Ajax-loader

legnépszerűbb könyvek

Az elmúlt időszak legnépszerűbb könyvei.


Farsang Erika - Szuperanyu
Olvasd ​el ezt a könyvet! Ha ismersz, akkor azért, ha nem, akkor meg azért! Ha van férjed azért, ha nincs, akkor meg azért! Ha van feleséged azért, ha nincs, akkor meg azért! Ha van gyereked azért, ha nincs, akkor meg azért! Ha szingli vagy azért, ha nem, akkor meg azért! Szeretsz olvasni? Ha igen, azért, ha nem, akkor meg azért! Szereted a pizzát? Ha igen, azért! Ha nem, akkor azért! Elmúltál harmincnyolc? Igen? Na, akkor azért! Még nem vagy harmincnyolc? Hát, akkor meg azért! Ha van rajtad sapka azért, ha meg nincs, akkor azért! Ja.

Doris Lauer - Oszkár ​és Muszi
Oszkár ​mindent tűvé tesz kedvenc nyuszijáért, Musziért. Keresi a ládában, a fiókban, nagy kétségbeesésében még a mosógépbe is benéz. Az nem lehet, hogy Muszi elvesszen! A csintalan kisfiú kedves, szeretetteli meséi minden kisgyerekhez szólnak, hiszen ők maguk is hasonló történetek főszereplői - nap mint nap.

Kasmir Huseinovic - Andrea Petrlik Huseinović - Oszkár
Oszkár, ​a kiselefánt Elefántvárosban él, ahol csupa-csupa elefánt veszi körül. Ő azonban kíváncsi a többi állatra is, ezért felkerekedik, hogy világot lásson.

Jerome K. Jerome - Három ​ember egy csónakban
Feledhetetlenül ​humoros könyvet tart kezében a tisztelt olvasó. Én nem állítom, hogy e művet mindenképpen el kell olvasni, és nem akarok senkit sem túlzottan befolyásolni, mindössze azt állítom, nem érdemes kihagyni. A történet gerince Európa egy jelentős folyóján játszódik, hősei ízig-vérig angolok, - így aztán egyikük sem a dunai hajós -, noha az események hasonló kialakulásáról akár a vén Duna is regélhetne nekünk naphosszat. Sőt, azok a kötélidegzetű olvasók, akik fejezetről fejezetre haladva a történet fölött pusztán csak el-elmosolyodnak az élet mindennapi fonákságain, még ők is legyenek óvatosak - kerüljék a nyilvános helyeket, a tömegközlekedési eszközöket -, mert kerek-perec kijelentem, még ők is felnevetnek legalább egyszer. Ha mégsem történne ilyesmi, ajándékozza oda a könyvet az első járókelőnek, esetleg valamelyik rokonának.

Charlotte Lennox - The ​Female Quixote
Parodying ​the style of Cervantes, this vivacious and ironical novel portrays Arabella, the beautiful daughter of a marquis, whose passion for reading romances colours her approach to her own life. This edition includes an introduction and explanatory notes.

Kulin György - A ​távcső világa
A ​Gondolat Kiadó a Természettudományi Társulat hagyományait követi, amikor a Természet Világa sorozatban olyan könyveket jelentet meg, amelyek a modern természettudomány egy-egy ágának eredményeiről és problémáiól tájékoztatják az olvasókat. A sorozat e kötetének, "A távcső világá"-nak tárgya a csillagászat tudománya. Kulin Györgynek hasonló című kötete 1941-ben jelent meg a Természettudományi Társulat kiadásában. Ennek a műnek kettős célja volt. Egyrészt a csillagászat legfontosabb eredményeit, másrészt a távcső-készítés házi módszereit ismertette, hogy az érdeklődők saját készítésű távcsöveikkel szemlélői lehessenek az égbolt jelenségeinek és a tudományos csillagászat számára is értékes megfigyeléseket végezhessenek. A könyv sikere igazolta, hogy nálunk is szükség van olyan csillagászati ismeretterjesztő munkára, amely egyben a magyar műkedvelő csillagászat fellendülését is elősegíti.

Jak Koke - Krómba ​zárva
A ​Shadowrun története legnagyobb regényfolyamának második kötetében a kibermágia és technoármány forgószele, amelyet Dunkelzahn elnök halála indított útjára, végképp elszabadul. Ryan Mercury, a néhai elnök titkosügynöke bosszút akar, de egy asztrális szellem befolyása alatt álló gyilkos kiberzombi az útjába áll. Szövetségesek, fegyverzet és a nagyhatalmú Sárkányszív segítségével Ryannek éppen sikerülhet megmentenie az évszázadot - feltéve, hogy kibírja élve.

