Ajax-loader

legnépszerűbb könyvek

Az elmúlt időszak legnépszerűbb könyvei.


Anthony Trollope - The ​Small House at Allington
Engaged ​to the ambitious and self-serving Adolphus Crosbie, Lily Dale is devastated when he jilts her for the aristocratic Lady Alexandrina. Although crushed by his faithlessness, Lily still believes she is bound to her unworthy former fianc? for life and therefore condemned to remain single after his betrayal. And when a more deserving suitor pays his addresses, she is unable to see past her feelings for Crosbie. Written when Trollope was at the height of his popularity, The Small House at Allington contains his most admired heroine in Lily Dale - a young woman of independent spirit who nonetheless longs to be loved - and is a moving dramatization of the ways in which personal dilemmas are affected by social pressures.

Eric Hobsbawm - Mozgalmas ​évek
A ​méltán világhírű történelemprofesszor (az MTA tiszteletbeli tagja) önéletrajzában a szélsőségek korát mutatja meg, de most az egyén szemszögéből, ironikus bölcseséggel és kellő távolságtartással. Kalandos és termékeny életének történetét útleírásként is olvashatjuk - kitűnő pillanatfelvételekkel ifjúsága Bécséről és Berlinjéről, a harmincas évek még özönvíz előtti angol társadalmáról, olaszországi, spanyolországi, dél-amerikai és más, élvezettel leírt látogatásairól. Hobsbawm másrészt remek portrékat fest családtagjairól, barátairól, munkatársairól, és részletesen beszámol saját szellemi és politikai fejlődésének állomásairól.

Ismeretlen szerző - Car ​and Driver on Pontiac 1961-1975
Car ​and Driver is a living, breathing entity. Although some of our older editions may be a bit cranky and occasionally stiff-legged, they do live on for an eternity (if only on our shelves), We do love to share our previous work, but it's obviously not possible to crank up the printing presses on a whim. Instead, we've produced this series of books, each of which encompasses virtually everything said about a particular subject during a given period in Car and Driver. We hope you enjoy these collections. They have not been edited or updated in any way, so this is vintage Car and Driver at its finest (we think).

Peter C. Sessler - GTO ​Red Book
GTO ​Red Book is the essential pocket reference book on the great Pontiac GTO muscle cars from 1964-1974. Chapters are devoted to each model year, putting all of the data at your fingertips - VIN numbers, production codes, serial numbers, specifications, engine, carburetor and distributor listings, options, prices, body codes, paint colors, interior trim and much more. Here are all of the GTOs in a handy pocket reference book that you will turn to again and again.

Ismeretlen szerző - Fingertip ​Facts for the 1957 Chevrolet
Fingertip ​Facts books for the 1955, 1956, and 1957 Chevrolets are full of details about each year's new models. They cover the designs, features and benefits, and the many options of each Chevrolet automobile. The books provide a fascinating look at how the famous Tri-Chevys were promoted and sold in the fifties, and they offer a wealth of information for enthusiasts, restorers, and collectors. These are facsimile editions of the Fingertip Fact books, which Chevrolet originally produced for use by dealership sales staffs.

Covers_244250
A ​változó család Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​változó család
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​szociológiai felvétel módszerei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Letenyei László - Településkutatás ​I. - Módszertani kézikönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Településkutatás ​II. - Szöveggyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cesira Fiori - A ​tirrén-tengeri szigetek foglya
A ​csodálatos szép fekvésű Perugiában, a kultúra és a művészet fellegvárában van Olaszország egyik legszörnyűbb fegyháza. Cesira Fiori, a bátor kommunista tanítónő hosszú raboskodása kezdetén egy esztendőt töltött ezen a reménytelen helyen, amelyet Dante poklához...

