Ajax-loader

legnépszerűbb könyvek

Az elmúlt időszak legnépszerűbb könyvei.


Bikkuri - Devil's ​Candy 1.
Túlélni ​a középiskolai éveket nem csupán a jó jegyekről szól – főleg az ördögök, szörnyek és káosz világában, ahol a leckék maguk is igen erőszakosak. A Hemlock Szíve Akadémia diákjának, Kazu Packlynak rá kell döbbennie: ebben az iskolában még egy vulkánkitörés sem nyűgözné le a tanárokat, úgyhogy egy Pandora nevű lány megalkotásával csillogtatja meg zsenialitását. Kezdetben még ő maga is alábecsüli Pandorát, akinek elsöprő ereje csak még több pusztítással tölti meg Kazu amúgy is zakla­tott életét. Miközben szembeszállnak a bioszlaborból elszökdöső kísérleti alanyokkal, üvöltő szellemekkel (igen, ők azok, akikről mindenki úgy tudja, nem is léteznek) és még egy halálos divatbemutató démonaival is, Pandora kénytelen tudomásul venni, hogy egy ilyen ördögi középsuliba járni egyenlő az életben maradásért folytatott állandó küzdelemmel. Szerencséjükre a lány sztoikus természete és látszólag határtalan ereje Kazu mázlijával, eszességével és baráti körével párosítva majdnem annyiszor menti ki őket a bajból, mint ahányszor belekeverednek. _Majdnem._ Rem és Bikkuri felkapott netes mangája immár nyomtatásban, magyarul is hódító útjára indul!

Kristen Proby - Szerelmem, ​Cara
King ​biztos kézzel irányítja a családja több millió dolláros montanai farmját. De amilyen magabiztos, ha a farmról van szó, arról nem tud semmit, hogyan kell bánni egy kamasz fiúval. Így amikor tizenkét éves unokaöccse, Seth zaklatottan megjelenik a küszöbön, Josh rögtön elhatározza, hogy segítséget kér. Cara Donovan imád tanítani álmos kis szülővárosában, ezért azonnal lecsap a lehetőségre, hogy nyáron korrepetálással keressen egy kis pénzt. De amikor megtudja, hogy Josh King unokaöccsével kell foglalkoznia, a feladata még izgalmasabbá válik. Megpróbálja minden figyelmét Seth fejlesztésére összpontosítani, de Josh állandóan eltereli a gondolatait. Vajon a férfi meg tudja-e győzni, hogy több van köztük nyári fellángolásnál?

Julie Cohen - Louis ​és Louise
Egy ​élet. Kétféleképpen leélve. Louis és Louise ugyanaz a személy, aki két különböző életet él. Csupán az orvos által megállapított nemük és az „e” végződés különbözteti meg őket egymástól. Ugyanazok a legjobb barátaik, ugyanolyan vörös a hajuk, ugyanaz az álmuk, hogy íróvá legyenek, ugyanolyan kitűnően fütyülnek. Gyengéd, mélyenszántó és időszerű regény azokról a dolgokról, amelyek összehoznak bennünket – és amelyek elválasztanak. Julie Cohen Együtt című előző regénye egy szörnyű titkot rejtegető házaspárról szólt, a Louis és Louise pedig arról, mennyire máshogy alakulhat egy élet.

Kimberly McCreight - Jó ​kis házasság
Házaspárok ​által őrzött titkokról és azokról a veszedelmes kompromisszumokról, amelyeket az együttmaradásuk érdekében kötnek. Lizzie Kitsakis egészen a legutóbbi időkig boldog, alulfizetett szövetségi ügyész volt. Mindene megvolt, amit csak akart: az állás és az ő briliáns, odaadó férje, Sam. És akkor hirtelen, egyetlen telefonhívás miatt minden széthullott. Egy olyan elit ügyvédi irodában, mint a Young & Crane, mindennapos a hosszú munkaidő, ami könnyebben emészthető lenne, ha Lizzie ezt akarta volna. E pillanatban más sem hiányzott, mint hogy a Rikers egyik fogvatartottja hívja fel a segítségét kérve, még ha Zach Grayson régi barátja is. Zach azonban kétségbe van esve. A feleségét, Amandát holtan találták a brooklyni házuk lépcsőjének tövében, és Zach az első számú gyanúsított. Ahogy Lizzie elmerül az idilli Park Slope sötét bugyraiban, megtudja, hogy Zach és Amanda nem az, akinek látszik, és hogy a barátaik, az exkluzív magániskolába járó gyerekek szüleiből álló összetartó társaság tagjai maguk is nyugtalanító titkokat őriznek. Végül már nemcsak azon tűnődik el, hogy vajon a saját házassága megmenthető-e, de azon is, hogy egyáltalán milyen egy jó házasság. Kimberly McCreight az Edgar-, Anthony- és Alex-díjra is jelölt New York Times bestseller Amelia – egy élet cserepei írója. A Vassar College-ra járt, és summa cum laude diplomázott a Pennsylvania Egyetem jogi karán. Brooklynban él férjével és két lányával.

