Ajax-loader

legnépszerűbb könyvek

Az elmúlt időszak legnépszerűbb könyvei.


Kóbor Tamás - Budapest
Kóbor ​Tamás abban az időben kezdett el írni, amikor nagyvárossá cseperedett a siheder Budapest, s amikor bizony a budapestiek kellemes, naiv szívdobogással mentek végig az aszfalton, egy magyar világváros szenzációjával. Kóbor Tamás igazi budapesti író, Budapest igazi írója. Regényében megelevenednek - a ma embere számára is élvezhető, felismerhető képekben - ezek a mocsarakra épített, fényes paloták. A regény, akárcsak Molnár Ferenc Az éhes város a, mese, mesés nagyvárosi, világvárosi történet, gyönyörű városképekkel, gazdag társasági élettel, az üzletek világának kitűnő leírásával. A főhős, Éva elegáns, tartózkodó, szép lány. Előkelő szeretője, az államtitkár most szakított vele, mert megnősült. Éva belvárosi sétája a bizonytalan egzisztencia megnyilatkozása, de alkalomkeresés is a szeretők újratalálkozására. Akárcsak Molnár Ferenc regénye, ez is korrajzregény, szenvedélyes és szomorú karriertörténet. A századelő Budapestjének története, amelynek hétköznapjaira fővárosunk mai élete kísértetiesen hasonlít.

Rákócza Richárd - A ​WikiLeaks-botrány
Erőszaktévő ​vagy szent? A szabadság és nyilvánosság elkötelezettje, vagy a nyugati civilizációnak készakarva kárt okozó „antiglobalista”? A köz egyszerű szolgája, vagy ellentmondást nem tűrő megalomán? Julian Assange, a nem a nyilvánosságnak szánt amerikai diplomáciai táviratokat és sok más dokumentumot közzétevő WikiLeaks alapítója legalábbis ellentmondásos személyiség, aki nem csak nagyüzemi indiszkréciójával osztotta meg élesen a világ közvéleményét. Azzal, hogy hónapok óta a hírek élén szerepelt, óhatatlanul önmagának is olyan nyilvánosságot vívott ki, amely elviselhetetlen teherként nehezedhet a világ nem egy kormányának dühét kiváltó médiapartizán vállára. A nyíltság koronázatlan királya CNN-beli szereplése alkalmával rosszul reagált a szervezetére vonatkozó kényelmetlen kérdésekre, több ízben kioktatta a riportert, miről szól a vele készített interjú, és amikor már nem bírta idegekkel, távozott a stúdióból. Személyisége és az ellene indult büntetőeljárás ma már legalább akkora érdeklődést vált ki, mint azok a nyílt titkok, amelyeket a WikiLeaks közzétett.

Horváth Tibor - Papp István - Könyvtárosok kézikönyve 5.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Andrew Meier - Csecsenföld
Andrew ​Meier a Time magazin moszkvai tudósítója volt 1996-tól 2001-ig. 2003-ban könyvet írt élményeiről és tapasztalatairól, amelynek leghosszabb fejezete Csecsenföldről szólt. 2004 nyarának végén lezajlott beszlani túszdráma nyomán ezt a fejezetet kiegészítette és külön kötetként is megjelentette. A Csecsenföld, ha úgy tetszik, egy utazás története, nem egyszerű újságírói munka, hanem valóságos regény, amelyben azonban a szerző minden fontosat elmond a csecsen konfliktus történelmi-kulturális hátteréről és Jelcin 1994-ben, valamint Putyin 1999-ben kezdett háborújának menetéről is. Ahogy Moszkvából Csecsenföld felé tartunk, ragyogó leírásokat olvashatunk az útba eső orosz és kaukázusi városokról, Rosztovról, Vlagyikavkazról, Nazranyról, s különös sorsú emberek történetein keresztül a kaukázusi népek bonyolult viszonyait is megismerhetjük. Amint a hadszíntérhez érve egyre fokozódik a feszültség, már teljes és objektív képet kaptunk a konfliktusnak a XIX. század közepéig visszanyúló okairól. És azután apokaliptikus képek sorjáznak: a szétlőtt Groznij látványa, élete, s végül a "sötétség mélye", egy Aldi nevű falu, ahol az orosz különleges erők "zacsisztka", azaz tisztogatás címén tömeggyilkosságot hajtottak végre. Ez az eseméy a mű "csúcspontja", ennek pontos menetét próbálja számos beszélgetésben feltárni Meier. A kitűnő könyvecske óriási intenzitással sugallja, micsoda pokol, mennyi emberi tragédia, milyen mérvű cinizmus és opportunizmus van a híradókban látott rövid képsorok vagy a politikusok optimista nyilatkozatai mögött.

