Ajax-loader

legnépszerűbb könyvek

Az elmúlt időszak legnépszerűbb könyvei.


Hermann Imre - Dr. Hermann Alice - Az ​első tíz év
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joel Mokyr - A ​gazdagság gépezete
„... ​azzal, hogy egy ország gazdag, azt mondjuk, hogy a múltban gazdaságilag növekedett. Míg ez az állítás mindent leír, semmit sem magyaráz meg: A gazdasági növekedés okairól - miért válnak egyes társadalmak gazdaggá, és mások miért nem - évszázadokon keresztül elmélkedtek közgazdászok, szociológusok, történészek és filozófusok. E könyv ezzel az alapvető kérdéssel másképpen próbál megküzdeni. Arra összpontosít, amit a gazdasági növekedés legfontosabb összetevőjének gondolok: a műszaki kreativitásra. Előadok egy gondolatmenetet a gazdasági haladás okairól, a növekvő életszínvonalról, a táplálkozás, az öltözködés, a lakás, az egészség javulásáról s a küszködés, a robotolás, az éhínség és a betegségek csökkenésérőI." (Joel Mokyr)

Dr. Hermann Alice - Emberré ​nevelés
A ​négy évvel ezelőtt felújított könyv 1946-ban jelent meg először A demokratikus megújulás érezteti hatását Hermann Alice rokonszenves hangvételén. A konzervatív tekintélyelvű neveléssel szemben hatásosan fejti ki a gyerekek feltétlen emberszámba vételének kívánalmát. S mert ennek gyakorlati megvalósítása nehezebb, mint elvi megfogalmazása. számtalan életszerű helyzet elemzésével igyekszik a nevelési módszerek tökéletesítésében segíteni. Eredetileg előadás-sorozat szövegei voltak az írott formában Is igen közvetlen hangú fejezetek. Valamennyi szülő és pedagógus haszonnal forgathatja az 1975-ben elhunyt nagy tudású pszichológus művét.

Valerie Barrett - A ​csokoládé
Honnan ​is származik a mai formájában oly változatos, finom és tápláló csokoládé? Hogyan készül? Milyen fajtái vannak? Mi mindenre használhatják fel, és főként hogyan? Ezekre és sok más kérdésre is választ kaphatnak könyvünkből. Megismerkedhetnek azokkal a módszerekkel és eszközökkel, amelyek a csokoládéval történő sütés során nélkülözhetetlenek. Elsajátíthatják azokat a fortélyokat, amelyekkel ízléses, ínycsiklandó csokoládédíszeket varázsolhatnak a különféle süteményekre. És hogy melyek ezek? Könyvünk széles választékot kínál a csokoládéval készült torták, aprósütemények, desszertek és italok receptjeiből mindegyikhez színes fotóval, melyekből az Olvasó kedvére "csemegézhet" az ünnepi alkalmakkor asztalra kerülő ínyencségek elkészítéséhez is.

Fodor Kata - Ezobaba
E ​könyv elméletében és módszertanában is az ősi, hagyományos nevelési technikákhoz kíván visszatérni, az ember azon formázásához, amely által harmóniában és egyfajta valódi belső megértésben élhet együtt a természettel. Hangsúlyozva, hogy a gyermek nem pusztán hús és vér lény, hanem lélek, szellemi egység. Kifejti, hogy a korunk társadalmaiban élő családok milyen mentalitással és tettekkel tehetik hétköznapjaik részévé a már jól bevált értékrendszert és a kézenfekvő, természethez közel eső gondolkodásmódot. Bevezeti ezt a tudást a családok legbelső, intim körébe, hogy a szülők maguk adhassák át gyermekeiknek. A könyvben lefektetett elvek nem varázslatok, nem új felfedezések, hanem bárki számára elérhető tények és készségek. Ez a kötet csupán arra vállalkozik, hogy egy aprócska ablakot nyisson a tökéletesen szervezett Univerzumba, ahonnan érkezünk. (Forrás: HarmoNet)

