Ajax-loader

legnépszerűbb könyvek

Az elmúlt időszak legnépszerűbb könyvei.


Tillmann J. A. - A ​Ladomi lelet
A ​Ladom határában folyó feltárás egy rejtélyes rendeltetésű kutatócsoport tárlóit, képi és textuális leleteinek gyűjteményét hozta felszínre. A későújkori eredetű archívum egy nomád nép – valamint részlegesen néhány környező népféleség – életének különféle területeiről származó megfigyeléseket, kutatási beszámolókat, tömörített szellemi és tárgyi emlékeket tartalmaz. Jóllehet a leletek egy része sérült, töredékes, a leírás-, elbeszélés- és leképezés-módok sokasága mégis egyedülálló teljességgel jeleníti meg egy későújkori kultúra kimeríthetetlen komplexitását. E leletegyüttes bepillantást enged a korabeli élet számos enigmatikus területére – a nomádok egyedülálló tárgyaitól kezdve hiedelem- és vágy-világukon át díszítőművészetükig; levelezésük mediálisan változatos rétegeitől halálvárásukig. E tárgyi és műfaji sokféleségben a nomád életvilág határozott íve, töredékekből kibontakozó teljessége rajzolódik ki.

Karátson Endre - Átvitt ​értelemben
Karátson ​Endre 1933-ban, Budapesten született. Az országot 1956-ban hagyta el, s azóta Franciaországban, Párizsban él. Felsőfokú tanulmányait itthon az Idegennyelvek Főiskoláján, odakint az École Normálé Supérieure irodalomszakán végezte. Korábban a Clermont-Ferrand-i, jelenleg a Lille-i egyetemen az összehasonlító irodalomtudomány tanára. Ez idáig két novelláskötete jelent meg: Lelkigyakorlat (1967) és Színhelyek (1980), s közülük az elsőt fiktív, maga teremtette szerzőtársával, Székely Boldizsárral közösen jegyezte. E két kötet teljes anyagát és újabb keletű elbeszéléseit közli a mostani összeállítás. A biztos kézzel megformált, igényes alkotásokban meglepően kevés a magyar vonatkozású emlék- vagy élményanyag. A koraiak közül mindössze négyben érinti őket a szerző, s a többiben már csak ritkán, alkalomszerűen utal vissza egy-egy itthoni benyomására. Ezekben a közvetlen önéletrajzi elemek fokozatosan elhalványulnak, a realista ábrázolásmód háttérbe szorul, s egyre inkább az ismeretelméleti kételyek, a gyökértelenség problematikája és a kultúrélményekben rejlő, általános és alapvető emberi tartalmak foglalkoztatják Karátson Endrét. Például vissza-visszatérően az emberi kettősség, a skizofrén tudathasadás, a legkülönfélébb személyekkel, lényekkel való azonosulás, személyiség-átalakulás többnyire nyomasztó kérdés-, illetve élményköre, valamint az alkotói létforma milyensége, az alkotás mibenlétének és értelmének nemegyszer ironikus boncolgatása. Konkrétabban és világosabban nehéz novelláiról beszélni. A cselekmény vázlatos ismertetése, a gyakran szinte főszerepet játszó helyszín és a hozzá kötődő kultúrtörténeti emlék sem visz közelebb lényegükhöz. Játszódhat a történet a spanyol tengerparton, Madridban, az Alpokban, a görög szigeteken, Isztriában vagy éppen Stockholmban, szólhat egy portugál monostor meglátogatásáról, egy volt katonatárs meggyilkolásáról, turistaútról vagy képzeletbeli homéroszi utazásról, középkori vándorénekes misztikus kalandjáról, csak felszínes, félrevezető következtetésekre juthatunk, ha rájuk hagyatkozva próbáljuk az írások üzenetét megfejteni.

