Ajax-loader

Róbert László könyvei a rukkolán


Róbert László - Libanoni ​tisztelendők
Keresztények: Maronita Görögkeleti Görög ​katolikus Muzulmánok: Szunnita Szita Drúz „Ötezer méter Libanon – nyersen: Egy baalbeki oszlop terül rá egy bejrúti Renault csomagtartójában elhelyezett drogériára; egy muzulmán kollégiumban tanító maronita apáca némán tátog egy húsvéti dalt; síita paraszt (soha nem fogom megtudni, jobb- vagy baloldali-e) kapálja hasisföldjét; a majd’ kétszáz politikai párthoz tartozó hatvanhárom fegyveres szervezet közül mindössze kilenc került lencsevégre, de utóbbiak közül is kettő csíkos, homályos lett a kép szélén. Így nem tudom, hogyan fogom mindenre kiterjedő alapossággal ábrázolni a libanoni helyzetet…”

Róbert László - Hotel ​Majestic
A ​HOTEL MAJESTIC 1973 tavaszán kezdődik, és 1976 tavaszán zárul. Ez a három esztendő - de főként a vietnami háború utolsó és a béke első napjai -, mint mondani szokás: történelmi sorsforduló. A könyv, szándékom szerint, mégsem a történelemről szól, hanem azokról az emberekről, akiknek életét a történelem formálja, s akik életükkel a történelmet formálják. Egy kicsit tehát valamennyiünkről.

Róbert László - Allah ​nevében
...értsék ​meg végre: az iszlám, ellentétben a kereszténységgel, nem egyszerűen vallás. Az iszlám filozófiai rendszer éppúgy, mint például a marxizmus; az élet etikája, olyan doktrína, amely híveinek politikai magatartását is előírja, ma éppúgy, mint századokkal ezelőtt. Az egyház és állam szétválasztása nyugati koncepció...

Róbert László - Tisztelendők
Miért ​írtam ezt a könyvet? Azért, mert a Tisztelendők huszonhét filmjének forgatása során a legtöbbször "kifutott" a kamerából a nyersanyag, mire a lényeghez értünk volna. Hogy mi a lényeg? Számomra az indíttatás. De nemcsak a formális dialógus késztetése hívők és nem hívők között. Miért lehetett az orléans-i püspök a francia katolikus egyház "fenegyereke"? Miért érzi jobban magát farmerként egy kétdiplomás nápolyi jezsuita teológus? Miért éneklik egy sevillai templomban Pál apostol szövegére az Internacionálé dallamát? Miért lehet az Isten-hit más is, mint a népek ópiuma? Miért lehet Marx és Jézus híve egyazon emberfia? Az evangélium annyit jelent: jó hír. Számomra az lenne e könyv végén a legjobb hír, ha az olvasó oldaná fel e "csupa miért" kérdőjeleit.

Felician Pop - Róbert László - Povestea ​Pălincii / A pálinka története / The story of palinca
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Róbert László - A ​Greene-kapcsolat
"Örülök, ​hogy megírtam A csendes amerikait. Általa született e - mások számára különösnek tűnő - mély barátság is egy kommunista író-újságíró és egy katolikus író között" - írta Graham Greene egy évtizeddel ezelőtt Róbert László egyik könyvének előszavában. Az olvasó e barátság krónikáját tartja a kezében. Ez a könyv mégsem egyszerű krónika, hanem szerzőjének "fiúi" vallomása mesteréhez. Nyilvános gyónás és vallatás. Ám Róbert Lászlónak ezt az írását is a nosztalgia és a romantika mellett jótékonyan szövi át az önirónia.

Róbert László - A ​hosszú élet titkai
Az ​európai emberek várható élettartama csaknem huszonöt évvel hosszabbodott meg az elmúlt hatvan esztendőben. A tudomány és a higiénia fejlődése lassította az öregedés folyamatait, és sokban hozzájárult ahhoz, hogy az ötven feletti nemzedékek jó egészségi állapotnak örvendjenek. A nemzetközileg is elismert kutató, Róbert László végigvezet minket az öregedés mechanizmusain, s elmagyarázza a „ráadás”-ként kapott élet gyökeres változásainak okait és következményeit. Ismerteti az új életszakaszban kialakuló kockázatokat, és egyszerű, világos tanácsokkal szolgál a nyugodt időskorhoz.

Róbert László - Zsidónak ​születni
"Nem ​tehetsz róla, hogy zsidónak születtél, de sose szégyelld! És vésd az agyadba fiacskám: az antiszemitizmus egyik oka a gyáva zsidó…” Ez a nagyapai mottó vezérli az 1938-as tiszaeszlári cserkésztábor kispajtását, a pécsi Széchenyi István reálgimnázium pingpong bajnokát, az 104/7-es büntetőszázad gúzsba kötött ifjoncát akkor is, amikor az SS-tizedes - mielőtt megásatná vele a sírját - megparancsolja: tisztítsa meg az ásót. Róbert László későbbi élete is egyfajta kalandregény. A tiszta szívű, naiv ifjúkommunistából a Rajk-per után bútortróger, később a Rádió római, illetve párizsi tudósítója lesz. Egyik vietnami könyvéhez Graham Green ír előszót. A Tisztelendők című, eddig harmincöt epizódból álló és folytatódó sorozata - amelynek ideáját XXIII. János pápától kapja - bejárja Európa számos televízióját. Mózes-Jézus-Mohamed című filmje az első hiteles kelet-európai tanúságtétel a zsidó-keresztény-muzulmán dialógus mellett. A szerző élete egyik legnagyobb kalandjának tekinti, hogy felkutassa az igaz, az etikusan hatékony embert a háborúk, a faji és társadalmi elnyomás rettenetei között is, a Tízparancsolat és az Evangélium igéinek segítségével. Ebben a könyvében, remélhetőleg folytatandó önéletrajzának az ifjúkori éveket felidéző első kötetében nemcsak szabósegéd öregapjának állít emléket. A emberi tartás példájaként ismerkedhet meg az olvasó a pécsi latintanár Petrovics Ede atyával éppúgy, mint a Luftwaffe katonájával vagy a sváb Wágner hadapród őrmesterrel, aki a szó szoros értelmében a sír széléről hozza vissza az életbe a tizennyolc éves munkaszolgálatost. Elsősorban az vegye kézbe Róbert László könyvét, aki egyszerre szeret - vagy tud - sírni és nevetni.

Róbert László - Whisky ​bombával
Az ​író a könyvéről: Az elmúlt évtizedben háromszor jártam be haditudósítóként Indokínát, ott voltam a legsúlyosabb bombázások és a viszonylagos béke napjaiban. Akkor nem beszélhettem arról, amit két bombasztori közt éltem át, nem beszélhettem a kispuskával Phantomra vadászó partizánlányok dalairól, az ópium kábulatáról, a laoszi barlangok papjairól, a haiphongi kikötő nyüzsgéséről, Angkor romjairól, a hegyi és a síksági rizs ízéről, a vietnami nyelv zenéjéről, s nem mondhattam el találkozásomat Ho apóval, Kong Léval, Lon Nol "tábornokkal", Norodom Sihanoukkal, Soufanouvonggal, a vörös herceggel. A holdbéli tájakon járva mégis megpróbáltam a lehetetlent: elfeledni és elfeledtetni a háborút. Néha, úgy érzem, sikerült. Erről szól ez a könyv.

Kollekciók