Ajax-loader

legnépszerűbb könyvek

Az elmúlt időszak legnépszerűbb könyvei.


Dr. Michèle Markus - Alexander Hoffmann - Vészjelek a belső fülből
Csíp és zúg, sípol és kalapál - sok ember szenved fülzúgásban. A betegek száma milliókra rúg - és ez csak fokozódik. Sok esetben a tinnitus külső okokra vezethető vissza, ilyen az üzemi zaj vagy a túl hangos zene: gyakran azonban olyan betegség váltja ki a fülzúgást, amely nem is feltétlenül a fül területét érinti. A szervezet vészjelzést küld: SOS a belső fülből. E tanácsadó könyv alaposan és érthetően elmagyarázza, mit is jelent az alattomos fülzúgás, és milyen lehetőségek vannak manapság a tinnitus mint komplex panasz leküzdésére és enyhítésére. Tájékoztat a legújabb gyógymódokról mind a hagyományos, mind az alternatív gyógyászat területéről.

Vlagyimir Giljarovszkij - Moszkva ​és a moszkvaiak
"...Egyetlen ​írónk sem ismerte olyan sokoldalúan és pompásan Moszkvát, mint Giljarovszkij. Egyszerűen érthetetlen, hogyan képes egy ember agya befogadni annyi jellegzetes történetet emberekről, utcákról, külvárosokról, terekről, kertekről és parkokról, nem is szólva a régi Moszkva csaknem valamennyi korcsmájáról..." - írta Pausztovszkij a századforduló orosz irodalmának egyik legeredetibb, legmrkánsabb egyéniségéről. S valóban, Giljarovsazkij, a finom tollú novellista, a "riporterkirály", ahogy kortársai nevezték, "tudott" valami olyasmit, ami szinte páratlan az orosz irodalomban és kultúrhistóriában. Műveiben, így a _Moszkva és a moszkvaiak_ című lebilincselően érdekes és színes korrajzában is majdnem teljesen ismeretlen világot tár fel nemcsak a magyar, de még a szovjet olvasó előtt is. "Ha az új főváros lakói meg akarják tudni, hogy mennyi fáradságba került apáiknak az új élet felépítése a régi helyén, akkor ismerniük kell a régi Moszkvát és annak lakóit" - írja a szerző, és mint a régi Moszkva krónikása ehhez a megismeréshez óriási, felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújt.

Ismeretlen szerző - Tárgykészítő ​népművészeti bibliográfia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_430127
Sechzig ​Upanishad's des Veda Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Sechzig ​Upanishad's des Veda
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Csaba - Egyesített ​elmélet: metafilozófia
"Az ​"új" életérzés: nincs érvényes jelen. Közeledünk viszont egy boldog szellemi-lelki állapothoz: új univerzális helyzet- és tudatállapot jön létre. Lényegileg nemcsak a csillogó újkapitalizmus önpusztító, hanem a számtalan fénytelen lélek is önemésztő. Nem lehet többé elkenni, elfedni, hogy az új ezredév nyitányán (is) tapasztalt és megfigyelt külső-belső világ zsákutca, tévedés és így folytathatatlan. Nem csak részleteiben, hanem teljességében is. Ez az első axióma különösebb újabb indoklást nem követel, noha a poszt-modern filozófia még messze nem fejezte be az eddigi dogmák, illúziók és hazugságok filozófiai lerombolását. Az alacsony szintű egyéni és kollektív létezés brutális látszat-rendezettsége is tarthatatlan. A mediatizált látványkulisszák mögött a szétbomlás halad előre, a globális dekonstrukció makro-, mezo- és mikroszinten is végleg megkérdőjelezi a fennálló világ-struktúrákat. Az átfogó - és édeskés - kiüresedés pedig benyomult) a mindennapi lét legmélyére is, és a depressziós létviszonyok között őrlődő egyén egyre kevésbé kerülheti el a szembesülést a valódi igazságokkal."