Carol Kelly-Gangi - Assisi ​Szent Ferenc bölcsességei
"Kezdd ​el azt tenni, ami szükséges, aztán azt, amit lehetséges, és hirtelen azon kapod magad, hogy a lehetetlent csinálod". "Minden ajándék és kegyelem közül, melyekkel Krisztus az ő szeretteit elhalmozza, a legnagyobb adomány az, ha képesek vagyunk legyőzni önmagunkat." Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentje, a kereszténység egyik legtiszteletreméltóbb alakja. Életét egyfajta lelki utazás jellemezte, mely elvezette a kiváltságos, előjogokkal teli, katonáskodó élettől az alázatos, könyörületes, szolgáló létig. Prédikáló misztikussá vált, aki síkra szállt a szegényekért, és megalapította a katolikus egyház nagyra becsült ferences rendjét. Összeállításunk több mint háromszáz idézetet tartalmaz, melyek egyrészt Szent Ferenc által megfogalmazott írások, másrészt oly tanítások, melyeket testvéreinek diktált. Olvashatunk továbbá szemelvényeket szabályaiból, intelmeiből és buzdításaiból, csokorba válogattuk leveleit, imáit és áldásait is. Könyvünk arra ösztönzi a kedves olvasót, hogy e sokak által szeretett szentet tanításai alapján ítélje meg, melyek maradandó örökségét képezik egy igazán alázatos életnek. Akár lelki utazásához keres útmutatást, akár egyszerűen csak többet szeretne megtudni a szerzetesről, könyvünk segíteni fog abban, hogy minél mélyebben megismerje Szent Ferencet és tanításait.

Györffy Miklós - Német ​kulturális szótár
A ​Corvina kulturális szótárak sorozatának újabb kötete a német nyelv és kultúra minden anyanyelvű számára ismert és a hétköznapi életben nap mint nap használt, más szótárakban és nyelvkönyvekben mégis alig-alig fellelhető szavait, fogalmait, fordulatait, mondhatni "titkait" fejti meg. Azokat a kifejezéseket, amelyek éppen azért maradnak rejtve a nyelvtanulók előtt, mert a németek maguk nem is gondolnak rá, hogy egyes, számukra magától értetődő dolgok érthetetlenek a külföldi számára, aki épp ezeket a legközönségesebb, mondhatni banális ismereteket szerzi meg a legnehezebben. Györffy Miklós nem egyszerűen "országismereti" szótárt írt, hanem útikalauzt a németséghez.

J. K. Rowling - Fantastic Beasts and Where to Find Them Illustrated Edititon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihail Vasziljev - Szergej Guscsev - Riport ​a XXI. századból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joyce Carol Oates - Hazards ​of Time Travel
An ​ingenious, dystopian novel of one young woman’s resistance against the constraints of an oppressive society, from the inventive imagination of Joyce Carol Oates “Time travel” — and its hazards—are made literal in this astonishing new novel in which a recklessly idealistic girl dares to test the perimeters of her tightly controlled (future) world and is punished by being sent back in time to a region of North America — “Wainscotia, Wisconsin”—that existed eighty years before. Cast adrift in time in this idyllic Midwestern town she is set upon a course of “rehabilitation”—but cannot resist falling in love with a fellow exile and questioning the constrains of the Wainscotia world with results that are both devastating and liberating. Arresting and visionary, Hazards of Time Travel is both a novel of harrowing discovery and an exquisitely wrought love story that may be Joyce Carol Oates’s most unexpected novel so far.

Cullen Bunn - Harrow ​County 1.
The ​first chapter of the highly acclaimed, Eisner nominated horror fantasy tale in deluxe, oversized hardcover format. Collects the first two volumes of Harrow County in a deluxe, hardcover, and oversized format with a new cover, sketchbook material, essays, "Tales from Harrow County" bonus stories by guest creators, and more! Emmy always knew that the woods surrounding her home crawled with ghosts and monsters. But on the eve of her eighteenth birthday, she learns that she is connected to these creatures--and to the land itself--in a way she never imagined.