Kiss Ákos - Barokk ​fajanszművészet Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyurkovics Tibor - Szálka, ​hal nélkül
"-Van ​egy cég. A Generál. Akik itt dolgoznak a templomban. Nem találkozott velük, atyám? - De. Futólag. Csalók? - Á. Még ahhoz is hülyék. - Válogasd meg a szavaidat, fiam. Mintha az Úrhoz beszélnél. - Az öreg - azt mondják - nagy balek. A jelentések szerint. - Jelentések is vannak? - Azok mindig vannak. Szóval az öreg nem a pénzt nézi, hanem a kontaktust. Az emberi meleget. A javítóiparban! - Egy ökör! - Jól mondja, atyám, bocsánat a szóért. A fiával jár dolgozni - a jelentések szerint -, aki egy nagy hmm... mamlasz."

Eduard Ruszakov - Színházi ​látcső
A ​negyvenéves orvospszichiáterre sok-sok évi albérleti küszködés után végre rámosolyog a szerencse. Lakást kap. Elfoglalhatja egy elmeszociális otthonba utalandó idős asszony otthonát. A világéletében balek férfi nem akar költözni, míg meg nem ismeri a tulajdonost, a kórházban fekvő beteget. És ekkor kezdődik a kálvária, mely a régi albérleti szobában ér véget... Az 1942-ben született szerző az orvosi diploma megszerzése után végezte el 1979-ben az Irodalmi Főiskolát. Ez évben jelent meg első novelláskötete, 82-ben adta közre második kötetét, melynek címadó kisregényével ismerkedhet meg a magyar olvasó.

Aranyi Lászlóné - Rúna ​jelek - Rovás jelek könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Czövek Attila - Erdélyi Eszter - Hajnal Krisztina - Plusz ​15 próbaérettségi magyar nyelv és irodalomból
Az ​érettségire készülő 11. és 12. évfolyamos diákok, valamint felkészítő tanáraik munkáját kiadónk olyan kiadvánnyal szeretné segíteni, melyben tizenöt teljesen új középszintű magyar nyelv és irodalom érettségire felkészítő feladatsor található. A kötet szerzői – akik a felkészítésben és a vizsgáztatásban tapasztalt gyakorló szaktanárok és multiplikátorok – az első könyvhöz hasonló koncepció alapján állították össze és ellenőrizték a kipróbált mintasorokat, melyek megfelelnek a központi érettségi vizsgakövetelményeknek. Így a két kötetet együtt használva már 30 komplett érettségi sorral készülhet a vizsgára. A könyv feladatsoraival tökéletesen modellezhető az érettségi vizsga, hiszen azokban minden pontosan úgy szerepel, ahogy az érettségi napján is fog. Gyakorláshoz, ellenőrzéshez egyaránt ajánljuk, mert a kötetek végén minden feladat megoldása megtalálható. A kiadványt módszertani bevezetővel tettük még értékesebbé.

Magdalena Holzhey - Victor ​Vasarely
Vasarely ​a háború utáni időszak legsikeresebb és leghíresebb művészei közé tartozott. Művészettörténeti helyét tekintve az 1920-as és 1930-as évek geometrikus-absztrakt irányzataihoz, mindenekelőtt a Bauhaus és a konstruktivizmus művészetéhez kapcsolódott - az előzményekből azonban új nyelvet hozott létre, és új meghatározást adott a kép műfajának is. Munkáival, amelyek a szemnek szólnak, sőt gyakran ingerlik is, Vasarely döntő módon hozzájárult egy olyan művészeti irányzat létrehozásához, amely később az op-art nevet kapta.