Ibos Éva - XIX–XX. ​századi magyar festészet
Ez ​a könyv a festészet legérdekesebb száz éven keresztül mutatja be a XIX-XX. század magyar művészetét, átfogó képet adva a stílusok és irányzatok váltakozásáról. A rövid szöveg és a legjelentősebb alkotókat bemutató képanyag révén az album kézikönyvként is jól forgatható kezdő és haladó műkedvelők számára egyaránt.

Bíró Anett - Learn ​About The Countries of The European Union
Szókincsfejlesztő ​könyv, mely a még 15 tagállamból álló Európai Unió egyes országainak kultúráját, történelmét, szokásait dolgozza fel tesztes formában.

V. V. Gorbunov - Lenin ​és a proletkult
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Francesca Angrisano - Mike Hillenbrand - Kompakt ​útiszótár - spanyol
A ​Kompakt útiszótár minden lényeges helyzetben segít eligazodni használójának az idegen nyelvi közegben. A fejezetek áttekinthetően egy-egy beszédhelyzetre épülnek. A kötet elején, bevezetésként, megtalálható a száz legfontosabb szó és mondat. Ezeket követik a témaközpontú fejezetek, mint például: Egymás közt - Utazás és közlekedés - Étkezés és italfogyasztás - Vásárlás és szolgáltatások - Bank és posta - Szórakozás és szabadidő - Egészség és vészhelyzetek - Adatok és számok. Nemzetközi fonetikai jelölések a helyes kiejtést, egy-egy szó megtalálását mindkét nyelven regiszteres szótárak segítik. Az információs blokkok számos országismereti, nyelvi információt és tippet nyújtanak.

Jakab István László - Bicske ​története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rumi Tamás - Sipos László - Rovás ​alapismeretek
A ​magyarság és az egész emberiség egyetemes kulturális örökségének részét képező székely-magyar rovás kialakulásától kezdve a mai napig folyamatos használatban maradt a magyar nyelvterület majd minden szegletében. Bár nemzeti írásunk történetében az elmúlt ezer esztendő viszontagságos és akadályokkal tűzdelt volt, az elmúlt két évtizedben a rovás megállíthatatlan fejlődésnek indult. Ezért a székely-magyar rovás további kutatása és használatának elterjedése egyre inkább a magyar szellemi megújulás egyik legfontosabb alapelemévé válik, s a Kárpát-medence ma már százezres nagyságrendűre becsült, a rovást ismerő és szerető közönsége gyorsuló ütemben növekszik. Bár a rovásjelek megtanulása csak néhány órát vesz igénybe és nemzeti írásunk önállóan is elsajátítható, a sikeres tanulásban remél segíteni ez a rovás alapelveivel, az írás módjával, a történeti emlékekkel ás más hasznos, érdekes tudnivalóval kiegészített olvasmányos alapismereti könyv.

Balogh Géza - Márnalesen
Mintha ​időn túli tájakon bolyongna egy kamera, a horgászembernek úgy terül elébe egy-egy tájkép a Felső-Tisza-vidék folyócskái közt vándorolva. Víz a vízre, bokor a bokorra, bedőlt faágakra bújó halnép - igazi terepe az igazi horgászatnak. A szemlélődő és nem csupán a halat kereső, a halfogás izgalmára készülő horgászembernek, hanem ezzel együtt ennek a szenvedélynek (vagy játéknak?) teret adó palajnak, fahídaljának, vízbe könnyező fűzfának - a Felső-Tisza egész varázslatos világának. Mert a horgászember, aki persze halat akar fogni, hiszen anélkül mit sem ér az egész, igazi szimbiózist alkot a környezettel. S hiába vezérli ugyanaz a zsákmányszerző szenvedély, mint az Őrségben gombászni indulókat vagy a szárcsára bokor mögül leső vadászt - annyi többlettel bír, hogy a szemlélődő nyugalom, a vízi környezet ismerete, a horgászó társ öröme, bánata éppúgy hozzátartozik a játékhoz, mint a - végre! - a horog végén fickándozó dévér, netalán éppen márna. Hisz bármennyire magányos sportnak tekintik sokan a horgászatot, valójában közösségi játék ez, magányosan mit sem érne, a kapás-fogás adta élvezet csak akkor szívből jövő élvezet, örömöm csak akkor öröm igazán, ha mással is meg tudom osztani.

