Ajax-loader

legnépszerűbb könyvek

Az elmúlt időszak legnépszerűbb könyvei.


Covers_211995
Színkép Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Színkép
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rosa-Maria Dallapiazza - Eduard von Jan - Beate Blüggel - Anja Schümann - Tangram ​aktuell 3
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dietrich Bonhoeffer - Megcsináltam
A ​Hulton Getty Képgyűjtemény fotóválogatását híres emberek szellemes és bölcs mondásai egészítik ki. Tökéletes ajándék egy jó barát, egy kedves ismerős számára.

D. Kardos Éva - Vörös ​alkony
Néha ​visszaálmodom magam a falumba, ahogy alkonyatkor ülök a körtefa alatt, gyönyörködöm az eget beborító vörösségben, és hálát mondok a Teremtőnek: Ó Istenem, köszönöm neked, hogy ilyenné tettél, amilyen vagyok. Hogy megismertem a szerelmet, és a gyűlöletet, a gazdagságot és a nyomort, a büszkeséget és a megaláztatást, a gátlástalanságot és a jóságot, a hatalmat és a rabszolgaságot. Hogy letudtam süllyedni a pokol fenekére, és feltudtam emelkedni onnan. Köszönöm, hogy kiválasztottál engem és végigkísértél az utamon, nem hagytál el a legnehezebb időkben sem. Kérlek, ne hagyj el azon rövid idő alatt sem, melyet még meghagysz nekem. Segíts, hogy továbbra is kibírjam az egyedüllét mind jobban erősödő fájdalmát. Köszönöm neked, hogy mocsokban és szemétben is tiszta tudtam maradni, a megalázás erőssé tett, a rágalom büszkévé, és a gátlástalanság ellenállóvá. Egyenlőre CSAK ennyit. Elfáradtam.

Catherine Jinks - The ​Road
A ​group of travelers are menaced by an unseen force in this chilling, supernatural horror tale. A truck driver, a schoolboy, a retired bank manager, and an eccentric country woman are among the group thrown together on the Silver City Highway - where they are able to go neither forward or backward - on a nightmarish journey that won't end. And when they run out of gas, the land seems to funnel them towards a homestead where a number of gory murders have occurred. Told from shifting perspectives by characters who seem to be hiding something, suspense builds as the group collapses under the escalating stress.

Monostory Elekné - Az ​én igám
Minden ​idők minden emberének naponként fel kell vennie a maga keresztjét. Egyedül vinni a terhet – lehetetlen. A kereszthordozást csak Krisztustól tanulhatjuk meg. Az Ő keresztje nyitott könyv. Könnyen végiglapozható. Minthogy naponként felvesszük a keresztet, naponként rá kellene néznünk a szenvedő Istenemberre, naponként el kellene kísérnünk Őt a Golgotáig. Akkor csakugyan éreznénk, hogy az Ő igája édes, és az Ő terhe könnyű. A szenvedő Krisztus nyomában csak egyszerű, alázatos lélekkel szegődhetünk. Ezért a keresztúti elmélkedésnél is egyszerű ruhába kell öltöztetnünk gondolatainkat. Bőbeszédűséggel nehezen érünk célt. Tehát kevés szóra van szükségünk a keresztútjárásnál. Jézus nagy szeretetének és szenvedésének a titka egyszerűen megüti szívünk billentyűit. Szeretetünk megmozdul, lelkünk beléremeg s elringatózik a kedves élményen. A húr megrezzenve tovább rejtegeti, őrzi a kedves hangot. Ilyen a keresztútjárás röviden.