Cullen Bunn - Harrow ​County 1. - Countless Haints
Emmy ​always knew that the woods surrounding her home crawled with ghosts and monsters. But on the eve of her eighteenth birthday, she learns that she is connected to these creatures--and to the land itself--in a way she never imagined. Collecting: Harrow County #1-4

Elizabeth Tammi - Outrun ​the Wind
The ​Huntresses of Artemis must obey two rules: never disobey the goddess, and never fall in love. After being rescued from a harrowing life as an Oracle of Delphi, Kahina is glad to be a part of the Hunt; living among a group of female warriors gives her a chance to reclaim her strength, even while her prophetic powers linger. But when a routine mission goes awry, Kahina breaks the first rule in order to save the legendary huntress Atalanta. To earn back Artemis’s favor, Kahina must complete a dangerous task in the kingdom of Arkadia— where the king’s daughter is revealed to be none other than Atalanta. Still reeling from her disastrous quest and her father’s insistence on marriage, Atalanta isn’t sure what to make of Kahina. As her connection to Atalanta deepens, Kahina finds herself in danger of breaking Artemis’ second rule. She helps Atalanta devise a dangerous game to avoid marriage, and word spreads throughout Greece, attracting suitors willing to tempt fate to go up against Atalanta in a race for her hand. But when the men responsible for both the girls’ dark pasts arrive, the game turns deadly.

Elle Katharine White - Dragonshadow
The ​author of Heartstone once again infuses elements of Jane Austen’s beloved novel with her own brand of magic in this addictive fantasy that brings back sparring lovers Aliza and Alastair: fierce warriors who match wits, charm, and swords as they fight an epic war to save their world. The Battle of North Fields is over—or so Aliza Bentaine, now a Daired, fervently wants to believe. But rumors are spreading of an unseen monster ravaging the isolated Castle Selwyn on the northern border of the kingdom. When she and Alastair are summoned from their honeymoon by the mysterious Lord Selwyn, they must travel with their dragon Akarra through the Tekari-infested Old Wilds of Arle to answer his call. And they are not alone on this treacherous journey. Shadowing the dragonriders is an ancient evil, a harbinger of a dark danger of which the Worm was only a foretaste. And soon Aliza realizes the terrible truth: the real war is only beginning.

Vincent Vargas - Light ​The Fuse
In ​our present culture of victim worship and safe space seeking, Vincent “Rocco” Vargas’s, “Light The Fuse,” is the honest voice of reason. From childhood to a special operations member, to a starring role in FX’s hit TV series 'Sons Of Anarchy' spinoff: 'Mayans M.C.' Rocco understands that the world can seem unforgiving at times. In the following pages, Vincent shares his approach to improving daily life, relationships and finding meaningful success.

Jenny Ashcroft - Beneath ​a Burning Sky
'Beautifully ​described . . . A moving love story' Tracy Rees 'Exotic and mysterious - I was gripped by this complex tale' Dinah Jefferies 'Exquisitely written . . . unputdownable and unforgettable' Iona Grey Beneath a Burning Sky is a beautiful and gripping story of love, betrayal and mystery, set against the heat and intrigue of colonial Alexandria. Perfect for fans of Kate Furnivall, Dinah Jefferies and Victoria Hislop. ********************** Central Alexandria, June 1891 When twenty-two-year-old Olivia is coerced into marriage by the cruel Alistair Sheldon she leaves England for Egypt, his home and the land of her own childhood. Reluctant as she is to go with Alistair, it's in her new home that she finds happiness in surprising places: she is reunited with her long-estranged sister, Clara, and falls - impossibly and illicitly - in love with her husband's boarder, Captain Edward Bertram. Then Clara is abducted from one of the busiest streets in the city. Olivia is told it's thieves after ransom money, but she's convinced there's more to it. As she sets out to discover what's happened to the sister she's only just begun to know, she falls deeper into the shadowy underworld of Alexandria, putting her own life, and her chance at a future with Edward, the only man she's ever loved, at risk. Because, determined as Olivia is to find Clara, there are others who will stop at nothing to conceal what's become of her . . . Beneath a Burning Sky is a novel of secrets, betrayal and, above all else, love. This beautiful and heart-wrenching story will take your breath away. Further praise for Jenny Ashcroft: 'A summer must-read.' Red 'If sweeping historical epic romances mixed with chilling suspense, a dash of mystery and set in lush locations are your thing then you are in for a real treat.' Amazon reviewer, 5***** 'This story of twists and turns transcends era and genre. Absolutely brilliant.' Kerry Fisher 'I was immediately drawn in and couldn't put it down, instantly absorbed into the mystery and intrigue. An utterly breathtaking read, thoroughly researched and with characters I couldn't stop thinking about.' Amazon reviewer, 5***** 'First-class writing, brilliant characters, fascinating locations and gripping plots.' Tracy Buchanan