Bencze László - Mecséry ​Dániel altábornagy
A ​francia forradalmi és napóleoni háborúk huszonhárom esztendős időszaka a magyar katonai helytállás és vitézség egyik hőskora. 1792 és 1815 között több százezer, a magyar korona országaiból származó tisztes harcos vett részt kontinensünk csaknem minden szögletében a sok-sok dicsőséggel, néha pedig kudarcokkal végződő csatában, s alig beszélünk róluk. A nemzeti emlékezet megőrizte a török- és Habsburg-ellenes küzdelmek hőseinek tetteit - teljesen joggal -, de kötelességünk felidézni a más korok európai hírű magyar katonáinak az ellenséggel szembeni példamutató helytállást is. Különösen rászolgál az utókor elismerésére báró Mecséry Dániel altábornagy, aki vasakarattal, pihenésre alig igényt tartó fizikai és szellemi munkával és rettenthetetlen bátorsággal emelkedett ki a szegény köznemesi sorból a legmagasabb katonai méltóságok közé. A korai gondok, a szakadatlan nehéz küzdés, a véget sohasem érő szegénység kiölte ugyan belőle a jókedélyt, de önmagával és alárendeltjeivel szembeni szigora, önérzete, és tiszteltet parancsoló egyénisége szeretett bajtárssá és elöljáróvá emelte. Ezredparancsnoka - 1793-ban -, amikor közelgő halálát várta, az utolsó találkozásnál sírva búcsúzott egykori segédtisztjétől, és hálásan köszönte meg hűséges és korrekt szolgálatát. Mecsérynek lehetett volna oka panaszkodni volt elöljárója rigolyáira, hibás döntéseire, a fiának hátrahagyott levelében mégis ezt írta róla: "felejthetetlen marad s számomra jótettei miatt, és hamvait is tisztelni fogok, mert alapjába véve tisztaszívű és emberséges katona volt, és segítőkész, különösen a szegényekkel szemben..." Szokatlan, szinte idegenszerű szavak a sivár katonaéleten. Szokatlanok, mert Mecséry, mint beosztott tiszt, a parancsnokának az érdemeit, a jó tulajdonságokat dicsérte, s nem a mindenkiben fellelhető gyarlóságot, hibákat kárhoztatta akkor, amikor büntetlenül megtehette volna. Tiszteletreméltó katonai önfegyelme és tapintat néha azonban kritikává változott, különösen ha a paraszti nyomorúsággal szemben érzékelten és tékozló arisztokráciáról mondott véleményt, vagy a katonák nehéz napi életét megkeserítő hatóságokról, fölöttesekről, mindenféle haszonlesőkről kellett szólnia.

Zdeněk Miler - A ​kisvakond és az árvíz
A ​kisegér házát elmossa az esőt követő áradat. A barátai sietnek segítségére. A színes lapozó a legkisebbekhez szól.

Charles Willeford - Springer ​testvér fekete miséje
Sam ​Springer regényíró. Írt egy regényt, és nem akar többé dolgozni. Csak írni. De ötlete egy darab sincs. A pénze elfogyott, és nyakig úszik az adósságban. Ekkor véletlenül összetalálkozik egy aprócska floridai egyház vezetőjével, aki szerint minden lelkész és pap hazug és álságos, és aki azon nyomban pappá szenteli, majd elküldi Jacksonville-be, egy templom lelkészének. Springer testvér hirtelen egy csak feketékből álló gyülekezet élén találja magát, az ötvenes évek polgárjogi harcainak kellős közepén, és közben csak egyvalamin jár az esze. Illetve egyvalakin. Dr. Jensen fogorvos feleségén, Meritán, akinek melle lehetetlenül kemény, aranyszínű combja pedig hihetetlenül hosszú…

Kathleen McGowan - A ​gyűrű titka
Egy ​ősi prófécia megjövendöli a kiválasztott eljövetelét, egy asszonyét, aki Mária Magdolna evangéliumának felkutatására hivatott. Amikor Maureen Pascal véletlenül belekeveredik egy veszélyes titkokkal terhes eseménysorozatba - mely titkokért valakik még ölni is képesek - nem sejti, milyen fontos szerepet szánt neki az ősi prófécia. Egyik rejtélyt a másik után fejti meg, az élete is veszélybe kerül, míg beteljesedik sorsa és rátalál a tekercsre, ami a következő szavakkal kezdődik: "Mária vagyok, akit Magdolnának is hívnak. Benjámin király törzsének hercegnője, a nazarénusok lánya. Jézus törvényes felesége, a messiásé, aki Dávid házának és Aron törzsének leszármazottja volt. Sokat írtak rólunk, és még többet is fognak írni. Akik rólunk írnak, nem mindig tudják az igazságot és nem voltak jelen a jó időkben. Isten színe előtt kijelentem, hogy az igazat írtam. Ez életem története, a jó és a sötét idők, valamint az azt követő események története. A jövő gyermekeire hagyom e szavakat, hogy amikor eljő az idő, megtalálják és megismerjék az igaz út vezetőinek az igazságát."

