Ajax-loader

legnépszerűbb könyvek

Az elmúlt időszak legnépszerűbb könyvei.


Christina Lauren - Gyönyörű ​rohadék
Egy ​ambiciózus gyakornok. Egy perfekcionista igazgató. És rengeteg indulat. Ismerje meg a történetet, amelynek blog előzményét több mint kétmillióan olvasták el online! Chloe Mills esze borotvaéles, mindent belead a munkájába, és éppen most szerzi az MBA-diplomáját. Egyetlen problémája van csak: a főnöke, Bennett Ryan, aki szigorú, korlátolt, tapintatlan – és teljes mértékben ellenállhatatlan. A Gyönyörű Rohadék. Bennett Franciaországból tért haza Chicagóba, hogy fontos szerepet vállaljon a családi médiavállalkozásban. Nem gondolta volna, hogy az az asszisztens, aki oly sokat segített neki innen, Chicagóból, míg ő külföldön volt, egy káprázatos, ártatlanul provokatív – és végtelenül dühítő – lény, akit mostantól mindennap látnia kell. A pletykák ellenére Bennett sohasem csípett fel nőket a munkahelyén. De Chloe annyira csábító, hogy már hajlandó érte kijátszani – vagy akár nyíltan felrúgni – a szabályokat, csak hogy megkaphassa őt. Az irodaépület bármely zugában. Mikor az egymás iránti étvágyuk eléri a kritikus pontot, Bennettnek és Chloének dönteniük kell, milyen áldozatot hajlandók hozni, milyen nyereségért.

Kunszt György - A ​hagyomány jövője - Prolegomena
Jaspers ​szerint a Kr. e. első évezredben jött létre az emberiség szellemi alapkincse, amiből a mai napig is él. Ebben a "tengelykor"-ban (Achsenzeit) élt és müködött Aiszkhülösz, Hérakleitosz, Jeremiás és Ézsaiás próféta, Buddha, Lao-ce, s az ő szellemi generációik hozták létre az emberiség alaphagyományát. Koruk óta történelmünkben egyetlen-egy döntő jelentőségű új fejleményre került sor: az újkorral induló tudományos-technikai fejlődésre. Ennek hatására több vonatkozásban is alapvetően problematikussá vált a táplálkozás az alaphagyományból, s ez a biblikus kinyilatkoztatásból kiinduló filozófiai hitre különösen áll. Ebbe a jaspersi értelemben vett világtörténelmi hagyománykontextusba Kunszt György egy katolikus gimnázium, a népi írók mozgalma, s Szabó Lajos és Tábor Béla körének konkréciójában épült bele, a Rákosi- és a korai Kádár-korszak szellemi deklasszálódottságától sújtottan. Egy kutatómérnöki egzisztencia sáncai mögött élve alapproblémája lett a jaspersi értelemben vett hagyomány jövője, s egyre nagyobb meggyőződéssel Szabó Lajos gondolkodásában látta e jövő zálogát. A Kádár-rendszer ideológiai fellazulásával, 1986-tól, több írással igyekezte szolgálni Szabó Lajos magyarországi recepcióját, majd - felismerve, hogy bizonyos történelemfilozófiai kérdésekben Szabó Lajos és Bibó István felfogása megegyezik - igyekezett szolgálni komplementer recepciójukat is, éppen ebben látva a magyar szellemi élet 1990 után felszínre kerülő válsága megoldásának kulcsát. Több - a jelen kötetben is közölt - tanulmánnyal részt vett a második világháború, s különösen z 1968 utáni szellemi világhelyzet mértékadó személyiségeinek magyarországi adaptálásában, elsősorban Heidegger, Derrida, Deleuze és Nishitani filozófiájának, valamint Le Corbusier szakrális és Eisenman dekonstruktivista építészetének elemzésével; kimondatlan célkitűzésként mindenütt azt vizsgálta, hogy hitelesen miként reaktiválódik a hagyomány korunkban. Különösen foglalkoztatja a posztmodernnek mondott korunk nihilizmusa, s a hagyomány szükséges szerepe és kirajzolódó esélyei ennek leküzdésében.