Szögyal Rinpocse - Lényegi ​tanácsok a meditáció gyakorlásához
"Az ​egyik legjobb kézikönyv ebben a témában. A meditáció természetes állapotának kulcsát adja ez a ki füzet. Minden meditáció iránt érdeklődőnek alapkönyv, vallási hagyománytól függetlenül. " Sitkéry Zoltán

Dr. Gál János - Káldy József - Erdősítés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tornyos Márton - Bartha István - Pogány ​katekizmus
Azok ​a felnőttek, akik többségének már a szülei is teljesen tájékozatlanok voltak a keresztyénség témájában, szinte semmit nem tudnak annak lényegéről. Vagy ami még rosszabb: tudni vélnek. És a makacs tévhitek úgy tartják magukat, hogy majdnem reménytelennek tűnik bármilyen próbálkozás arra nézve, hogy ezekkel szemben érdemi, hiteles információkat lehessen átadni, elfogadtatni. Sokan begubóznak, sokan magukra maradnak életkérdéseikkel vagy tévutakon vélnek válaszokat találni. Leginkább érdekes témák, amelyek terén nagy a gond: 1. az istenkérdés maga; 2. a vallások egymáshoz való viszonya; 3. a keresztyénségen belüli felekezetiség; 4. a különféle egyházi hagyományok világi továbbélésének jelentősége és értelmezése; 5. a vallási igazságokra épülő etikai alapvetések, illetve az ezekkel összhangban álló 6. jövőbeli reménység, különös tekintettel az útkeresésekre és a megfogalmazások sokszínűségére; 7. beleértve a formális értelemben vett istentagadást és egyházellenességet is, amelyek hátterében a történelmi változásokon átment egyházi és társadalmi struktúra, illetve ezek egymáshoz való, meglehetősen ellentmondásos kapcsolata áll. Az ember számára nem gondolkodni annyi, mint nem létezni. Az aktuális szelekkel sodródás pedig többnyire egyenlő a nem gondolkodással. Ez lehetne talán az ontológiai alapvetés. Etikai következtetésként pedig valami ilyesmit fogalmaznék meg: 1. az egészségre legkárosabb a stressz. Igen, még a káros szenvedélyeknél, az extrém sportoknál és a drogoknál is károsabb. 2. Minden erkölcstelenség hátterében a képmutatás áll.

Ilja Ehrenburg - A ​kilencedik hullám
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jake Knapp - John Zeratsky - Braden Kowitz - Sprint ​(angol)
“Sprint ​offers a transformative formula for testing ideas that works whether you’re at a startup or a large organization. Within five days, you’ll move from idea to prototype to decision, saving you and your team countless hours and countless dollars. A must read for entrepreneurs of all stripes.” —Eric Ries, author of The Lean Startup From three partners at Google Ventures, a unique five-day process for solving tough problems, proven at more than a hundred companies. Entrepreneurs and leaders face big questions every day: What’s the most important place to focus your effort, and how do you start? What will your idea look like in real life? How many meetings and discussions does it take before you can be sure you have the right solution? Now there’s a surefire way to answer these important questions: the sprint. Designer Jake Knapp created the five-day process at Google, where sprints were used on everything from Google Search to Google X. He joined Braden Kowitz and John Zeratsky at Google Ventures, and together they have completed more than a hundred sprints with companies in mobile, e-commerce, healthcare, finance, and more. A practical guide to answering critical business questions, Sprint is a book for teams of any size, from small startups to Fortune 100s, from teachers to nonprofits. It’s for anyone with a big opportunity, problem, or idea who needs to get answers today.

Anne Donovan - Buddha ​Da
Anne ​Marie's dad, a Glaswegian painter and decorator, has always been game for a laugh. So when he first takes up meditation at the Buddhist Center, no one takes him seriously. But as Jimmy becomes more involved in a search for the spiritual, his beliefs start to come into conflict with the needs of his wife, Liz. Cracks appear in their apparently happy family life, and the ensuing events change the lives of each family member.