Carrie Ryan - The ​Forest of Hands and Teeth
In ​Mary's world there are simple truths. The Sisterhood always knows best. The Guardians will protect and serve. The Unconsecrated will never relent. And you must always mind the fence that surrounds the village; the fence that protects the village from the Forest of Hands and Teeth. But, slowly, Mary's truths are failing her. She's learning things she never wanted to know about the Sisterhood and its secrets, and the Guardians and their power, and about the Unconsecrated and their relentlessness. When the fence is breached and her world is thrown into chaos, she must choose between her village and her future - between the one she loves and the one who loves her. And she must face the truth about the Forest of Hands and Teeth. Could there be life outside a world surrounded in so much death?

Laura Esquivel - Like ​Water for Chocolate
Earthy, ​magical, and utterly charming, this tale of family life in turn-of-the-century Mexico became a best-selling phenomenon with its winning blend of poignant romance and bittersweet wit. The classic love story takes place on the De la Garza ranch, as the tyrannical owner, Mama Elena, chops onions at the kitchen table in her final days of pregnancy. While still in her mother's womb, her daughter to be weeps so violently she causes an early labor, and little Tita slips out amid the spices and fixings for noodle soup. This early encounter with food soon becomes a way of life, and Tita grows up to be a master chef. She shares special points of her favorite preparations with listeners throughout the story.

Sohonyi Edit - Engem szeress
Zsófi tizenhét éves. Szexbomba és végzet asszonya (szeretne lenni), egyszer tüskés és undok, másszor harsányan kacarászik, néha anyu-apu tündéri kislánya. De tényleg csak néha. Szóval kamasz. Keresi magát és keresi az igazit, akiből lehet, hogy rögtön kettő is akad? Mert Szűcsivel már "múltjuk" van, de Szűcsi kiszámíthatatlan, és különben is egyetemista... Ekkor lép színre Guszti, aki figyelmes, gyengéd, és mindig lehet rá számítani. Vagy ez is baj? Sohonyai Edit köteteit szeretik az olvasók. Szeretik a humorát, élettel teli helyzeteit, friss nyelvét és háromdimenziós hőseit.

Günther H. Heepen - Schüssler-féle ​ásványi sók
Megbízható ​segítség: felnőttek és gyerekek hétköznapi panaszainak egyszerű kezelése - méghozzá mindenféle mellékhatások nélkül. Sokoldalú: alkalmazásuk tabletta, kenőcs formájában, a fürdővízben feloldva vagy borogatásként - mindezek érthető magyarázatokkal. A legfontosabbak összefoglalása: az áttekintő táblázatok segítenek, hogy gyorsan megtaláljuk a megfelelő szert.

Michael Palin - Limericks
Over ​100 original limericks written with sly wit and bare-faced cheek by comedian Michael Palin.

Dávid Sándor - A ​Forma-1 világbajnokság története
Amikor ​ennek a könyvnek az ötlete megszületett, még esély sem volt arra, hogy a magyar közönség, idehaza, személyesen Forma 1 világbajnoki futamot láthasson. Maga a verseny is jobbára ismeretlen volt, és csak néhány megszállott szurkoló zarándokolt fáradtságot és pénzt nem kímélve Zeltwegbe közelről látni, megnézni, hogy mi is az a Forma-1?

Revoly András - Tarr Bence - Egyszerűen ​Internet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bódy Bence - Az ​SQL példákon keresztül
Az ​SQL széles körben elterjedt szabványos adatbázis-kezelő nyelv. Viszonylag kevés utasítást tartalmaz, ezek azonban bonyolult szerkezeteket is alkothatnak. Az SQL használatának megismeréséhez, hatékony elsajátításához ezért nagy segítséget nyújthat egy szisztematikusan felépített példasorozat áttekintése. A könyv 30 feladatcsoportba rendezve több mint 80 kidolgozott, fokozatosan nehezedő, valósághű feladaton keresztül vezeti be az Olvasót az SQL alkalmazásába. Az SQL elsajátítását segíti, hogy minden feladatra több megoldás is található a páldatárban. Az Olvasó tovább bővítheti az ismereteit a fejezetek végén lévő közel 100 gyakorló feladat egyéni kidolgozásával.

Covers_211379
Ma ​én mesélek Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Ma ​én mesélek
45 ​izgalmas olvasmányos mese.