David Rohl - Fáraók ​és királyok
Kevés, ​az Ótestamentum történelmi hitelességét alátámasztó bizonyíték került napvilágra a régészeti kutatások elmúlt két évszázadában. Mióta a múlt század végén megkezdődtek az ásatások a bibliai tájakon, a bibliatudomány képviselői sorra dobják félre a bibliai elbeszéléseket - József, Józsué, Saul, Dávid és Salamon történetét -, melyeket a mítosz és a néphagyomány tárgykörébe száműztek. David Rohl egyiptológus és ókortörténész fontos felfedezést tett, mely kétségbe vonja az ótestamentumi történelemről kialakult mai szkeptikus nézetet. Forradalmian új elmélete rámutat arra, hogy a régészek megfelelő helyeken keresték ugyan eddig is az izraeliták nyomait, de nem a megfelelő időben. A kötetben bemutatásra kerülő új kronológia valódi történelmi környezetükbe helyezi a bibliai történeteket, és megdöbbentő régészeti bizonyítékokkal szolgál az Ótestamentum legkarizmatikusabb alakjainak létezésére. József, Mózes, Józsué, Saul, Dávid és Salamon életét történelmi perspektívából vizsgálva David Rohl bemutatja városaikat, palotáikat és sírjukat is. A Fáraók és királyok olyan régészeti csodákat tár az olvasók elé, mint amilyen például József kultuszszobra vagy az egyiptomi szolgaság izraelita városa - ahol a kutatók megtalálták a bibliai csapások régészeti bizonyítékait - és Saul király levelei. A Fáraók és királyok a Biblia legfigyelemreméltóbb értelmezését adja közre az óvilág csodáit feltáró első régészeti ásatások óta.

Fabiny Tamás - Sem ​magasság, sem mélység...
Regényes ​beszámoló egy ember életéről, aki egy vérzivataros és léleknyomorító évszázadban, a legkedvezőtlenebb körülmények között is megőrizte hitét, becsületét, emberségét, aki hivatásként élte meg mások segítését, aki tiszta intellektusával és gazdag érzelemvilágával ma is beszélgetni hív mindnyájunkat.

Moyra Caldecott - A ​kőkör
A ​20. század legnagyobb ezoterikus regényei közé sorolt könyv 1977-es első megjelenése óta 27 éve folyamatosan nyomtatásban van. A bronzkori Nagy-Britanniában játszódó regény trilógia első kötete egy közösség életét mutatja be. Az adott kor társadalmának és vallásos kultúrájának alapjául a szigetország területén elszórtan található szent kőkörök szolgálnak. Egy nap azonban gyökeres változás következik be a közösség békés, megszokott életében, amikor idős papjuk utódaként a korrupt és ambiciózus Wardyke személyében új papmágus érkezik hozzájuk. A kőkör kalandokkal és legendákkal átszőtt igaz mese bátorságról, áldozatvállalásról, szeretetről, összetartásról, a fizikai szemmel láthatatlan spirituális világ létezéséről, pszichikus képességekről, asztrálutazásról, az emberiség belső egységéről, az akarat hatalmáról és az univerzum csodájáról

Bartók Imre - A ​patkány éve
Mintha ​ezt a helyet már kezdettől fogva azért építették volna, hogy kísértetvárossá váljon. Lehetséges, hogy a történelem óramutatója milliókat söpörjön el ilyen hirtelen, ilyen elképzelhetetlenül rövid idő alatt? Lehetséges, hogy ez az egész hormonburleszk, ez a kicsinyességből, félelemből és szeretetfoszlányokból összeálló biofiziológiai nagyüzem egy csapásra semmivé váljon? New York, a „világok keresztútja” hamarosan egy globális bioapokalipszis kiindulópontjává válik. Az örökké nyüzsgő városban azonban ez egyelőre csak egy magányos, megkeseredett rendőrfelügyelőt aggaszt, aki hiába próbál valami rendszert felfedezni a növénnyé változtatott családok, brutális csonkolások és megmagyarázhatatlan terrorcselekmények kavalkádja mögött. Ám a rendszer létezik, és legfőbb motorjai Karl, Ludwig és Martin, a három különleges képességekkel rendelkező óvilági gondolkodó. Miközben egyre közelebb kerülnek vezetőjük, a csábító és titokzatos Cynthia terveinek megvalósításához, kétségbeesetten próbálják leplezni egymás és a világ előtt saját elméjük széthullását – de vajon meddig sikerülhet ez egy olyan világban, ami nekik köszönhetően épp most fordul ki önmagából? Bartók Imre könyve szédületes sodrású akcióregény, költői szépségű próza, kozmikus látomás a világvégéről, egyúttal megejtő diagnózis a barátság erejéről és a személyiség totális kiszolgáltatottságáról.

Chengery Pap Elemér - C. Blacher - Strém István - Új ​látóhatárok felé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kis Zoltán - Tíz ​út Istenhez
A ​könyvben található párbeszédek 2003. február 4. és április 5. között kerültek rögzítésre. A könyv alkotói nem megidézett szellemekkel beszélgettek, csupán olyanokkal, akik Isten kegyelmébol elmondhatták mondanivalójukat. A szerzok csak továbbadják. Fogadják szeretettel, amit a leírtakból el tudnak fogadni.