Lorraine Heath - A ​kitaszított
Lady ​Kathryn Lambertnek feleségül kell mennie egy nemesemberhez, hogy megkapja az örökségét - de jóllehet végre talál egy herceget, aki érdeklődik iránta, van egy másik férfi, akit sehogy sem tud elfelejteni. Griffith Stanwicket gyötri a keserű tudat, hogy örökre le kell mondania Kathrynről, mert nem biztosíthat neki méltó életet. Miután apja felségárulása miatt megfosztották a családját címétől és vagyonától, Griff alámerül London sötét és veszélyes zugaiba, de még ott is egyre kísérti a szeretett nő emléke. Amikor újra fellángol köztük a szenvedély, Kathrynnek választania kell: gazdagságban élje le az életét egy olyan férfi mellett, akit nem szeret, vagy mondjon le az örökségről a szerelemért...

Bordás Máté - Gnóm
Paracelsus ​1566-os bestiáriumában a gnóm egy ásványi világra leképezett szellem, az ember földközeli, khtonikus alakmása. Kitalált lényként mégis emberfeletti, vagyis 'para'. Ismerkedjünk az ásványi nyelv taxonómiájával, haránttelér. Szirének helyett a vízihulla csábítása ez: corpusának középpontja a felület irányába tolul, majd annak közelében végül felfakad. Az elemző értelem még egyszer csillan egyet, mielőtt beomlasztanák az anyag és idea ismételt rekonstrukciói. (Székely Örs)

Prágai Menyhért - Foszlányok
Vizuális ​zajjal illusztrált versek és versfoszlányok. Trauma és szorongás, ahogy megemésztem őket a gyógyulás felé vezető utamon - sűríti a szerző. Az elsőkötetes alkotók Prágai Tamás-díjának idei kitüntetettje a költő.

K%c3%a9mia_%e2%80%8b%c3%a9rthet%c5%91en
Kémia ​érthetően Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Kémia ​érthetően
Ha ​szenvedélyed a vegyészet, vagy egyszerűen csak jó jegyekre hajtasz, a Kémia érthetően összefoglalja számodra a lényeget. - A kötet külön fejezetet szentel a kémia minden részterületének. - A Fontos tudnivalók hasznos vázlatként szolgálnak az egyes témakörökhöz. - A tudományos fogalmak megértését látványos képanyag segíti. - A kémiai reakciókat jól követhető ábrák szemléltetik. Könyvünk segítségedre lesz az iskolai tananyag több szempontú megközelítésében és megértésében, valamint a dolgozatokra való felkészülés során. A témakörök tematikus áttekintése, a tudományos fogalmak és jelenségek ismertetése és a kémiai reakciók szemléletes bemutatása megbízható támogatást nyújt az önálló tanuláshoz.