Martin Lings - Az ​Iszlám Prófétája
Részlet ​a könyvből: „A Fény Városában ahogy Medinát nevezték nagy volt a gyász. A társak megszidták egymást, amiért sírnak, de azért zokogtak ők maguk is. Amikor könnyeiről megkérdezték, Umm Ayman azt mondta: „Nem őt siratom, hiszen tudom, hogy jobb helyen van, mint ez a világ. Hanem az Eget siratom, amellyel elvágatott a kapcsolatunk.” És tényleg olyan volt, mintha egy hatalmas ajtó zárult volna be. De mind jól emlékeztek, hogy a Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Mi dolgom nekem ezzel a világgal? Én és ez a világ olyanok vagyunk, mint a lovas és a fa, melynek árnyékában leül pihenni. Aztán továbbmegy és a fát maga mögött hagyja. Azt mondta, hogy ezt a többiek is, minden egyes muszlim, elmondhatják magukról, és ha egy ajtó be is zárul, a hívők előtt egy sokkal nagyobb nyílik majd meg a halálukkal. A fülükbe csengtek a Próféta (béke legyen vele) szavai. „Előttetek megyek és én leszek a tanútok. A Tónál lesz a találkozóhelyünk”. Miután átadta az üzenetét ennek a világnak, elment, hogy beteljesítse azt a Túlvilágon, ahol továbbra is ő lesz mindenki számára, de most már a földi élet korlátai nélkül, a Kegyelem Kulcsa, a Paradicsom Kulcsa, az Igazság Lelke, Allah Szeretettje.

Gaston Georgel - Az ​emberiség négy korszaka
Az ​emberiség fejlődésébe vetett hit, úgy tűnik, mára megingathatatlan dogmává vált, materialisták és keresztények egyaránt feltétlen híveivé szegődtek. Annak ellenére, hogy a technikai eszközök folytonos tökéletesítése mellett - amit a fejlődés egyik legfőbb érvének próbálnak tekinteni - a világot sújtó különféle válságok, a szellemi és morális süllyedés nagyon is szembeötlők; hogy neves modernkori filozófusok könyveket írtak a törvényszerű hanyatlásról; s mindenekelőtt, hogy évezredeken keresztül valamennyi nagy archaikus tradíció egyik sarkalatos tanítása volt az isteni Aranykortól a jelen Sötétkor végéig tartó egyre gyorsuló távolodás, a feltartóztathatatlan fejlődés viszonylag új keletű elmélete mégis megingathatatlanul tartja magát. Gaston Georgel könyve azoknak az ősi hindu, görög-római, héber, kínai stb. tanításoknak a szisztematikus bemutatása, amelyek az emberiség egy-egy nagy ciklusának kibontakozásával, törvényszerűsségeivel, felosztásaival kapcsolatosak. Ennél átfogóbb, hiteles forrásokra támaszkodó mű még nem készült erről a témáról.

Ödön von Horváth - Korunk ​gyermeke
A _Korunk ​gyermeke_ Ödön von Horváth (1901–1938) utolsó befejezett regénye. 1938-ban jelent meg, nem sokkal a szerző halála után, Amszterdamban. Németországban a többi művéhez hasonlóan ezt is betiltották. A regény névtelen hőse és mesélője egy húsz év körüli német fiatalember, aki a világgazdasági válság éveiben munkanélküliként tengődik, mígnem a hadseregben talál otthonra, közösségre. A háborúra készülő Németország ifjú katonája feltétel nélkül hisz a háború igazságosságában, és abban, hogy a hazáért mindent fel kell áldozni, mert „az egyes ember már nem számít”. _Az örök kispolgár_, a _Hogyan letten én néger?_, és a gyakran játszott drámák (_Mesél a bécsi erdő_, _Kasimir és Karoline_) mellett az életmű magyarul eddig nem olvasható nagyszerű darabja a _Korunk gyermeke_ című regény. Fájdalmasan gyönyörű és kegyetlen mű. A Führer-kultuszba, a náci demagógia mocsarába süppedő Németország pontos ábrázolása a semmit sem számító, kiszolgáltatott és tehetetlen kisember szemszögéből. A regényt Fabrice Cazeneuve filmesítette meg a francia televízió számára, és számos színpadi verzió is készült a műből.

Margie Polden - Barbara Whiteford - Baba-mama ​torna
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Bernard Shaw - A ​Fearless Champion of the Truth
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katherine Kurtz - Deryni ​Rising
In ​the land of Gwynedd, the Haldanes have long ruled and have long kept a dangerous secret: there are those of their blood who possess the magical powers of the Deryni. To be Deryni in a land ruled by the all-powerful Church is to be branded an outcast. But now, young Prince Kelson is about to assume the throne after the mysterious death of his father. He must be told of his magical heritage. For his legacy is being challenged by a woman who does not hesitate to lay claim to her full Deryni powers. And to face her in magical combat, Kelson must learn a lifetime's worth of magic in a few short days. If he loses, he dies as his father did. And if he wins, he is King – but all the world will know that he is also Deryni.