Michael Schmauder - A ​népvándorlás
Honnan ​jöttek a hunok és miért volt rettentő hírük? Hogyan szorongatták a nyugati gótok a Római Birodalmat? Hogyan válaszoltak a rómaiak a „barbárok" támadásaira? Miért dúlták fel Rómát a vandálok? Milyenek voltak a honfoglalás kori magyarok? A népvándorlás koránál húzhatjuk meg a választóvonalat az antik világ és a középkori Európa között. Michael Schmauder történész, egyúttal a Bonnban működő Rajnai Tartományi Múzeum régésze izgalmasan eleveníti fel ezt a nagy hatású történelmi változásokat hozó korszakot - az első hun támadásoktól a germán néptörzsek vándorlásain át egészen a Frank Birodalom létrejöttéig. A könyv utolsó fejezetében olvashatunk a korabeli magyarokról: van-e közünk a hunokhoz, mit talált Julianus, miről árulkodnak a régi sírok?

Vajda Zsuzsanna - Az ​ember és kicsinye
"Az ​én munkám azoknak szól, akik többet szeretnének tudni a gyerekükről, önmagukról és a nevelésről. Azoknak, akik átérzik, hogy a szülő-gyerek viszony valójában összetett érzelmi kapcsolat, a nevelés pedig hosszú folyamat, amelyben sikerek és kudarcok váltják egymást, és az is előfordul, hogy konfliktusba kerülnek a rövid és a hosszú távú érdekek. A sok évezredes tapasztalat azt bizonyítja, hogy a gondos és szeretetteljes szülői magatartás mindig meghozza az eredményt." (Vajda Zsuzsanna)

Lőrincz L. László - A ​nagy fa árnyékában
A ​hatvanas évek második felében tartotta rettegésben az Ifjúsági Park környékét a tabáni híres-hírhedt Nagy Fa galeri. Az olvasó még visszaemlékezhet a korabeli újságcikkekre, amelyek részletesen tárgyalták a galeri viselt dolgait: erőszakosságokat, lopásokat, rablásokat és végül azt a fasiszta jelszavakkal kísért "hippisétát", amely méltán felháborította a közvéleményt. A szerző hiteles dokumentumok alapján, izgalmas meseszövéssel, érdekesen és olvasmányosan írja meg a galeri történetét egészen a bukásig, anélkül azonban, hogy mereven ragaszkodna a megtörtént események krónikaszerű ábrázolásához. Egyes események valóban megtörténtek, esetleg más galeriknál, mások pedig a szerző fantáziájának a termékei. Az ún. Nagy Fa galeri volt tagjainak egy része azóta megtalálta helyét társadalmunkban, ezért a szerző gondosan ügyelt arra, hogy ne tépjen fel behegedt sebeket, a regény szereplői ne emlékeztessenek valós személyekre.

Alfred Lawrence - Gyilkosság ​karácsonyra
"Ahogy ​közeledett Shirleyhez, a lány tanácstalanul megkérdezte: - Biztosan tudod, hogy mit kell csinálni? És ekkor Mary Jane lesújtott a csavarkulccsal Shirley homlokára." De vajon miért? Miért kellett a szép és tehetséges Shirleynek karácsony előtt meghalnia, és éppen barátnője kezétől? Columbo, a tévésorozatból oly jól ismert esetlen, ballonkabátos detektív is gondterhelten rágja örökös szivarját, azután szokása szerint a finomabb lelki indítékok után ered, támpont híján nyomozni kezd a halott előélete után, az ország másik végében. És a múlt beszélni kezd.

Gherbod Fleming - Brujah
Ilyen ​barátokkal… A Sabbat szörnyszülött vámpírjai egyre csal áradnak észak felé, és vérbe szándékoznak fojtani Baltimore-t, a Kamarilla utolsó végvárát az Államok Keleti Partján. Theo Bell, a Brujah klán arkónja az, aki a lövészárkokban küzd. Míg az öregek nagyképű játékaikat játszák a hatalom birtoklásáért, ő összetartja a város védelmét. Kevés az embere, kevés a fegyvere, és ha mindez még nem lenne lég, kénytelen a személyes célok és intrikák útvesztőjében is kerülgetni a csapdákat. Vajon egy kém szivárogtat ki létfontosságú adatokat a Sabbatnak? Ki áll a Garlotte herceg elleni összeesküvés hátterében? Mennyit tudnak valójában a titokzatos Nosferatuk? És vajon Theo Ventrue társa, Jan Pieterzoon, egy követ fúj velük? Túl sok a potenciálisan halálos részlet. Theo körül, és a Sabbat pedig eddig is csak nyomul előre… A sorozat egy monumentális, 13 kötetből álló felfedezőútra visz minket a vértestvérek tiltott világába. Most folytatódik az, ami a Toreador klánregényben elkezdődött. A végkifejlet pedig meghatározó lesz a világ minden emberi és ne emberi lényének sorsára nézve.