Dorothy L. Sayers - Clouds ​of Witness
The ​Duke of Denver, accused of murder, stands trial for his life in the House of Lords. Naturally, his brother Lord Peter Wimsey is investigating the crime - this is a family affair. The murder took place at the duke's shooting lodge and Lord Peter's sister was engaged to marry the dead man. But why does the duke refuse to co-operate with the investigation? Can he really be guilty, or is he covering up for someone? 'She brought to the detective novel originality, intelligence, energy and wit.' P. D. James

Lish McBride - Hold ​me closer, Necromancer
Sam ​leads a pretty normal life. He may not have the most exciting job in the world, but he’s doing all right—until a fast food prank brings him to the attention of Douglas, a creepy guy with an intense violent streak. Turns out Douglas is a necromancer who raises the dead for cash and sees potential in Sam. Then Sam discovers he’s a necromancer too, but with strangely latent powers. And his worst nightmare wants to join forces . . . or else. With only a week to figure things out, Sam needs all the help he can get. Luckily he lives in Seattle, which has nearly as many paranormal types as it does coffee places. But even with newfound friends, will Sam be able to save his skin?

Fiona Walker - Four ​Play
Despite ​her broken heart, when Dilly Gently joins Magnus Olensen's new band, the chemistry between them is explosive. Both impossibly romantic dizzy blondes with the souls of poets, they could be made for each other. But before they have chance to declare themselves, Dilly's friend Nell confides that she has a huge crush on Magnus, and Dilly nobly steps down in order to play reluctant matchmaker. Nell returns the favour by setting her friend up with her dashing twin brother Flipper. But Flipper the bounder is not a good rebound for a true romantic. He hides a secret that could break Dilly's heart all over again . . .

Vlagyimir Artyomov - A ​"nagy hazugság" politikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bajnai Nóra Katalin - Ön-zene
Fiatal ​költőnő bemutatkozó kötete a Scolar Versek sorozatban. Bajnai Nóra Katalin kötetében nincs semmi kimódoltság, mentes a kiszámíthatóságtól, a költő saját életét, gondolat- és érzelemvilágát egy szabadon kezelt formavilág segítségével gyúrja (édesgeti, csábítja) verssé. A karakterisztikus versbeszéd magától értetődően teremti meg és képezi a költészet lehetőségét, mert látásmódja és észjárása költői: kulcsot főtémája az én, az egy-személy mérlegre tétele, értékelése ad hozzá. A legifjabb költőnemzedék ígéretes tehetségének első kötete minden bizonnyal felkelti a költészet szerelmeseinek érdeklődését. A könyv a Scolar Versek-sorozat ötödik köteteként jelenik meg, Mohai V. Lajos irodalmár válogatásában, szerkesztésében.

Csécsy Andrea - Csécsy György - Szikora Veronika - Kötelmi ​jogi alapok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Imre - A ​habán kerámia Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Magyarország ​a XX. században I-V.
A ​Révai Új Lexikona szerves részét képező kiadvány, mely az elmúló század történetét, hadtörténetét és jogfejlődését folyamatként bemutató tudományos, de mégis népszerű, olvasmányos stílusban írt, a legújabb kutatásokon alapuló összefoglalás. (1. kötet) A második kötet hasonló stílusban hazánk XX. századi társadalmának, egyházainak, felekezeteinek, valamint gazdaságának alakulását, folyamatait mutatja be. E kötetben kapott helyet hazánk természetföldrajzi leírása is. A harmadik kötet a művészetek, színház, film, cirkusz, táncművészet, a magyar nyelv-és irodalom, a magyar rádió és televízió, valamint a sport e századi történetét ismerteti. A negyedik kötet az oktatásról, a tudományról szól, olyan emberek- akadémikusok, professzorok, egyetemi tanárok- vallanak a tudományról, akik maguk is magas fokon művelik azt. Az ötödik kötetben a tudományok befejező része kapott helyet. E kötet végére szerkesztettük a teljes sorozatra vonatkozó ajánló bibliográfiát és a sorozatban szereplő mintegy 12.000 személy névmutatóját. A könyvek a Révai Lexikonnal megegyező vászonkötésben, aranyozott gerinccel készültek.