Alison Goodman - The ​Dark Days Deceit
The ​thrilling, genre-bending conclusion to Lady Helen's demon-hunting adventures, set in the glittering Regency world. Lady Helen has retreated to a country estate outside Bath to prepare for her wedding to the Duke of Selburn, yet she knows she has unfinished business to complete. She and the dangerously charismatic Lord Carlston have learned they are a dyad, bonded in blood, and only they are strong enough to defeat the Grand Deceiver, who threatens to throw mankind into chaos. But the heinous death-soaked Ligatus Helen has absorbed is tearing a rift in her mind. Its power, if unleashed, will annihilate both Helen and Carlston unless they can find a way to harness its ghastly force and defeat their enemy. In the final book of the trilogy that began with THE DARK DAYS CLUB and continued with THE DARK DAYS PACT, the intrepid Lady Helen's story hurtles to a shocking conclusion full of action, heartbreak, and betrayal.

Noël Barber - The Weeping and the Laughter
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hámori Gábor - Fussatok ​Profik!
Ne ​gondold, hogy nekem a futással valami bajom van, vagy Katikának – ő egyébként a drága nejem –, egyszerűen csak utálom, ha valami idióta kerget. Rendőr vagy katona, tökmindegy melyik. Még Dél-Amerikában, van ott egy rohadt nagy ország, Brazília, ha ismered, szóval arrafelé kergettek minket, meg a többieket, például Fegyvernekit, Katika rokonát – mellesleg forradalmár –, hát, ő sem normális, csakhogy tudd. Vagy Juant – argentin rendőrparancsnok (de már nem az) –, egy olyan latin ficsúrt képzelj most el, aki minden csajra rávigyorog, mindegy, ha ronda is. Na és persze, ott volt velünk még Cheng is – egyébként kínai állatidomár –, majrés krapek, imádtam ugratni, egyébként bírtam. Sokat gondolkodtam, úgy értve, mi lehetett az oka, hogy mi állandóan csak futottunk, de megfejtettem. Lutein. Nem vicc! Vagyis, hogy van ez a szar, szóval ez a lutein, amire Katika szerint szükségem van – és mit ad isten? –, a főtt tojásban van. Szóval az Alvear Palace Hotelben reggeliztünk – ez még Buenos Airesben történt –, Katikával vártuk a főtt tojásokat, meg Katikát letartóztatták, merthogy ideges lett, pedig csak az egyik rendőrt pofozta fel, holott ők ketten voltak. Faggattak a rendőrök, még előtte, hogy ki gyújtotta fel az abroszt a La Cabrera étteremben, de azt Fegyverneki csinálta, nem pedig mi. Á, szerintem hagyjuk. Ha elolvasod, érteni fogod. Brazíliai utazásunk összefoglalójából semmit sem hagytam ki. Benne van a rengeteg kaland, öröm és bánat, vagy a túlélésért folytatott állandó küzdelem. A legfontosabb mégis a humor volt. Az volt a közös nyelvünk, ami feledtette kilátástalanságunkat, erőt adott, végül segített hazajutni. A humort mindenki érti. Még a világvégén is. Majd meglátod. Mondtam már? Utálom, ha valami idióta kerget.

Matt Haig - Karácsony ​apó és a csokitojás
A ​fiú, akit Karácsonynak hívnak és a A lány, aki megmenti a karácsonyt folytatása Amelia vagyok, Karácsony apó és Karácsony anyó örökbefogadott gyermeke. Most biztos azt gondolod, könnyű embergyerekként Koboldfalván felnőni, de tévedsz. Ott van például a koboldiskola: elég kiborító, hogy minden áldott nap karácsonyi dalokat kell énekelnünk - még júliusban is -, és a játékkészítést sem nekem találták ki. De ez még mind elviselhető lenne, ha nem irkálna folyton hazugságokat rólam Vodol apó az újságban. Mindennek ellenére szeretem az új otthonomat. És amikor a féltékeny Húsvéti Nyúl és nyúlhadserege megtámadja Koboldfalvát, szemernyi kétség sincs bennem, hogy a karácsonyt csak a remény, a szeretet és a csoda mentheti meg. Persze az sem árt, ha a legnehezebb pillanatokban egy Igazmondó Glimpi is melléd áll...