Huszti Péter - Kik ​vagytok, hé!
„Othello, ​Jago, Kálvin János, Szervét Mihály. Abélard és Lear, Armado és Böffen Tóbi urak! Kik vagytok? Kik vagytok, akiknek szavait mondom, koronáját hordom vagy bilincsét vonszolom, akikhez lelkemet töröm, akiknek bűneit magamra veszem, akik miatt istenítenek és pokolra kívánnak?” A Kik vagytok, hé! gyűjteményes írásaiban többek között erre keresi a választ Huszti Péter. Többet, mást is kapunk. Egy emlékszőttest utazásairól; Peer Gynt jeges északi vidékétől a szovjet filmgyár hatalmas vaskapujáig, a kávéillatú Bécs forgatagától a színes riói őserdőig; mulatságos és torokszorító pillanatfelvételek készülő előadásokról, a mindig készülő színész szemével… Mert milyen nehéz is megragadni a pillanatot, amikor a szerep megelevenedik, amikor a leírt gondolatokból varázsütésre kimondott szó lesz, hogy aztán e szavak bűvköréből soha ne szabaduljon… És e mellé mindazt, amit hitről, barátságról, elhivatottságról, Shakespeare-ről, Ibsenről és Madáchról, volt diák barátokról és felejthetetlen játszótársakról, mentorokról és tanítványokról és a színház megfejthetetlen titkáról, a kulisszák és a rivalda közti álomvilágról gondol.

Gherbod Fleming - Nosferatu
A ​Nosferatu klán a legalázatosabb és a legkevesebbre becsült a vértestvérek között, de mindenki másnál jobban ismeri az utcák alatt ólálkodó iszonyatot. Calebros, társai vezetője nem is sejtette, hogy a vértestvér-világ egész arcát megváltoztató, egymással összefüggő események sorozatát indítja útjára, amikor azt sugalmazza Victoria Ashnek, hogy rendezzen ünnepséget Atlantában. Calebrosnak mindezt át kell látnia, miközben megkísérli bevégezni klánjának bosszúját egy kétségbeesett és halálos ellenfélen. Időközben mintha a Kamarilla és a Sabbat között dúló hatalmas háború is valamiféle fegyverszünet felé közeledne. Vajon mire vélje, hogy a csatározások New York városában záródnak le, ahol Hazimel Szeme is rejtőzködik, nem is szólva a rettenetes képességekkel felruházott újszülöttről, Leopoldról, a boszorkányos ellenségről, és még másról is: valamiről, ami a felszín alatt rejtőzködik… A sorozat egy monumentális, 13 kötetből álló felfedezőútra visz minket a vértestvérek tiltott világába.

Eric Griffin - Tremere
Egy ​kis vér barátok között Mágia, manipuláció, gyilkosság. Aisling Sturbridge – aki egyik lábával szilárdan áll a mítoszok talaján, a másikat pedig New York kegyetlen utcáin vetette meg – az ostromlott Five Boroughs kápolna Régense egy személyben a vezetője, a tanára és a védelmezője a gondjaira bízott novíciáknak. És mintha nem lenne elég, hogy tartania kell az arcvonalat a Sabbattal szemben, ráadásul még a saját kápolnájában történt gyilkosságot körüllengő titkokról is fel kell lebbentenie a fátylat, el kell hárítania a rivális tremere vezetők cselszövéseit, és túl kell élni a bécsi anyakápolna egyre intenzívebb (és nagyon is kellemetlen) figyelmét. Azonban minden küzdelme hiábavalónak bizonyulhat, ha nem tud megfelelni csöndes vádlóinak – a Gyermekeknek a Kút mélyén. A sorozat egy monumentális, 13 kötetből álló felfedezőútra visz minket a vértestvérek tiltott világába. Most folytatódik az, ami a Toreador klánregényben elkezdődött. A végkifejlet pedig meghatározó lesz a világ minden emberi és nem emberi lényének sorsára nézve.

