet elsöprő mágikus hatalmát mutatja be a polgári társadalomban, egy háború utáni német kisváros nyomorán, majd felemelkedésén. Claire Zachanassian, a hatvan éven felüli milliomosnő, a történet főhőse, különcködéseivel, érzelgősségével és vagyona adta hatalmával egy nálunk már jórészt feledésbe ment típus jellemvonásait is egyesíti: a célratörő, műveletlen és kegyetlen pénzemberét. A darab, rajta kívül, még jó néhány eleven, eredeti alakot visz színpadra, és nem szűkölködik az izgalmas, váratlan fordulatokban, annak ellenére, hogy keményen felépített szerkezete kérlelheteteln következetességgel hömpölyögteti a cselekményt kegyetlen befejezése felé.

Friedrich Dürrenmatt - Das ​Versprechen
Eigentlich ​sollte sich Kommissar Matthai, der auf der Höhe seiner Karriere angelangt ist, zum Flug nach Jordanien fertigmachen, um dort ein ehrenvolles Amt zu übernehmen. Da erreicht ihn ein Anruf aus Mägendorf, einem kleinen Ort bei Zürich. Ein ihm unbekannter Hausierer teilt ihm mit, er habe im Wald die Leiche eines grausam verstümmelten Mädchens gefunden. Obwohl Matthais Abflug kurz bevor steht, fährt er nach Mägendorf und verspricht den Eltern des Kindes nicht zu rasten, bis er den Täter entlarvt hat.

Friedrich Dürrenmatt - Az ​ígéret / A baleset / A bíró és a hóhér
A ​bűnügyi kisregény cselekménye a konvencionális epikai fikció keretében bontakozik ki. (Matthäi rendőrfelügyelő érdekfeszítő történetét hajdani főnöke meséli el az írónak). Egy eldugott falu melletti erdőben bestiális módon megölnek egy kislányt, s a helyszínre érkező Matthäi felügyelő ígéretet tesz a szülőknek, hogy kideríti a gyilkos személyét. Letartóztatják a gyilkosságot bejelentő, korábban nemi erőszak miatt már büntetett házalót, aki beismerő vallomást tesz, majd felakasztja magát. Matthäi azonban úgy véli, nem ő volt a tettes, s megtisztelő kinevezéséről is lemondva, a rendőrség kötelékéből kilépve, a látszólag reménytelen ügy kivizsgálásához lát. Az elenyészően kevés fennmaradt nyomból invenciózus koncepciót épít fel, majd csapdát állít az általa feltételezett gyilkosnak. Bár elgondolása és logikája zseniális, egy közbejött véletlen mégis meghiúsítja a leleplezést, a felügyelő testileg-lelkileg összeroppan. Dürrenmatt méltán népszerű krimijei (Az ígéret A baleset, A bíró és a hóhér) nemcsak a bűnügyi regények legjobbjai közé tartoznak izgalmas cselekményükkel, olvasmányos és szellemes stílusukkal, logikai és pszichológiai bravúrjaikkal, s a minden esetben "bejövő" csakugyan meglepő kifejlettel, hanem a műfaj megszüntetve-megőrzésének produktumai.

Friedrich Dürrenmatt - A ​baleset
Trops ​textilügynöknek, A baleset főszereplőjének a gépkocsija elromlik, ezért a legközelebbi faluban kénytelen tölteni az éjszakát. A siralmasan unalmasnak ígérkező este - vendéglátója és annak barátai jóvoltából - váratlanul rendkívül szórakoztatónak és izgalmasnak bizonyul. Az öregurak ugyanis azzal töltik estéiket, hogy (hajdani foglalkozásuknak megfelelően) bírósági tárgyalásokat rendeznek. Trops vállalja a vádlott szerepét, s bár ártatlannak hiszi magát, az öregurak kérdései nyomán mind mélyebbre kell hatolnia önnön múltjába...