Katherine Kurtz - Deryni ​Checkmate
The ​number of Deryni was small, for they had been hounded for generations and kept their identities secret. Those who managed to retain their arcane powers concealed their background - for bitter persecution once again swept the land of Gwynedd, inspired by a raving fanatic sworn to destroy all Deryni in a final bloodbath.

Éva Janikovszky - Von ​wem hat er das bloß?
Früher, ​als ich klein und klug und lieb und schön war, wussten alle ganz genau, nach wem ich gerate... Seitdem ich groß bin und frech und trotdelig und gedankenlos, sitzen sie da, und seufzen: Von wem hat er das bloß? So beklagt sich der zum Teenager heranwachsende Held von Éva Janikovszky beim Leser, wenn dieser selbst im Teenageralter ist, kann sich köstlich über die in und auswendig bekannten Wörter amüsieren. Sollte der Leser etwas reifer sein, kann er mit Vergnügen feststellen, dass auch andere Probleme mit ihren heranwachsenden Söhnen oder Töchtern haben. Das für Teenager geschriebene außerordentlich erfolgreiche Buch ist auch nach Jahrzehnten immer noch aktuell, der humorvolle Text und die Illustrationen bringen den Leser genauso zum Lächeln, wie bei der ersten Veröffentlichung des Buches. Anscheinend ändern sich nur die Mode und die Technik, aber nicht die Probleme der Seele eines Teenagers.

Csemer Géza - Czinka ​Panna
A ​kiadványban tizenkét színműve található a muzsikus cigány családban született szerzőnek. Hol kacagtató, hol megríkató, olykor nosztalgiázó remek stílusú történeteket adott közre, színházi előadások fotóival, plakátjaival illusztrálva.

Ismeretlen szerző - Tanulmányok ​az európai integráció témaköréből
A ​Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola II. évfolyamos hallgatói által készített Magyarország integrációs profilja - Európai gazdasági integráció című kutatószeminárium félévzáró műhelyvitájának anyagai. A nemzetközi integráció komplex folyamat és komplex elemzést igényel. Az integrációnak egyaránt vannak gazdasági, politikai és társadalmi vonatkozásai. Mi a gazdasági aspektusokra koncentrálunk.

Háy János - A ​mélygarázs
Három ​szereplő. Egy történet. Mindhárom áldozat, mindhárom elkövető, és azok is ők hárman, akik véletlen keverednek az eseményekbe. Egy, ki a mesék világa felől szemlél, egy, ki az okokat kutatja, egy, ki vádakat olvas a világra, hogy mért olyan, amilyen. Egy férfi és két nő. Mindhárman ki akarnának keveredni a napvilágra, mégis ott bolyonganak valahol a mélygarázsban. Három, szerelem utáni élet és egy valahai szerelmi viszony három sarka, s egy készülődő titokzatos bűntett. Mit jelent élni, érezni, kötődni, sorsot építeni? Mit jelent egy olyan világban lenni, ahol minden élet egyedi és autentikus, de az életek közös világa telis-teli van hamissággal? Számvetés azzal, ahogy élünk és éltünk, s egyben sors és korkritika A mélygarázs. Sodró monológok, meghökkentő gondolatfutamok, a múlt és az életépítés kendőzetlen feltárása. Szembesítés képzeteinkkel és tévképzeteinkkel. Három ember különálló és közös sorsa, három monológ, ami egy pillanatra sem idegen tőlünk, mert rólunk beszélnek, mert belőlünk vannak összerakva. Fogják a kezünket, és végigjárják velünk a földmélyi termeket, nemcsak az ő világukat, hanem a miénket is. Csípni fogja a szemünket a füst, néha úgy fog tűnni, teljesen elfogy a levegő, és fájni fog, nem csak a fejünk. De mégis érdemes végigjárni a föld alatti világot, mert így van esélyünk, hogy elérjük a napsütötte sávot. Mi kiléphetünk, míg a szereplőink visszafordulnak, hogy kézen fogják, s a félhomályos termeken végigvezessék az újabb vándort.