Tongori Mária - Egy ​nap alatt elkészül!
A ​mai divat legrokonszenvesebb vonása talán az, hogy feltételezi az "öltözködő" személyes aktivitását, variációs készségét, az öltözékek ötletes kiegészítését, összehangolását. Az itt bemutatott kötött modellek gazdag választékot kínálnak a különféle dzsekik, sportos, steppelt kabátok, bőrzekék és egyéb téliesített ruhadarabok kiegészítéséhez. Elkészítésüket színes képek, szemléletes ábrák, részletes útmutatások segítik. ami még szükséges: néhány gombolyag fonal, kötőtűk, alkotó kedv és a választott modell egy nap alatt elkészül.

João António Charomar - Spanyol ​nyelv fiataloknak
A ​könyv célja, hogy egyszerű nyelvezettel. tömény szókinccsel és számos feladattal segítse a tanulókat a nyelv minél gyorsabb elsajátításában. A nyelvtani része minimális és egyáltalán nem nehéz, mivel a könyv csak a jelen idővel foglalkozik. A szövegek nagy része a magyar valósággal foglalkozik.

Arkadij Pervencev - Tüzes ​föld
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beczássy Judit - Pincelakók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Anne Geddes - Karácsony ​öröme
A ​szerző tüneményes képeit karácsonyi dalok és versek kísérik

Pallagi Ferenc - Tízezer ​perc
Tudjuk, ​mekkora illetlenség az első millió (nálunk inkább tízmillió!) megszerzésének körülményeit firtatni, azt is, hogy ugyanígy kezdte megannyi, ma már nagy tiszteletnek örvendő gazdag család a művelt Nyugat hőskorában, de van egy nagy különbség. Az első Rockefellerek, Vanderbiltek, Morganok nem ültek be az amerikai törvényhozásba, nem szónokoltak az erkölcsről. (1995) Bokros Lajos felfűtött, lázas korszakát néhány nap alatt felváltja a politikai profizmus hűvös nyugalma. Az új pénzügyminiszter, Medgyessy Péter nem kért biztosítékokat, nem írt alá szerződést a miniszterelnökkel, mert tudja, hogy azoknak a papíroknak csak addig van értékük, amíg nincsen szükség rájuk. (1996) Horn miniszterelnök és pártvezető megkezdte rugalmas elszakadását a hatalomtól, vele egyidőben a győztes Fidesz megkezdte rugalmas elszakadását választási programjától. (1998) Ha én lennék Simicska, meg sem szólalnék, ha kérdeznek, csak elindítanám az adókommandót mindenhová, ahonnan kérdeznek, és úgy megfincogtatnám őket, hogy belefeketednének. (1998)

Prohászka Ferenc - Szőlőművelés ​és borgazdaság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vass András - Szőlőlugas
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pappné Dr. Tarányi Zita - Metszés, ​szaporítás a kiskertben
A ​könyvünkben ismertetett metszési és szaporítási módokkal a ház körüli, hétvégi és hobbikertekben kertészkedőknek szeretnénk segítséget nyújtani a munkájukban. A metszés az egyik legbonyolultabb kertészeti tevékenység - különösen pedig könyvből megtanulni metszeni? Mindazonáltal könyvünkben ismertetjük a metszés, valamint az oltás, szemezés és egyéb szaporítási módok elsajátításához, tökéletesítéséhez nélkülözhetetlen morfológiai (alaktani), élettani ismereteket és a fenti tevékenységekhez szükséges eszközöket és technikát. Részletezzük a gyümölcsfajok különböző koronatípusainak kialakítását, karbantartását és ifjítását, a szőlő metszését, és kitérünk a kiskertünkben, pihenőkertünkben helyet kapó díszfák, -bokrok és -sövények, valamint a rózsák metszésének leírására is. A metszésmódok mellett igyekeztünk közérthetően és szemléletesen bemutatni a leggyakrabban használt szaporítási módokat: az oltás, szemezés, dugványozás, bujtás és egyéb eljárások technikáját, melyek a legeredményesebben végezhetők a kiskertekben. A fenti műveletek még jobb megértéséhez számos ábra nyújt szemléletes segítséget.