Koltai Tamás - Közjáték
Ezek ​a színházi írások jórészt 1978 és 1983 között születtek - néhány színészportré, illetve külföldi színházi beszámoló korábbról való -, s egy szcenikai elemzés kivételével, amely itt jelenik meg először, különböző lapokban, folyóiratokban láttak napvilágot. Van köztük előadás-kritika, vitacikk, elméleti fejtegetés, történeti emlékeztető, pillanatfelvétel színészekről és kitekintés európai színpadokra. Műfajukat tekintve vegyesek, de egy dolog közös bennük: arról akarnak szólni, ami a színházban történt, és úgy, ahogy egyetlen ember, e dolgozatok szerzője látta. Miért szükséges ezt hangsúlyozni? Két okból. Egyrészt mert gyakran hiedelmekről vitatkozunk, ahelyett hogy megpróbálnánk leírni a tényeket. Másrészt mert ez a leírás, esztétikai jelenségekről lévén szó, nemcsak tárgyát, a színházat, hanem a leíró szemléletét is tükrözi. Amikor e kötet darabjait válogattam, megpróbáltam mindkét szempontra ügyelni. Arra tehát, hogy az írások minél több tárgyilagos információt és minél egyértelműbb személyes értékítéletet tartalmazzanak. Lehetőleg úgy, hogy a részletekben az egész is megjelenjék valamennyire; a kritika ne csak kritika, a színészportré ne csak színészportré, a múltidézés ne csak múltidézés legyen. A kötet látószögébe eső színházi időszakra itthon az átrendeződés a jellemző. Öt év alatt több szerkezeti változás történt, mint a színházak államosítása óta bármikor. Indulások és nyomukban indulatok borzolták a kedélyeket, új társulatok jöttek létre és alakultak át, született néhány jelentős előadás, és föllángolt néhány áldatlan vita. Úgy gondoltam, akkor járok el igazságosan, ha az eredményeket és a gondokat egyaránt dokumentálni igyekszem - az előbbieket inkább a konkrét elemzésekben, az utóbbiakat inkább a vitacikkekben -, de arra teszem a hangsúlyt, ami maradandó értéknek bizonyult ebben az átmeneti időszakban. Interlúdiumban, ha tetszik. Az olvasónak ajánlott kötet címe így is értelmezhető. Titkon bízom egy másik értelmezési lehetőségben, amely arra utal, hogy a színházat mindannyiunknak - íróknak, színészeknek, rendezőknek, tervezőknek, nézőknek, kritikusoknak - együtt kell játszanunk. Talán kiviláglik ezekből az írásokból, hogy szerzőjük szerint a színház ilyen értelemben is közjáték. Közösségi tehát.

Korpa_tam%c3%a1s_(szerk.)_%c2%b7_bal%c3%a1zs_imre_j%c3%b3zsef_(szerk.)_t%c3%b6bbes_%e2%80%8bsz%c3%a1mban
Többes ​számban Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Többes ​számban
Hervay ​Gizella költészete fokozatosan került a fiatal szerzők érdeklődésének előterébe, Magyarországon és Erdélyben egyaránt. Lecsupaszított és direkt költői nyelve, traumaköltészete, tapasztalatcsomagja hivatkozási ponttá tették az életművet, és 2020 körül nevét viselő könyvsorozat indult és irodalmi klub jött létre Kolozsváron. Az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy egy életművet nem valamiféle kultusz eszközeivel próbál visszanyerni az utókor, hanem egy szerves alakulástörténetet figyelhetünk. Ennek a fejleménynek a tudatosításához próbál saját eszközeivel hozzájárulni a Többes számban című kötet. Negyven évvel a szerző halálát követően negyven szerző lép párbeszédbe az életművel ‒ és ezek legnagyobbrészt olyan dialógusok, amelyek e kötet nélkül is elkezdődtek, a szerkesztők dolga sok esetben e viszony reflexívvé tétele, a Hervayhoz történő kapcsolódás dokumentálása volt csupán a szerzőknek kiküldött felkérések által.

Kulcsár Péter - A ​történelemszemlélet előzményei
Egy ​kiemelkedő magyar történész világtörténelmi elmélkedéseit tartja kezében az olvasó. A könyv a tér, az idő, az okság és a célelvűség megnyilatkozásainak formáit kutatja az őskezdetektől a reneszánsz koráig. A szerző, Kulcsár Péter (1934-2013) a humanizmuskutatás meghatározó alakja volt, aki egész életét a reneszánsz kori történetírás tanulmányozásának szentelte. Ez a műve az 1980-as években keletkezett, de könyvként most jelenik meg először. Bevezetésül szolgálhatott volna egy nagyszabású, a magyarországi reneszánsz történetírás történetéről szóló elképzelt szintézishez. Egy el nem készült monográfia előszava. Mégis kerek egész: nagy ívű tanulmány a történelmi gondolkodás legáltalánosabb problémáiról.