Klaniczay Gábor - A ​civilizáció peremén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Christopher Moore - The ​Stupidest Angel
A ​heartwarming tale of Christmas terror. "'Twas the night (okay, more like the week) before Christmas and little Joshua Barker is in desperate need of a Christmas miracle. Josh is sure he saw Santa take a shovel to the head and now the seven year old has only one prayer: Please Santa, come back from the dead! But coming to Earth, seeking a small child whose wish needs granting, is none other than Archangel Raziel. Unfortunately, he's not sporting the brightest halo in the bunch and before you can say 'Kris Kringle,' he's botched his sacred mission and sent the residents of Pine Cove headlong into Christmas chaos, culminating in the most hilarious and horrifying holiday party the town has ever seen."

Kékesi Kun Árpád - Színház, ​kultúra, emlékezet
Miért ​a rendezés vált a 20. századi színház(tudomány) történetének fő kategóriájává, s hogyan alakítja alkotók és befogadók színházi tapasztalatát? Milyen mértékben feltételezi egymást alkotás és befogadás a színház mint autonóm művészeti ág esetében, az ember kultúrateremtő tevékenységének részeként? Mi adja a színházi emlékezet speciális karakterét? A kötet többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ, a címben jelzett három hívószó mentén, az egyre meghatározóbbá váló kultúratudományi összefüggések figyelembevételével közelítve meg a jelenkori színház és teatrológia néhány fontos problémáját. Nem monografikus áttekintést adva róluk, inkább őket boncolgató tanulmányok során keresztül, számos példa megvilágítása révén szemléltetve őket. Kellő mértéktartással vezetve be olvasóját a kortárs színháztudomány szövevényes világába, s nem kevésbé gyalogosan engedve ki onnan.

Balázs György - Magyarok ​- Egy európai nemzet születése
Európában ​mindig nagy volt a jövés-menés. Amikor azonban a magyarok felbukkantak, gyakorlatilag már lezajlottak a nagy népvándorlások. Szerencse, hogy akkoriban a Kárpát-medence lakatlannak számított, és a szomszédos országoknak nem volt erejük elfoglalni és benépesíteni azt. Annak már kevésbé örültek a törzsek, hogy menekülniük kellett Etelközből, és az erőviszonyok miatt többé nem is térhettek vissza. De azt hiszem, felesleges tovább sorolni a jól ismert eseményeket, amelyek összességében népünk történetét adják. A kiadvány erénye azonban nem a tények helyes felsorolásában rejlik, hanem a kevésbé közismert részletek élvezetes bemutatása. Mint például Imre herceg szentté avatásának körülményei, vagy az első keresztes háború seregeinek átvonulása az országon. Végezetül pedig a férfiak és királyok mellett a kevésbé ismert királylányok sorsával is megismerkedhetünk. A díszes kiadvány gyakran idéz a kortársak beszámolóiból, s szavaik erejét ékszerek és fegyverek fényképei (amelyek Szelényi Károly fotós tehetségét dicsérik), valamint festmények egészítik ki. A meglehetősen kevés épségben megmaradt épület közül számosat megcsodálhatunk. A korabeli mestereknek egyáltalán nem kell szégyenkezniük: amit megépítettek, még ma is áll (az épületekkel részletesebben a Magyar építészet sorozat első két kötete foglalkozik). Galgóczi Tamás

Venyjamin Kaverin - Verlioka
Mulatságosan ​bölcs meseregényt kap kezébe az olvasó, melynek csetlő-botló, olykor harsány, olykor érzelmesen groteszk hősei távoli rokonságban állnak Pinocchióval és a Kis Herceggel. Egy kamasz varázsló és "fűzfapoéta" barátnője elhatározzák, hogy legyőzik a világban garázdálkodó gonosz erőt, s a nagy kalandra velük tart öreg barátjuk, a filozofálgató Rózsaszínű Kandúr. Számtalan hajmeresztő megpróbáltatáson esnek át, csoda csodát követ: nyomába erednek az Aranygyapjú elkárhozott harcosának múltban és jelenben, míg végül diadalmaskodnak - a világban ismét béke és nyugalom honol! Ajánlja ezt a könyvet ismerősének, barátjának.