Veronika Šikulová - Hiányos ​fiasítás
A ​könyv világának epicentruma a szerző, Veronika Šikulová szülőföldje, a Kis-Kárpátokban található Modra (Modor) és a tér, ahol a női főszereplő visszaemlékszik életére, mindenre, ami a nők, lányok, anyák hétköznapjait kitölti, és ami értelmet, perspektívát és egyediséget ad. A Hiányos fiasítás az elbeszélés szabad áramlásának regénye, kis epizódokra osztva, melyekbe anekdotikusan lépnek be emberek, történetek, dolgok és körülmények. Valami ebből csak felvillan, van, ami kitörölhetetlenül látható, van, ami folytatásos, másnak csak egyetlen mondat jut, és olykor hosszú, összetett belsőmonológokat olvasunk. Vannak első ránézésre titok nélküli mondatok, keményen kimondva, célzás és másodlagos értelem nélkül, és mégis, a végén együtt egy hatalmas titkot képeznek. VERONIKA ŠIKULOVÁ (1967) szlovák író és újságíró a Pozsonytól északra található Modoron született. A Comenius Egyetemen újságírást tanult, majd a prózaírás felé fordult. 1997-ben jelent meg első könyve Odtiene (Árnyékok) címmel, melyet Ivan Krasko-díjjal jutalmaztak, majd ezt további hat kötet követte. A 2011-ben megjelent Menettérti című regényben – amely magyar nyelven 2014-ben jelent meg a Valahol Európában sorozatban – a szerző saját családja 20. századi történetét dolgozza fel. MÉSZÁROS TÜNDE (1970) műfordító Pozsonyban született. Szlovák, cseh, angol és német nyelvből fordít, elsősorban kortárs prózát. Több folyóirat és fordítói műhely állandó munkatársa.

Vic Parker - Myths ​and Legends
Gods ​and spirits, epic heroes and adventures, magic and mystery, life and love, death and destruction these are just a small selection of the fascinating subjects in this book of combined reference and carefully retold myths and legends. A detailed history of world mythology is told in bulleted form, with fantastic images and artwork to illustrate. These spreads are interspersed with classic myths and legends of the Greeks, Romans and Egyptians, to name but a few, along with some lesser-known tales. Each story is accompanied by beautiful artwork by a selection of renowned illustrators.

Covers_140338
Milyen ​volt Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Milyen ​volt
Babits ​Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Juhász Gyula. Ez a négy név évtizedekig együtt szerepelve fémjelezte a Nyugatot a magyar irodalom tankönyvekben. Ez a négy költő-óriás a fejekben megbonthatatlan egységgel élt, még rangsor se nagyon készült közöttük. A 20. század végén aztán külön életet kezdtek élni. Kosztolányi az élre ugrott, ismert, sokat olvasott, népszerű író maradt, Babits a keveseké lett, Tóth Árpádot és Juhász Gyulát pedig csak a "vájtfülűek" emlegették. És aztán egyszer csak, a 21. században, Juhász Gyula már a tankönyvekből is száműzetett. Ebben az éppen "kiűzetett" állapotban lett készen a Nap Kiadó legújabb In memoriam-kötete, egyik az utolsók közül, mert a sorozatot a 2006-ban elhunyt szerkesztő, Domokos Mátyás lezárta. A 67 kötetből ez a 65. Ebben a 20. századi magyar írókat bemutató sorozatban, mely az In memoriam és Emlékezet sorozatcímeket viseli, Domokos Mátyás válogatásában Juhász Gyula benne van. A szegedi költő életútját a szegedi irodalomtörténész, Lengyel András mutatja be a recepció tükrében, nem véletlenül, több szegedi író és irodalomtörténész írásán keresztül. A kötet alcíme (Milyen volt) a sorozat szokásához híven az egyik leghíresebb, legtöbbet idézett Juhász Gyula-vers címe. Érzékeny lelki alkata, "betegsége", szegedi hírlapírói és költői léte elevenedik meg a kortársak (Kosztolányi, Somlyó Zoltán, Babits, Tóth Árpád) kritikáiban és írásaiban. Juhász Gyula többször is öngyilkosságot kísérelt meg, szomorú, társtalan és magányos életet élt. Két verseskönyve, egy elbeszélése jelent meg rövid életében, összegyűjtött versei később igen sok kiadást értek meg. Cikkei azonban számosan láttak napvilágot.