Covers_522466
Galaktika ​345. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Galaktika ​345.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Héty Péter - Hív ​a szív
A ​szerző korábbi munkájában (Debrecen ezoterikus térképe és címere) merőben új megközelítést adott egy nagyváros életéhez. Tanulmányát egy olyan szemléletmód tette egységessé, mely ősidők óta létező, máig is létező gondolatokat hoz közvetlen közelségbe. Ebben az újabb kiadványban is hasonló látásmóddal találkozunk, de ezúttal közérthetőbben, a poézis nyelvén megszólaltatva. Az egyszerű, szívből jövő gondolatok az őshagyományok üzenetét hordozzák aforizma szerűen, a mai ember szavaival megfogalmazva. A hétköznapok tapasztalatai szellemi szárnyalásokkal karöltve mutatnak rá belső lehetőségeinkre, olykor pedig játékos szóképekkel tesznek átélhetővé lelki tartalmakat. A kötetet Bottyán Katalin grafikái illusztrálják. "Hív a Szív, Szinte magába szív. Föld és ég között Szivárvány híd. Fölülmúlja legszebb álmaid."

John T. Baldwin - L. James Gibson - Jerry D. Thomas - A ​képzeleten túl
Véletlenül ​vagyunk itt ezen a bolygón? Egyszer magától, a ködös múltban elindult valami, ami vaktában itt ezt, ott amazt maga után hagyott? Így mi is csak magunkra számíthatunk, és ki vagyunk téve a teljesen fel sem térképezett „természeti erőknek”? Vagy volt egy hatalom, amely ugyan elindította létezésünket, de valahogyan mégis magunkra maradtunk a hatalmas világnak ebben a távoli zugában? Ez a kis kötet merőben más képet tár elénk.

John Howe - A ​Middle-earth Traveller
Let ​acclaimed Tolkien artist John Howe take you on an unforgettable journey across Middle-earth, from Bag End to Mordor, in this richly illustrated sketchbook fully of previously unseen artwork, anecdotes and meditations on Middle-earth. Middle-earth has been mapped, Bilbo's and Frodo's journeys plotted and measured, but Middle-earth remains a wilderland for all that. The roads as yet untraveled far outnumber those down which Tolkien had time to wander. _A Middle-earth Traveller_ presents a walking tour of Tolkien's Middle-earth, visiting not only places central to his stories, but also those just over the hill or beyond the horizon. Events from Tolkien's books are explored - battles of the different ages that are almost part of legend by the time of The Lord of the Rings; lost kingdoms and ancient myths, as well as those places only hinted at: kingdoms of the far North and lands beyond the seas. Sketches that have an `on-the-spot' feel to them are interwoven with the artist's observations gleaned from Tolkien's books and recollections of his time spent in Middle-earth while working alongside Peter Jackson on the Lord of the Rings and Hobbit film trilogies. Combining concept work produced for films, existing Middle-earth art and many new paintings and sketches exclusive to this book, A Middle-earth Traveller will take the reader on a unique and unforgettable journey across Tolkien's magical landscape.

Barry Lyga - Thanos: ​Titan Consumed
In _Avengers: ​Infinity War_, a threat emerged from the cosmos--Thanos, a ruthless warlord who plans to collect all six Infinity Stones. Joined by his formidable allies, he will be near-unstoppable at achieving his goal. The Avengers, the Guardians of the Galaxy, Doctor Strange and Spider-Man must join forces and fight side by side to stop Thanos while the fate of the Earth and the universe lays in the balance. In this new original novel by bestselling author Barry Lyga, learn the origins of the most feared force in the universe, and see how Thanos became the Titan consumed by his quest for power.

Yuki Fumino - I ​Hear the Sunspot - Limit 1.
“You ​rescued me from a world without sound. If it wasn’t for you, I never would’ve known the world was such an amazing place!” Because of a hearing disability, university student Kohei had made a habit of distancing himself from those around him. But after meeting the exceedingly cheerful Taichi, he gradually begins to embrace a more positive outlook on life. Kohei eventually begins to see Taichi as more than a friend, and after he finally confesses his love to Taichi, the feelings become mutual. In this new addition to the I Hear the Sunspot series, Kohei continues on as a student, while Taichi makes his way out into the working world to pursue his own calling and the two begin a new life together!