Aszalós Endre - Breznay ​József
A ​magyar festészet történetének talán egyetlen generációja sem élt át annyi társadalmi problémát és a művészeti életben mutatkozó ellentmondást, vihart, mint Breznay Józsefé. Ennek a korosztálynak éppen a pályakezdés éveiben kellett megküzdenie a II. világháborúban való részvételünkkel együttjáró bajokkal, nehézségekkel. Sajnálatos történelmi körülményt jelentett a későbbiek folyamán az is, hogy a felszabadulásunk utáni lendületes, minden téren gyökeres fordulatot eredményező fél évtized fejlődése az ötvenes évekre a torzulások, ellentmondásos egymásra torlódása következtében szinte egy szűk évtizedre megakadt. Sok ígéretes művészi pálya már a kibontakozáskor csírájában megakadt, vagy az évek során zsákutcába torkollott, illetőleg jelentéktelenné szürkült. A korszak problémáit szakmai szempontból tovább bonyolította, hogy modern nemzeti képzőművészetünk közvetlen hagyománya igen heterogén összképet mutatott. A továbbélő, vagy már polgárjogot nyert iskolák, stílusok mellett sokszor egymással ellentétes célkitűzéseket sugárzó mesterkörök - mesterek és tanítványai - alakultak, amelyek különböző eszmeiséget szolgáló tevékenységükkel - bár gazdaggá, sokszínűvé alakították képzőművészetünket - a korszerűség kérdéseire nem adtak megnyugtató feleletet, a társadalmi szolgálat és az esztétikai minőség magasrendű ötvözésére nem nyújtottak követhető példát. Elsősorban a nagy magányosok - Derkovits, Egry, Farkas István, Nagy István, Vajda Lajos - vállalkoztak korszerű válaszadásra; viszonylagos elszigeteltségük azonban nem tette lehetővé, hogy nyomdokaikon létrejöjjön sajátosan hazai és egyúttal egyetemes jelentőségű képzőművészeti iskolánk. Ilyen körülmények között különösen méltányolhatók azok a művészek, akik nem vesztették el útjuk Ariadné fonalát. ezen kevés pályatárs közé tartozik Breznay József is.

Várnai Péter - Verdi ​Magyarországon
1847. ​január 2-án került sor a Nemzeti Színház első magyar nyelvű Verdi-bemutatójára, a Nabuccóra. Ezután szinte minden év meghozza a maga Verdi-bemutatóját vagy felújítását. Hogyan fogadták a magyar zenekedvelők a XIX. századi Európa talán legnagyobb és legsikeresebb operakomponistájának műveit? Hogyan vélekedtek a kor zenekritikusai, többek között Brassai Sámuel, Kern Aurél, Haraszti Emil, Jász Dezső, Lányi Viktor, Tóth Aladár vagy Jemnitz Sándor a Verdi-operákról és magyarországi előadásaikról? Napi-, hetilapok és folyóiratok cikkeinek idézésével, ismertetésével erről számol be színesen és érdekesen Várnai Péter a magyar kultúrtörténet, az operatörténet iránt érdeklődőknek s az operakedvelőknek.

Motorcza Gyula - Keresse ​Dr. Mengelét!
Mintegy ​négy évtizedes kutatómunkának köszönhetően született a világutazó és "életművész" Motorcza Gyula jelen kötete. "Főhőse", Josef Mengele (1911-1979), Auschwitzban a "halál angyala" azon - nem is kevés számú - náci háborús bűnösök közé tartozik, akik megúsztak bármiféle felelősségre vonást, és igaz bujkálva, ám bizonyos időszakokban a saját nevén élve, de büntetés nélkül érhette meg öregkorát Dél-Amerikában (Paraguayban, Argentínában és Brazíliában is élt). A szerző a könyv elején tisztázza: nem tud elfogulatlanul írni Mengeléről, mert megveti őt és el nem múló gyűlölettel gondol rá. Az első fejezetben bemutatja SS-tisztként és az auschwitzi koncentrációs tábor kórházblokkjának vezetőjeként folytatott tevékenységét, azon borzalmas kísérleteket, melyeket ő irányított. Természetesen olvashatunk 1945. januári szökéséről, arról, hogyan bujkált előbb Németországban, miként vált a rejtőzködés mesterévé, hogyan jutott, az ún. ODESSA-hálózat segítségével Buenos Airesbe, s miként úszta meg többször is a felelősségre vonást, pedig mind a Moszad, mind a KGB, mind LKA a nyomában volt. A szerző végül Mengele családi életéről és haláláról is szót ejt. A további, rövidebb írások szintén a második világháborúhoz kapcsolódnak. A Koncertkörút című novella két budapesti zsidó fiatalember munkaszolgálatos majd hadifogságban telt megpróbáltatásait mutatja be, mikor egyikük a főztjének, másikuk a hegedűtudásának köszönhette az életét, ám megismerhetjük 1946-os nyugatra szökésük izgalmas történetét és norvégiai letelepedésük körülményeit is. A harmadik rész egy különös szerelemről szól, a negyedik fejezet pedig az író további két történelmi témájú novelláját tartalmazza.