Li Kaj-Fu - Csen Csiu-Fan - Mesterséges ​intelligencia 2041
Elképzelhető-e, ​hogy az MI jobban ismerjen minket, mint mi saját magunkat? Miért nem lesz számunkra biztonságos a volán mögé ülni az önvezető járművek világában? Jogában és hatalmában áll-e majd a gépeknek az emberi élet kioltásáról dönteni? Vajon a virtuális, a kiterjesztett és a kevert valóságból létrejövő X-valóságot meg tudjuk különböztetni környező világunktól? A 21. században a mesterséges intelligencia segítségével a technológiai fejlődés soha nem tapasztalt jólétet teremt majd: az emberek és gépek közötti szorosabb és összetettebb kapcsolat forradalmasítja az egészségügyet és az oktatást, és merőben új kommunikációs és szórakozási formáknak ad teret. Miközben az MI fokozatosan megszabadít minket a rutinszerű munkától, gazdasági és társadalmi berendezkedésünk újjászervezése kockázatokat is hordoz, például az autonóm fegyverek és az intelligens technológiák területén. A mesterséges intelligencia elterjedése feltartóztathatatlan, nekünk pedig érdemes felkészülnünk – a ragyogó lehetőségekre éppúgy, mint arra is, hogy az általunk ismert életre akár halálos fenyegetést jelenthet. Li Kaj-fu, a Google China korábbi elnöke és Csen Csiu-fan sci-fi-író tíz izgalmas novellában és a történeteket kísérő elemzésben mutatja be vízióját arról, milyen lesz a világ 2041-ben, összevetik a technológiai fejlődés valószínűsíthető útját a társadalomra gyakorolt hatásával. Emlékeztetnek arra, hogy még mindig kizárólag az emberiség alakítja saját sorsát, miközben nagyon időszerű betekintést kapunk arról is, hogy miként építhet hidat a mesterséges intelligencia a múlt megoldatlan problémái és a jövő új lehetőségei között.

M. Diane Vogt - Rejtélyes ​bűnügyek
Hívd ​elől a benned rejlő detektívet! 30 rejtélyes bűntény vár megoldásra, a kulcs pedig nálad van. Éles szemre, logikus gondolkodásra és remek kombinációs készségre lesz szükséged ahhoz, hogy észrevedd az árulkodó jeleket, levond a megfelelő következtetéseket és eljuss a megfejtésig. A megfelelő oldalak felvágásával pedig ellenőrizheted, hogy jól oldottad-e meg az ügyet. Készen állsz a nyomozásra?

Ismeretlen szerző - Minecraft: ​Még érdekesebb építmények
Szeretnél ​a fák közt egy függőházban élni? Kipróbálnál egy saját parkourpályát? Vagy csak új technikákat tanulnál? Tervezd meg, építsd fel és tedd egyedivé ezt a több mint 20 új miniprojektet, az űrrakétától kezdve a bányavasúton és világítótornyon át a dzsungelszentélyig. Ez az útmutató lépésről lépésre mutatja be az építés fortélyait kezdőknek és haladóknak egyaránt. Sajátítsd el az új trükköket, és gyakorold a bevált praktikákat, miközben életre kelted a Még érdekesebb építményeket!

Nagy-Németh Anita - Bubi ​Nyuszi naplója
Bubi ​Nyuszi az óvoda Nyuszi csoportosainak a plüssfigurája. Textil teste igazi érző szívet takar, így könnyen válik az óvó nénik legfőbb szövetségesévé és a gyerekek barátjává, akik megannyi közös élmény részesei a hétköznapokban. Főhősünk hétvégéi sem telnek magányosan, hiszen minden pénteken hazaviheti őt egy óvodás kisgyermek. Bubi Nyuszi a naplójában hétvégi kalandjairól mesél. A történeteken keresztül egyre jobban megismerhetjük őt és óvodás barátait. Rendre olyan kalandokba keverednek, és olyan helyszíneken bukkannak fel, melyek az óvodáskorú gyermekek számára ismerős élethelyzeteket eleveníthetnek meg. Hogy viselkedik egy figyelmes, igaz barát egy szülinapi zsúron, egy gyermekkoncerten vagy akkor, ha a barátja megbetegszik? Milyen következményei vannak annak, ha rendetlenek vagyunk? Mitől válik valaki jó sportolóvá? Milyen izgalmakat hozhat egy vidám délután a játszóházban, ha nem figyelünk egymásra? Milyen érzés, ha egy szerettünk távol él és hiányzik nekünk? Bubi Nyuszi a naplójában ilyen és ehhez hasonló kérdéseket jár körül, miközben szívünket megtölti csupa kedvességgel és szeretettel. A gyerekek úgy érezhetik, hogy a kalandok részesévé válnak, mi szülőként vagy akár pedagógusként pedig felfedezhetjük a bennünk rejlő Bubi Nyuszit. Hiszen sokszor vagyunk mi magunk is az a féltő szeretet, gondoskodó támogatás, bátorító kedvesség vagy akár az a tétovázó határozatlanság, amilyen szerepekben főhősünk is feltűnik a gyerekek mellett. Azt kívánom, hogy a mesekönyvet lapozgató gyermekek a történetek által felismerjék azt is, hogy nekik is van saját védelmező Bubi Nyuszijuk (kis plüss kedvenceik mellett) szeretteik, óvodapedagógusaik személyében, s ezzel a tudattal fejlődjenek egészséges, kiegyensúlyozott, magabiztos és boldog fiatalokká.