Ursula Braun-Bernhart - Asztali ​díszek virágokból
A ​szerző az ismert „mein schöner Garten” kertészeti magazin szerkesztője. Szenvedélyes kertész lévén szívesen készít virágdekorációkat, és intenzíven foglalkozik a virágdíszítés témakörével. A bemutatott kompozíciók közül több az ő ötlete nyomán készült. Nincs szebb a rózsákkal díszített asztalnál, az üde zölddel dekorált tányérnál vagy az illatos virágfüzérnél. Díszítsük az asztalt egész éven át csodálatos virágdíszekkel. A részletes leírások segítségével bemutatjuk, hogyan varázsolhatók egyszerűen eredeti virágkompozíciók az asztalra. - számos költségkímélő megvalósítási javaslat - tippek és trükkök a kiegészítők elkészítéséhez - asztalok helyes elrendezése - a koszorúkészítés alaptechnikája - ötletes szalvétagyűrűk füvekből és más anyagokból

Hans Christian Altmann - Telefonmarketing ​stratégiák
Ez ​a könyv több, mint száz sikeres üzletszerző és ösztönző módszer segítségével felkínálja Önnek a sikeres üzletszerzés előfeltételeit. Aki ismeri az "Új értékesítési filozófia" ösztönző módszereit és az ezekhez tartozó ügyes stratégiákat, az az új vásárlókat gyorsabban és könnyebben tudja meghódítani, mint bármikor azelőtt. A csúcs üzletkötők sikerei ezt bizonyítják! A siker titka a motivációban rejlik! Mindannyian szívesen megtesszük azt, ami minket gyorsan és biztosan elvezet a sikerhez. Az új ügyfelek megszerzése 90%-ban a megfelelő stratégiától és az optimális motivációtól függ.

David Ford - Business ​marketing
A ​könyv hasznos olvasmány mindazok számára, akik szeretnék jobban megérteni, milyen folyamatok mennek végbe a piacon, és bővíteni akarják elemző és stratégiafejlesztő képességeiket. A könyv alapját az IMP (Industrial Marketing és Purchasing) Group fogalmai képezik. Az IMP olyan kutatók kötetlen hálózata, akik évek óta azon dolgoznak, hogy kiderítsék, mi is történik valójában az üzleti piacokon. Az elmúlt 25 évben a csoport számos tanulmányt készített a business marketing és beszerzés témakörében, mely kutatások évek óta több kurzus, menedzsment szeminárium és tanácsadói projekt alapjául szolgálnak. A szerzők szerint a vevőkapcsolatok kezelése a business marketingszakember kritikus feladata, és a könyv ezt a feladatot kívánja bemutatni. Leírja, mi történik a business marketing során, és segít az olvasónak megérteni, mennyiben tér el mindez attól, amit a marketingtanulmányaik során tanultak.

Bernard Bois Dadié - Elefántcsontparti ​történet
A ​regény első lapjaink egy kisfiú rohan lélekszakadva, apró, szívós testének minden erejét megfeszítve: nyakon ne csípjék, vissza ne vigyék az iskolába, a szigorú tanítónéni elé. Tulajdonképpen gyanútlanul boldog gyerekkorába menekül vissza bácsikája ültetvényére, a szavannák számára ismerős világába, ahol megbontatlan egységben él az ember és a föld, ahol az egzotikus természet valóságos jeladásait át meg átszövi még a mítosz. De Climbié útja kifelé vezet ebből a világból, más, tehetséges afrikai fiatalokkal együtt meg kell járnia Francia Nyugat-Afrikai iskolarendszerének grádicsait, ha szűkös-szegényes formában is, de meg kell ismerkedjék a francia kultúra nagy hagyományaival, hogy előbb a gyarmatbirodalom tisztviselője váljék belőle, s hogy végül rátaláljon az igazi útra, vissza a néphez, Afrika forrongó valóságához, amelyben feltartóztathatatlanul bomlik a múlt, és alakul a jövendő.

Marisa Kakoulas - Black ​Tattoo Art
This ​amazing book is a photographic journey across the globe from Borneo to Belgium, Argentina to Athens, New York to New Zealand and beyond in search of avant-garde tattoo art that pays homage to the ancient roots of tattooing in their contemporary interpretations. No other publication has curated the work of so many esteemed international tattooists working in black ink and gathered them into one compre-hensive volume. The journey begins with a look at the history of tattooing before featuring black tattoo portfolios divided into the following chapters: Neotribal, Dotwork, Art Brut, Traditional Revival and Thai/Buddhist. Texts in English and German.