Torgny Lindgren - Az ​ötujjú krumpli
Torgny ​Lindgren novellái könnyen utat találnak a magyar olvasókhoz. Nemcsak jelentőségük, nemcsak önértékük okán, de azért is, mert mind építkezésük, mind miliőjük erőteljes rokonságot mutat a világirodalmi rangú magyar novellisták munkáival. A mai svéd író a mostoha északi vidék paraszti közösségeiben találja meg hőseit, és történeteikben fogalmazza meg a minden korban és minden sorssal újra felmerülő kérdéseket. Válaszai természetesen a prózaíró válaszai: bravúros akvarelltechnikával készültek, hogy könnyedségükkel ellenpontozzák tárgyuk súlyát; hideglelős humorral és együttérző bölcsességgel megírt, megrázó önismereti művek.

Benedek István Gábor - "Holnapra ​a világ"
A ​népszerű újságíró kisregénye a legaktuálisabb problémáinkhoz nyúl, azokhoz a politikai, gazdaságpolitikai nehézségekhez, amelyek a kibontakozás során megkerülhetetlenek. Közelről ismeri azokat a vezető egyéniségeket, akikről főhősét, Dávid vezérigazgatót, az MGM teljhatalmú, pozíciójában éppen a történet kezdetén megingó vezetőjét mintázza. Dávid nem adja fel könnyen, a magasabb kapcsolatainál, úgy tűnik, még a magánélete is új szerelmet tartogat a hatvanadik születésnapját elérő férfinak. A régi módszerek sorra kudarchoz vezetnek, a család konfliktusai tragédiába fordulnak, és Dávidnak meg kell értenie: holnapra valóban megváltozik a világ - de nélküle.

Cserjés Katalin - Műelemzési ​kísérletek, gondolkodás-módszertani gyakorlatok az irodalom és a képzőművészet tárgyköréből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Thomas E. Sniegoski - The ​Fallen
Aaron ​Corbet isn't a bad kid — he's just a little different. On the eve of his eighteenth birthday, Aaron dreams of a darkly violent landscape. He can hear the sounds of weapons clanging, the screams of the stricken, and another sound he cannot quite decipher. But gazing upward at the sky, he suddenly understands. It is the sound of great wings, angels' wings, beating the air unmercifully as hundreds of armored warriors descend on the battlefield. Orphaned since birth, Aaron is suddenly discovering newfound — and sometimes supernatural — talents. But it's not until he is approached by two men that he learns the truth about his destiny, and his role as a liaison between angels, mortals, and Powers both good and evil, some of whom are hell-bent on his destruction....

Max Walter Schulz - A ​pilótalány legendája
A ​pilótalány legendája a második világháború kemény orosz telét felidéző, de nagy részében napjainkban játszódó kerettörténet íve Berlin és Moszkva, a 70-es évek és 1943-44 vérzivataros, emberpróbáló időszaka között feszül. Cselekvő személyei, az át- és túlélők: egy középkorú német férfi, Benno Hellriegel, valamint jóval fiatalabb felesége, Gitta - és az egykori, sokáig elmesélhetetlen, szinte valószínűtlen szerelem, az évtizedek némaságába burkolt "legenda" felejthetetlen nőalakja: Ljuba, a volt pilótalány. Hogy hogyan okoz konfliktusokat, vezet váláshoz a megszenvedett és nem feledhető múlt élményvilága, máig ható eleven ereje, s mi módon oldódik a régi "legenda" "némasága", hogyan válik a tíz éve különélő házaspár, Gitta és Benno számára közös, immár együtt őrzött emlékké, hogyan teremtődik meg egy nagyobb megértésre, bizalomra épülő együttélés lehetősége - erről szól e sajátos, fájdalmas-szép szerelmi történet.