Verseginé Hillay Erika - Magyar ​helyesírás
A ​Magyar helyesírás című kötet a magyar helyesírás legfontosabb szabályait tartalmazza. A kötet rövid szabályai példákkal támasztják alá, foglalják össze és teszik áttekinthetővé, könnyen elsajátíthatóvá, felidézhetővé a legszükségesebb tudnivalókat. Számtalan példát említhetünk, hány helyen fontos az, hogy ismerjük-e a nyelvünket felépítő szabályokat. Mikor egyik másik szabály feledésbe merül, haszonnal forgathatjuk a Mindentudás zsebkönyvek közül a Magyar helyesírás című kötetet. Ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék írásukat igényessé tenni, hiszen egy emberről sokat árul el az, hogy milyen az írása, s főként a helyesírása

Javier Navarro - Las ​estatuas de Machu Picchu
The ​two Spanish sisters, Esther and Marta, travel with their father to Peru. They go to Lime, but Esther is tired of seeing museums, and she is bored. So she begins a journey through Peru. A journey where she discovers that people are different and so are their problems. Las estatuas de Machu Picchu takes the reader on a trip through the Peruvian culture and also it shows us a story of an adventure.

Jacques Bainville - Diktátorok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rick Remender - Black ​Science 2. - Welcome, Nowhere
In ​this second volume of the hit series, the Anarchist League of Scientists dives further into the Onion construct of reality than ever before, jumping wildly through worlds of wonder, fantastic beauty, and cosmic horrors. Beset on dangers from without and within, the team must learn to be a family if they're ever to survive and find their way home again. Collects BLACK SCIENCE #7-11

Terry Goodkind - A szelek temploma I.
Térj vissza az Igazság Kardjának világába, melyben megtalálható minden, ami egy vérbeli fantasytől elvárható! Richard, aki egyszerű erdei vezetőként kezdte, sohasem remélte, hogy a mágia, háború, intrika és veszélyek olyan szövevényébe kerül, hogy az egész világ sorsa az ő döntésein múlik majd. Richard nem csupán legyőzte a nagy varázslót Darken Rahlt, hanem megtanulta uralni saját mágiáját, s a próféciák által megjövendölt harci mágussá vált, kinek eljövetelét oly régen várták. Ám most olyan veszélybe került, hogy szüksége lesz mindenre, amit eddig tanult, minden mágiára, minden bölcsességre, minden elkötelezettségre a hatalomtól megszállott Jagang császárral szemben, aki pusztító, démoni seregeivel visszatér Középföldre. Richardnak kell megküzdenie egy 3000 évvel ezelőtt elzárt gonosz erődítménnyel, mely démoni járvánnyal fertőzi meg a világot. Meg kell találnia és szembe kell szállnia a mágia forrásával, a titokzatos Szelek Templomával. Jagang császár életre hív egy olyan próféciát, mely szerint Richard küldetésének árulója éppen az lesz, akit az életénél is jobban szeret: az Inkvizítor Anya fehér ruháját viselő Kahlan Amnell…

Friedrich Schiller - Haramiák
Első ​drámáját, a Haramiákat Schiller 18 évesen kezdte írni. Jogot és orvostudományt tanult ekkor Karl Eugen württembergi herceg Karlsschule elnevezésű stuttgarti katonai akadémiáján. A darab szenvedélyesen lázadó szelleme mindenekelőtt éppen ennek az iskolának a testet-lelket gúzsba kötő és megnyomorító, zsarnoki fegyelme ellen irányult, de rajongó-viharzó áradása egyszersmind a korabeli német irodalom uralkodó irányzatának, a Sturm und Drang mozgalomnak a reprezentáns kifejezése. A Haramiák ezen az ágon közeli rokona Goethe Götz von Berlichingen című első drámájának.