Eli B. Toresen - Pörgess, ​ha mersz!
Ez ​a szuper könyv rengeteg szórakozást és játékot tartogat neked és barátaidnak. Lássuk, ki teljesíti először a pályát és ér célba a lovával! Felelsz vagy mersz? Vajon engedsz bepillantást a vágyálmaidba? Ha te alkothatnád meg az álomlovadat, hogyan nézne ki? És mit tennél, ha egy másik ember bőrébe bújhatnál? A nyíl segítségével minderre fény derül! Jobbnál jobb társasjátékok! Rajta, pörgessetek, és pörgessétek fel magatokat is!

Usch Luhn - A ​táncoló sárkány
Varázscipők! Bátorságot ​öntünk beléd, önbizalmat adunk, és erőt. Ha segítségre van szükséged, előbb-utóbb biztosan te is rálelsz a titkos cipészműhelyre. Tomit semmi más nem érdekli, csak a tánc, miután megkapja az álomszerepet A dzsungel könyve musicalben: Bagirát. Ikertestvére, Lizi azonban nem nézi jó szemmel bátyja túlságosan is ambiciózus tánctanárát, Káli Jakabot. Segítséget kér tehát Lilitől, a varázscipő-készítő lánytól és annak sárkányától, Monsieur Archibaldtól. Ám amikor Lili belenéz a tánctanár szemébe, rögvest kiderül, hogy egy számára is roppant veszélyes alakváltóval van dolga.

Hannah Porter - Cicamánia
Te ​érted a cicák testbeszédét? Mit kell enni adni egy kiscicának? Melyik a legbolyhosabb macska a világon? Ismerkedj meg több mint 100 imádnivaló cicával, tudd meg, mennyi idősnek kell lennie egy kiscicának ahhoz, hogy örökbe fogadhasd, fejtsd meg a macskanyelvet, fedezd fel viselkedésüket és a hozzájuk kaocsolódó babonákat, és tanult meg gondjukat viselni!

Martin Zatko - Szöul
Útikönyvünk ​a TOP 10 listáknak köszönhetően remekül áttekinthető. Varázsoljon el bennünket Dél-Korea metropolisza, Szöul, amely mára Ázsia egyik kulturális fővárosává vált. Tele van régi palotákkal és modern felhőkarcolókkal, emellett divat- és gasztronómiai központ. Hihetetlenül modern, mégis bővelkedik történelmi helyszínekben. Elkalauzoljuk Önt vidékről vidékre, és hasznos információkkal, helyi nyelvű kifejezésekkel könnyítjük meg a tájékozódást.

Horváth Katalin - Sohasem ​késő!
Ugye ​nem szeretné életének hátralévő részét betegen, szenvedve, testi-lelki nyomorúságban tölteni? E kötet elsődleges célja, hogy Önnek és gyermekeinek, családjának egészségét hosszú távon jó irányban befolyásolja. Olyan szempontokat vet fel a testi-lelki egészség és betegség témakörében, amelyekkel még nem találkozhattak. Többek között, hogy a tünetek elnyomásának (és nem meggyógyításának) milyen késői következményei lehetnek. Egy orvos 27 éves gyakorlati tapasztalatának és a klasszikus homeopátia módszerének segítségével fény derül arra, mit kell ma megtennünk ahhoz, hogy a holnap egészségesen, üdén és tettre készen köszöntsön ránk.

Covers_652958
Magyar-szlovák ​csevegő Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Magyar-szlovák ​csevegő
A ​helyes és naprakész kifejezések használatához nem elég ismerni az adott idegen nyelv nyelvtanát, illetve megtanulni a kellő mennyiségű szó megfelelőjét. A nyelvtanulás folyamán fontos elsajátítani az állandósult szókapcsolatokat, azt, hogyan kell helyesen használni az elöljárószókat, és magunkévá tenni jónéhány hétköznapi kifejezést, szókapcsolatot, amelyeket nem lehet csupán szó szerint lefordítani. A Csevegő, éppen e szókapcsolatok és kifejezések elsajátításához kínál segítséget. Címszavak alá sorolva találhatjuk meg benne a hasznos, hétköznapi példamondatokat, csakúgy, mint a szólásszerű, frappáns szófordulatokat.