Uwe Timm - A ​velocipédes ember
Coburg: ​álmos kisváros és hercegi székhely a múlt század végén, a vilmosi Németországban. Ebből a miliőből rí ki a maga fura módján Franz bácsi, az élethű állatpreparálás és a két keréken való közlekedés szerény, de konok apostola. "Franz bácsi" felmenő ági rokona a szerzőnek, de épp annyira fantáziafigura is. Uwe Timm, a hatvanas évek balos diákja (ezekből az élményeiből táplálkozik például magyarul is megjelent regénye, az Olyan sötét volt minden) ezúttal sok fantáziával és beleeérző készséggel álmodja vissza a száz évvel ezelőtti világot, ám a hajdani változásokra, az új idők szelére figyel - képviselője bár azt a technikailag zsákutcának bizonyuló velocipéd.

Kiss Áron - Magyar ​gyermekjáték-gyűjtemény
Dr. ​Kiss Áron a XIX. század vége és a XX. század elejének kiváló pedagógusa, sokirányú munkásságának nagyszerű példája az 1891-ben megjelent "Magyar gyermekjáték gyűjtemény", melyről az elmúlt években - a magyar játékpedagógia és játéktörténet hazai szakembereinek óhajára - fellebbent az elfeledés homálya. Annak idején a kötet megjelenését egy évtizedes szervezési és gyűjtőmunka alapozta meg, s ez idő alatt - Kiss Áron személyes kutatómunkája mellett - száznál több magyar tanító gyűjtése látott napvilágot. A kötet szerkesztője felvázolta a magyar játéktörténet vázlatát, bemutatva az óriási anyag hasznosításának gazdag lehetőségeit, s ezek mellett szólt a néprajzi tartalom kiaknázásának fontosságáról is. A gyűjtemény újbóli kiadása nem csupán művelődéstörténeti leletmentés. A hagyományaink tisztelete gyakorlati haszonnal is kecsegtet, mindenki számára forgatható kézikönyvet kínál a szerző, akik a kisgyermekek nevelésével, oktatásával és képzésével foglalkoznak. Így mindazoknak ajánljuk ezt a ritka gyűjteményt, akik számára fontos feladat a játékpedagógia és a játéktörténet megőrzése és továbbhagyományozása, valamint a régi magyar gyermekjátékok újbóli felelevenítése. Ezáltal átmentve és megőrizve nemzeti múltunk örök és élő hagyományait. A könyv az 1891-es kiadás reprentje.

Covers_310546
3

Ismeretlen szerző - Magyar ​népi gyermekjátékok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alice Thomas Ellis - Az ​ég madarai
Jöhetnek ​a vendégek, a pulyka, a puding, a magyalgallyak - egy igazi angol karácsony minden szükséges kelléke együtt van az özvegy Mrs. Marsh Honeyman's Parkbeli házában. Ám Mrs. Marsh egyik lánya, Mary - aki rendhagyó modernségével, önkéntes leányanyaságával már amúgy is próbára tette a szolid külszínt - makacs vigasztalhatatlansággal gyászolja vízbe fúlt kisfiát. A másik Marsh ügy, Barbara sem áll angol úrinő mivoltának magaslatán. Az ünnep küszöbén kell megtudnia - s nem tudja túltenni magát rajta - , hogy férje, az egyébként undok és pökhendi egyetemi professzor megcsalja. A vendégek, köztük egy anglomán várakozásaiban mélyen csalódott amerikai, s egy kis híján megerőszakolt londoni szerkesztő, egy bohém festőnő és egy nyugalmazott rendőr-főfelügyelő a szomszédból hiába is próbálja menteni, ami menthető. A hamis harmónia, a látszatok karácsonya - amelynek tönkretevésén a karácsonyi meglepetésként zöldre festett hajú kamasz, Sam amúgy is annyit fáradozott - menthetetlenül botrányba fullad. A mai angol életet éles szemmel ábrázoló fiatal angol írónőnek első, nagy sikerű regénye a The Sin Eaters (Bűnfalók) után második könyve ez.