Roald Dahl - Roald ​Dahl's Secret Plans
Discover ​the extraordinary world of Roald Dahl. Check out Mr. Hoppy's ingenious scheme to enlarge a tortoise and see what Mr. Twit gets for dinner. It's disgusterous!

Charles Dickens - The ​Old Curiosity Shop
Little ​Nell is a 14-year-old beauty with a heart of gold raised by her kind, secretive grandfather. He runs an antique shop, and borrows significant sums of money from Mr.Quilp, the moneylender. No one knows what the grandfather does with the money, but he is thought to be rich and increasing his assets. Then the secret comes out: the old man is a gambler, he hopes to secure the future of his beloved granddaughter by winning a fortune. That, of course, never happens. The grandfather keeps losing, gambling the money away every night and sinking deeper in debt. When Mr.Quilp finds out where his money is going, he is furious. He takes the shop from the old man, and Little Nell and her grandfather flee from London, fearing more harm. They travel mostly on foot, Little Nell leading the way and taking care of her devastated grandfather who becomes a weak, childlike creature unable to think for himself.

Bárdi László - Keleti ​kapcsolatok, keleti gyökerek
Annak ​idején, amikor az 1980-as években Magyarország egyik gyönyörű, déli városában, Pécsett tanultam, és az utcákon sétálgattam, számos ember odalépett hozzám, és azt mondta: „Mi rokonok vagyunk." A hallottak nagyon izgatottá és boldoggá tettek. Egészen mostanáig meglehetősen sok történész, nyelvész, régész, antropológus, sőt még zenetudós is végzett kutatásokat a két nemzet rokoni kapcsolatainak gyökereire vonatkozóan. Kétségtelen, hogy a két nép sok dologban hasonlít egymásra. Mindkét nép egyaránt őszinte, vendégszerető, egyaránt szorgalmas és bölcs, egyaránt az önerőből való felemelkedésre törekszik. Amikor egymás hazájába látogatunk, megérkezéskor úgy érezzük, mintha haza érkeznénk. Úgy gondolom, ez az érzés egyáltalán nem véletlenszerű. Van egy kiváló ember, egy tiszteletreméltó idős magyar férfi, aki erősen reménykedik abban, hogy megtalálja a magyarság gyökereit. Fáradtságot nem kímélve, e célból az elmúlt közel húsz évben húsz alkalommal utazott a messzi távolba, Kínába, és követve az ősi Selyemutat kutatta a magyar nép gyökereit. Ez a kiváló ember, tiszteletreméltó idős férfi a mai kor Körösi Csoma Sándorra, az elismert keletkutató, az én tanárom. Bárdi László professzor úr. Az általa elkészített könyvsorozat egy-egy kötete mind szívből-lélekből írt kutatási anyagát és mintegy húsz év fáradságos odaadó munkáját tartalmazza. A sorozat most kiadott tizedik kötete nem csupán a magyar nemzet eredetét, a magyar népnek a kínai nemzetiségekkel való történelmi összefüggéseit, hanem a magyar kelet kutatói tevékenység történetét és jelenlegi helyzetét is vizsgálja, továbbá a két ország kapcsolatainak fejlesztésének jelentőségét, és adott lehetőségeit is bőven kifejti.