Signe Bergstrom - The ​Film Wizardry of Fantastic Beasts
Go ​behind the scenes of J. K. Rowling's magical universe of creatures and wizards in this exciting full-colour companion volume to Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Newt, Tina, Queenie, and Jacob, the beloved heroes of Fantastic Beasts and Where to Find Them, are back! In this second adventure, they're joined by fan favourites from the Harry Potter universe, including Albus Dumbledore, Nicolas Flamel, and the villainous Gellert Grindelwald. Officially licensed by Warner Bros. Consumer Products and designed by MinaLima - the creative force behind the graphics and many of the props for the first Fantastic Beasts and Where to Find Them as well as the Harry Potter films - this authorised tie-in compendium delivers a rich and unique `making of' experience for fans of all ages. This keepsake treasury offers an imaginative, close-up look at Newt Scamander and his colourful trove of cohorts - beasts and wizards alike - as they face off against the evil forces of Gellert Grindelwald, one of the world's most powerful dark wizards, in a story that travels from New York City to London and onto Paris. Brimming with film-making secrets, full-colour artwork, and stories from the cast and crew, this magnificent book is modelled after a special item from the movie, and features removable facsimile reproductions of props and other materials from the movie, along with some very special effects. A tribute to moviemaking magic, it is an essential for every Wizarding World fan, aspiring concept artists and designers, and cinema buffs.

Tasha Suri - Empire ​of Sand
A ​nobleman’s daughter with magic in her blood. An empire built on the dreams of enslaved gods. Empire of Sand is Tasha Suri’s captivating, Mughal India-inspired debut fantasy. The Amrithi are outcasts; nomads descended of desert spirits, they are coveted and persecuted throughout the Empire for the power in their blood. Mehr is the illegitimate daughter of an imperial governor and an exiled Amrithi mother she can barely remember, but whose face and magic she has inherited. When Mehr’s power comes to the attention of the Emperor’s most feared mystics, she must use every ounce of will, subtlety, and power she possesses to resist their cruel agenda. Should she fail, the gods themselves may awaken seeking vengeance…

Adrian Selby - The ​Winter Road
A ​gritty and epic adventure to appeal to fans of Mark Lawrence, Andrzej Sapkowski and Joe Abercrombie – The Winter Road is a fantasy novel which remembers that battles leave all kinds of scars. _The greatest empire of them all began with a road._ The Circle – a thousand miles of perilous forests and warring clans. No one has ever tamed such treacherous territory before, but ex-soldier Teyr Amondsen, veteran of a hundred battles, is determined to try. With a merchant caravan protected by a crew of skilled mercenaries, Amondsen embarks on a dangerous mission to forge a road across the untamed wilderness that was once her home. But a warlord rises in the wilds of the Circle, uniting its clans and terrorising its people. Teyr’s battles may not be over yet . . . _All roads lead back to war._

Dana Alison Levy - It ​Wasn't Me
The ​Breakfast Club meets middle school mystery in this story of six very different seventh graders forced together in the aftermath of a vandalism incident. When Theo’s photographs are vandalized and trashed beyond all recognition, there are five kids at the scene: The Nerd, the Princess, the Jock, the Weirdo, and the Screw-Up. All anyone will say is “It wasn’t me.” Theo doesn’t care who it was, he just wants to stop being the victim. The sooner the school forgets the whole humiliating thing, the better. But his favorite teacher is asking the six of them to spend vacation week together “learning to trust” and getting to the truth. She calls it a Justice Circle. He calls it his worst nightmare. Theo knows everything he needs to know about his classmates, and he’s sure this Justice Circle is going to be an epic and totally mortifying waste of time. But after a few days of sock puppets gone wrong, artificial flesh wounds, and dangerous candy reconnaissance missions, he’s not so certain. As they share their secrets, Theo realizes that he doesn’t know anyone as well as he thought, not even himself. And the truths they share might change their lives forever. Hilarious, awkward, surprising, and ultimately heartwarming, IT WASN’T ME is a guessing game that keeps readers wondering: what lies behind the labels we wear?