Covers_172583
Cinege, ​cinege, kismadár... Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Cinege, ​cinege, kismadár...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borsai Ilona - Fürdik, ​fürdik a libám
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Dolgozatok ​az óvodai ábrázolás köréből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mollináry Gizella - Vádoltuk ​egymást
Részlet ​a műből: "Úgy látszott, hogy az akaratimádók és erős kéz után áhítozók valamennyien akarat nélkül valók. Legalább is így érezte az ember azon a felvidéki tájon, hol tojásszínű apró házakból almaszagú leányok, birsszagú asszonyok, tökmagot majszoló gyerekek s a kapadohánytól szinte megpácolt férfiak úgy keltek ki riadtan, mint az anyjuk hasáról és szárnyaljából kirázott didergő szárnyasok. És mindez azért - mert valahol valaminő hatalom megdöntött egy zászlót, mely hogy magabiztosan többé nem lengett... megölt minden kedvet és bátorságot. Mintha azáltal, hogy mint valami széllel játszó és küzdő vitorla nincs imádságos magasságban a fejünk fölé dagadva - hanem hozzánk lecibálva a porba: úgy fed el valamennyiünket, mint egy halott lepel. Elvesztettük a háborút. El... De hát lehet egy rosszat is elveszteni? ... Úgy látszik, igen. Mert talán a birtokolt jó nem akkor veszik el, mikor könnyelműen elvetjük magunktól - hanem akkor, mikor az elvetés következményeinek utolsó kihatása is beteljesül."

Ismeretlen szerző - Walt ​Disney képes szótár angol - magyar
A ​Disney-mesefilmek világszerte híres alakjai segítenek ezzel a színes rajzokkal illusztrált szótárral abban, hogy a gyerekek a szükséges angolszó-kincset a megfelelő útbaigazítás mellett játékosan elsajátíthassák.Könyvünk tíz nagy témakörre osztja fel a több mint 1000 szót, amit Mickey, Donald és a többi kedvenc mesehős bemutat.

Mátyás B. Ferenc - Yogi
Azt ​mondja egy helyütt, meglepő bölcsességgel, Mátyás B. Ferenc kamasz hőse, miközben egy barátságtalan városon át - talán Kolozsváron - cukrászdáknak hordja ki az édességet: "Míg megtapsolt, humánus cselekedetnek számít a szenvedő állatot elpusztítani, addig önmagára az ember erkölcsi merevségében kínszenvedést oszt, és azzal kecsegteti magát, hogy »értelmes ember« marad akkor is, amikor értelméből már pusztán egy vég nélküli jajra telik." - Ennek a kamasznak azonban egyetlen nap alatt kell átélnie a szellem és a halál, a magány és a tehetetlenség élményeit, ettől válik talán idő előtt, tehát már-már természetellenesen éretté, ábrándul ki egy világból, még mielőtt igazán megismerte volna.

Szűcs Péter - Elektronika ​mindenkinek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pelle János - A ​diplomák inflációja
A ​középszintű szellemi dolgozók rétegét leginkább negatívumok révén lehetne definiálni: nem értelmiségiek, de nem is fizikai dolgozók, munkájuk eredménye sem szellemi, sem pedig fizikai alkotás, mégis érezhetően különbözik pl. a portásokétól és a rendészekétől. Ezek után nem meglepő, hogy az értelmiség >>hátsó udvarát<< alkotó középszintű szellemi dolgozók megjelölésére a nyelvben számos elnevezés született. Hívják őket tisztviselőknek, alkalmazottaknak, ügyintézőknek, bonyolítóknak, irodistáknak, hivatalnokoknak. Szerteágazó munkakörüket a társadalmi tudat bizonyos jellemző tárgyakhoz kapcsolta: az íróasztal, az akta, a papírkosár, az iktatókönyv stb. így vált bizonyos értelem e rétegek szimbólumává s egyúttal állandó bírálat célpontjává.

Kollekciók