Gherbod Fleming - Gangrel
Az ​emberség elhalványul... Az árnyékban rejtett fenyegetés ólálkodik. Ramona és a barátai annyit már megtanultak, hogy amit nem ismernek, az megölheti őket - és meg is teszi, ha esélyt adnak neki rá. A jelszó: óvakodj! Óvakodj a többi vámpírtól - a Sabbat lelketlen gyilkosaitól. Óvakodj az ismeretlentől - a rettenetes, nedvedző és lüktető szemű lénytől. Óvakodj a vadonban ólálkodó természetfölötti rémektől. Óvakodj önmagadtól, mert a saját vérszomjad egyetlen szempillantás alatt átveheti az irányítást. Ramona már két éve harcol a saját éhsége ellen és most már - néha - még irányítani is tudja... Ha nem sikerül megzaboláznia a szenvedélyét, akkor Zhavon meg fog halni és vele pusztul az utolsó láncszem, ami Ramonát még az emberiséghez köti. Az őrjöngő Bestia ellen vívott minden egyes csatával egyre jobban elhalványulnak régi életének és halandóságának emlékei... és magukkal viszik az ellenállás vágyát is. A sorozat egy monumentális, 13 kötetből álló felfedezőútra visz minket a Vértestvérek tiltott világába. Most folytatódik az, ami a Toreador klánregényben elkezdődött. A végkifejlet pedig meghatározó lesz a világ minden emberi és nem emberi lényének sorsára nézve.

Farkasházy Tivadar - ÍR ​ÚR, avagy búcsú a kabarétól
30 ​év Rádiókabaré, 15 év Hócipő, 10 év Szárszó, 5 év Heti Hetes, ideje a számvetésnek. Pláne ha hozzáadjuk, hogy pár nap múlva a 60. évembe lépek. Illetve kivonjuk, mert akkor pont nullát kapok. Ráadásul 40 éve érettségiztem, ezt is vegyük hozzá, hogy ne kelljen visszakérnem a százasból. De a könyvbeli kilencvenesek, Faludy, Fejtő, Kosáry, Habsburg Ottó korával is beérem. Az elmúlt két évben sokat utazhattam, így volt időm elgondolkodni egy s máson. A számokkal kicsit bűvészkedtem, mert Szárszó tavaly volt 10 éves, viszont akkor abba is hagytuk. Most először írok róla, hogy miért. De remélem, nem unalmasan, mert akkor Japánba utazom, és hasba szúrom magamat. Ez a kötet 18 út krónikája, ha valaki csak szobadísznek veszi, ám azért el akar dicsekedni vele, hogy átrágta a majd félezer oldalt, azok számára alul összeállítottam egy tartalmi kivonatot. A színe pedig azért zöld, hogy ne csak könyvespolcra, de akár télikertbe is lehessen rakni, másrészt utal új címeremre, amelyet régóta tervezek: zöld mezőben semmit sem csinálok. A Szárszó, Rádiókabaré, Heti Hetes fejezet hosszabb, mint a többi 15 rész együttvéve, de azokban is gyakran visszatérek elmaradhatatlan témáimhoz és elmaradó társaimhoz. Sokat töprengtem, melyik a kedvencem, talán a Heti Hetes. Ezért állok mellette. Farkasházy Tivadar