Laczkovszki Csaba - Gyümölcstermesztés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Keszei Attila - Gyümölcstermesztés
A ​Gyümölcstermesztés könyv általános része a gyümölcsfélék jelentőségével, a termesztés helyzetével, formáival, feltételeivel kapcsolatos legújabb információkat tartalmazza. Tanácsot ad a terület megválasztásához, ültetvény létesítéshez, gondozáshoz, betakarításhoz, áruvá készítéshez, tároláshoz. A különleges gyümölcsfajok a választékbővítés lehetőségét kínálják.

Mándy György - A ​bő termés biológiai alapjai
Ne ​akkor folyamodjunk a biológiai ismeretekhez, amikor magyarázni kívánjuk, miért nem sikerült a termés, miért termett a vártnál kevesebb, tervezőmunkánkat hassa át az eredményes gazdálkodást megalapozó biológiai, élettani szemlélet.

Dr. Felleg János - Mezőgazdasági ​munkaszervezés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Udvari László - Mezőgazdasági ​munkaszervezés
A ​könyv nagyobb része a szántóföldi növénytermesztési munkák szervezési ismeretanyagát tartalmazza. Először időbeli sorrendben tárgyalja az egyes munkafolyamatokat, majd a fontosabb növények termesztésére vonatkozó alapvető tájékoztatást nyújtja. Minden esetben ismerteti az alapvető technológiai rendszer lehetőségeket, a hagyományostól a legmodernebb komplexen gépesített megoldásokig, a legnagyobb figyelmet természetesen a nagyüzemek jelen és jövő módszereire fordítja. Sok nomogram és tájékoztató táblázat van a könyvben, talán ezek a leghasznosabbak az üzemi szakemberek számára.

Covers_251732
0

Ismeretlen szerző - Növényvédelmi ​technológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jamie Zeppa - Beyond ​the Sky and the Earth
In ​the tradition of Iron and Silk and Touch the Dragon, Jamie Zeppa’s memoir of her years in Bhutan is the story of a young woman’s self-discovery in a foreign land. It is also the exciting début of a new voice in travel writing.When she left for the Himalayan kingdom of Bhutan in 1988, Zeppa was committing herself to two years of teaching and a daunting new experience. A week on a Caribbean beach had been her only previous trip outside Canada; Bhutan was on the other side of the world, one of the most isolated countries in the world known as the last Shangri-La, where little had changed in centuries and visits by foreigners were restricted. Clinging to her bags full of chocolate, hair conditioner and Immodium, she began the biggest challenge of her life, with no idea she would fall in love with the country and with a Bhutanese man, end up spending nine years in Bhutan, and begin a literary career with her account of this transformative journey.At her first posting in a remote village of eastern Bhutan, she is plunged into an overwhelmingly different culture with squalid Third World conditions and an impossible language. Her house has rats and fleas and she refuses to eat the local food, fearing the rampant deadly infections her overly protective grandfather warned her about. Gradually, however, her fear vanishes. She adjusts, begins to laugh, and is captivated by the pristine mountain scenery and the kind students in her grade 2 class. She also begins to discover for herself the spiritual serenity of Buddhism.A transfer to the government college of Sherubtse, where the housing conditions are comparatively luxurious and the students closer to her own age, gives her a deeper awareness of Bhutan’s challenges: the lack of personal privacy, the pressure to conform, and the political tensions. However, her connection to Bhutan intensifies when she falls in love with a student, Tshewang, and finds herself pregnant. After a brief sojourn in Canada to give birth to her son, Pema Dorji, she marries Tshewang and makes Bhutan her home for another four years. Zeppa’s personal essay about her culture shock on arriving in Bhutan won the 1996 CBC/Saturday Night literary competition and appeared in the magazine. She flew home to accept the prize, where people encouraged her to pursue her writing. Her letters from Bhutan also featured on CBC’s Morningside. The book that grew out of this has been published in Canada and the United States to ecstatic reviews, followed by British, German, Dutch, Italian and Spanish editions. Although cultural differences finally separated Jamie and Tshewang in 1997 while she was writing the book and she returned to Canada, she will always feel at home in Bhutan. Zeppa shares her compelling insights into this land and culture, but Beyond the Sky and the Earth is more than a travel book. With rich, spellbinding prose and bright humour, it describes a personal journey in which Zeppa acquires a deeper understanding of what it means to leave one’s home behind, and undergoes a spiritual transformation.From the Trade Paperback edition.

Covers_332296
Bábozz ​velünk! Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Bábozz ​velünk!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Peter James - Possession
Fabian ​Hightower has been killed in a car crash. At least, that is what a policeman is asking Alex, his mother to believe. But Alex knows she saw him that morning - at a time when he must have been dead. When the funeral is over Alex tries hard to forget her bizarre experience. But her mind seems to be playing strange tricks on her, turning her grief into horror. When she turns to a medium her worst fears are realised. Fabian has unfinished business and he is determined to come back. But why? Whatever the answer, something terrifies the medium so much she refuses to return. Alex longs to turn to others for support. But there is a secret about Fabian that only she knows … a secret she must never share.