Komáromi János - Cs. ​és kir. szép napok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Babay József - A ​szeretet könyve
EMBER, ​AKINEK NEM VOLT ÉDESANYJA... Egész nap dolgozott. Ezer és ezer betűt karcolt a papírra, a szíve vadonából írta ki sorjába régholt rétek és csipkés szegélyű erdők virágait, színeit, dalait. Évek surrantak azóta, hogy beballagott zömök testbe préselt vágyaival a régóta rothadó Város kapuján, s idegen maradt és marad mindörökké, a Miatyánkjával és az Ámenével együtt. Egész nap dolgozott, este aztán magáraerőszakolta a szmokingját, átkötötte nyakát a sötétfényű selyemsállal, megnyikorogtatta vékony talpú lakkcipőjét, erős, markos ízű cigarettára gyújtóit és sietett Budára. Alakjai együtt haladtak vele. A vékony, ferdült gerincű Vendi-gyerek, a harangozó árvája. Császár úr, a kisvárosi foltozószabó, Nene néne, a siratóasszony, aki zörgőszálas férfiszemöldököt viselt és kegyetlenül sirattató búcsúénekeket kántál a halottasszobában, mind a háta mögött kullogtak. Bakai asztalosék ketrecben tartott, vak öreg rókája bele-belekapott jószabású felöltőjébe, feje fölött szinte kísértő fénnyel lebegett az útszéli Szent János-szobor homlokán pihenő, aranyozott abroncs, - így ment, így óvakodott az ő betűkből alkotott világából a lelke számára oly semmiséget jelentő estélyre, ahol majd körülülik, ha zongorázik és harsogva nevetik utánozhatatlan, pompás cigánybeszédét.

Rejtő István - Iványi ​Ödön
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cheryl Benard - Edit Schlaffer - Hagyjuk ​végre békén a férfiakat!
Egy ​férfit nem lehet megváltoztatni. A világért sem változtassuk meg önmagunkat. Aki ezt a két mondatot megszívleli, a legjobb esélye van arra, hogy jó legyen a kapcsolata. Jobb lenne, ha a férfiak mások volnának? lehetséges. Bizony az is jobb lenne, ha a nagyváros kevésbé szennyezett, az éghajlat pedig enyhébb volna. Sok nő drágán megfizet a férfiért folytatott fáradozásáért. Férjüket vesztett ékszerré, kolonccá válnak; idegklinikán kötnek ki, vagy csak egyszerűen megcsalja őket a férjük. A "Tűsarkú cipőben hátrafelé..." című könyv szerző párosa arról ír újabb könyvében, hogyan kerülhetik ki a nők ezeket a buktatókat, hogyan élhetnek tartós, kiegyensúlyozott párkapcsolatot.

Somogyváry Gyula - Bálint ​úr rózsái
Az ​ismert író életművének prózai kötete három történelmi elbeszélést tartalmaz, amelyek Magyarország török kori világában játszódnak. A romantikus színezetű, kalandokban gazdag elbeszélések részben történelmi alakokhoz (Balassi Bálint, a költő Zrínyi Miklós) fűződnek, de bemutatják az egyszerű, korabeli végvári vitézek életét küzdelmes, véres valóságában, amelyek azért olykor nem nélkülözik a humort sem.