Friedrich Dürrenmatt - Drámák
A ​modern dráma nagyjai közül Brecht után a svájci Dürrenmatt hódította meg szinte feltétlenül a magyar közönséget. 1957-ben jelent meg először Dürrenmatt-mű magyarul a "Nagyvilág"-ban - az Írói élmény c. rádiójáték -, s ezt csapatostul követte a többi, könyv alakban, folyóiratban, színpadon, rádióban, tv-ben, sőt legutóbb a Bábszínházban. Nagy népszerűségének nincs hangzatos "titka"; eredeti, szellemes író, aki nem restell bármiféle eszközt mondanivalójának szolgálatába állítani. Történelmi persziflázs, biblikus bohóctréfa, véres valóságba torkolló szatíra - Dürrenmatt világa végtelenül tág, és mégis áttekinthető, vezérmotívuma pedig, morbid vonásai, keserűsége, látszólagos cinizmusa mögött és fölött: a humánum. Ez csendül ki antik tárgyú komédiáiból csakúgy, mint A fizikusok eszelős kvartettjéből; ennek a mély emberségnek nevében ítéli el Az öreg hölgy mohó és álszent kisvárosát, s ennek jegyében támasztja A meteor esendőségében magasztos, gyarlóságában is környezete fölé magasodó hősét új és új életre. Bertolt Brecht, Arthur Miller, Eugene O'Neill és Tennessee Williams drámáinak kötetei után Friedrich Dürrenmatt műveiből készítettünk reprezentatív válogatást a modern dráma kedvelőinek.

Friedrich Dürrenmatt - Igazság-ügy
Az ​író már 1957-ben hozzákezdett a címadó kisregényhez, ám csak 1985-ben fejezte be. Olyan kérdést boncolgat benne, mely egész életén át foglalkoztatta: az erkölcsi igazság és az igazságszolgáltatás kapcsolatát. A köztiszteletben álló Kohler kantontanácsos látszólag minden indok nélkül, egy elegáns étterem vendégeinek szeme láttára lelövi Winter professzort. A tanácsost elítélik és börtönbe zárják, ám megbízza Spätet, az éhenkórász zugügyvédet, hogy kérjen perújrafelvételt. A történet bővelkedik a váratlan – és hátborzongató – fordulatokban, s a filozofikus szerző végül meglepő magyarázattal szolgál…A kötet másik darabja, a Holdfogyatkozás, változat Az öreg hölgy témájára, szereplői "romlatlan”, tenyeres-talpas svájci parasztok, akikről kiderül, hogy pénzért minden aljasságra kaphatóak.

Friedrich Dürrenmatt - Az ​ígéret
A ​neves svájci író ezúttal a könnyű műfaj múzsájához fordult ihletért: bűnügyi regényt alkotott. Mesteri kézzel bonyolítja a cselekmény szálait, és kivételes művészetével irodalmi rangra emeli a bűnügyi történetet. Egy szőke copfos, piros ruhás kislány kéjgyilkosság áldozata lett. Matthäi rendőrfelügyelő megígéri a kislány szüleinek, hogy mindenáron kézre keríti a gyilkost. Ez az ígéret valóságos rögeszméjévé válik, ez okozza életének későbbi tragédiáját.

Friedrich Dürrenmatt - Az ​ígéret / A baleset
„Aztán ​jöttek az órák és a napok, amikor közönyössé vált, apatikussá, cinikussá, nem törődött semmivel, csak ült a benzinkút előtt a padon, maga elé meredt, egymás után hajtotta fel a pálinkáspoharakat, a földön körülötte halomba gyűlt a cigarettacsutka. Majd újra összeszedte magát, de egyre gyakrabban visszasüllyedt ebbe a közönyösségbe, átbóbiskolta a napokat, heteket – képtelen, szörnyűséges várakozásban. Elveszetten, elkínzottan, reménytelenül, de mégis tele reménységgel. Egyszer azonban, amint ott ült borotválatlanul, fáradtan, az olajtól mocskosan- felriadt. Hirtelen tudatára ébredt, hogy Annemarie még nem jött haza az iskolából.”

Friedrich Dürrenmatt - A ​csapda / Die Falle
Dürrenmatt ​nagy feltűnést keltő, pályakezdő prózájához írt Utószavá-ban a következőképpen határozta meg első elbeszéléseinek indítóokait és - szerinte - célját: ''Szükségszerű kísérlet ez a próza, de nem arra, hogy ilyen vagy olyan történeteket elbeszéljek, hanem, hogy dűlőre vigyek magamban valamit, vagy - ahogy utólag talán szerencsésebben mondom - megvívjak egy olyan harcot, amelynek csak akkor lehet értelme, ha elveszítette az ember.'' Friedrich Dürrenmatt e kétnyelvű kötetben közreadott korai elbeszéléseinek, és későbbi, világhírnevét megalapozó színműveinek, egyéb írásainak ismeretében elmondhatjuk, hogy az olvasók és a színházi nézők érdeklődéséért, szeretetéért és kivételes elismeréséért folytatott harcot azonban fölényesen és visszavonhatatlanul megnyerte.