Kathleen Ryan - Ravnos
Bubit ​húztál, mosolyogj! Khalil Ravana könnyűsúlyú, sodródó tolvaj volt, státust, hatalmat sohasem birtokolt… egészen mostanáig. Szerencsésen megmenekült. Calcuttában a klánját elsöprő vihartól, hogy a sors egy másik vihar közepébe sodorja őt – ezúttal New York városában, a keleti Államok birtoklásáért folyó öldöklő vértestvér-harcok közelébe. Ez a hely a robbanáspont Leopoldnak, a toreadornak is, aki titokzatos módon hatalmas erőknek parancsol – még Hazimel Szeme nélkül is. Khalilnak most először előnyére válik enyves keze. Titokkal, egy rejtett szövetségessel, izzó bosszúszomjjal és egy halál torkából kimentett tússzal felfegyverkezve a roma mindent elvesz New Yorkban – a Kamarillától csakúgy mint a Sabbattól –, amit csak tud, beleértve az öregei vérét is. A baj csak az, hogy senki sem szereti a ravnosokat. Különösen, miután rájönnek, hogy Khalil az egyetlen.

Gherbod Fleming - Asszamita
Fatima ​al Faqadi már közel egy évezrede cserkészi be és gyilkolja le a sötétség egyéb teremtményeit. A létezés egyet jelent a szolgálattal. Mindent Haqim, az Asszamita klán antediluvans alapítójának dicsőségéért. De most közelednek a Végső Éjszakák, és a hírnök eljött, hogy ítéljen Haqim gyermekei fölött. Fatima csak akkor bizonyulhat méltónak a kegyelemre, ha nem csak Moncadát, a Sabbat kardinálisát pusztítja el, hanem Moncada gyermekét, Lucitát is, az egyetlen lényt, aki a hosszú évszázadok alatt szenvedélyt tudott gyújtani Fatima jéghideg szívében. Hit a hűség ellen, hűség a szerelem ellen és Fatima az érzelemi között örlődik. A sorozat egy monumentális, 13 kötetből álló felfedezőútra visz minket a Vértestvérek tiltott világába. Most folytatódik az, ami a Toreador klánregényben elkezdődött. A végkifejlet pedig meghatározó lesz a világ minden emberi és nem emberi lényének sorsára nézve.

Justin Achilli - Giovanni
Benito ​Giovanninak nyoma veszett. Chas Giovanni Tello, a gengszter verőlegény, és az újvilágbeli Giovannik tagja színre lép. Las Vegasba küldik, ahol találkozik a család Óvilágbeli sarjával, Isabellel, aki szintén szeretné megtalálni Benitót. Azonban hamarosan az össze nem illő páros olyan ügyekbe keveredik, amelyeket egyikük sem képes felfogni. Benito felkutatását háttérbe szorítja a Bostonban kitörni készülő szekták közötti háború. Emögött pedig egy még ennél is hatalmasabb fenyegetés tornyosul – amely a család árulásokkal teli múltjából tör elő, és az egész Giovanni klán létét fenyegeti. A sorozat egy monumentális, 13 kötetből álló felfedezőútra visz minket a vértestvérek tiltott világába. Most folytatódik az, ami a Toreador klánregényben elkezdődött. A végkifejlet pedig meghatározó lesz a világ minden emberi és ne emberi lényének sorsára nézve.

F. Várkonyi Zsuzsa - Kalo Jenő - Popper Péter - Sári László - Gyors ​élet, lassú halál? - A fogyasztói társadalom csapdái
Gyors ​élet, lassú halál? Furcsa cím. Életünk valóban felgyorsult. Gyorsabban változnak a történelmi-politikai események, egy emberélet sokszor túléli birodalmak keletkezését és összeomlását, szinte feldolgozhatatlanul zuhog ránk az információk tömege, hamarabb serdülnek a gyerekek - már a rakéta is lassú nekünk. Ám életünkből egyre jobban hiányzik a csend, az egyedül maradás, a számotvetés lehetősége önmagunkkal. A lassú halál pedig a szellemi életre vonatkozik. Hiszen egy ember, egy kapcsolat addig él, ameddig változni tud, ameddig úton van, valahonnét valahová tart. Amikor már csak ismétli önmagát, mechanikusan begyakorolt végszavai, viselkedés sémái vannak, akkor lelkileg meghalt. Nehéz és elgondolkodtató olvasmány ez a könyv, lelkünk védelme érdekében mégis érdemes lapozgatni, és bele-bele mélyedni egy-egy gondolatába. Könnyen válhat szellemi szövetségesünkké zűrzavaros és nyugtalan világunkban.