Jessica Townsend - Wundersmith ​(angol)
Wunder ​is gathering in Nevermoor ... Morrigan Crow may have defeated her deadly curse, passed the dangerous trials and joined the mystical Wundrous Society, but her journey into Nevermoor and all its secrets has only just begun. And she is fast learning that not all magic is used for good. Morrigan Crow has been invited to join the prestigious Wundrous Society, a place that promised her friendship, protection and belonging for life. She's hoping for an education full of wunder, imagination and discovery - but all the Society want to teach her is how evil Wundersmiths are. And someone is blackmailing Morrigan's unit, turning her last few loyal friends against her. Has Morrigan escaped from being the cursed child of Wintersea only to become the most hated figure in Nevermoor? Worst of all, people have started to go missing. The fantastical city of Nevermoor, once a place of magic and safety, is now riddled with fear and suspicion...

Janet Evanovich - Look ​Alive Twenty-Five
Stephanie ​Plum faces the toughest puzzle of her career in the twenty-fifth entry in Janet Evanovich's #1 New York Times bestselling series. There's nothing like a good deli and the Red River Deli in Trenton is one of the best. World famous for its pastrami, cole slaw and for its disappearing managers. Over the last month, three have vanished from the face of the earth, the only clue in each case is one shoe that's been left behind. The police are baffled. Lula is convinced that it's a case of alien abduction. Whatever it is, they'd better figure out what's going on before they lose their new manager, Ms. Stephanie Plum.

Victoria Schwab - The ​Dark Vault
_Imagine ​a place where the dead rest on shelves like books._ Each body has a story to tell, a life seen in pictures only Librarians can read. The dead are called Histories, and the vast realm in which they rest is the Archive. Mackenzie Bishop's grandfather first brought her here four years ago, when she was twelve years old, frightened but determined to prove herself. Now her grandfather is dead, and Mac has grown into what he once was: a ruthless Keeper, tasked with stopping often violent Histories from waking up and getting out. Because of her job, she lies to the people she loves, and she knows fear for what it is: a useful tool for staying alive. Follow Mackenzie as she explores the boundary between living and dying, sleeping and waking, through these two timeless novels, now bound together in this thrilling collection. With stunning prose and a captivating mixture of action, romance, and horror, The Dark Vault delves into a richly imagined world where no choice is easy and love and loss feel like two sides of the same coin.

Ismeretlen szerző - Mary ​Poppins Returns: The Magic of Mary Poppins
An ​8x8 storybook filled with film stills celebrating the wonder of Mary Poppins. In Disney's "Mary Poppins Returns," an all new sequel with a fresh sensibility that celebrates the spirit of the original, Mary Poppins is back to help the next generation of the Banks family find the joy and wonder missing in their lives.

Szegő György - A ​többi a tied...
Sokan ​megírták már a "holokauszt életüket" - a tanúságot, amely egyaránt szolgált tanulságul, s az elszenvedett traumák öngyógyításául. Ezek közé tartozott Dr. Szegő György Két ima egy istenhez című műve, amely abban emelkedett ki a holokauszt emlékezés irodalomból, hogy a pszichiáter szerző szakterülete tudományos eredményeit is érvényesítette elbeszélésében. A most megszületett folytatás alaphelyzetének szempontja azonban egyedülálló a gazdag emlékezés-irodalomban. Az öregkor - vagy kíméletlenebbül a halál - árnyékában vizsgálja a holokauszt-trauma életre szóló hatását: hogyan jelenik meg, hogyan élesedik ki ez a tapasztalat a halálra felkészülés utolsó periódusában? Mit és hogyan visz magával, örökít tovább a túlélő életből egy sikeres, mert a holokauszt traumából kigyógyulni látszó élet? A kérdésfeltevés kerete nem a halál árnyéka, de maga a halál. Az életben és túlélésben összenőtt élettárs elvesztésének folyamatából fájdul, domborodik ki, a saját halál közelségének biztos tudatában. S mivel a nagy állomás mindannyiunk előtt áll, ez a katarzisos vallomás tapasztalatátadás minden olvasó számára.

Kollekciók