Friedrich Dürrenmatt - Zűrvölgy
A ​Dürrenmatt prózai alkotásait egybefogó sorozat utolsó kötete az író 1989–90-ben megjelent műveit tartalmazza, kezdve a címadó kisregénnyel. Ebben ismét egy korlátlan hatalmú, "szakálltalan Isten”, a Nagy Öregnek nevezett multimilliomos a főszereplő, akinek a tevékenysége alaposan felbolygatja az isten háta mögötti, békés Zűrvölgy község lakóinak életét. A kimeríthetetlen fantáziával, bizarr humorral és gyilkos iróniával elénk vetített vízió az életről szól, amely sokszor másként alakul, mint azt a logika törvényei alapján várnánk. Az olvasó a Dürrenmatt-életmű utolsó darabjaiból is kap ízelítőt: e filozofikus, olykor megdöbbentő csattanóval végződő remekek – így például a Téli háború Tibetben, A lázadó, A ház – kötetünkben jelennek meg először magyarul.

Max Frisch - Friedrich Dürrenmatt - Levélváltás
A ​huszadik század svájci irodalmának két legnagyobb figurája Max Frisch és Friedrich Dürrenmatt. Szorosan véve még csak nem is nemzedéktársak, ám közel egy időpontban hunytak el, s pályájuk, életútjuk, sikereik, küzdelmeik párhuzamosak, újra meg újra összekapcsolódók. Ez az összekötöttség hol szórakoztatta, hol nyomasztotta őket, bénította és sarkallta, kapcsolatuk az intenzív emberi és írói barátságtól a sértett hallgatásig több csúcs- és mélypontot megért. Ennek az írói és emberi párhuzamnak a dokumentuma levelezésük, a telefon korában egyre ritkuló kapcsolatfajta tükre, melynek csöndjei is beszédesek. A leveleket munkásságuk tanúja, Peter Rüedi újságíró-dramaturg rendezte sajtó alá.

Friedrich Dürrenmatt - Die ​Physiker
Kernphysiker ​Möbius, Entdecker einer furchtbaren und gefährlichen Formel, flüchtet, seine Familie preisgebend, ins Irrenhaus. Er spielt Irrsinn, er fingiert die Heimsuchung durch den Geist Salomos, um das, was er entdeckte, als Produkt des Irrsinns zu diffamieren. Doch zwei Geheimagenten, ebenfalls als Wahnsinnige getarnt, sind ihm auf der Spur.

Friedrich Dürrenmatt - Der ​Richter und sein Henker
Die ​Hauptthematik von Der Richter und sein Henker findet man unter anderem bei Dashiell Hammett, Rex Stout, Raymond Chandler und Georges Simenon. Grundthema: der Kampf zweier Parteien, deren eine ein einzelner Detektiv ist. Die gute Partei, Inspektor Bärlach, ist todkrank, und es bleibt ihm nicht mehr viel Zeit, den Verbrecher Gastmann zu überführen."Die Hauptthematik von 'Der Richter und sein Henker' findet man unter anderem bei Dashiell Hammett, Rex Stout, Raymond Chandler und Georges Simenon. Grundthema: der Kampf zweier Parteien, deren eine ein einzelner Detektiv ist. Die gute Partei, Inspektor Bärlach, ist todkrank. und es bleibt ihm nicht viel Zeit, den Verbrecher Gastmann zu überführen. Was für ein Mensch ist dieser Bärlach? In seiner Menschlichkeit erinnert er an Maigret. Wie dieser ist er vom alten Schrot und Korn, ist in ertster Linie ein konservativer Mensch, der nicht nach juristischen Regeln operiert, der von den modernen Techniken der Kriminologie wenig hält und lieber seiner durch Erfahrungen gewitzten Nase und dem gesunden Menschenverstand folgt." Armin Arnold"Daß es sich bei den sogenannten Kriminalromanen um Nebenwerke handle, ist eine Ansicht, hinter der ich die Rache der Germanistik vermute: Dafür, daß Friedrich Dürrenmatt mit vollem Bewußtsein gegen das anschrieb, was (damals) allein als Kunstwerk zugelassen war. Die Kriminalromane sind im Hinblick auf Dürrenmatts Ästhetik geradezu Schlüsselwerke." (Die Weltwoche)

Kollekciók