Keith Martin - Steve Jackson - Ian Livingstone - Lopakodó ​lelkek
Kemény, ​tapasztalt kalandozó vagy. Amikor meghallod, hogy Vanestin varázsló megbízatásának teljesítésével dicsőséghez és gazdagsághaz juthatsz, egy percig sem habozol! Ám Titánia számára a hírnév és a gazdagság nem annyira fontos, mint az ország puszta léte; ha ugyanis nem jársz sikerrel, a Lopakodó Lelkek elárasztják a világot. Mordraneth és kreatúrái félelmet és pánikot terjesztenek mindenhol, ahol csak megjelennek. Titánia végveszélyben forog! Ezzel kell hát szembenézned - hiszen TE vagy az egyetlen, aki szembeszállhat a gonosszal! Két kocka, egy ceruza és egy radír: ez minden, amire szükséged van, hogy belevágj ebbe az izgalmas kalandba. A harc szabályai részletesen ki vannak dolgozva, a kalandlapodon pontosan nyilvántarthatod a szerzett dolgokat és a veszteségeidet is. Rengeteg veszélyen kell átvágnod magad, és a siker egyáltalán nem garantált. TE döntöd el, melyik utat választod, mekkora veszélyt vállalsz, és milyen ellenfelekkel küzdesz meg. Sokszor nem marad más választásod, mint ölni, különben téged ölnek meg!

Lavie Tidhar - Oszama
Egy ​globális terrorizmustól mentes világban a magánnyomozó Joe-t titokzatos nő béreli fel, hogy felkutasson egy férfit: egy rejtélyes írót, akinek ponyvaregényeiben a hős Oszama bin-Láden, az igazságosztó… Joe-t hajszája az író után Ázsia eldugott zugaiból Párizsba és Londonba viszi, és ahogy a rejtély egyre sűrűsödik körülötte, egyetlen kérdés van csupán, amelyet nem mer feltenni: valójában kicsoda ő maga, és a regényekből mennyi a kitaláció? Ismeretlen üldözőkkel a nyomában Joe identitása lassan széthullik, ahogy felfedezi a világát kísértő menekülteket. Honnan érkeztek és mit akarnak? Joe tudja, hogyan kell véget érnie a történetnek, de még ő sincs felkészülve az igazságra, sem pedig a döntésre, amelyet végül meg kell hoznia. Az Oszamában Lavie Tidhar a szeptember 11-e utáni globális tudatalattit megcsapolva vegyíti a film noir, a dokumentumpróza, az alternatív történelem és a thriller elemeit, hogy a mai idők nyugtalanító, ugyanakkor lenyűgöző korrajzát alkossa meg.

Takács László - Onga ​XX. századi története fotók tükrében
_ELŐSZÓ_ Képes ​albumot tart kezében az olvasó, aki fellapozza az „Onga XX. Századi története fotók tükrében” című könyvet. A kötetben szereplő fényképek az utókor számára örökítettek meg ongai pillanatokat, beállított vagy spontán epizódokat, melyek tükrei egy adott kor életének, hangulatának. A fotókon ongai emberek, épültetek, események láthatóak a XX. századból, századunkból. 1900-tól egészen napjainkig. E korban vált igazán lehetővé, hogy a falusi emberek számára is elérhetővé vált a fotográfia, mint a pillanat művészete. E században éltünk át két világháborút, három forradalmat, kilenc rendszerváltást és mindezek mellett szános gyászos és örömteli eseményt. A XX. Század és főleg a legutóbbi 30-40 év eseményeinek objektív-közeli értékeléséhez hiányzik a megfelelő történelmi távlat. Ez az album mégis lehetőséget ad a tanulmányozó, lapozgató olvasó számára a korhoz kötődő egyéni szemlélet kialakításához. Az események, korok megélőinek pedig lehetőséget biztosít az emlékek felidézésére, nosztalgiázásra. Nem véletlen, hogy ez a mű a XX. század utolsó évében 2000-ben, a magyar Millennium alkalmából jelent meg. Ezzel kívánunk tisztelegni a magyar államiság ezer esztendeje, Szent István királyunk dicső emléke előtt. Köszönet érte azoknak az ongaiaknak, akik életük eseményeit fotókon megörökítették. Köszönet azoknak, akik ezeket a fotókat a szerkesztők rendelkezésére bocsátották. Köszönet az Ongai Kulturális Egyesület tagjainak, akik a gyűjtést, a képek feldolgozását és a nyomdai előmunkálatokat elvégezték. Köszönet a támogatóknak, akik nélkül ez az album ilyen formában nem jelenhetett volna meg. Utoljára, de nem utolsó sorban köszönetet mondok Takács László barátomnak, pedagógus kollégámnak, aki a mű értelmi szerzője és főszerkesztője volt. Tudomásom szerint hasonló jellegű és tartalmú, egy község száz évét bemutató képes album ez idáig Magyarországon még nem jelent meg. Nemcsak ezért, hanem főleg önmaga értékeiért javaslom az ongai és nem ongai családok könyvespolcára, mintegy nagy közös(ségi) fotóalbumit, amely évszázadokra megőrzi egy abaúji település lakóinak százéves letét, múltját.