Joe Navarro - Légy ​kivételes!
Bizonyos ​emberek kiemelkednek az átlagból, és különleges, karizmatikus személyiségük rendkívül sikeres vezetőkké teszi őket. Joe Navarro egykori FBI-ügynök, a viselkedéselemzés nemzetközileg elismert szakértője ezúttal őket, a kivételeseket helyezi vizsgálatának fókuszába, és feltárja azokat a jelenségeket és kulcsmomentumokat, amelyek mindannyiuknál egyaránt megfigyelhetőek. Navarro azonban rámutat arra, hogy mindezek a készségek és viselkedésformák bármelyikünk számára elérhetőek és elsajátíthatóak. Segítségükkel magunk is eredményesen kezelhetünk bármely helyzetet, fejlődhetünk és sikeresebbé válhatunk mind a szakmai, mind a magánéletünkben. Ne feledjük tehát: bárki lehet kivételes!

Gosztonyi Gergely - Cenzúra ​Arisztotelésztől a Facebookig
A ​nyilvánosságnak szánt tartalom ellenőrzését évszázadokig az egyház és az állam irányította a politikai, az erkölcsi és a vallási cenzúra eszközeivel. A technológia fejlődésével a jogi és politikai eszközök finomodtak, de a cenzúra klasszikus rendszere egészen a 20. század végéig működött. Ám az internet kialakulásakor várt teljes körű kommunikációs szabadság és a jogmentes tér mítosza hamar megkérdőjeleződött. Megjelentek a digitális világ új kormányzói, a techcégek, amelyek a szólás és a tartalom engedélyezése terén óriási hatalomra tettek szert. Történt mindez az államok óvatos szabályozási kísérletei – a szólásszabadság és a cenzúra privatizációja – mellett, amelyek vagy szinte teljes immunitással ruházták fel a platformokat (USA), vagy egy részleteiben kidolgozatlan szabályrendszert állítottak fel (EU). Harmadik útként Kínában az Aranypajzzsal kialakult az egyértelmű platformfelelősség. A 2010-es években megsokszorozódtak az internettel kapcsolatos problémák. Az államok egyedi megoldásai többnyire egy irányba mutattak: a platformok és a rajtuk megjelenő tartalom fokozottabb ellenőrzése felé. Hasonlóságokat találunk az USA vitáiban, a kínai és az orosz internetszuverenitási álláspontokban és az új európai digitális rendelettervezetekben (DSA–DMA). Mindeközben számos országban a cenzúra, a szolgáltatások elérhetetlenné tétele, az internetes tartalmak politikai célú blokkolása ma is a mindennapok része. A szűrés, a blokkolás és a hekkelés váltja fel az ollót és a fekete tintát? A kötetből kiderül, hogy csak a cenzúra fogalmának minél szélesebb körű értelmezése vezethet el a szólásszabadság teljesebb körű védelméhez.

Giovanni Boccaccio - Decameron ​(Easy Readers)
Un ​frate disonesto fa credere ai fedeli che la penna di un pappagallo e, in realta, una penna delle ali dell’Arcangelo Gabriele, ma due furbi giovanotti gli fanno un brutto scherzo. L’ingenuo pittore Calandrino cerca una pietra magica che rende invisibili. Chicchirio, cuoco dalla risposta pronta, si salva da un brutto guaio grazie alla sua fantasia.

Duzs Mária - Filcfigurák
Ezeknek ​a tündérien aranyos filcfiguráknak a látványa magával ragadja nemcsak a gyerekek, de a felnőttek fantáziáját is. Legyen szó egy kedvenc játékról vagy egy kedves ajándékról, filcből könnyen alkothatunk bájos kis állatkákat. Egy kis gyakorlás után akár saját modelleket is kitalálhatunk. A könyvben megtalálható internetes hivatkozás segítségével az összes szabásminta letölthető. Kedves Vásárlóink! Amennyiben megvásárolta a könyvet, a szabásminta letöltéséhez a könyv hátulján megtalálja a hivatkozást, amit a böngésző címsorába/címsávjába gépeljen be, ne a Google keresőbe!