Pamela Des Barres - I'm ​With The Band
The ​stylish, exuberant, and remarkably sweet confession of one of the most famous groupies of the 1960s and 70s is back in print in this new edition that includes an afterword on the author's last 15 years of adventures. As soon as she graduated from high school, Pamela Des Barres headed for the Sunset Strip, where she knocked on rock stars' backstage doors and immersed herself in the drugs, danger, and ecstasy of the freewheeling 1960s. Over the next 10 years she had affairs with Mick Jagger, Jimmy Page, Keith Moon, Waylon Jennings, Chris Hillman, Noel Redding, and Jim Morrison, among others. She traveled with Led Zeppelin; lived in sin with Don Johnson; turned down a date with Elvis Presley; and was close friends with Robert Plant, Gram Parsons, Ray Davies, and Frank Zappa. As a member of the GTO's, a girl group masterminded by Frank Zappa, she was in the thick of the most revolutionary renaissance in the history of modern popular music. Warm, witty, and sexy, this kiss-and-tell–all stands out as the perfect chronicle of one of rock 'n' roll's most thrilling eras.

Margit Auer - Torta ​vagy bukta
Miss ​Cornfield osztálya benevezett a Torta vagy bukta! című tévés vetélkedőbe. Mindenki lázasan készül, az új mágikus állatok is: Cooper, a menő patkány, és Tingo, a pimasz csimpánz. Remek móka lesz. Vagy mégsem?

Angelika Throll-Keller - Virágos ​erkélyek és teraszok
A ​könyv azokat a növényeket tartalmazza, amelyek alkalmasak arra, hogy az erkélyen vagy a teraszon nevelkedjenek. Megismerjük a 650 növény ismertetőjegyeit és a gondozásukat. Ezek a következők: - 100 virágos dézsás növény - 125 balkonládába és ámpolnába való növény - 60 gyógy- és fűszernövény - 75 gyümölcs és zöldség - 35 színpompás árnyékoló - 35 a tavasz hírnökei közül - 130 őszi és téli szépség - 40 levéldísznövény - 25 kaktusz, pozsgás és pálma - 25 növény a mini tóba

Susanne Bennett - 7 ​napos program az allergia ellen
Miként ​szabadulhatunk meg kínzó allergiánktól? Dr. Susanne Bennett holisztikus kiropraktor, több mint húszéves klinikai tapasztalatait összegzi, és feltárja az életünket megnehezítő tünetek valódi okait. 7 napos programjában a tápláléktól a gardróbszekrényig sorra veszi a nyilvánvaló vagy éppen meglepő allergénforrásokat, és konkrét lépéseket ajánl otthonunk és szervezetünk megtisztítása érdekében. Ha követjük a tanácsait és ajánlásait, sokkal egészségesebbnek és energikusabbnak érezzük majd magunkat.

Harcos Bálint - Szofi ​bújócskázik
Szofi ​és a mamája piknikezni indulnak az erdőbe. Uzsonna előtt azonban Szofi bújócskázni akar. Vajon hová tűnt? A gombák közé? A vadmalacok közé? A tavirózsák közé? Nagyon ügyes, Mama sosem találja meg. És ha Mama bújik el? Megtalálja őt Szofi? Gyertek, keressük meg őket együtt!

Erika Knight - Színes ​kötés
A ​színekkel még izgalmasabbá tehetjük a kötésben használt, érdekes öltéseket, mintákat és felületeket. A fejezetek megmutatják, hogyan ötvözzük a színeket a kötésben, megismertetnek a cirmos és a színátmenetes kötés technikájával, az átemeléses színváltással, a szálvezetéssel, a színfoltok kialakításával, a hímzéssel és a különféle díszítési módokkal. Találunk még húsz, eltérő tudást igénylő kötött modellt is a könyvben, amelyeken begyakorolhatjuk és kitapasztalhatjuk a játékot a színekkel.