Bartis Ferenc - Rovások ​az idő mestergerendáján
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Peter Hinze - Isztria
Idilli ​városkák és csendes hegyi falvak, nyüzsgő strandok és meghitt öblök – itt megvan minden, ami egy tökéletes tengerparti nyaraláshoz elengedhetetlen. Az Isztria-félsziget és a Kvarner-öböl vonzó kulturális úti cél, de az új gasztronómiai élményekre vágyók sem csalódnak a horvát vendégszeretetben. A minőségben bármelyik nyugat-európai üdülőhellyel felveszi a versenyt, sokszínűségével több is annál: hol máshol tudnánk világítótoronyban megszállni? Isztrián minden lehetséges. Az Európa legnépszerűbb úti céljait bemutató színes nyolckötetes sorozat remek ötleteivel és pontos információival minden segítséget megad ahhoz, hogy turistaként is teljes képet kapjunk a városról és annak életéről. Nemcsak a szálláslehetőségekről, a kulturális programokról és az egyéb látnivalókról tájékozódhatunk, de nyelvi segítséget is kaphatunk a könnyen kezelhető és átlátható szerkezetű könyvekből. A pontos tájékozódást több részletes térkép is segíti. Megbízható útitárs hosszabb és rövidebb utazásokban egyaránt.

Katie Price - Santa ​Baby
Angel ​Summer is Katie's most popular character.We first met her when she was Britain's No 1 glamour model in Katie's first novel, ANGEL, and then in ANGEL UNCOVERED. Now in Katie's seventh novel, SANTA BABY, Angel's glamour days are behind her, she's happily married to Cal and hoping to have another baby. But, as ever, drama is just around the corner, when Angel meets her half sister Tiffany for the first time..... As soon as they meet, Angel and Tiffany feel as if they've know each other for years, and before she knows it, Tiffany is working as a stylist on Angel's TV programme, and going out with Raul, a Brazilian racing driver who has all the girls after him. If only Angel's sexy bodyguard Sean could be as welcoming.Obviously he has things on his mind, like the kidnap threat hanging over Angel and her daughter Honey. As everyone gathers at Angel and Cal's mansion for Christmas, Sean's defences finally drop.But as he relaxes, Tiffany finds herself in terrible danger.... With sales of her books in excess of 4.5 million copies, Katie Price is firmly established as one of Britain's bestselling authors.

Nedjeljko Fabrio - Bereniké ​fürtje
A ​nő mindent jól látott a vagon mélyéből, a félhomályból: ahogy egyre lassulva befutottak a pályaudvarra, ahogy elhúztak mellettük a mozdulatlan teher- és személyvagonok, ahogy a vagonok és szerkocsik fölött előbukkant egy hajó felső fedélzete a kéményekkel és csápszerű darukkal, ahogy négy bőrsapkás férfi rámeredt a vagon ajtajában ordítozó fiatalemberre, ahogy elkezdtek szaladni a vonat után, ahogy utolérték a vagonjukat, ahogy megragadták a fiatalembert, aki továbbra is kiabált, ahogy ökölcsapásokkal a töltés olajos köveire döntötték, ahogy most már ők ordítottak: - Kuss, az áruló anyádat! Titóra fáj a fogad?! -, és ahogy megállt végül a vonat." Ez a regény egy horvát és egy olasz család négy nemzedékének történetét meséli el. A két család sorsát egy tragikus szerelem kapcsolja össze a remény és a gyűlölet két évszázadának útvesztőiben.

Nedjeljko Fabrio - Triemeron
A ​horvát író adriai trilógiájának első két könyve (Város az Adrián, Bereniké fürtje) után itt a záródarab is magyarul. Száz év a Balkánon, az 1900-as évektől a kilencvenes évekig; egy többnyelvű család négy generációjának és az őket ide-oda dobáló történelemnek a regénye. Szembesítés a dél- és közép-európai múlttal és a mindig önmagát ismétlő történelemmel, mely állandóan áldozatokat követel, irányíthatatlanul, kibúvót sem adva hozza létre ezt az adriai senki földjét. Fabrio így jellemzi trilógiáját: „Egyetlen, ezerkétszáz oldalas regény-egészről van szó, amely kétszáz évet fog át a történelemből, Napóleontól a múlt század kilencvenes éveiig. A történelmi téboly panorámája ebben a Velencétől Ausztriáig, Magyarországtól Albániáig terjedő térségben, ahol élünk. Ennek a régiónak igen gazdag a történelme, és ebből adódik a tragédiája, mert szerintem a történelem nem más, mint hívság, téboly és halál. Nemzedékek hitték Napóleontól máig, hogy maguk alakíthatják a történelmet, és aztán valójában családi, nemzeti és európai tragédiákban tűntek le a színről. Itt volt a két világháború, a kis európai helyi háborúk, mindaz, amiről a saját családunk történetéből is tudhatunk.”