Jane Austen - Jane ​Austen zum Vergnügen
»Wozu ​leben wir, wenn nicht um unseren Nachbarn Anlass zum Lachen zu geben und dafür umgekehrt über sie zu lachen.« (Jane Austen) Christian Grawe, emeritierter Germanistikprofessor der Universität Melbourne, ist als Übersetzer von Jane Austens Romanen ein profunder Kenner ihres Lebens und Werks. Jane Austen, geb. 1775 in Steventon (Hampshire) als Tochter eines Landpfarrers, ist die Schöpferin bedeutender klassischer Werke der englischen Literatur. Nach Meinung ihres Bruders führte sie 'ein ereignisloses Leben'. Sie starb 41-jährig, unverheiratet und kinderlos, an Tuberkulose. Ihre literarische Welt war die des englischen Landadels, deren wohl kaschierte Abgründe sie mit feiner Ironie und Satire entlarvte. Psychologisches Feingefühl und eine lebendige Sprache machen ihre scheinbar konventionellen Liebesgeschichten zu einer spannenden Lektüre. Born in 1775, Jane Austen published her many novels anonymously. Her work was not widely read until the late nineteenth century, and her fame only continued to grow from there. Known for her wit and sharp insight into social conventions, her novels about love, relationships, and society grow more popular year after year. She has earned her place in history as one of the most cherished writers in English literature.

Gosztonyi Gergely - Alternatív ​(?) média
Az ​alternatív média a maga esetlegességével, széttöredezettségével, sokszínűségével hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom a valódi információk teljes arzenálját birtokba vehesse. Bemutatja, hogy nem csak a tanult profik képesek részt venni a tartalom előállításában. A „karót nyelt” közszolgálati média merevsége és hamis magabiztossága, és a „jópofa” kereskedelmi média harsánysága és felületessége mellett a közösségi média (community media) mer emberi lenni. Be meri mutatni a társadalom gyenge pontjait. Mer hangot adni a hangtalanoknak. Mer bátor lenni, mer vállalkozó lenni, mer eltérni a fősodortól. Mer alternatívát kínálni egy olyan világban, ahol mindenki a biztonságra vágyik. Mer szabad, független, kritikus hang lenni. A triális médiarendszer szépsége ugyanis nem csupán az alternatív média meglétében, az alternatív nyilvánosság jelenlétében és a kommunikációs eszközök „társadalmasításában” lelhető fel. A háromosztatúság a sokszínűséget, a pluralizmust szolgálja. Sem a pénzalapú, kapitalista jellegű kereskedelmi média, sem pedig a hatalomalapú, állami jellegű közszolgálati média nem akar vagy nem képes a társadalom minden problémájával foglalkozni, azokra reflektálni. Atomizált világunkban atomizált társadalmi csoportok követelnek egyre nagyobb figyelmet, amit csak egy rájuk rezonálni képes, egyéniségüket, egyediségüket megragadó médiatípus képes megadni. A plurális, virágzó, demokratikus médiarendszer a három különféle médiatípus teljes jogi elismertségét igényli, amelyben az állam a közszolgálati médiát mindig, a kereskedelmit (szinte) soha, az alternatív, közösségi médiát pedig valahol a kettő között támogatja állami (akár pénzügyi, akár egyéb) forrásokkal.

Vidonyi János - Múló ​percek
"Magam ​sem tudom, senkise tudja, Verseim, könnyem, ki írja, sírja. Én írom vajjon, vagy ez a másik, Ki itt él bennem, s az elmúlásig Elfedi arcát, rejti, takarja; Nem én, az írást csak ő akarja."