Lisa Miller - A ​spirituális gyermek
A ​spirituális gyermekben Lisa Miller pszichológus a lélekgyógyászat egyik forradalmian új területét mutatja be: a spiritualitás erejének tudományos alapjait. Az egészség és a spiritualitás bizonyított összefüggéseinek vizsgálatán keresztül rámutat arra, hogy azok a gyermekek, akiknek életében a spiritualitás pozitív, központi tényező: 40%-kal kisebb valószínűséggel lesznek kábítószer-fogyasztók és -függők; 60%-kal kisebb valószínűséggel szenvednek majd kamaszkori depresszióban; 80%-kal kisebb valószínűséggel keverednek kockázatos, védekezés nélküli szexuális kalandokba; lényegesen jobb a testi-lelki egészségi állapotuk; tanulmányi téren sikeresebbek, és az életüket is célokkal telibbnek, tartalmasabbnak érzik. A legújabb kutatások mellett — klinikai pszichológusként szerzett tapasztalataira építve — Lisa Miller személyes történetekkel illusztrálja, milyen felbecsülhetetlen értékkel bír a spiritualitás a gyermekek testi-lelki-szellemi egészsége szempontjából. Emellett gyakorlati tanácsokkal szolgál a szülőknek arra, hogyan ösztönözhetik gyermekeik egészséges lelki fejlődését, és hogyan biztosíthatják saját lelki egészségüket is. Gondolatébresztő, vitára ösztönző könyvében Miller doktornő a gyermeknevelés új, úttörő szemléletét vázolja fel számunkra. A szerzőről DR. LISA MILLER pedagógus, a pszichológia professzora, a Columbia Egyetem Tanárképző Főiskoláján működő Klinikai Pszichológia Program, valamint a Spirituality Mind Body Institute vezetője. Tanulmányai olyan rangos szaklapokban jelentek meg, mint a JAMA-Psychiatry, az American Journal of Psychiatry vagy a Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. Pszichológus szakértőként gyakran szerepel a CNN, a Fox News, az MSNBC és a Weekend Today műsoraiban. Férjével és három gyermekükkel Connecticutban él.

Boris Vian - Tábornokok ​uzsonnája
Kiadónk ​Boris Vian-életműsorozatának harmadik kötetében a szerző nyolc novellája és két drámája kapott helyet. Valamennyi novella – csakúgy, mint a kötet címadó drámája, a Tábornokok uzsonnája – most jelenik meg először magyarul, a másik, a Birodalomépítők című darabot pedig új (teljesebb és pontosabb) fordításban kínáljuk az olvasóknak. A novellákat olvasva a már jól ismert viani világba csöppenünk, ahol beszélő kutyák, elképesztő öltözékek és ötletek, szőke vagy barna bombázók és mókás nyelvi játékok adnak egymásnak találkozót. A drámákhoz érve megváltozik a hang és a hangulat, először egy vitriolba mártott tollal írt szatírán nevethetünk, aztán a birodalomépítést törvényszerűen követő bukás kapcsán elgondolkodhatunk azon, hogy mit tennénk, ha egy szép napon a mi lakásunkban is felbukkanna egy Schmürz.

Rick Remender - Deadly ​Class 1. - Reagan Youth
“Deadly ​Class is a solid read for those who want a combination of Mark Millar's Wanted and Harry Potter with Garth Ennis's (Preacher) style.” - Library Journal (Starred) “A good start to a wicked series.” -- Booklist It's 1987. Marcus Lopez hates school. His grades suck. The jocks are hassling his friends. He can't focus in class. But the jocks are the children of Joseph Stalin's top assassin, the teachers are members of an ancient league of assassins, the class he's failing is "Dismemberment 101," and his crush has a double-digit body count. Welcome to the most brutal high school on earth, where the world's top crime families send the next generation of assassins to be trained. Murder is an art. Killing is a craft. At Kings Dominion School for the Deadly Arts, the dagger in your back isn't always metaphorical. Collecting the first arc of the most critically acclaimed new series of 2014, by writer Rick Remender (Black Science, Fear Agent) and rising star artist Wesley Craig (Batman).

Kollekciók