Bartos Erika - Zénó ​a Zorix bolygón
Zénó, ​a kisfiú izgatottan javítgatta piros rakétáját, mert szeretett volna felrepülni vele a magasba. Amikor elkészült, bemászott a rakétába, és már repült is a végtelen űrbe. Ezernyi színes bolygó között végül is a Zorix bolygón landolt, ahol érdekes űrlényekkel találkozott.

Radnai Orsolya - Anyának ​lenni, szerintem
Radnai ​Orsolya “Anyának lenni, szerintem …” című könyve egy egyedi szerzemény a magyar könyvpiacon. Nem orvosi szakkönyv, nem kismamakönyv, nem nevelési tanácsadó és nem is kismamanapló önmagában; ráadásul nem is egy külföldi szerző művének a fordítása, így nem rugaszkodik el a XXI. század elejének magyar realitásától. Címéhez hűen az anyává válás és az anyai/családi lét kihívásait, örömeit és bánatait mutatja be saját és környezete tapasztalatain keresztül, a gyermekvállalástól az iskolakezdésig. A szerző maga is háromgyermekes családanya, aki elmúlt 10 évének tapasztalatait sűrítette ebbe a könyvbe, amely tanácsok, ötletek, javaslatok és megközelítések/szempontok tára. Nem törekszik az egyedüli igazság megfogalmazására, jóval inkább elgondolkodtat, és saját vélemény kialakítására ösztönöz. Megmutatja, hogy mindig mindenkinek van választása. Tabuk nélkül, közérthetően nyújt hasznos, gyakorlatias információkat nemcsak az anyáknak, de az apáknak, nagyszülőknek és gyermekkel még nem rendelkezőknek egyaránt. Család- és gyermekközpontú, s a várható élethelyzetek bemutatásával igyekszik kedvet teremteni minden olvasónak a családgyarapításhoz. A könyv egyik legnagyobb erénye a közvetlen és barátságos hangnem, ahogyan a látszólag bonyolult problémákat szórakoztató módon megközelíti, leegyszerűsíti, és mindenki számára átláthatóvá, megoldhatóvá teszi. A könyvhöz ajánló sorokat írt Schmittné Makray Katalin és Dr. Buday-Gyarmati Andrea.

Zsoldos Vera - Volt ​egyszer egy esernyő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kelemen József - Vezetési ​idő és a tachográf
A ​könyv tartalmaz minden fontos információt, amelyre egy fuvarozó vállalkozónak vagy a tehergépkocsi vezetőjének szükséges a közúti közlekedés során. A főbb tartalmi elemek: AETR-egyezmény, vezetési és pihenőidők, büntetési díjtáblázat, analóg tachográf, digitális tachográf.