Agatha Christie - A ​Nagy Négyes
Hastings ​kapitány több év argentínai tartózkodás után végre ismét Londonban találja magát. Első útja öreg barátjához, Hercule Poirot-hoz vezet. De jaj: Poirot csomagol, indulóban van Dél-Amerikába! Ám ekkor egy férfi zuhan be az ajtón, aki csak a négyes számot rajzolja gépiesen egy papírra. Amikor az ismeretlen magához tér, rövid ismertetést ad négy gonosztevőről. Egy kínairól, aki a társaság esze. Egy amerikairól, akit a dollár jele szimbolizál. Egy francia nőről és a negyedikről: a gyilkosról. Poirot tehát marad, és fölveszi a harcot a Nagy Négyes ellen.

Joanne Rock - Kathleen O'Reilly - Carrie Alexander - Ne ​kertelj! / Párban az ágyban / Édes kis semmiségek
Joanne ​Rock: Ne kertelj! Éppen a csodás kert kialakításán fáradozik Christine, amikor betoppan a ház ura, a híres-hírhedt Forma–1-es versenyző és playboy, Vito Cesare. A lánynak a férfi nagybátyja adta a megbízást, azzal a titkolt szándékkal, hogy Vito talán beleszeret a csinos kertészbe, és végre megállapodik. Amikor Christine esténként beáll a kerti zuhanyozó alá, Vitónak bizony felforr a vére… Kathleen O`Reilly: Párban az ágyban A törekvő mérnöknő, Hilary teljes erőbedobással dolgozik a MacAllister Ágyak legújabb kiállítási darabján. Mivel a lakása beázik, néhány napra beköltözik a tesztelési osztályra, és a mintabútoron hajtja álomra a fejét. A biztonsági őr rájön, hogy valaki éjszaka bent jár a cégnél, ezért úgy dönt, fényt derít a rejtélyre. Csakhogy a nagy őrködésben elálmosodik, és ledől egy kicsit aludni… Carrie Alexander: Édes kis semmiségek Marjorie Bliss új életet kezd: megnyitja saját édességboltját, levágatja a haját, és mindent megtesz, hogy rátaláljon élete párjára. Abban a reményben vesz részt a gimnáziumi osztálytalálkozón, hogy viszontlátja régi szeremét, a vagány Devlint. Mint tudjuk, kutyából nem lesz szalonna, így a lány már meg sem lepődik, amikor a találkozó után Devlin sebesülten ront be a lakásába, és a segítségét kéri…

George Bernard Shaw - The ​Four Pleasant Plays
Plays ​Pleasant (1898) comprises four comedies intended to amuse audiences but also to provoke them. Arms and the Man, set in the Balkan mountains, satirizes the romantic view of war and military heroism. Candida presents the complicated relationship between a vicar, his wife, and her young admirer. You Never Can Tell is a light, witty look at an aging suffragette and her family. The Man of Destiny features Napoleon Bonaparte at odds with English mores.

Lánczi András - Sors-hagyaték
Az ​egyik legismertebb magyar konzervatív politikai filozófus összefoglaló „nietzsche-i” könyve a mai magyar valóságról, politikáról, ideológiákról, művészetekről és társadalmi kérdésekről.

Kürti Katalin - Aurum ​király
Szokatlan ​és különleges könyvecske ez. Mesekönyv, melyben homeopátiás mesék olvashatók. Az Óperenciás tengeren is túli királyi udvar mesebeli alakjai elevenednek meg a könyv lapjain, homeopátiás köntösbe öltözve. Találkozhatunk a szeleburdi Árnika királykisasszonnyal, az izgulós Gelsemium udvarhölggyel, Pulsatilla királynéval, Aurum királlyal és még sok más szereplővel. Kiderül, hogy miért szenvedett Palladium hercegnő, és az is, hogy milyen furcsa szokásai voltak Arsenicum udvarmesternek. Arra is fény derül, hogy a szereplőkével azonos nevű homeopátiás golyócskák segítségével milyen betegségekből lehet kigyógyulni. A szerzőnek, a gyermekgyógyász-homeopata Kürti Katalinnak, különös érzéke van ahhoz, hogy bonyolult dolgokról is élvezetesen és könnyen érthetően meséljen. Így a könyvecske egyidejűleg szolgálja a szórakoztatást és a tanulást is. Kedves, örömteli és hasznos olvasmány lesz gyermeknek és felnőttnek egyaránt.

Kollekciók