John Grisham - The ​Innocent Man
When ​John Grisham read the obituary of Ronald Williamson in early 2004, he realized he had come across a story even more riveting than those he had turned into 18 global bestsellers with worldwide sales of 200 million copies. It was a story of failed dreams, madness, rape and murder, a botched trial, a wrongful death sentence and a twelve-year fight to win justice. Ronald Williamson was a local hero in his home town of Ada, Oklahoma. A fabulously talented baseball player, he excelled at college and was set to become a national sports star when injury wrecked his career. Mental illness and alcoholism followed his return to Ada, a burned-out shell of a man. While in prison serving a short sentence for a petty felony, a fellow prisoner alleged that he had heard Williamson confess to the unsolved rape and murder of a local bar girl.Denied drugs for his psychiatric problems, given a blind attorney who had never defended a criminal case, Williamson stood no chance and was sentenced to death. One of the greatest mistrials in American judicial history became one of the greatest fights for justice of any convicted man. Five days before his execution, Williamson was given a stay and shortly after completely pardoned.John Grisham has been consumed by Williamson's story, researching every detail of the nerve jangling drama of the trial and deathwatch. A court room drama and a race against time, John Grisham's first work of non-fiction is as compelling as any of his novels and will be compared to Truman Capote's IN Cold Blood.

István Csukás - Bowler ​Hat and Red Nose
Bluebird ​Reader's Academy sorozat: Ismert magyar irodalmi művek rövidített változatainak angol fordításai három nyelvi szinten - nyelvvizsgára, érettségire készülőknek - kikapcsolódásra vágyó nyelvtanulóknak - átfogó szószedettel és szövegértési feladatokkal

Ferdinandy György - A ​vadak útján
1956 ​őszén csak két dolgot tudtam biztosan: azt, hogy el kell mennem, és azt, hogy itt kell maradnom, ha van bennem egy fikarcnyi becsület. A könyv 1970 után, külön-külön kiadott fejezeteiből most először válik összefüggő nagyregény.

Jim Hunt - Cyndy Hunt - Együtt ​győzni
Lelkigondozói ​tanácsok egy alkoholista, hívő házastársa számára

John Galsworthy - A ​vagyon ura
A ​Forsyte Saga (Forsyte mondakör) eredetileg annak a résznek címéül volt szánva, amely «A vagyon ura» címet viseli. Arra, hogy a Forsyte-család összegyűjtött krónikájának címéül válasszam, az a forsytei szívósság vitt rá, amely valamennyiünkben megvan. A saga szó használata ellen azt a kifogást lehetne támasztani, hogy hősies csengése van, már pedig e könyv lapjain igen kevés hősiességet találni. De én a szót kellő iróniával használom s végre is, bár e hosszú történet feketekabátos, berakott-szoknyás és fixkamatos kor gyermekeinek történetét tárgyazza, a harc jellemző hevének még sincsen híjján. Ha eltekintünk az ősök óriási termetétől és vérszomjas természetétől, amint emiékezetöket a mesék és legendák megőrizték, bizonyos, hogy a sagák hőseiben is a Forsytek vagyonszerző ösztöne lakott s a szépség és szenvedély rohamával szemben éppoly védtelenek, mint Swithin, Soames, sőt mint a fiatal Jolyon is. S bár a régmúlt, talán sohase volt napok hősei olyan megdöbbentő erővel emelkednek ki környezetükből, amely sehogysem illenék egy Viktória-korbeli Forsytehez, abban biztosak lehetünk, hogy a törzsi ösztön már akkor is elemi erő volt s hogy a család s az otthon és a vagyon iránti érzék éppoly fontos volt akkor, mint manapság, akármennyire igyekeznek is napjainkban jelentőségüket lecsepülni.

Kollekciók