Mari Jungstedt - Unseen
The ​island of Gotland is in the middle of a busy tourist season and getting ready for Midsummer, the 4th of July of Swedish holidays, when a young woman and her dog are found brutally murdered. The dog has been beheaded and is missing a paw; the woman is naked, covered in gruesome axe wounds, and her panties have been stuffed in her mouth. What looks like a crime committed by the victim's jealous husband keeps the local police force on their toes. Then a second victim is found. A serial killer terrorizes tourists and locals alike, and Inspector Anders Knutas has to face additional pressure from the media and local politicians who are worried about bad PR for the island. In his quest for the murderer, he is aided by Johan Berg, an intrepid young journalist from Stockholm who has been sent to cover the incidents and who gets involved with Emma, one of the first victim's close friends. Three women die before Knutas and Berg, each approaching the case in their own way, finally close in on the killer, who has always, until now, been the one unseen by everybody.

Mari Jungstedt - Unspoken
The ​dead man was a drunk; a regular on the park benches of Gotland's city centre. He had been celebrating winning 80,000 Krona at the races. His body is discovered by one of his drinking buddies: he is drenched in blood and someone or something has left a hole the size of a fist in the back of his head. It's winter on the island of Gotland. The tourists have returned home. The tree branches are bare, the sky is sleet grey and the days are getting shorter and darker. Winter is a quiet time for Chief Inspector Anders Knutas and Detective Karin Jacobsson; the tourists tend to take the violent crimes with them back to the mainland. To keep their lives simple, they are tempted to assume that the victim died as a result of a drunken brawl over money. But all of the clues point to something far more sinister. Then 14-year old Fanny Jansson, a volunteer at the local stables, vanishes. At first Knutas and Jacobsson find it hard to believe that the two cases are linked: one is a violent murder, the other, the disappearance of a lonely and isolated child who has probably run away. Painstakingly, they work the clues, assisted by ambitious TV reporter Johan Berg. But what none of them realise is that truth is much closer to home than they'd ever imagine.

Radnai Béla - Neveléslélektan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mari Jungstedt - The ​Inner Circle
The ​Inner Circle opens with an international group of young archeology students sweating on a dig on the island of Gotland, uncovering a Viking fortification dating back over a millennium. They are a fun-loving lot, partying together every night, but the good vibe turns to horror when one of them, twenty-one-year-old Martina Flochten, disappears. Her body is found a short while later, naked, bled out, and hanging from a tree. Her injuries indicate that she is the victim of a ritual killing. Inspector Anders Knutas investigates Martina’s acquaintances. Who was the mysterious lover she was supposed to have been meeting in secret and whom none of her fellow archaeologists have actually seen? What do the marks on Martina’s body signify? Is there possibly a connection between Martina’s death and the recent and unsolved brutal beheading of a Gotland pony? The pony was also bled out, and its head was missing---until it appears mounted on a stick outside the next victim’s house. Inspector Knutas and his team work feverishly to catch the killer, but before long there are more victims, all of whom have been killed and mutilated the same way.

Mari Jungstedt - The ​Killer's Art
It ​is a cold wintry morning in the picturesque port town of Visby when art dealer Egon Wallin's battered and naked body is found hanging from a gate in the town's old city walls. His was a very public death, but who killed him and why? As Inspector Knutas begins his investigation, Egon's secrets quickly begin to come to the surface. He died on the eve of leaving his wife. Is his death a spurned lover's revenge? And when a painting by a new cause-célèbre artist is stolen from his gallery, more questions are raised.Another theft and another death, this time in Stockholm, widens the search for the killer. As the police piece together the clues, one scandal is followed by another and Inspector Knutas will discover that beneath the patina of glamour, the high-society world of art collecting hides many secrets - some worth killing for.

Mari Jungstedt - The ​Dead of Summer
North ​of Gotland, Gotska Sandön is the most isolated island in the Baltic Sea, and the perfect setting for a crime story that plays on the hair-raising feeling that even when you are alone in an isolated spot, someone is watching you. The fifth installment in the Anders Knutas series begins with the murder of a father of small children, and is the first major case for assistant commissioner Karin Jacobsson to solve while Anders Knutas is on vacation. Reporter Johan Berg follows the investigation along with the police team, while at the same time doing everything in his power to win back his love, Emma Winarve.

Kollekciók