Czapáry Endre - Matematika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - Éva ​Braun regénye
Egy ​rendkívüli asszonysors a történelem viharában. Ez Éva Braun regénye. Éva Braun - Frau Hitler - rövid és drámai eseményekkel teletűzdelt élete kapcsán tulajdonképpen magát Hitlert is bemutatjuk, mint magánembert, hiszon sorsuk attól a perctől kezdve, hogy meglátták egymást Hoffmann müncheni fotóüzletében, a tragikus halálig - összefonódott. Hitlerről megírták már, hogy milyen politikus, hadvezér, diktátor volt - kevés, és hamis szó esett azonban arról, hogy milyen volt magánemberként. Hogyan élt, öltözködött, hogyan étkezett, mi volt a hobbyja. Ezekkel most, Éva Braun rendhagyó története kapcsán megismerkedhet az olvasó. Egy rejtett, kevesek előtt ismert világ tárul a szemünk elé, melyről eddig gyakorlatilag néhány emberen kívül senki sem tudott. Nehéz összeegyeztetni a Hitlerről alkotott képpel, hogy szerelmes is tudott lenni, hogy kedélyes társalgó volt, hogy rajongott a bécsi édességekért. Mindez természetesen nem kívánja megváltoztatni a történelem már meghozott ítéletét, de arra figyelmeztet, hogy egy mélyről jött, született gátlástalan demagóg, aki a végzet, vagy a hazugság folytán hatalomra jut, mennyire vissza tud azzal élni. De szerencsére igaza volt az ókori latin bölcsnek, Senecának, amikor azt mondta "Violenta nem imperia continuit diu." Azaz: "Senki sem tud huzamosabb ideig fenntartani egy kegyetlen uralmat." És ez nem csak Hitler vonatkozásában igaz.

Takács László - Onga ​története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bolla Dezső - Kasza Sándor - Csepel ​- XXI. kerület
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin - A ​szociális munka elmélete és gyakorlata 1-4.
A ​válogatásban az ELTE Szociálpolitikai Tanszékének és Gyakorló Intézetének (ESÉLY Családsegítő Szolgálat) 1990-92 között együtt dolgozó munkatársai vettek részt (V. Talyigás Katalin, Gosztonyi Géza, Hegyesi Gábor, Pik Katalin, Táncos Éva, Ronald Woods).A válogatás egy terveink szerint hosszabb sorozat első kötete, mely sorozat áttekintené a szociális muka fő színtereit, alkamazási módjait. Arra törekszünk, hogy minden kötet a szociálismunkás-képzéshez megfelelő alapot, ismereteket nyújtson, érintse a szociális munka elméletének és gyakorlatának ma ismert legfontosabb elemeit. A tervezett sorozat, így a mostani kötetek (I-III.) is a következő területeket fogják át: I. Az általános szociális munka (szerkesztette: B. Talyigás Katalin - Hegyesi Gábor) II. Szociális munka egyénekkel és családokkal - esetmunka (szerkesztette: Tánczos Éva) III. Közösségi szociális munka (szerkesztette: Gosztonyi Géza) IV. Szociális munka csoportokkal V. A szociális munka adminisztrációja VI. Kutatásmódszertan VII. Szociálismunkás-képzés Tartalmilag pedig - a fent írtaknak megfelelően - a kötetek összegzik a szociális munka elméletének és gyakorlatának legfontosabb elemeit. A nemzetközileg elfogadott felosztást követve ezek a következők: 1. Az általános szociális munka ismeretalapja. 2. Az értékek szerepe a szociális munkában. 3. A készségek szerepe a szociális munka gyakorlatában. 4. A szociális munkára megfelelően felkészített személyiség.

Covers_159423
A ​nyuszi csengője Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​nyuszi csengője
Részlet ​a meséből: Valamikor nagyon messze, itt a közelben élt egy kisnyuszi. Volt neki egy gyönyörűen szóló kis csengettyűje. Mindig a csengettyűt rázogatta és gyönyörködött a hangjában. Amikor pedig már belefáradt a gyönyörködésbe, felakasztotta a vadrózsabokorra csengettyűjét és szundított egyet. Igen ám, de ezen a furcsa napon, amikor már a nyulacska elaludt, különös, pattogó hangok kíséretében elkezdett nőlni-nőlni a rózsabokor, míg-nem egy óriási fává nőtt. Amikor a nyuszi felébredt, azonnal a csengettyűje után nyúlt, de az bizony nagyon-nagyon magasan himbálódzott.

Kollekciók