Covers_103872
Pissarro Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Pissarro
"Impresszió, ​napfelkelte (Párizs, Musée Marmottan)" ezt a címet kapta Claude Monet egyik kisméretű festménye a "Festők, szobrászok és grafikusok anonim egyesülése" első kiállításán, 1874-ben. Az eseményre készülve Monet elvonult gyermekkora városába, Le Havre-ba. A kiállításra az itt festett tájképek legjavát válogatta be. A katalógus összeállítását az újságíró Edmond Renoir - a festő fivére - vállalta magára. Renoir kifogásolta Monet képcímeinek egyhangúságát: a sorozat a nem túl fantáziadús Le Havre-i látképek címet kapta. Volt közöttük egy hajnali órákban festett kis tájkép, amely a kékes ködben úszó kikötőt ábrázolta. A párában fantomszerűen elmosódott vitorlások előtt fekete csónakok körvonalai siklanak; a nap narancssárga korongja éppen ekkor emelkedik a látóhatár fölé, narancsszínű fényhidat fektetve a tengerre. Nem is klasszikus értelemben vett festményről, inkább gyorsan odavetett, spontán tanulmányról van szó: a festő így tudta megragadni azt a tünékeny pillanatot, amikor a rezes napkorong és a tenger egy pillanatra megdermednek, mielőtt a vakító napfény átváltoztatná a táj látványát." Részlet a könyvből

Regős Éva - Cipőpertli ​és gumicsont
Nem ​mindennapos esemény, ha egy budapesti bérházban hat kutyakölyök látja meg a napvilágot. Hat tacskókölyök! Az ő viszontagságokkal teli első heteik, hónapjaik krónikája ez a kötet. Szerzője, a kiskutyák gazdája az elsőszülöttel, az öntudatos és öntörvényű, icipicit nagyképű Montyval mondatja el a történetet. A kölykök állatorvosának hasznos tanácsaival, magyarázataival egészül ki a fordulatos krónika, melyet képeskönyvként kisebb gyerekek önállóan is lapozgathatnak, a nagyok pedig már felnőtt segítsége nélkül olvashatnak. "Ma végre elengedtek kicsit kószálni. Abban a szobában, amit nappalinak neveznek. Ez is valami emberes túlzás, mert mi például ott is alszunk a Gazdival, tehát nem csak nappal. A másikat hálószobának hívják, de mindig csukva tartják az ajtaját. Pedig a háló is jó játék lehet, jól csengő szó, abból gondolom. Mindegy, ez is életünk egyik csúcsnapja. Hogy itt mi minden van! Bármi alá bebújsz, csak érdekességeket találsz. Van két izé is, ami alatt sok hosszú madzagot tartanak. Ez izgi. Csak arra kell figyelni, hogy különféle irányba menjünk hatan, akkor egy kis időt mindenki nyer."

Steven Nicholas Moses - Skywalkers ​- Csillagjárók
Történetünk ​a XXIII. században játszódik. Az emberiség lélekszáma elképzelhetetlenül megnőtt, a naprendszer zsúfolásig megtelt. Egy új tudományos felfedezés lehetővé teszi a fényévekben mérhető távolságok áthidalását, a Galaxisban távoli naprendszerek emberi élet befogadására alkalmas bolygóinak felderítését...

Felicia Law - Something ​to make
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Françoise Sagan - Egy ​hét, egy év / Csodálatos felhők
A ​két, egymást folytató és kiegészítő regény az élet örökké aktuális, de igazán jól soha nem válaszolható kérdéseiről szól: a szerelemről és a partnerkapcsolatokról. A megunt helyett az újat keresésről, a viszonzatlan vágyódásról, a féltékenységről és a soha el nem érhető beteljesülésre várakozásról. Arról, szinte ellenállhatatlan, pusztító és önpusztító erőről, amely egyre nagyobb mélységekbe és válságokba sodorja azokat, akik vakon keresik a boldogságot ott, ahol sohasem találhatják meg... Aki már ismeri Sagant, ezúttal sem fog csalódni benne. Aki viszont csak most találkozik először az írónő sajátos ábrázolásmódjával, megérti, miért lett a kortárs francia irodalom egyik legjelentősebb alakja. "Párizsra úgy zuhant rá a nyár, mint egy súlyos kő. Mindegyikük járta tovább szenvedélyének vagy szokásainak rejtett útjait, és a kegyetlenül tüzelő júniusi napban felriasztott éjszakai állatok módjára viselkedtek. Muszáj volt elmenni, megtalálni a folytatását vagy az értelmét ennek az elmúlt télnek. Mindannyian érezték azt a szabadságot, azt a magányosságot, melyet a vakáció közeledte jelent, és azon törték a fejüket, kivel és hogyan tölthetnék el..."

Kollekciók