Szepes Erika - Lászlóffy Csaba - "Az ​innen-létből sohasem elég" / Iphigénie szerelme
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lászlóffy Csaba - A ​cáranyuska álma
Drámaírói ​indulásomra visszatekintve, csaknem negyed századdal ezelőtt írta volt rólam egyik kortársam (mondhatnám: barát minőségben is, hiszen a legtöbb darabomat kéziratban volt kénytelen olvasni): „Amikor Lászlóffy Csaba 1971-ben Bolondok játékai címmel megjelentette abszurd és groteszk drámáit, úgy tűnt, mintha aknamezőre futott volna ez a nálunk akkor még meghökkentő újdonságként ható kötet. Az idő a szerzőt igazolta: azóta több darabját külföldön is bemutatták… A mostani színműveket olvasva könnyen úgy tűnhet, hogy a szerző bátor következetességgel még mindig veszélyesen mély és aknás vizeken evez. Példaként említhető a kötet indító darabja (Akit a kereszten felejtettek), ugyanis ebben az ismert pilátusi legendában a történelmien groteszk éppen az, hogy a színen egy manipulált emberke (Antihős) és egy olyan Pilátus jelenik meg előttünk, aki már átélte a jövőt, ismeri az események logikai összefüggéseit és következményeit…” Ez a nagyon is reális jellemzés arra utalt, hogy szemmel láthatóan még nehezebb idők vártak Erdélyben az abszurdra; meg mireánk. Ma viszont, a totális rendszerről és a diktatúra besúgóhálózatáról szóló úgynevezett „példázatos” drámáim után egy-két évtizeddel, mintha sok minden az írótárs jóslatát igazolná: az idő kényszerű kisiklásainak tudható be vajon (?), hogy legújabb bagatelljeimben – amiképpen a rám vonatkozó idézet folytatódott: „jelen és múlt bizarr ötvözetével, az iróniára épülő helyzetkomikum sziporkázásával, no meg képtelen párhuzamok és asszociációk segítségével egyenesen a komikum sűrűjében találjuk majd magunkat”. Kívánom magyarországi olvasóimnak is, hogy: úgy legyen! Lászlóffy Csaba

Lászlóffy Csaba - A ​csontnyakú furulya
Az ​erdélyi költő tizenkét "felnőtt" verseskötet után a magyarság múltjában kalandozik. Ezúttal másképpen, hagyományosabb keretek között éleszti újjá a mondai világot, mint korábbi műveiben. A szerző a történelmi gondolatébresztést e kötetében játékos, könnyed formával társítja. A nyelv és a történet erejére bízza a hatást, függetlenül attól, hogy milyen életkorú közönségnek szánja költeményeit. A különféle versformában, változatos ritmikai megoldásokkal életre hívott mondákban és legendákban fel-felcsillan az irónia. Olykor groteszk hang közelíti a mai korszellemhez a rég megtörtént eseményeket - még olyan komornak elkönyvelt témák esetében is, mint amikor a tatárokat váró Béla királyt vagy a pusztítást túlélő krónikást, Rogerius mestert idézi fel a legenda: Csitt, rút kakas s madársereg! Béla király nagyon beteg. Tudós fők, doktorok, jósok, mióta, hogy kuruzsoltok, mégis sápadt, mégis rekedt; őfelsége kilenc hetet töltött ágyban, kólikásan. Ki orvosolja meg, lássam!... Vegyész kezek állnak bénán, javasasszony tátog némán. Királyasszony arca könnyben, de a tehetetlen csöndben kilép egy hívatlan követ. Konganak a teremkövek. "Király ő, nem közönséges szilva, alma, ami férges!" - szól az ősz agg, mint ki koldul... Az idézet jól példázza a játékos hangvételt és a kötetet átható zeneiséget. Mindemellett a kötet darabjait zömükben nemcsak gyermekversnek szánta a költő. Felnőtt olvasóinak Kányádira emlékeztető zamatokat, Weöres költészetén csiszolt formakultúrát kínál.

Lászlóffy Csaba - A ​nevető ló mint rejtély
Esszék KI ​TUDNÁ MEGMONDANI, MILYEN HOSSZÚ A HALHATATLANOK HALÁLA? Álomudvar Ha meghalsz, nincs több tennivalód. (Legalább lesz időd naplót vezetni.) Fura egy miliő a hátralevő idő! – mint amikor egy végtelen peronon hátratett kézzel sétálsz, és senkit sem vársz. Mégis jönnek, mint valami több dimenziós álomban, ahányan csak tehetik. Van, aki a fogával mogyorót pucol, egyszerre rágcsál s a héját köpködi. Van, aki mintha (v)alagútban fagyoskodna. Van, aki vérhólyagos ajakkal forró imát lehel a Jóisten fülébe. Van, aki a ki(be)járatot keresi. És mindeniküknek legalább annyi kereke van, mint egy első- vagy másodosztályú vagonnak, vagy hálókocsinak. A mozdonyokat nem számítva. Zajártalom zéró. Persze, nincsenek sínek; nem is hívják pályaudvarnak. Csak őrült álomudvarnak.

Kollekciók